Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM I BARTIN İLİ GENEL SANAYİ DURUMU  Sanayi Tesislerinde Çalışan Sayıları (Sektörel Bazda)  Bartın I. Organize Sanayi Bölgesi  Özel İdare Özel Sanayi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM I BARTIN İLİ GENEL SANAYİ DURUMU  Sanayi Tesislerinde Çalışan Sayıları (Sektörel Bazda)  Bartın I. Organize Sanayi Bölgesi  Özel İdare Özel Sanayi."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM I BARTIN İLİ GENEL SANAYİ DURUMU  Sanayi Tesislerinde Çalışan Sayıları (Sektörel Bazda)  Bartın I. Organize Sanayi Bölgesi  Özel İdare Özel Sanayi Bölgesi  Küçük Sanayi Siteleri ( Faaliyette Olan, İnşaatı Tamamlanıp da Henüz Faaliyete Geçmeyen, Proje Aşamasında Olanlar)  Bakanlığımızdan Kredi Destekli Küçük Sanayi Siteleri  5084 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Teşvikler  Aktif Sigortalı Sayıları BARTIN İLİ GENEL TİCARİ DURUMU  Şirketler  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları  Kooperatifler  Finans (Mevduat, Bankalar ve Kredi)  Dış Ticaret (İhracat – İthalat Rakamları)  Bartın İli Kamu Gelirleri ve Giderleri  İl de Konut Üretimi (Konut Yapı Kooperatifleri ve TOKİ) YATIRIMLAR  Kamu Yatırımları  Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı  Özel Sektör Yatırımları İÇİNDEKİLER

2 BARTIN İLİNİN SANAYİLEŞME YÖNÜYLE ALTYAPI İMKANLARI  Karayolları  Denizyolu  Demiryolu  Hava Yolu  Haberleşme  Doğal Gaz  Enerji  O.S.B. Genişletme Çalışmaları  Nüfus ve İdari Yapı  Eğitim SWOT ANALİZİ  Güçlü Yönler  Zayıf Yönler  Fırsatlar  Tehditler  Misyon  Vizyon

3 STRATEJİK AMAÇLAR  İstihdam Yaratılması  İlin Rekabet Gücünün Arttırılması  Yer Altı Kaynaklarının Değerlendirilmesi  Ahşap Tekne ve Yat Yapımcılığının Geliştirilmesi  KOBİ’ lerin KOSGEB Desteklerinden Yararlandırılması Çalışmaları  İlin Tanıtımı SONUÇ VE ÖNERİLER BÖLÜM II İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ  Personel Durumu  Ölçü, Ayar ve Standart Faaliyetleri  Gelirler  Tüketici Şikayetleri  Kooperatifler  Verilen Belgeler  Şirketler  Diğer Çalışmalar

4 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Bartın, Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde 41º18´ ve 41º45´ doğu boylamları ile 32º08´ ve 32º44´ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Kuzeyinde 59 km.’lik sahil şeridi ile Karadeniz yer alırken, doğusunda Kastamonu ve Karabük, güneyinde yine Karabük ve batısında ise Zonguldak illeri yer almaktadır. Yüzölçümü 2.143 Km² olup, yüksekliği 0-25 m. arasındadır. Bartın 1991 yılında, 28.08.1991 tarih ve 3760 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’ nin 74. ili olmuştur. Bartın’ ın 2007 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 182.131, yıllık nüfus artış hızı %0 -11,11’ dir. İlimizde merkez ilçe ile beraber 4 ilçe, 9 belediye ve 262 köy bulunmaktadır. Nüfusun %32’ si (58.788) kentsel alanda, %68’ i (123.343) kırsal alanda yaşamaktadır. İl’ de km² başına 88 kişi düşmektedir İlimiz, altyapı imkanları bakımından her geçen gün daha iyiye gitmektedir. Karayolu ulaşımı, büyük merkezlere Bartın-Çaycuma yönünde bölünmüş yol olarak sağlanmıştır. Sahil kenti olan Bartın’ da uluslararası liman olarak hizmet veren Bartın Limanı aynı zamanda yolcu giriş ve çıkış kapısıdır. Demiryolu ulaşımı yoktur. Havayolu ulaşımı bulunmamakla birlikte yakında faaliyete geçmesi beklenen Zonguldak havaalanına 35 Km. mesafededir. İlimizin haberleşme ve enerji sektöründe bir sorunu bulunmamaktadır. İlimiz, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında (2003) 81 il içerisinde 55.nci sırada yer almaktadır. BARTIN İLİ TANITIMI

5 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Bartın İli Gelişmişlik Performansı (2000 Yılına Göre); Okur yazar nüfus oranı %84,03 olup, 81 il içinde 55. nci sıradadır. İlimiz okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 15 (Türkiye ortalaması: 24), derslik başına 19 (Türkiye ortalaması: 34) Türkiye ortalamasından daha iyi durumdadır. Sosyal altyapının önemli bir unsurunu meydana getiren sağlık hizmetleri açısından ilimiz, Türkiye sağlık hizmetleri sektörü standardının altındadır. (on bin kişiye düşen hekim sayısı (9), Türkiye ortalaması 13, diş hekimi sayısı (1,6), Türkiye ortalaması (2,2), hastane yatağı sayısı (17), Türkiye ortalaması (23)’dür.) İlimizde Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak 1 fakülte ve 1 Meslek Yüksekokulu eğitim ve öğretimde bulunmaktadır. Ekonomisi genelde kömüre bağımlı olan Bartın’ da il statüsüne kavuştuktan sonra, kamu yatırımları yanında özel sektör yatırımlarında da gelişmeler sağlanmıştır. İlimiz 1.nci derecede kalkınmada öncelikli yöre ve 5084 sayılı Teşvik yasası kapsamındadır. İlimizin sahip olduğu bu teşviklerin yeterince değerlendirilmesini teminen, sanayi arsası üretimine ağırlık verilmektedir. İlimiz Amasra ilçesinde 400 milyon ton taşkömürü rezervinden söz edilmekte olup, bu rezervin değerlendirilmesiyle il istihdamına (3000) ve ekonomisine önemli katkılar beklenmektedir.

6 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Bartın turistik özelliği olan bir ilimizdir. Bartın il statüsüne kavuştuktan sonra bu sektörün sorunlarına eğinilmiş, büyük ölçüde deniz ve doğa turizmine bağlı turizm hareketlerinin bütün yıla yayılmasını teminen, turizmin çeşitlendirilmesi imkanları üzerinde durulmaktadır. 214.300 Ha. olan ilimiz yüzölçümünün yaklaşık 74.408 Ha.’ ı tarım alanıdır. Bartın’ da tarım, olumlu iklim şartlarına rağmen gelişmemiştir. Tarım genelde tarla ürünleri tarımı şeklinde yapılmaktadır. Yetiştirilen en önemli ürünler; başta hububat olmak üzere sırasıyla, yem bitkileri, sebze, mevye, yumru bitkiler ve baklagillerdir. Son yıllarda seracılığın yaygınlaşması ile sebze ve çilek üretiminde artışlar sağlanmıştır. Sanayileşme alanında yapılan altyapı çalışmaları yanında, boş tarım alanlarının değerlendirilmesi ve hayvancılığın geliştirilmesi yönünde projeler uygulanmaya çalışılmaktadır.

7 Sanayi Tesisleri ve Çalışan Sayıları (sektörel bazda) SektörüTesis Sayısıİstihdam Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi273.232 Kimya, Kömür ve Plastik Sanayi121.417 Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi181.105 Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi18386 Gıda Sanayi12252 Metal Eşya ve Makine Teçhizat Sanayi3121 Diğer12296 T o p l a m1026.809 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜM I BARTIN İLİ GENEL SANAYİ DURUMU

8 Sanayi Bölgeleri Bartın 1. Organize Sanayi Bölgesi  Toplam alanı: 748.947m² ’dir.  Bölgede 28 adet sanayi parseli bulunmaktadır.  25 firma faaliyette, 3 firma ise inşaata devam etmektedir.  2.433 kişi istihdam edilmektedir Üretime geçen tesislerin sektörel dağılımı SektörSayısı Gıda3 Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi7 Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi4 Kimya ve Plastik Sanayi7 Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi2 Metal Eşya ve Makine Teçhizat Sanayi2 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 Özel İdare Özel Sanayi Bölgesi  Toplam alanı: 110.000 m² ’dir.  Bölgede 7 sanayi parseli bulunmaktadır.  2 firma faaliyette olup, diğer 5 parsel için tahsis çalışmaları devam etmektedir.  295 kişi istihdam edilmektedir SektörSayısı Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi2

10 Adı Ünvanı Kuruluş Tarihi Toplam Alanı (m²) Toplam İşyeri Sayısı Dolu İşyeri Sayısı Mevcut İstihdam Bartın Yeni Sanayi Sitesi 1973290.000263167498 S.S. Amasra K.S.S. Yapı Kooperatifi 19889.91732 89 S.S. Ulus K.S.S. Yapı Kooperatifi 19803.00044 50 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Küçük Sanayi Siteleri Faaliyette Olan Sanayi Siteleri

11 Adı Ünvanı Kuruluş Tarihi Toplam Alanı (m²) Toplam İşyeri Sayısı Dolu İşyeri Sayısı Mevcut İstihdam S.S. Atılım K.S.S. Yapı Kooperatifi 1992111.865178-- S.S. Abdipaşa K.S.S. Yapı Kooperatifi 199428.00032-- BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İnşaatı Tamamlanıp da Faaliyete Geçme Aşamasında Olan Sanayi Siteleri

12 Adı Ünvanı Kuruluş Tarihi Toplam Alanı (m²) Toplam İşyeri Sayısı Dolu İşyeri Sayısı Mevcut İstihdam S.S. Tekkeönü Piri Reis K.S.S. Yapı Kooperatifi 20054.40011-- S.S. Kurucaşile Ahşap Tekne ve Yat İmalatçıları K.S.S. Yapı Kooperatifi 20046.000--- BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Proje Aşamasında Olan Sanayi Siteleri

13 Kooperatif Ünvanı Kuruluş Tescil Tarihi Yatırım Programına Giriş Tarihi Kredi Destek Oranı Kredi Faiz Oranı Keşif Bedeli (YTL) İhale Tarihi İşyeri Sayısı Kesin Maliyeti (YTL) AltyapıÜstyapı AltyapıÜstyapıAltyapıÜstyapı S.S. Atılım Küçük Sanayi Sitesi 24.11.19921998 % 100% 70 %23.634.8011.209.60619981781.844.3694.798.548 S.S.Abdipaşa Küçük Sanayi Sitesi 15.02.19942001 % 100% 70 %2763.664582.000200132537.6461.082.000 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızdan Kredi Destekli Küçük Sanayi Siteleri NOT : • S.S. Atılım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İskan İznini, 28.11.2007 tarihinde almıştır. • S.S. Abdipaşa Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İskan İznini, 31.01.2007 tarihinde almıştır.

14 YILLAR 5084 Sayılı Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler Enerji DesteğiVergi Stopajı Sigorta Primi İşveren Payı Toplam Çalışan Sayısı (Sanayi Tesisleri) İlave İstihdam Sayısı Yararlanan Tesis Sayısı Destek Tutarı (1.000.YTL) Yararlanan Mükellef Sayısı Tutarı (1.000.YTL) Yararlanan İşyeri Sayısı Destek Tutarı (1.000.YTL) 2004 1642,12478474,605277781.172271 2005 26368,354401.498,375722.5982.5121.611 2006 31895,654472.751,965254.6604.0123.111 2007 431.593,615785.028,065978.1684.1523.251 5084 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Teşvikler BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Not: İlave istihdam; 01.10.2003 tarihi baz alınarak hesaplanan istihdamdır.

15 Aktif Sigortalı Sayıları 200520062007 Zorunlu12.47115.30717.913 Çırak985949640 Topluluk202820 Tarım3.6804.1354.237 İsteğe Bağlı 750725722 Toplam17.90621.14423.532 İlin son 3 yıllık sigortalı sayısındaki değişimine baktığımızda 2005 yılında 12.471 olan zorunlu sigortalı sayısının 2007 yılında 17.913 olduğu 2 yılda % 43,6 artış olduğu görülmektedir. Toplam sigortalı sayısın da ise 2 yılda %31,4 artış görülmektedir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

16 Şirket Türleri Yıllar İtibariyle Sayıları 200220032004200520062007 Anonim 69768186103115 Limited 214244281322376453 Şahıs 471517560629689755 Kollektif 13 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ BARTIN İLİ GENEL TİCARİ DURUMU Kuruluşun Adı, Ünvanı Sayısı Yıllar İtibariyle Kayıtlı Oda / Üye Sayıları 200220032004200520062007 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 110 Esnaf Sanatkarlar Odaları 105.2264.397 Şirketler İlimizde 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları

17 Kooperatif Türü Yıllar İtibariyle Sayıları 200220032004200520062007 Konut Yapı 525654453935 Tüketim 222111 Motorlu Taşıyıcılar 141715 1614 Küçük Sanayi Sitesi 666777 Toplu İşyeri Yapı 222222 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 555555 Fındık Tarım Satış 111111 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Kooperatifler

18 Mevduat Yıllar Banka Şube Sayısı Türkiye Banka Şube sayısı Mevduat Miktarı Türkiye Banka Mevduat Miktarı Türkiye İç. Payı (%) 2002166.046217.722142.387.9880,15 2003165.921248.241160.812.2500,15 2004166.050329.953197.393.8620,17 2005156.200393.083253.578.9190,16 2006196.802487.418311.548.6740,16 Bartın’ da bankaların mevduat gelişimi ve Türkiye içindeki payı aşağıda tabloda verilmektedir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Finans (1.000.-YTL)

19 Bankalar Banka AdıMerkezİlçeBucakToplam T.C. Ziraat Bankası2327 T.İş Bankası A.Ş.1214 T.Halk Bankası A.Ş.1--1 Akbank T.A.Ş.1--1 Yapı ve Kredi Bankası1--1 T. Vakıflar Bankası1--1 Oyak Bank A.Ş.1--1 Garanti Bankası A.Ş.1--1 Finansbank A.Ş.1--1 Denizbank A.Ş.1--1 T o p l a m19 Bartın ilinde, 2007 yılı sonu itibariyle 19 banka şubesi hizmet vermektedir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

20 Kredi Kredi Türleri20022003200420052006 İhtisas Kredileri Tarım8818141.8103.2425.215 G.Menkul155510 7 Mesleki09591.4482.6194.321 Denizcilik3010000 Turizm0004950 Diğer1.7982.3724.0436.58210.696 İhtisas Dışı Krediler10.62535.79270.415125.463198.335 Toplam13.62039.99277.726138.411218.574 Türkiye Toplamı 52.631.49069.002.124102.481.789152.294.560217.308.644 Türkiye İçindeki Payı %0,030,060,080,090,10 2002-2006 yılları arasında Türkiye ve Bartın’da kullandırılan kredilerin gelişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir (1.000.-YTL) BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

21 Dış Ticaret Yıllar Bartın İhracatçı Firma Sayısı Bartın İhracat Değeri (1.000$) Türkiye İhracat Değeri (1.000$) 200161.08231.334.216 20021573936.059.089 2003124.70947.252.836 2004183.06463.167.153 2005242.55373.476.408 2006192.91585.534.676 2007274.055107.213.692 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İlde faaliyet gösteren firmaların son 7 yıllık döneme ait ithalat ve ihracat rakamları İhracat Rakamları

22 Yıllar Bartın İthalatçı Firma Sayısı Bartın İthalat Değeri (1.000$) Türkiye İthalat Değeri (1.000$) 200181.99341.399.083 2002153.90051.553.797 2003166.17669.339.692 2004237.15497.539.766 2005219.820116.774.151 20062715.989139.576.174 20072416.802170.057.214 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İthalat Rakamları

23 Yıllar Kamu GelirleriKamu Giderleri Vergi Gelirleri Vergi Dışı Gelirler Özel Gelir ve Fonlar Cari Harcamalar Yatırım Harcamaları Transfer Harcamaları 200233.974,003.155,59152,0062.368,0011.773,651.946,24 200351.436,006.229,70225,0080.238,8211.177,063.396,31 200452.854,00--98.514,008.461,003.520,00 200566.260,00--115.421,007.078,001.359,00 2006124.603,00--136.749,007.244,002.240,00 200797.208,00--166.939,006.599,003.867,00 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Bartın İli Kamu Gelirleri ve Kamu Giderleri Tablosudur (1.000.-YTL)

24 İlimizde Konut Üretimi İlçe Adı Kooperatif ve Konut Sayıları İnşaatı Tamamlanmışİnşaatı Devam EdenProje Safhasında Olan Kooperatif Sayısı Konut Sayısı Kooperatif Sayısı Konut Sayısı Kooperatif Sayısı Konut Sayısı Merkez493.08831478- Amasra9590---- Ulus3153---- Kurucaşile120---- T o p l a m623.85131478- BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ a) Konut Yapı Kooperatiflerince

25 İlimizde Başbakanlık Toplu Konut İdaresince toplam 698 konutluk 2 adet Toplu Konut Uygulaması mevcuttur. Uygulama -1 (492 Konut): 192 adedi alt gelir grubu için 492 konutluk toplu konut uygulaması tamamlanmış, konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. Uygulama -2 (206 konut + Sosyal Donatı): 206 konut, İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatı’ndan oluşmaktadır. Hak sahiplerini belirlemek amacıyla konut satışları başlamıştır. b) Toplu Konut İdaresince; BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

26 Kamu Yatırımları YıllarProje Tutarı Yıl Sonuna Kadar Harcama Yılı Yatırımı Köydes Ödenekleri 2002230.95561.15412.921- 2003324.447101.27516.595- 2004295.370105.34015.894- 2005295.70097.78423.4901.993 2006292.06380.20427.98119.706 2007547.81065.47144.82719.628 T o p l a m1.968.345431.024113.72741.327 Son 5 yılda yapılan kamu yatırımları BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLAR (1.000.-YTL)

27 Sektörler20022003200420052006 Tarım1.8001.0011.6013.5554.274 Madencilik0006500 İmalat00000 Enerji2.5008.0003.00010.000 Haberleşme0000208 Turizm00000 Konut6104802.3151.6001.568 Eğitim2.1502.3751.85021.606 Sağlık1.8702.1202.88000 Dkh3.9912.6194.2487.68310.325 İl Toplamı12.92116.59515.89423.49027.981 Son 5 yılda yapılan kamu yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ (1.000.-YTL)

28 Özel Sektör Yatırımları YıllarFirma SayısıYatırım Tutarı 2002101.731,00 2003158.670,74 2004185.678,18 2005198.347,40 20062015.958,55 20072836.552,48 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ (1.000.-YTL)

29 Karayolları Bartın, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı içersindedir. İlimiz yol ağı : 139 km devlet yolu, 160 km il yolu olmak üzere 299 km. sathi kaplamalı yoldur. Devlet ve il yollarımızın 43,8 Km.’si ise bölünmüş yoldur. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ BARTIN İLİNİN SANAYİLEŞME YÖNÜYLE ALTYAPI İMKANLARI

30 Yol yapımı kapsamında; 1- Bartın – Çaycuma – (Devrek – Zonguldak) ayrımı yolunda (23 km.’si Bartın ili sınırları içerisinde olan toplam 51 km. uzunluğunda BY standardında yolun tamamı sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır.), 2- Zonguldak – Amasra – Kurucaşile yolunda (126 km. uzunluğunda olan yolda Bartın – Amasra – Çakraz arasında 30 km.’lik kesimde ihaleli çalışılmaktadır. Fiziki gerçekleşme % 59 düzeyindedir.), 3- (Bartın – Çaycıuma) ayrımı – Kozcağız yolunda (11 km. uzunluğunda olan yolda fiziki gerçekleşme % 95 düzeyindedir.), 4- Çaycuma – Perşembe – Kozcağız yolunda (8 km.’si Bartın ili sınırları içerisinde toplam 25 km. uzunluğundaki yolda fiziki gerçekleşme % 35 düzeyindedir.), 5- Ulus – Pınarbaşı – Azdavay – Ağlı yolunda (103 km. uzunluğunda olan yolda Bartın ili sınırları içerisinde çalışılmakta olup, 10 km.’lik kesimde fiziki gerçekleşme %76 düzeyindedir.), 6- Bartın – Arıt – Aydınlar yolunda (36 km. uzunluğunda olan yolda 2 km.’lik kesim sathi kaplamalı olarak bitirilmiştir.), çalışmalar devam etmektedir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

31 Bartın Limanı Genel Bilgiler BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Deniz Yolu 1- 10.06.1966 tarih ve 6/6548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla işletmesi Bartın Belediyesine verilmiştir. 2- 21.03.1996 tarih ve 96/7917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Hudut Kapısı yapılmıştır. 3- 28.12.2004 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığınca Güvelik Planı onaylanarak uygunluk sertifikası alınmıştır. 4- 12.08.2005 tarihinde 930 m²’ lik kapalı, 2000 m²’ lik açık alan için Gümrük Müsteşarlığından izin alınmıştır. Liman’ın Kara Alanı29.500 m² Rıhtım Uzunluğu480 m. Limanın İç Derinliği 8 m. Yıllık Gemi Kapasitesi 500 – 600 Adet Yükleme Kapasitesi 10.000 Ton Yıllık Yük Kapasitesi 1.000.000 Ton

32 Diğer Bilgiler BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Gelen Yükler : Kütük Demir, Kömür, Çeşitli Maden, Kağıt, Tomruk, Odun, Yonga Saç Giden Yükler : Profil Demir, Alçı, İzocam, Kireç, Çimento, Narenciye, Tuğla, Memer, Genel Kargo, Diatomit, Klinker, Diğer bazı madenler Limanın Diğer Merkezlere Karayolu Uzaklığı (km.) Ankara290 İstanbul450 Bolu190 Yeniçağa 140 Zonguldak 90 Ereğli 150 Karabük 90 Liman İçin Yapılması Gerekli Yatırımlar 1- 80 m. rıhtım ilavesi ve Ro-Ro gemileri için rampa, 2- Ro-Ro taşımacılığı için güzergahın transit tır güzergahı belirlenmesi, 3- Geri planda tır parkı, açık ve kapalı transit depolar ve tren yolu 4- En az 20 ton çekme gücünde 1 adet Romorkör.

33 Bartın Limanı İhracat –İthalat Hacmi Limandan Yapılan Dış Ticaret Yıllar YıllarYüklemeBoşaltmaToplam 2004365.296286.385651.681 2005363.158330.095693.253 2006554.452486.5991.041.051 2007597.774 498.9161.096.690 Bartın Limanı İhracat-İthalatBartın Limanı Yükleme-Boşaltma (Ton) Başlıca ihraç edilen ürünler sırasıyla; Mobilya ve Prefabrik Yapı, plastik Mamuller, Seramik ve Tekstil Sanayi ÜrünleriYıllar İhracat ($) İthalat ($) 2004128.24263.346 2005130.19784.006 2006163.050142.386 2007177.080177.049 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

34 Demiryolu Projesi Bugün itibariyle, ilimizde demiryolu ulaşımı yoktur. Zonguldak – Ankara demiryolu hattı ilimize 38 km. uzaklıkta bulunan Saltukova bucağından geçmektedir. İlimizde demiryolu yapılması kapsamında aşağıda özetlenen proje uygulamaya konulma aşamasındadır. Bu proje; Adapazarı-Ereğli-Zonguldak-Bartın Demiryolu Projesi Batı Karadeniz Bölgesi’nin tamamına yakınını kapsamaktadır. Yapımı 7 yıl olarak planlanmış olup, Demiryolu projesi’nin işletme ömrü 30 yıl olarak kabul edilmektedir. Türkiye’nin mevcut demiryolu ağına yeni bir transit bağlantıyı sağlayacak Adapazarı-Ereğli- Bartın-Amasra Liman bağlantıları Demiryolu Projesi Liman bağlantıları ile bölgedeki uluslar arası transit demiryolu taşımacılığına yeni boyutlar katacak nitelikte bir açılım olarak görülmektedir. Proje’nin ilimiz ekonomisi ve Ulaştırma Sektörüne önemli bir etkisi olacaktır. Adapazarı-Karasu Arası : 0+000 - 55+240 Km. Karasu-Ereğli-Zonguldak-Bartın Arası : 0+000 - 195+000 Km. Ereğli Liman Bağlantısı : 0+000 - 11+320 Km. Bartın İli – Bartın Limanı Arası : 0+000 - 19+700 Km. Bartın İli - Amasra Bağlantısı : 0+000 - 18+730 Km. Toplam : 299+990 Km. Demiryolu Projesi Hat Uzunlukları BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

35 Hava Yolu İlimize 35 Km. uzaklıkta olan Zonguldak’ın Saltukova bucağında, halen hava trafiğine kapalı bulunan havaalanı işletmeye açılmış olup, deneme uçuşları yapılmaktadır. Hava trafiğine açıldığında Bartın – Zonguldak’ ın ulusal ve uluslar arası hava ulaşımı gereksinimini karşılayabilecektir. Haberleşme Bartın ili bütün yerleşim birimleri ile tam otomatik telefon haberleşmesine açıktır. İletişim Bilgileri (2007 yılı) İletişim Araçları Abone Sayıları Toplam Santral Kapasitesi 59.454 Sabit Telefon Abone Sayısı 51.459 ADSL Abone Sayısı 8.543 İnternet Abone Sayısı 176

36 Bartın Doğalgaz Boru hattı ve boru hattı sistemine ait sabit tesislerin inşaatı devam etmekte olup, 2008 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olacaktır. Proje kapsamında önümüzdeki dönemlerde kentsel kullanımı sağlamak amacıyla gaz çıkış noktası için istasyon kurulmaktadır. İşletme modeli geliştirilip hayata geçirildiği takdirde 2009 yılı içinde Organize Sanayi Bölgesinde kullanıma başlanabilecektir. Doğalgaz BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

37 Abone Grupları Elektrik Tüketimi 2004200520062007 Kwh% % % % Meskenler 100.680.00036,7668.418.85732,7874.770.94434,4378.255.77429,42 Tarımsal Sulama 264.0000,96291.9400,14394.0370,18347.1790,13 Ticarethane 28.068.00010,0021.442.77410,2724.952.28611,4926.216.4549,86 Sanayi 75.780.00027,8266.809.94032,0067.122.36630,9187.342.66132,84 Resmi Daireler 14.004.0005,0410.471.3925,0210.995.4525,069.442.9773,55 Genel Aydınlatma 27.468.00010,087.032.8993,375.468.8502,5215.200.4705,72 Diğerleri 26.076.0009,3434.282.85716,4233.473.90015,4149.146.55418,48 Toplam 272.340.000100,00208.750.659100,00217.177.835100,00265.952.069100,00 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji Bartın enerji ihtiyacını Ulusal enerji sisteminden sağlamaktadır. Bartın’da elektrik enerjisiyle ilgili önemli bir sorun bulunmamaktadır.

38 OSB Genişletme Çalışmaları I. Kısım Bartın Merkez 1.organize sanayi bölgesi tevsii alan çalışmaları ile 220.000 m2’lik ek alan sağlanmıştır. Kamulaştırma çalışmalarının %99'u sonuçlandırılmıştır. Yeni oluşturulan alandan 6 adet çeşitli büyüklükte sanayi parseli oluşturulmuş ve tamamı sanayicilere tahsis edilmiştir. Tahsis edilen firmalar 2 Demirçelik, 2 Tekstil, 1 Orman ürünleri ve 1 İnşaat Yalıtım Malzemeleri üzerine faaliyet göstereceklerdir. II. Kısım Mevcut O.S.B.’nin güneydoğusunda, Ulus ırmağı yatağında bulunan ve büyük kısmı ırmak boşluğu, hazine ve mera’dan oluşan, özel mülkiyete ait 30 Ha. alanın da katılmasıyla meydana gelen yaklaşık 200 Ha. alan O.S.B.’nin II. kısım genişletme alanı olarak düşünülmektedir. Müteşebbis Heyet kararları alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde Valiliğimizce girişimlerde bulunulmuş, çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu bu alanın yapılan girişimler sonrasında çevre düzeni planına işlenmesi sağlanmıştır. Ahşap Tekne Üreticilerine Yer Tahsisi Kurucaşile Tekkeönü’nde Hazineye ait 13.031 m2 alanın, Tekkeönü Piri Reis Ahşap Tekne ve Yat Yapımı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne tahsisi yapılmıştır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

39 Nüfus ve İdari Yapı İlçeler İlçeler Nüfus Belediye Sayısı Mahalle Sayısı Köy Sayısı 2007 yılı 2000 yılı Merkez135.051130.492425135 Amasra15.19916.1221530 Kurucaşile7.5938.7421428 Ulus24.28828.82231169 Toplam182.131184.178945262 İlin toplam nüfusu 182.131’dir. İlin toplam nüfusu 182.131’dir. İlimizde Merkez ilçe ile beraber 4 ilçe, 9 Belediye, 43 Mahalle ve 262 köy bulunmaktadır. İlimizde Merkez ilçe ile beraber 4 ilçe, 9 Belediye, 43 Mahalle ve 262 köy bulunmaktadır. Nüfusun %32’si (58.788) kentsel alanda, %68’i (123.343) kırsal alanda yaşamaktadır. Nüfusun %32’si (58.788) kentsel alanda, %68’i (123.343) kırsal alanda yaşamaktadır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

40 Eğitim 2007-2008 Öğretim Yılı Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Derslik Durumu TürOkulYöneticiSayısıÖğretmenÖğrenciDerslik Okullaşma - (%) BartınTürkiye Anaokulu3-1431913 34,025,0 Anasınıfı (Resmi ve Özel) 77- 59 (+46) 1.496100 İlköğretim (Resmi ve Özel ) 1111101.25422.5011.168102,095,6 Ortaöğretim23626097.17331282,085,2 Bağlı Kurumlar 102348-25 Genel Toplam 1481951.97131.4891.61887,068,6 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İlk ve Orta Öğretim İl genelinde Okul Öncesi Eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimde 148 okul, 1.618 İl genelinde Okul Öncesi Eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimde 148 okul, 1.618 derslik mevcuttur. derslik mevcuttur. 1.971 öğretmen ile 31.452 öğrencimiz vardır. 1.971 öğretmen ile 31.452 öğrencimiz vardır. Derslik başına 19, (Türkiye ort. 34) Öğretmen başına 15 (Türkiye ort. 24) öğrenci Derslik başına 19, (Türkiye ort. 34) Öğretmen başına 15 (Türkiye ort. 24) öğrenci düşmektedir. düşmektedir.

41 Yükseköğretim Bölümler Bölüm Sayısı Öğr. Gör. Sayısı Öğrenci Sayısı Orman Fakültesi 365640 M.Y.O.7201.294 Toplam10851.934 Bartın’da Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı olarak Orman Fakültesinin bünyesinde Peyzaj Mimarlığı, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Bartın Meslek Yüksekokulu, 7 program ile öğretime devam etmektedir. 9 bölümde, 1735 öğrenci ile 93 öğretim görevlisi vardır. 124.000 m2 kampüs alanı mevcuttur. Barınma: Kampüs alanı içerisinde 220 kız, 140 erkek olmak üzere 360 öğrenci kapasiteli kredi yurtlar kurumuna bağlı yurt bulunmaktadır. %100 kapasite ile hizmet vermektedir. Ayrıca 500 kişilik yeni öğrenci yurdu Yatırım programına alınmış ihale aşamasındadır. 21 Mayıs 2008 günü T.B.M.M. genel kurulunda ilimizde “Bartın Üniversitesi” adı altında üniversite kurulması kabul edilmiştir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Mevcut Durum

42 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ SWOT ANALİZİ ( İlimizin Sanayi, Ticaret ve Yatırımlarına İlişkin) Güçlü Yönler  Yönetim desteği,  Karar alma ve icra yetkisi,  Bütçesini kendisinin yapması ve onaylaması,  Kentin küçük bir kent olmasının kontrol edilebilir bir yönetsel yapının oluşmasına imkan vermesi,  Coğrafi konum ve ana pazarlara yakınlık,  Kamu hizmetlerine erişebilme kolaylığı,  İlde Karaelmas Üniversitesine bağlı 1 Fakülte ve Yüksekokulun varlığı,  Yöre ikliminin ılıman deniz iklimi olması,  Türkiye’nin kuzeybatısında dengeli bir gelişme merkezi için alternatif konumda bulunması,  Kalkınmada 1. derece öncelikli yöre ve 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki Hakkında Kanun kapsamında olması sebebiyle yatırım teşviklerinden ve Devlet desteklerinden azami ölçüde faydalanması,  Limana sahip olması ve 1.sınıf gümrük kapısı olması,  Eğitim kurumları altyapılarıyla nitelikli işgücü ihtiyacına cevap verecek durumda olması,  Bölgesel proje kapsamında yer alması,  Enerji alt yapısının yeterli olması,  Yeterli iletişim ağına sahip olması,  Turistik imkanlara sahip olması,

43 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Zayıf Yönler  Merkezi teşkilatın taşra kuruluşları, yerel yönetimler, fakülte ve yüksekokul ve sivil toplum kuruluşları arasında yeterli düzeyde eşgüdüm sağlanamaması,  Ortak hareket etme kültürünün yetersizliği,  Hava ve demiryolu ulaşımının bulunmaması,  Nitelikli personel eksikliği,  İl genelindeki tasarruf mevduatı birikimlerinin sanayi yatırımlarına yönlendirilememesi,  İlde müteşebbis sayısının beklenilen düzeyde bulunmaması,  Sanayi arsası üretiminin kısıtlı olması,  KOBİ’ lerin küreselleşme olgusunu yeterince algılayamamaları, rekabet güçlerinin eksikliği, işetmelerin ileri teknolojiye sahip olmamaları ve eğitim eksiklikleri,  Mevcut sanayi tesislerinin Devlet desteklerinden yeterince yararlanamamaları,

44 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Fırsatlar  Büyük proje kapsamında değerlendirilebilecek Filyos Vadisi projesine entegre olabilecek durumda bulunması,  Kamu yönetimi reformu çalışmalar kapsamında yerel yönetimlerin güçlendirilecek olması,  Kalkınma ajanslarının kuruluşu, koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun kapsamında bölge kalkınma ajansları ve illerde yatırım destek ofislerinin kurulacak olması,  Organik tarım için uygun koşulların bulunması,  Doğalgazın yaygınlaştırılması projesi kapsamında çalışmaların başlamış olması, (2008 yılı sonu hedeflenmiştir.)  Kömür ve diğer madenler (Mermer, Kireç ve cam hammaddesi) yönüyle doğal kaynaklara sahip olması,  Önemli turizm potansiyellerine sahip olması, Tehditler  İşsizlik nedeniyle genç nüfusun diğer illere göçü,  İlin sel tehdidi altında bulunması,  Çevre kirliliğine neden olan unsurların (sanayi ve evsel atıkların) sorun teşkil etmesi, Kömür vb. madenlerin istihracında turistik potansiyele zarar verebilme ihtimalinin bulunması,  Karayollarının kalitesinin düşüklüğü ve ağır taşıtlar nedeniyle çabuk hasar görmesi,  İlin 1. derecede deprem kuşağında bulunması,

45 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Misyon Sanayinin gelişmesi için gerekli sanayi parsellerini üretmek, mevcut sanayi tesislerinin dünya ile rekabet güçlerini arttırmak için devreye sokulan teşviklerden yeterinde yararlanmalarını sağlayacak çalışmalarda bulunmak, sanayicinin gereksinim duyduğu hizmetlerin yürütülmesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıyla yönlendirerek bürokratik işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Vizyon İlin sahip olduğu yer altı ve yer üstü tüm potansiyeli ile aktif insan gücünü değerlendirmeyi amaç edinen, sanayisi ve ticari faaliyetleri gelişmiş ve ilden başka illere olan göçü durdurmuş bir düzeye gelmektir.

46 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇLAR İlin sanayi, ticaret ve yatırımlarına ilişkin stratejik amaçları aşağıda sıralanmıştır. 1- İstihdam yaratılması,  Mevcut O.S.B.’ nin genişletilmesi,  Yatırımcılara bedelsiz arsa tahsisi,  Münferit küçük boyutlu arazilerin sanayicilere tahsisi,  Arsa stokunun yeterli düzeyde ve sürekli kılınması, 2- İlin rekabet gücünün artırılması,  Doğalgaz’ın O.S.B.’ de kullanımının sağlanması,  Liman potansiyelinin geliştirilmesi,  Demir yolu bağlantısının yapılması,  Mevcut karayolunun standardının yükseltilmesi,  İlimize 35 km. mesafede bulunan havaalanının faaliyete geçirilmesine destek verilmesi.  Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan TR-81 alt bölgesinde coğrafi konum itibariyle merkez oluşturmaya en uygun yerin Bartın olduğu hususunda Zonguldak ve Karabük illerini ikna ederek ekonomik gelişmeyi destekleyici önemli işlevi olacağı düşünülen Kalkınma ajansının ilimizde kurulması, 3- Yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi,  Amasra taşkömürü işletmesinin rehabilitasyonu,  Stratejik öneme haiz 400 milyon ton olarak tespit edilen taşkömürü rezervinin rödevans usulü özel sektörce işletilmesinin sağlanması.

47 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ 4- Ahşap tekne ve yat yapımcılığının geliştirilmesi,  İlimiz Kurucaşile ilçesi Tekkeönü mevkiinde faaliyet gösterecek olan Küçük Sanayi Sitesinin faaliyetlerine yardımcı olmak. 5- İlde faaliyet gösteren KOBİ’ lerin KOSGEB desteklerinden yeterince yararlanmalarının sağlanması,  KOBİ’lerin değişen ve gelişen şartlara göre KOSGEB İdaresince uygulamaya konulan desteklerden zaman ve süreç içerisinde tamamının yeterince yararlanmalarını sağlamak ve sürekli kılmak,  Milli Verimlilik Merkezinin; sanayicileri verimlilik yönüyle bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunmasının sürekli kılınması,  İlimiz sanayi işletmelerinde verimlilik düşüklüğünün nedenlerinin tespiti ile çözüm yollarının araştırılması ve hayata geçirilmesinin sağlanması. 6- Sanayileşme avantajları yönüyle İl’in tanıtımın sağlanması.  İl içinden ve dışından yatırımcıları ilimize çekmek için, Bartın Valiliği ve Bartın O.S.B. internet sitelerinde ilin yatırım imkanlarının sürekli güncellenmek suretiyle tanıtımının yapılması.

48 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ SONUÇ VE ÖNERİLER Bu raporla, ilimizin mevcut sanayi ve ticari durumu, yatırımlar, sanayileşme yönü ile altyapı imkanları, SWOT analizi ile ilimiz sanayisini, istihdamını,ihracatını ve ekonomisini daha fazla nasıl geliştirebiliriz üzerine ileriye dönük hedefler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 1- İlimiz, 1.nci derecede kalkınmada öncelikli yöre ve 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamında bulunmaktadır. Yatırımcıların yatırıma yöneltmek için, 1.nci önemli unsur yatırımlara devlet yardımları (Teşvikler) yanında, 2.nci önemli unsur olarak da sanayi yatırımları için altyapısı hazır sanayi parsellerinin yatırımcıların istifadesine sunulmasıdır. Sanayi parseli tahsisleri devletçe öngörülen teşviklerden yeterince yararlanabilmek için önemlidir. Sanayi parsellerinin üretimi, genelde O.S.B.’ler vasıtasıyla olmaktadır. Bu yolla sanayi alanlarının tespiti, yatırım programına alınması, ödenek tahsisi ve altyapı konuları uzunca bir zaman alması yanında, zor süreçlerdir. Çok sayıda toplu olarak sanayi arsası üretimi içinde başkaca bir yol bulunmamaktadır. İlimizin topoğrafik yapısı da arsa üretiminde kısıtlayıcı etken durumundadır. O.S.B.’ler yoluyla arsa üretimi yanında diğer yöntemlerle de (uygun hazine arazilerinin tespiti, münferit küçük boyutlu alanlar) arsa üretimi çalışmalarına devam edilmelidir. Arsa üretimi konusunda sonuç olarak, bütün imkanlar değerlendirilmeli, herşey devletten beklenmemeli, yerel imkanlar da harekete geçirilmelidir.

49 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ 2- İlimizde faaliyette bulunan KOBİ’ lerde durum : Ülkemizdeki işletmelerin %98’ini, istihdamın %61’ini, yatırımın %26,5’ini, katma değerin %38’ini ve ihracatın %10’unu gerçekleştiren KOBİ’ lere üretirken etrafı görmeleri, küresel olayları algılayacak araç ve imkanlara sahip olabilmeleri, dolayısıyla dünya ekonomisinde rekabet, yer sağlamlaştırma, kaynak kullanımı gibi konuları anlayabilmelerini sağlamak gerekliliği vardır. KOBİ’lerin üretim, ürün ve hizmetlerinde kalite ve verimliliği arttırmak, teknolojik düzeylerini yükseltmek, pazar paylarını büyütmek ve uluslar arası pazarlara açılmalarını sağlayabilmek için çalışmalar yapan KOSGEB, KOBİ’lerin dünya ekonomileri ile bütünleşip rekabet edebilmeleri ve AB’ ye uyum sağlayabilmeleri için birbirlerini tamamlar nitelikte 8 grupta 22 ana başlıktan oluşan destekler sağlanmaktadır. Bu cümleden olarak, ilimizde faaliyet gösteren ve büyük çoğunluğu KOBİ ölçeğinde olan sanayi işletmelerinin KOSGEB desteklerinden yeterince yararlanabilmelerini sağlamak bakımından bugüne kadar gösterilen çabaların artarak devam ettirilmesi gerekliliği önem arz etmektedir. Küreselleşen dünyada malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımıyla birlikte sanayi işletmeleri, iç rekabet yanında dış rekabete de açık hale gelmişlerdir. Bu rekabette gelişmiş ülkelerin sanayicileri, gelişmekte olan ülkelere karşı oldukça avantajlı konumdadırlar. (hammadde temini, istihdam yükü, enerji maliyetleri, nitelikli insan gücü, üretim teknolojileri ve pazarlama teknikleri yönleriyle)

50 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Bu olgu yanında tüketiciler, Kanunla ayıplı mal ve hizmetlere karşı koruma altına alınmışlar ve tüketici bilinci zaman ve süreç içerisinde olağanca hızıyla gelişmektedir. Bu gün ben ne mal üretirsem üreteyim satarım anlayışı tarihe karışmıştır. Rekabet ortamı, tüketici bilinci ve koruması karşısında imalatçılar/üreticiler pazarlarda yer edinebilmeleri için kaliteli malı ucuza mal etmek durumundadırlar. Bu sonucu sağlayabilmek ve küreselleşmenin getirdiği dezavantajları avantaja çevirebilmek ve ayakta kalabilmek için “YÜKSEK TEKNOLOJİ, YÜKSEK KATMA DEĞER VE YÜKSEK REKABET GÜCÜ” kavramlarının bilincinde olarak üretim yapmaları zorunluluğu vardır. Zira, “Artık sadece Türkiye için değil, dünya için de üretmek ve satmak mecburiyeti” söz konusudur. Diğer taraftan, küreselleşen dünyada rekabet yarışından kopmamak için özellikle standart ve kalite kavramlarını, verimliliğin, teknolojinin anlaşılması, kavranması olmazsa olmazdır. Hiç kimse, suyu tersine akıtamaz. Küreselleşme olgusunun gereğini yerine getirmek, dünyadaki sisteme uymak zorundayız.

51 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ 3- İlimiz yeraltı potansiyelinin değerlendirilmesi : Bir özel şirket, Amasra taşkömürü havzasında Amasra B Projesi kapsamında taşkömürü üretimi ve metan gazı arama işini almıştır. Şirket, Amasra taşkömürü işletmesinin çalışmadığı -400 kodunda ve işletmenin çalıştığı alan dışında kalan ve “Amasra B Projesi” diye adlandırılan sahada kömür üretimi ve metan gazı aramaları çalışmalarına ciddi boyutlarda başlamış ve sürdürmektedir. Şirketin, bu işler için önemli sayıda (3.000 civarında) istihdam sağlayacağı ifade edilmektedir. Bu sayı ilimiz için önemli bir sayıdır. Diğer yandan, enerji maddesi durumundaki kömürün değerlendirilmesi, ilimiz için olduğu kadar ülke ekonomisi için de önemlidir.Zira, ülkemizin dış ticaret açığının önemli bir bölümünü enerji hammaddesi oluşturduğundan bu yüzden de milli kaynaklara yönelme zarureti bulunmaktadır. 4- İlimiz altyapı imkanlarının geliştirilmesi Karayollarının standardının yükseltilmesi, limandan azami ölçüde istifade imkanlarının araştırılması, demiryolu projesinin biran evvel hayata geçirilmesi vs. üzerinde durulmalıdır.

52 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ 5- Bartın 2023 “İl Gelişme Planı” İlimizin kuruluşunun 15.nci yılı münasebetiyle Valiliğimizin öncülüğünde, ildeki tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile “Bartın 2023” adı altında “İl Gelişme Planı” çalışmaları 29.05.2006 tarihinde yapılan bir toplantıyla başlatılmıştır. Bu kapsamda 17 çalışma grubu oluşturularak, Bartın ilinin çeşitli sektörler açısından çözümlenmesi amaçlanmış ve her alanda kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmalar 2007 yılı sonu itibariyle tamamlanmış ve 2008 yılı Nisan ayı itibariyle de kitap halinde bastırılarak ilgili birimlere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bartın 2023 kitabı; ilimizin geliştirilmesi çalışmalarında rehber olacak önemli bir kaynak niteliğindedir. Bu raporumuzda konu edilen hususlar da ayrıntılı bir şekilde bu kitapta yer almıştır. Kitapta yer alan kısa, orta ve uzun vadeli hedefler, Valiliğimizce uygulamaya konulacak eylem planlarıyla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Sonuç : Zonguldak – Bartın – Karabük Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında Bartın’a; tarım, sanayi, eko-turizm ve kültürel turizme dayalı hizmetler sektörünün ön planda olduğu bir kimlik biçilmiştir. Bartın bu kimlikle, hiçbir gelişme sağlayamayacağı gibi mevcut durumunu dahi koruyamaz. Bu görüşe karşılık Müdürlüğümüzce ilgili birime gerekçeleri açıklanmak suretiyle itiraz edilmiş ve ilimizin kömür madeni, sanayi, tarım ve ormancılık, eko-turizm ve kültürel turizme dayalı hizmetler sektörünün ön planda olduğu bir kimlikle gelişmesi önerilmiş ve çevre düzeni planının buna göre şekillendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

53 BÖLÜM II İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ Açıklama Norm Kadro Fiili Kadro (2007)İhtiyaç İl Sanayi Ticaret Müdürü 11- İl Sanayi Ticaret Müdür Yard. 11- Şube Müdürü 11- Mühendis2-2 Şef3-2 Ölçü Ayar Memuru 211 Memur33- Daktilograf22- Hizmetli1-1 Toplam1696 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Personel Durumu

54 Faaliyetler AçıklamaBirim2007 Mecburi Uygulamadaki Standart Denetimi TS 55 Tüplerle İlgili Denetimler Bayi ToplamAdet24 DenetlenenAdet6 Denetlenen Bayideki Tüp Adet720 TS 862 Yangın Söndürücü Tüpü Denetimi Denetlenen Bayideki Yangın Söndürücü Adet6 Zorunlu Standart Kapsamında Bulanan Tüplerle İlgili Mamüllerin Denetimi Denetlenen Satıcı Adet72 Denetlenen Toplam Mamul Adet144 Standardına Uygun Mamül Adet144 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçü, Ayar ve Standart Faaliyetleri

55 FaaliyetlerAçıklamaBirim2007 Zorunlu Standart Kapsamında Bulunan Mamüllerin Standart Denetimi Denetlenen Satıcı Adet62 Standardlara Uygun Mamül Adet78 Ölçme Değerlendirme İlk Muayene Damgalanan Alet Adet8.271 Reddedilen Alet Adet52 ToplamAdet8.323 Periyodik Muayene Damgalanan Alet Adet1.546 Reddedilen Alet Adet109 ToplamAdet1.655 Ani Muayene Denetlenen İşyeri Adet204 Denetlenen Ölçü Aleti Adet411 Mevzuata Uygun Olan Adet396 Mevzuata Uygun Olmayan Adet15 Ceza Uygulanan İşyeri Adet13 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçü, Ayar ve Standart Faaliyetleri

56 Tartı ve Tartı Aletlerinin Ani Denetimi AçıklamaBirim2007 DamgalananAdet1.314 ReddedilenAdet109 ToplamAdet1.423 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçü, Ayar ve Standart FaaliyetleriFaaliyetlerAçıklamaBirim2007 Akaryakıt Sayaçları Muayenesi Denetlenen İşyeri Adet11 Denetlenen Sayaç Adet74 Mevzuata Uygun Olan Adet74 Tartı Aletleri Gelirler Muayene Damgalama Ücretleri Toplamı Birim2007YTL24.228,00 Ceza Ücretleri Toplamı YTL264,00

57 ÇalışmalarAçıklamaBirim2007 Tüketici Şikayetlerinin Konularına Göre Dağılımı (Tüketici Şikayetlerinin Tamamı Hakem Heyetince Görüşülmüştür.) Ayıplı Mal ve Hiz.ler Adet60 Kapıdan Satış Adet21 Süreli Yayın Promosyon Kampan. Adet2 DiğerAdet13 ToplamAdet97 Tüketici Şikayetlerinin Sonuçlarına Göre Dağılımı (Tüketici Şikayetlerinin Tamamı Hakem Heyetince Görüşülmüştür.) BaşvuruAdet97 Tüketici Lehine Adet78 Tüketici Aleyhine Adet16 İncelemesi Dev. Eden Adet3 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Tüketici Şikayetleri

58 ÇalışmalarAçıklamaBirim2007 Kooperatifler Kooperatif Kuruluşu Adet- Anasözleşme Değişikliği Adet3 Ön İnceleme Adet2 Muhtelif Yazışma Adet4 Genel Kurul Müracaatı Adet88 Temsilci Görevlendirilen Kooperatifler Adet88 Temsilci Görevlendirilmeyen Kooperatifler Adet- Kooperatiflerle İlgili Alınan Şikayetler Adet4 Savcılığa Suç Duyurusu Adet- BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Kooperatifler

59 Verilen Belgeler Birim2007 Sanayi Sicil Belgesi DüzenlenenAdet9 Vize Yapılan Adet30 Yıllık İşletme Cetveli Adet40 ToplamAdet79 Sanayi Siciline Kayıtlı Firmalar Kamu Kuruluşları Adet2 Özel Sektör Adet72 ToplamAdet74 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Verilen Belgeler Şirketler (Anonim Şirket)AçıklamaBirim2007 Genel Kurul Toplantısı Yapılan Adet36

60 Konu Yapılan Çalışma 5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamında 1- Mart – 2004 tarihinde yürürlüğe giren enerji desteği uygulamasında sekreterya hizmeti Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, yapılan müracaatlar ayda en az bir toplantı yapılmak üzere değerlendirilmektedir. 2- 2007 yılında 43 firmaya toplam 1.593.613,16 YTL. tutarında enerji desteği sağlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Bakanlığımız Arasında Yapılan Protokol Kapsamında 1- İlimizde faaliyet gösteren 25 akaryakıt istasyonunda Ulusal Marker ve 1 akaryakıt istasyonunda ise Lisans denetimi yapılmıştır. 2- 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık genelgesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine 2008 Mart ayı itibariyle 2 akaryakıt tankerinde Ulusal Marker denetimi yapılmıştır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Diğer Çalışmalar


"BÖLÜM I BARTIN İLİ GENEL SANAYİ DURUMU  Sanayi Tesislerinde Çalışan Sayıları (Sektörel Bazda)  Bartın I. Organize Sanayi Bölgesi  Özel İdare Özel Sanayi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları