Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T EKNOLOJININ G ELIŞMESIYLE E ĞITIMDE M EYDANA G ELEN P ARADIGMA D EĞIŞIKLIKLERI VE M ODEL Y URT H AMIDIYE ISPARTA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T EKNOLOJININ G ELIŞMESIYLE E ĞITIMDE M EYDANA G ELEN P ARADIGMA D EĞIŞIKLIKLERI VE M ODEL Y URT H AMIDIYE ISPARTA."— Sunum transkripti:

1 T EKNOLOJININ G ELIŞMESIYLE E ĞITIMDE M EYDANA G ELEN P ARADIGMA D EĞIŞIKLIKLERI VE M ODEL Y URT H AMIDIYE ISPARTA

2 İ NDEKS Dünden bugüne teknolojinin gelişimi 21.yy getirdikleri Eğitimdeki paradigma değişiklikleri Model Yurt Hamidiye

3 Avlanma ve Hayatta Kalma Yerleşik Hayata Geçme Endüstri Devri Yakın Geçmiş Günümüz

4 20 YY G ELIŞMELER İlk yarı: Donanım Odaklı İkinci yarı:Yazılım Odaklı  1902 : Elektrik Süpürgesi icat edildi.  1905 : E=m.c²  1923 : İngilizler ilk uçak gemisini yaptılar.  1925 : Amerikalı Armstrong FM yayını yapmayı başardı.  1951 : Transistör yapıldı.ABD'de renkli tv yayını yapıldı.  1960 : Laser yapıldı.  1989 : Japonlar, damarda dolaşabilen küçür robot yaptı.  1994 : İnternet salgını dünyaya yayıldı.

5 21 YY G ELIŞMELER Tıptaki gelişmeler Uydu haberleşmesi Televarolma Genetik ilminin gelişmesi, İnternetin yaygınlaşması Nanoteknoloji Ve sayamadığım diğer bilimlerin gelişmesi,

6 D ISIPLINLER A RASı E YILIM Optik ve Elektronik: Optoelektronik Elektronik, mekanik, bilgisayar denetimi: Mekatronik İletişim ve Bilgisayar: Bilişim Teknolojileri(BT) Biyoloji ve BT: Biyoinformatik Nono Teknoloji ve Tıp:Nonotıp Biyoloji, Mekanik ve Elektronik: Biyomedikal Bilgi ve BT:Enfermasyon Teknolojisi

7 B ILIŞIM Ç AĞıNDA E ROZYONA U ĞRAYAN S ıNıRLAR Endüstriyel Sektörler Arasında Ürünler ve Servisler Arasında Kullanıcı ve Tüketici Arasında BT ve BT’ye Girmeyen Teknolojiler Arasında A.Kemal SARUHAN Elektronik Haberleşme Müh. 2.Sınıf

8 E NDÜSTRIDEKI Z ORLAYıCı E ĞILIMLER Bilginin İşlenmesi Piyasaya yönelik ürünler (İnovasyon) Ürünlerdeki daha karmaşık sistelere sahip Tasarım süreleri daha kısa Küresel pazarlar daha rekabetçi Yasalar zorlayıcı

9 Ö ZETLE 21. YY G ETIRDIKLERI Küresel sermaye artıyor Yaşam standartları artıyor Ucuz ve kolay bilginin elde edilmesine dayalı Bilgi kirliliği artıyor(zetta byte) Endüstrideki zorlayıcı eğilimler Disiplinler arası eğilim, Erezyona uğrayan sınırlar

10 S ORUNLAR ??? Kurumlar bu değişimlerle nasıl başa çıkacak? Yeni nesiller nasıl yetiştirilecek?

11 K URUMLARıN İ HTIYAÇLARı Bilgi teknolojilerini kullanıma uygun organizasyon yapıları Sürekli profesyonel eğitim(yaşam boyu eğitim) Çabuk haraket edebilme yeteneği Ve değişimin yöneticilerine ihtiyaç var.

12 S ISTEM M ÜHENDISLERI Teknolojiden çözüme gidebilecek Çözümlerden operasyona geçecek  Bilim (Ana Branşı)  Teknoloji  İdari Bilim  Ekonomi  Pazarlama  …..

13 E ĞITIMDEKI P RADIGMA D EĞIŞIKLIKLERI Aritmetik Okuma Yazma  Just in case teaching  Just in time learning • Searching(Bilgiyi Arama) • Sharing(Bilgi Paylaşımı) • Simülasyon

14 M ODEL Y URT : H AMIDIYE

15 2008 Yılında Faliyete Giren Yurdumuzda;  Bilgisayar Müh. 1  Çevre Müh. 6  Diş Hekimliği 3  Elektronik Hab. Müh. 8  Endüsri Müh. 3  Fizik Tedavi 2  Gıda Müh. 2  İnşaat Müh. 22  Jeoloji Müh. 4  Makine Müh 13  Orman Müh. 7  Tekstil Müh. 5  Tıp 9  Ziraat Müh. 12  Diğer 3

16 K ÜLTÜREL F AALIYETLERI Çanakkale Anma Programları 2008-2009-2010

17

18 Y URT G AZETELERI Ahval-i Hamidiye

19 Y URT G AZETELERI Payidar

20 H AMIDIYE R OBOTIK T AKıMı

21 ORG 2008

22 ORG 2009

23 D IĞER Y URTLARDAKI A RKADAŞLARıMıZLA

24 Y URT D ıŞı O LANAKLARı :E RASMUS İtalya Çek Cumhuriyeti Macaristan …

25 D IĞER O LANAKLARıMıZ

26

27 T EŞEKKÜR E DERIZ Soru ve Görüşleriniz ???


"T EKNOLOJININ G ELIŞMESIYLE E ĞITIMDE M EYDANA G ELEN P ARADIGMA D EĞIŞIKLIKLERI VE M ODEL Y URT H AMIDIYE ISPARTA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları