Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BARTIN İLİ GENEL SANAYİ DURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BARTIN İLİ GENEL SANAYİ DURUMU"— Sunum transkripti:

1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BARTIN İLİ GENEL SANAYİ DURUMU
Sanayi Tesislerinde Çalışan Sayıları (Sektörel Bazda) Bartın I. Organize Sanayi Bölgesi Özel İdare Özel Sanayi Bölgesi Küçük Sanayi Siteleri ( Faaliyette Olan, İnşaatı Tamamlanıp da Henüz Faaliyete Geçmeyen, Proje Aşamasında Olanlar) Bakanlığımızdan Kredi Destekli Küçük Sanayi Siteleri 5084 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Teşvikler Aktif Sigortalı Sayıları BARTIN İLİ GENEL TİCARİ DURUMU Şirketler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Kooperatifler Finans (Mevduat, Bankalar ve Kredi) Dış Ticaret (İhracat – İthalat Rakamları) Bartın İli Kamu Gelirleri ve Giderleri İl de Konut Üretimi (Konut Yapı Kooperatifleri ve TOKİ) YATIRIMLAR Kamu Yatırımları Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı Özel Sektör Yatırımları

2 BARTIN İLİNİN SANAYİLEŞME YÖNÜYLE ALTYAPI İMKANLARI
Karayolları Denizyolu Demiryolu Hava Yolu Haberleşme Doğal Gaz Enerji O.S.B. Genişletme Çalışmaları Nüfus ve İdari Yapı Eğitim SWOT ANALİZİ Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Misyon Vizyon

3 BÖLÜM II STRATEJİK AMAÇLAR SONUÇ VE ÖNERİLER İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
İstihdam Yaratılması İlin Rekabet Gücünün Arttırılması Yer Altı Kaynaklarının Değerlendirilmesi Ahşap Tekne ve Yat Yapımcılığının Geliştirilmesi KOBİ’ lerin KOSGEB Desteklerinden Yararlandırılması Çalışmaları İlin Tanıtımı SONUÇ VE ÖNERİLER BÖLÜM II İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ Personel Durumu Ölçü, Ayar ve Standart Faaliyetleri Gelirler Tüketici Şikayetleri Kooperatifler Verilen Belgeler Şirketler Diğer Çalışmalar

4 BARTIN İLİ TANITIMI Bartın, Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde 41º18´ ve 41º45´ doğu boylamları ile 32º08´ ve 32º44´ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Kuzeyinde 59 km.’lik sahil şeridi ile Karadeniz yer alırken, doğusunda Kastamonu ve Karabük, güneyinde yine Karabük ve batısında ise Zonguldak illeri yer almaktadır. Yüzölçümü Km² olup, yüksekliği 0-25 m. arasındadır. Bartın 1991 yılında, tarih ve 3760 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’ nin 74. ili olmuştur. Bartın’ ın 2007 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu , yıllık nüfus artış hızı %0 -11,11’ dir. İlimizde merkez ilçe ile beraber 4 ilçe, 9 belediye ve 262 köy bulunmaktadır. Nüfusun %32’ si (58.788) kentsel alanda, %68’ i ( ) kırsal alanda yaşamaktadır. İl’ de km² başına 88 kişi düşmektedir İlimiz, altyapı imkanları bakımından her geçen gün daha iyiye gitmektedir. Karayolu ulaşımı, büyük merkezlere Bartın-Çaycuma yönünde bölünmüş yol olarak sağlanmıştır. Sahil kenti olan Bartın’ da uluslararası liman olarak hizmet veren Bartın Limanı aynı zamanda yolcu giriş ve çıkış kapısıdır. Demiryolu ulaşımı yoktur. Havayolu ulaşımı bulunmamakla birlikte yakında faaliyete geçmesi beklenen Zonguldak havaalanına 35 Km. mesafededir. İlimizin haberleşme ve enerji sektöründe bir sorunu bulunmamaktadır. İlimiz, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında (2003) 81 il içerisinde 55.nci sırada yer almaktadır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

5 Bartın İli Gelişmişlik Performansı (2000 Yılına Göre);
Okur yazar nüfus oranı %84,03 olup, 81 il içinde 55. nci sıradadır. İlimiz okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 15 (Türkiye ortalaması: 24), derslik başına 19 (Türkiye ortalaması: 34) Türkiye ortalamasından daha iyi durumdadır. Sosyal altyapının önemli bir unsurunu meydana getiren sağlık hizmetleri açısından ilimiz, Türkiye sağlık hizmetleri sektörü standardının altındadır. (on bin kişiye düşen hekim sayısı (9), Türkiye ortalaması 13, diş hekimi sayısı (1,6), Türkiye ortalaması (2,2), hastane yatağı sayısı (17), Türkiye ortalaması (23)’dür.) İlimizde Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak 1 fakülte ve 1 Meslek Yüksekokulu eğitim ve öğretimde bulunmaktadır. Ekonomisi genelde kömüre bağımlı olan Bartın’ da il statüsüne kavuştuktan sonra, kamu yatırımları yanında özel sektör yatırımlarında da gelişmeler sağlanmıştır. İlimiz 1.nci derecede kalkınmada öncelikli yöre ve 5084 sayılı Teşvik yasası kapsamındadır. İlimizin sahip olduğu bu teşviklerin yeterince değerlendirilmesini teminen, sanayi arsası üretimine ağırlık verilmektedir. İlimiz Amasra ilçesinde 400 milyon ton taşkömürü rezervinden söz edilmekte olup, bu rezervin değerlendirilmesiyle il istihdamına (3000) ve ekonomisine önemli katkılar beklenmektedir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

6 Bartın turistik özelliği olan bir ilimizdir
Bartın turistik özelliği olan bir ilimizdir. Bartın il statüsüne kavuştuktan sonra bu sektörün sorunlarına eğinilmiş, büyük ölçüde deniz ve doğa turizmine bağlı turizm hareketlerinin bütün yıla yayılmasını teminen, turizmin çeşitlendirilmesi imkanları üzerinde durulmaktadır. Ha. olan ilimiz yüzölçümünün yaklaşık Ha.’ ı tarım alanıdır. Bartın’ da tarım, olumlu iklim şartlarına rağmen gelişmemiştir. Tarım genelde tarla ürünleri tarımı şeklinde yapılmaktadır. Yetiştirilen en önemli ürünler; başta hububat olmak üzere sırasıyla, yem bitkileri, sebze, mevye, yumru bitkiler ve baklagillerdir. Son yıllarda seracılığın yaygınlaşması ile sebze ve çilek üretiminde artışlar sağlanmıştır. Sanayileşme alanında yapılan altyapı çalışmaları yanında, boş tarım alanlarının değerlendirilmesi ve hayvancılığın geliştirilmesi yönünde projeler uygulanmaya çalışılmaktadır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

7 BÖLÜM I BARTIN İLİ GENEL SANAYİ DURUMU
Sanayi Tesisleri ve Çalışan Sayıları (sektörel bazda) Sektörü Tesis Sayısı İstihdam Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi 27 3.232 Kimya, Kömür ve Plastik Sanayi 12 1.417 Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 18 1.105 Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi 386 Gıda Sanayi 252 Metal Eşya ve Makine Teçhizat Sanayi 3 121 Diğer 296 T o p l a m 102 6.809 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

8 Üretime geçen tesislerin
Sanayi Bölgeleri Bartın 1. Organize Sanayi Bölgesi Toplam alanı: m² ’dir. Bölgede 28 adet sanayi parseli bulunmaktadır. 25 firma faaliyette, 3 firma ise inşaata devam etmektedir. 2.433 kişi istihdam edilmektedir Üretime geçen tesislerin sektörel dağılımı Sektör Sayısı Gıda 3 Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi 7 Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi 4 Kimya ve Plastik Sanayi Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 2 Metal Eşya ve Makine Teçhizat Sanayi BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 Özel İdare Özel Sanayi Bölgesi
Toplam alanı: m² ’dir. Bölgede 7 sanayi parseli bulunmaktadır. 2 firma faaliyette olup, diğer 5 parsel için tahsis çalışmaları devam etmektedir. 295 kişi istihdam edilmektedir Sektör Sayısı Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi 2 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

10 Faaliyette Olan Sanayi Siteleri Adı Ünvanı Kuruluş Tarihi
Küçük Sanayi Siteleri Faaliyette Olan Sanayi Siteleri Adı Ünvanı Kuruluş Tarihi Toplam Alanı (m²) Toplam İşyeri Sayısı Dolu İşyeri Sayısı Mevcut İstihdam Bartın Yeni Sanayi Sitesi 1973 263 167 498 S.S. Amasra K.S.S. Yapı Kooperatifi 1988 9.917 32 89 S.S. Ulus K.S.S. Yapı Kooperatifi 1980 3.000 44 50 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

11 İnşaatı Tamamlanıp da Faaliyete Geçme Aşamasında Olan Sanayi Siteleri
Adı Ünvanı Kuruluş Tarihi Toplam Alanı (m²) Toplam İşyeri Sayısı Dolu İşyeri Sayısı Mevcut İstihdam S.S. Atılım K.S.S. Yapı Kooperatifi 1992 178 - S.S. Abdipaşa K.S.S. Yapı Kooperatifi 1994 28.000 32 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

12 Proje Aşamasında Olan Sanayi Siteleri Adı Ünvanı Kuruluş Tarihi
Toplam Alanı (m²) Toplam İşyeri Sayısı Dolu İşyeri Sayısı Mevcut İstihdam S.S. Tekkeönü Piri Reis K.S.S. Yapı Kooperatifi 2005 4.400 11 - S.S. Kurucaşile Ahşap Tekne ve Yat İmalatçıları K.S.S. Yapı Kooperatifi 2004 6.000 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

13 Bakanlığımızdan Kredi Destekli Küçük Sanayi Siteleri
Kooperatif Ünvanı Kuruluş Tescil Tarihi Yatırım Programına Giriş Tarihi Kredi Destek Oranı Kredi Faiz Keşif Bedeli (YTL) İhale İşyeri Sayısı Kesin Maliyeti Altyapı Üstyapı S.S. Atılım Küçük Sanayi Sitesi 1998 % 100 % 70 %2 178 S.S.Abdipaşa 2001 32 NOT : S.S. Atılım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İskan İznini, tarihinde almıştır. S.S. Abdipaşa Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İskan İznini, tarihinde almıştır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

14 5084 Sayılı Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler
5084 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Teşvikler YILLAR 5084 Sayılı Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler Enerji Desteği Vergi Stopajı Sigorta Primi İşveren Payı Toplam Çalışan Sayısı (Sanayi Tesisleri) İlave İstihdam Yararlanan Tesis Destek Tutarı (1.000.YTL) Mükellef İşyeri 2004 16 42,12 478 474,60 527 778 1.172 271 2005 26 368,35 440 1.498,37 572 2.598 2.512 1.611 2006 31 895,65 447 2.751,96 525 4.660 4.012 3.111 2007 43 1.593,61 578 5.028,06 597 8.168 4.152 3.251 Not: İlave istihdam; tarihi baz alınarak hesaplanan istihdamdır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 Aktif Sigortalı Sayıları
2005 2006 2007 Zorunlu 12.471 15.307 17.913 Çırak 985 949 640 Topluluk 20 28 Tarım 3.680 4.135 4.237 İsteğe Bağlı 750 725 722 Toplam 17.906 21.144 23.532 İlin son 3 yıllık sigortalı sayısındaki değişimine baktığımızda 2005 yılında olan zorunlu sigortalı sayısının 2007 yılında olduğu 2 yılda % 43,6 artış olduğu görülmektedir. Toplam sigortalı sayısın da ise 2 yılda %31,4 artış görülmektedir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

16 BARTIN İLİ GENEL TİCARİ DURUMU Şirketler Şirket Türleri
Yıllar İtibariyle Sayıları 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Anonim 69 76 81 86 103 115 Limited 214 244 281 322 376 453 Şahıs 471 517 560 629 689 755 Kollektif 13 İlimizde 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Kuruluşun Adı, Ünvanı Sayısı Yıllar İtibariyle Kayıtlı Oda / Üye Sayıları 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 1 10 Esnaf Sanatkarlar Odaları 5.226 4.397 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

17 Yıllar İtibariyle Sayıları
Kooperatifler Kooperatif Türü Yıllar İtibariyle Sayıları 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Konut Yapı 52 56 54 45 39 35 Tüketim 2 1 Motorlu Taşıyıcılar 14 17 15 16 Küçük Sanayi Sitesi 6 7 Toplu İşyeri Yapı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 5 Fındık Tarım Satış BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

18 Finans Mevduat Bartın’ da bankaların mevduat gelişimi ve Türkiye içindeki payı aşağıda tabloda verilmektedir. ( YTL) Yıllar Banka Şube Sayısı Türkiye Şube sayısı Mevduat Miktarı Banka Mevduat İç. Payı (%) 2002 16 6.046 0,15 2003 5.921 2004 6.050 0,17 2005 15 6.200 0,16 2006 19 6.802 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

19 Bankalar Bartın ilinde, 2007 yılı sonu itibariyle 19 banka şubesi hizmet vermektedir. Banka Adı Merkez İlçe Bucak Toplam T.C. Ziraat Bankası 2 3 7 T.İş Bankası A.Ş. 1 4 T.Halk Bankası A.Ş. - Akbank T.A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası T. Vakıflar Bankası Oyak Bank A.Ş. Garanti Bankası A.Ş. Finansbank A.Ş. Denizbank A.Ş. T o p l a m 19 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

20 Kredi yılları arasında Türkiye ve Bartın’da kullandırılan kredilerin gelişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir ( YTL) Kredi Türleri 2002 2003 2004 2005 2006 İhtisas Kredileri Tarım 881 814 1.810 3.242 5.215 G.Menkul 15 55 10 7 Mesleki 959 1.448 2.619 4.321 Denizcilik 301 Turizm 495 Diğer 1.798 2.372 4.043 6.582 10.696 İhtisas Dışı Krediler 10.625 35.792 70.415 Toplam 13.620 39.992 77.726 Türkiye Toplamı Türkiye İçindeki Payı % 0,03 0,06 0,08 0,09 0,10 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

21 Bartın İhracatçı Firma Sayısı
Dış Ticaret İlde faaliyet gösteren firmaların son 7 yıllık döneme ait ithalat ve ihracat rakamları İhracat Rakamları Yıllar Bartın İhracatçı Firma Sayısı Bartın İhracat Değeri (1.000$) Türkiye İhracat Değeri (1.000$) 2001 6 1.082 2002 15 739 2003 12 4.709 2004 18 3.064 2005 24 2.553 2006 19 2.915 2007 27 4.055 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

22 Bartın İthalatçı Firma Sayısı
İthalat Rakamları Yıllar Bartın İthalatçı Firma Sayısı Bartın İthalat Değeri (1.000$) Türkiye İthalat Değeri (1.000$) 2001 8 1.993 2002 15 3.900 2003 16 6.176 2004 23 7.154 2005 21 9.820 2006 27 15.989 2007 24 16.802 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

23 Bartın İli Kamu Gelirleri ve Kamu Giderleri Tablosudur
( YTL) Yıllar Kamu Gelirleri Kamu Giderleri Vergi Gelirleri Vergi Dışı Gelirler Özel Gelir ve Fonlar Cari Harcamalar Yatırım Harcamaları Transfer 2002 33.974,00 3.155,59 152,00 62.368,00 11.773,65 1.946,24 2003 51.436,00 6.229,70 225,00 80.238,82 11.177,06 3.396,31 2004 52.854,00 - 98.514,00 8.461,00 3.520,00 2005 66.260,00 ,00 7.078,00 1.359,00 2006 ,00 ,00 7.244,00 2.240,00 2007 97.208,00 ,00 6.599,00 3.867,00 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

24 Kooperatif ve Konut Sayıları
İlimizde Konut Üretimi a) Konut Yapı Kooperatiflerince İlçe Adı Kooperatif ve Konut Sayıları İnşaatı Tamamlanmış İnşaatı Devam Eden Proje Safhasında Olan Kooperatif Sayısı Konut Sayısı Merkez 49 3.088 3 147 8 - Amasra 9 590 Ulus 153 Kurucaşile 1 20 T o p l a m 62 3.851 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

25 b) Toplu Konut İdaresince;
İlimizde Başbakanlık Toplu Konut İdaresince toplam 698 konutluk 2 adet Toplu Konut Uygulaması mevcuttur. Uygulama -1 (492 Konut): 192 adedi alt gelir grubu için 492 konutluk toplu konut uygulaması tamamlanmış, konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. Uygulama -2 (206 konut + Sosyal Donatı): 206 konut, İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatı’ndan oluşmaktadır. Hak sahiplerini belirlemek amacıyla konut satışları başlamıştır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

26 YATIRIMLAR Kamu Yatırımları Son 5 yılda yapılan kamu yatırımları
( YTL) Yıllar Proje Tutarı Yıl Sonuna Kadar Harcama Yılı Yatırımı Köydes Ödenekleri 2002 61.154 12.921 - 2003 16.595 2004 15.894 2005 97.784 23.490 1.993 2006 80.204 27.981 19.706 2007 65.471 44.827 19.628 T o p l a m 41.327 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

27 Son 5 yılda yapılan kamu yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı
( YTL) Sektörler 2002 2003 2004 2005 2006 Tarım 1.800 1.001 1.601 3.555 4.274 Madencilik 650 İmalat Enerji 2.500 8.000 3.000 10.000 Haberleşme 208 Turizm Konut 610 480 2.315 1.600 1.568 Eğitim 2.150 2.375 1.850 2 1.606 Sağlık 1.870 2.120 2.880 Dkh 3.991 2.619 4.248 7.683 10.325 İl Toplamı 12.921 16.595 15.894 23.490 27.981 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

28 Özel Sektör Yatırımları
( YTL) Yıllar Firma Sayısı Yatırım Tutarı 2002 10 1.731,00 2003 15 8.670,74 2004 18 5.678,18 2005 19 8.347,40 2006 20 15.958,55 2007 28 36.552,48 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

29 BARTIN İLİNİN SANAYİLEŞME YÖNÜYLE ALTYAPI İMKANLARI Karayolları
Bartın, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı içersindedir. İlimiz yol ağı : 139 km devlet yolu, 160 km il yolu olmak üzere 299 km. sathi kaplamalı yoldur. Devlet ve il yollarımızın 43,8 Km.’si ise bölünmüş yoldur. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

30 çalışmalar devam etmektedir.
Yol yapımı kapsamında; 1- Bartın – Çaycuma – (Devrek – Zonguldak) ayrımı yolunda (23 km.’si Bartın ili sınırları içerisinde olan toplam 51 km. uzunluğunda BY standardında yolun tamamı sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır.), 2- Zonguldak – Amasra – Kurucaşile yolunda (126 km. uzunluğunda olan yolda Bartın – Amasra – Çakraz arasında 30 km.’lik kesimde ihaleli çalışılmaktadır. Fiziki gerçekleşme % 59 düzeyindedir.), 3- (Bartın – Çaycıuma) ayrımı – Kozcağız yolunda (11 km. uzunluğunda olan yolda fiziki gerçekleşme % 95 düzeyindedir.), 4- Çaycuma – Perşembe – Kozcağız yolunda (8 km.’si Bartın ili sınırları içerisinde toplam 25 km. uzunluğundaki yolda fiziki gerçekleşme % 35 düzeyindedir.), 5- Ulus – Pınarbaşı – Azdavay – Ağlı yolunda (103 km. uzunluğunda olan yolda Bartın ili sınırları içerisinde çalışılmakta olup, 10 km.’lik kesimde fiziki gerçekleşme %76 düzeyindedir.), 6- Bartın – Arıt – Aydınlar yolunda (36 km. uzunluğunda olan yolda 2 km.’lik kesim sathi kaplamalı olarak bitirilmiştir.), çalışmalar devam etmektedir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

31 Deniz Yolu Bartın Limanı Liman’ın Genel Bilgiler Kara Alanı 29.500 m²
tarih ve 6/6548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla işletmesi Bartın Belediyesine verilmiştir. tarih ve 96/7917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Hudut Kapısı yapılmıştır. tarihinde Denizcilik Müsteşarlığınca Güvelik Planı onaylanarak uygunluk sertifikası alınmıştır. tarihinde 930 m²’ lik kapalı, 2000 m²’ lik açık alan için Gümrük Müsteşarlığından izin alınmıştır. Liman’ın Kara Alanı Rıhtım Uzunluğu 480 m. Limanın İç Derinliği 8 m. Yıllık Gemi Kapasitesi 500 – 600 Adet Yükleme Kapasitesi Ton Yıllık Yük Kapasitesi Ton BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

32 Limanın Diğer Merkezlere Karayolu Uzaklığı (km.)
Diğer Bilgiler Gelen Yükler : Kütük Demir, Kömür, Çeşitli Maden, Kağıt, Tomruk, Odun, Yonga Saç Giden Yükler : Profil Demir, Alçı, İzocam, Kireç, Çimento, Narenciye, Tuğla, Memer, Genel Kargo, Diatomit, Klinker, Diğer bazı madenler Liman İçin Yapılması Gerekli Yatırımlar 1- 80 m. rıhtım ilavesi ve Ro-Ro gemileri için rampa, 2- Ro-Ro taşımacılığı için güzergahın transit tır güzergahı belirlenmesi, 3- Geri planda tır parkı, açık ve kapalı transit depolar ve tren yolu 4- En az 20 ton çekme gücünde 1 adet Romorkör. Limanın Diğer Merkezlere Karayolu Uzaklığı (km.) Ankara 290 İstanbul 450 Bolu 190 Yeniçağa 140 Zonguldak 90 Ereğli 150 Karabük BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

33 Limandan Yapılan Dış Ticaret
Bartın Limanı İhracat –İthalat Hacmi Bartın Limanı İhracat-İthalat Bartın Limanı Yükleme-Boşaltma (Ton) Yıllar  İhracat ($) İthalat ($) 2004 63.346 2005 84.006 2006 2007  Yıllar Yükleme Boşaltma Toplam  2004 2005 2006 2007   Başlıca ihraç edilen ürünler sırasıyla; Mobilya ve Prefabrik Yapı, plastik Mamuller, Seramik ve Tekstil Sanayi Ürünleri BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

34 Demiryolu Projesi Hat Uzunlukları
Bugün itibariyle, ilimizde demiryolu ulaşımı yoktur. Zonguldak – Ankara demiryolu hattı ilimize 38 km. uzaklıkta bulunan Saltukova bucağından geçmektedir. İlimizde demiryolu yapılması kapsamında aşağıda özetlenen proje uygulamaya konulma aşamasındadır. Bu proje; Adapazarı-Ereğli-Zonguldak-Bartın Demiryolu Projesi Batı Karadeniz Bölgesi’nin tamamına yakınını kapsamaktadır. Yapımı 7 yıl olarak planlanmış olup, Demiryolu projesi’nin işletme ömrü 30 yıl olarak kabul edilmektedir. Türkiye’nin mevcut demiryolu ağına yeni bir transit bağlantıyı sağlayacak Adapazarı-Ereğli-Bartın-Amasra Liman bağlantıları Demiryolu Projesi Liman bağlantıları ile bölgedeki uluslar arası transit demiryolu taşımacılığına yeni boyutlar katacak nitelikte bir açılım olarak görülmektedir. Proje’nin ilimiz ekonomisi ve Ulaştırma Sektörüne önemli bir etkisi olacaktır. Demiryolu Projesi Hat Uzunlukları Adapazarı-Karasu Arası : Km. Karasu-Ereğli-Zonguldak-Bartın Arası : Km. Ereğli Liman Bağlantısı : Km. Bartın İli – Bartın Limanı Arası : Km. Bartın İli - Amasra Bağlantısı : Km. Toplam : Km. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

35 Hava Yolu İlimize 35 Km. uzaklıkta olan Zonguldak’ın Saltukova bucağında, halen hava trafiğine kapalı bulunan havaalanı işletmeye açılmış olup, deneme uçuşları yapılmaktadır. Hava trafiğine açıldığında Bartın – Zonguldak’ ın ulusal ve uluslar arası hava ulaşımı gereksinimini karşılayabilecektir. Haberleşme Bartın ili bütün yerleşim birimleri ile tam otomatik telefon haberleşmesine açıktır. İletişim Bilgileri (2007 yılı) İletişim Araçları Abone Sayıları Toplam Santral Kapasitesi 59.454 Sabit Telefon Abone Sayısı 51.459 ADSL Abone Sayısı 8.543 İnternet Abone Sayısı 176 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

36 Doğalgaz Bartın Doğalgaz Boru hattı ve boru hattı sistemine ait sabit tesislerin inşaatı devam etmekte olup, 2008 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olacaktır. Proje kapsamında önümüzdeki dönemlerde kentsel kullanımı sağlamak amacıyla gaz çıkış noktası için istasyon kurulmaktadır. İşletme modeli geliştirilip hayata geçirildiği takdirde 2009 yılı içinde Organize Sanayi Bölgesinde kullanıma başlanabilecektir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

37 Enerji Bartın enerji ihtiyacını Ulusal enerji sisteminden sağlamaktadır. Bartın’da elektrik enerjisiyle ilgili önemli bir sorun bulunmamaktadır. Abone Grupları Elektrik Tüketimi 2004 2005 2006 2007 Kwh % Meskenler 36,76 32,78 34,43 29,42 Tarımsal Sulama 0,96 0,14 0,18 0,13 Ticarethane 10,00 10,27 11,49 9,86 Sanayi 27,82 32,00 30,91 32,84 Resmi Daireler 5,04 5,02 5,06 3,55 Genel Aydınlatma 10,08 3,37 2,52 5,72 Diğerleri 9,34 16,42 15,41 18,48 Toplam 100,00 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

38 OSB Genişletme Çalışmaları I. Kısım
Bartın Merkez 1.organize sanayi bölgesi tevsii alan çalışmaları ile m2’lik ek alan sağlanmıştır. Kamulaştırma çalışmalarının %99'u sonuçlandırılmıştır. Yeni oluşturulan alandan 6 adet çeşitli büyüklükte sanayi parseli oluşturulmuş ve tamamı sanayicilere tahsis edilmiştir. Tahsis edilen firmalar 2 Demirçelik, 2 Tekstil, 1 Orman ürünleri ve 1 İnşaat Yalıtım Malzemeleri üzerine faaliyet göstereceklerdir. II. Kısım Mevcut O.S.B.’nin güneydoğusunda, Ulus ırmağı yatağında bulunan ve büyük kısmı ırmak boşluğu, hazine ve mera’dan oluşan, özel mülkiyete ait 30 Ha. alanın da katılmasıyla meydana gelen yaklaşık 200 Ha. alan O.S.B.’nin II. kısım genişletme alanı olarak düşünülmektedir. Müteşebbis Heyet kararları alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde Valiliğimizce girişimlerde bulunulmuş, çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu bu alanın yapılan girişimler sonrasında çevre düzeni planına işlenmesi sağlanmıştır. Ahşap Tekne Üreticilerine Yer Tahsisi Kurucaşile Tekkeönü’nde Hazineye ait m2 alanın, Tekkeönü Piri Reis Ahşap Tekne ve Yat Yapımı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne tahsisi yapılmıştır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

39 Nüfus ve İdari Yapı İlçeler Nüfus Belediye Sayısı Mahalle Sayısı
Köy Sayısı 2007 yılı 2000 yılı Merkez 4 25 135 Amasra 15.199 16.122 1 5 30 Kurucaşile 7.593 8.742 28 Ulus 24.288 28.822 3 11 69 Toplam 9 45 262 İlin toplam nüfusu ’dir. İlimizde Merkez ilçe ile beraber 4 ilçe, 9 Belediye, 43 Mahalle ve 262 köy bulunmaktadır. Nüfusun %32’si (58.788) kentsel alanda, %68’i ( ) kırsal alanda yaşamaktadır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

40 2007-2008 Öğretim Yılı Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Derslik Durumu
Eğitim İlk ve Orta Öğretim Öğretim Yılı Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Derslik Durumu Tür Okul Yönetici Sayısı Öğretmen Öğrenci Derslik Okullaşma - (%) Bartın Türkiye Anaokulu 3 - 14 319 13 34,0 25,0 Anasınıfı (Resmi ve Özel) 77 59 (+46) 1.496 100 İlköğretim (Resmi ve Özel ) 111 110 1.254 22.501 1.168 102,0 95,6 Ortaöğretim 23 62 609 7.173 312 82,0 85,2 Bağlı Kurumlar 10 48 25 Genel Toplam 148 195 1.971 31.489 1.618 87,0 68,6 İl genelinde Okul Öncesi Eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimde 148 okul, 1.618 derslik mevcuttur. 1.971 öğretmen ile öğrencimiz vardır. Derslik başına 19, (Türkiye ort. 34) Öğretmen başına 15 (Türkiye ort. 24) öğrenci düşmektedir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

41 Yükseköğretim Mevcut Durum
Bölümler Bölüm Sayısı Öğr. Gör. Sayısı Öğrenci Sayısı Orman Fakültesi 3 65 640 M.Y.O. 7 20 1.294 Toplam 10 85 1.934 Bartın’da Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı olarak Orman Fakültesinin bünyesinde Peyzaj Mimarlığı, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Bartın Meslek Yüksekokulu, 7 program ile öğretime devam etmektedir. 9 bölümde, 1735 öğrenci ile 93 öğretim görevlisi vardır. m2 kampüs alanı mevcuttur. Barınma: Kampüs alanı içerisinde 220 kız, 140 erkek olmak üzere 360 öğrenci kapasiteli kredi yurtlar kurumuna bağlı yurt bulunmaktadır. %100 kapasite ile hizmet vermektedir. Ayrıca 500 kişilik yeni öğrenci yurdu Yatırım programına alınmış ihale aşamasındadır. 21 Mayıs 2008 günü T.B.M.M. genel kurulunda ilimizde “Bartın Üniversitesi” adı altında üniversite kurulması kabul edilmiştir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

42 SWOT ANALİZİ (İlimizin Sanayi, Ticaret ve Yatırımlarına İlişkin)
Güçlü Yönler Yönetim desteği, Karar alma ve icra yetkisi, Bütçesini kendisinin yapması ve onaylaması, Kentin küçük bir kent olmasının kontrol edilebilir bir yönetsel yapının oluşmasına imkan vermesi, Coğrafi konum ve ana pazarlara yakınlık, Kamu hizmetlerine erişebilme kolaylığı, İlde Karaelmas Üniversitesine bağlı 1 Fakülte ve Yüksekokulun varlığı, Yöre ikliminin ılıman deniz iklimi olması, Türkiye’nin kuzeybatısında dengeli bir gelişme merkezi için alternatif konumda bulunması, Kalkınmada 1. derece öncelikli yöre ve 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki Hakkında Kanun kapsamında olması sebebiyle yatırım teşviklerinden ve Devlet desteklerinden azami ölçüde faydalanması, Limana sahip olması ve 1.sınıf gümrük kapısı olması, Eğitim kurumları altyapılarıyla nitelikli işgücü ihtiyacına cevap verecek durumda olması, Bölgesel proje kapsamında yer alması, Enerji alt yapısının yeterli olması, Yeterli iletişim ağına sahip olması, Turistik imkanlara sahip olması, BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

43 Zayıf Yönler Merkezi teşkilatın taşra kuruluşları, yerel yönetimler, fakülte ve yüksekokul ve sivil toplum kuruluşları arasında yeterli düzeyde eşgüdüm sağlanamaması, Ortak hareket etme kültürünün yetersizliği, Hava ve demiryolu ulaşımının bulunmaması, Nitelikli personel eksikliği, İl genelindeki tasarruf mevduatı birikimlerinin sanayi yatırımlarına yönlendirilememesi, İlde müteşebbis sayısının beklenilen düzeyde bulunmaması, Sanayi arsası üretiminin kısıtlı olması, KOBİ’ lerin küreselleşme olgusunu yeterince algılayamamaları, rekabet güçlerinin eksikliği, işetmelerin ileri teknolojiye sahip olmamaları ve eğitim eksiklikleri, Mevcut sanayi tesislerinin Devlet desteklerinden yeterince yararlanamamaları, BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

44 Fırsatlar Büyük proje kapsamında değerlendirilebilecek Filyos Vadisi projesine entegre olabilecek durumda bulunması, Kamu yönetimi reformu çalışmalar kapsamında yerel yönetimlerin güçlendirilecek olması, Kalkınma ajanslarının kuruluşu, koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun kapsamında bölge kalkınma ajansları ve illerde yatırım destek ofislerinin kurulacak Organik tarım için uygun koşulların bulunması, Doğalgazın yaygınlaştırılması projesi kapsamında çalışmaların başlamış olması, (2008 yılı sonu hedeflenmiştir.) Kömür ve diğer madenler (Mermer, Kireç ve cam hammaddesi) yönüyle doğal kaynaklara sahip olması, Önemli turizm potansiyellerine sahip olması, Tehditler İşsizlik nedeniyle genç nüfusun diğer illere göçü, İlin sel tehdidi altında bulunması, Çevre kirliliğine neden olan unsurların (sanayi ve evsel atıkların) sorun teşkil etmesi, Kömür vb. madenlerin istihracında turistik potansiyele zarar verebilme ihtimalinin bulunması, Karayollarının kalitesinin düşüklüğü ve ağır taşıtlar nedeniyle çabuk hasar görmesi, İlin 1. derecede deprem kuşağında bulunması, BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

45 Misyon Sanayinin gelişmesi için gerekli sanayi parsellerini üretmek, mevcut sanayi tesislerinin dünya ile rekabet güçlerini arttırmak için devreye sokulan teşviklerden yeterinde yararlanmalarını sağlayacak çalışmalarda bulunmak, sanayicinin gereksinim duyduğu hizmetlerin yürütülmesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıyla yönlendirerek bürokratik işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Vizyon İlin sahip olduğu yer altı ve yer üstü tüm potansiyeli ile aktif insan gücünü değerlendirmeyi amaç edinen, sanayisi ve ticari faaliyetleri gelişmiş ve ilden başka illere olan göçü durdurmuş bir düzeye gelmektir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

46 1- İstihdam yaratılması,
STRATEJİK AMAÇLAR İlin sanayi, ticaret ve yatırımlarına ilişkin stratejik amaçları aşağıda sıralanmıştır. 1- İstihdam yaratılması, Mevcut O.S.B.’ nin genişletilmesi, Yatırımcılara bedelsiz arsa tahsisi, Münferit küçük boyutlu arazilerin sanayicilere tahsisi, Arsa stokunun yeterli düzeyde ve sürekli kılınması, 2- İlin rekabet gücünün artırılması, Doğalgaz’ın O.S.B.’ de kullanımının sağlanması, Liman potansiyelinin geliştirilmesi, Demir yolu bağlantısının yapılması, Mevcut karayolunun standardının yükseltilmesi, İlimize 35 km. mesafede bulunan havaalanının faaliyete geçirilmesine destek verilmesi. Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan TR-81 alt bölgesinde coğrafi konum itibariyle merkez oluşturmaya en uygun yerin Bartın olduğu hususunda Zonguldak ve Karabük illerini ikna ederek ekonomik gelişmeyi destekleyici önemli işlevi olacağı düşünülen Kalkınma ajansının ilimizde kurulması, 3- Yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi, Amasra taşkömürü işletmesinin rehabilitasyonu, Stratejik öneme haiz 400 milyon ton olarak tespit edilen taşkömürü rezervinin rödevans usulü özel sektörce işletilmesinin sağlanması. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

47 4- Ahşap tekne ve yat yapımcılığının geliştirilmesi,
İlimiz Kurucaşile ilçesi Tekkeönü mevkiinde faaliyet gösterecek olan Küçük Sanayi Sitesinin faaliyetlerine yardımcı olmak. 5- İlde faaliyet gösteren KOBİ’ lerin KOSGEB desteklerinden yeterince yararlanmalarının sağlanması, KOBİ’lerin değişen ve gelişen şartlara göre KOSGEB İdaresince uygulamaya konulan desteklerden zaman ve süreç içerisinde tamamının yeterince yararlanmalarını sağlamak ve sürekli kılmak, Milli Verimlilik Merkezinin; sanayicileri verimlilik yönüyle bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunmasının sürekli kılınması, İlimiz sanayi işletmelerinde verimlilik düşüklüğünün nedenlerinin tespiti ile çözüm yollarının araştırılması ve hayata geçirilmesinin sağlanması. 6- Sanayileşme avantajları yönüyle İl’in tanıtımın sağlanması. İl içinden ve dışından yatırımcıları ilimize çekmek için, Bartın Valiliği ve Bartın O.S.B. internet sitelerinde ilin yatırım imkanlarının sürekli güncellenmek suretiyle tanıtımının yapılması. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

48 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu raporla, ilimizin mevcut sanayi ve ticari durumu, yatırımlar, sanayileşme yönü ile altyapı imkanları, SWOT analizi ile ilimiz sanayisini, istihdamını,ihracatını ve ekonomisini daha fazla nasıl geliştirebiliriz üzerine ileriye dönük hedefler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 1- İlimiz, 1.nci derecede kalkınmada öncelikli yöre ve 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamında bulunmaktadır. Yatırımcıların yatırıma yöneltmek için, 1.nci önemli unsur yatırımlara devlet yardımları (Teşvikler) yanında, 2.nci önemli unsur olarak da sanayi yatırımları için altyapısı hazır sanayi parsellerinin yatırımcıların istifadesine sunulmasıdır. Sanayi parseli tahsisleri devletçe öngörülen teşviklerden yeterince yararlanabilmek için önemlidir. Sanayi parsellerinin üretimi, genelde O.S.B.’ler vasıtasıyla olmaktadır. Bu yolla sanayi alanlarının tespiti, yatırım programına alınması, ödenek tahsisi ve altyapı konuları uzunca bir zaman alması yanında, zor süreçlerdir. Çok sayıda toplu olarak sanayi arsası üretimi içinde başkaca bir yol bulunmamaktadır. İlimizin topoğrafik yapısı da arsa üretiminde kısıtlayıcı etken durumundadır. O.S.B.’ler yoluyla arsa üretimi yanında diğer yöntemlerle de (uygun hazine arazilerinin tespiti, münferit küçük boyutlu alanlar) arsa üretimi çalışmalarına devam edilmelidir. Arsa üretimi konusunda sonuç olarak, bütün imkanlar değerlendirilmeli, herşey devletten beklenmemeli, yerel imkanlar da harekete geçirilmelidir. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

49 2- İlimizde faaliyette bulunan KOBİ’ lerde durum :
Ülkemizdeki işletmelerin %98’ini, istihdamın %61’ini, yatırımın %26,5’ini, katma değerin %38’ini ve ihracatın %10’unu gerçekleştiren KOBİ’ lere üretirken etrafı görmeleri, küresel olayları algılayacak araç ve imkanlara sahip olabilmeleri, dolayısıyla dünya ekonomisinde rekabet, yer sağlamlaştırma, kaynak kullanımı gibi konuları anlayabilmelerini sağlamak gerekliliği vardır. KOBİ’lerin üretim, ürün ve hizmetlerinde kalite ve verimliliği arttırmak, teknolojik düzeylerini yükseltmek, pazar paylarını büyütmek ve uluslar arası pazarlara açılmalarını sağlayabilmek için çalışmalar yapan KOSGEB, KOBİ’lerin dünya ekonomileri ile bütünleşip rekabet edebilmeleri ve AB’ ye uyum sağlayabilmeleri için birbirlerini tamamlar nitelikte 8 grupta 22 ana başlıktan oluşan destekler sağlanmaktadır. Bu cümleden olarak, ilimizde faaliyet gösteren ve büyük çoğunluğu KOBİ ölçeğinde olan sanayi işletmelerinin KOSGEB desteklerinden yeterince yararlanabilmelerini sağlamak bakımından bugüne kadar gösterilen çabaların artarak devam ettirilmesi gerekliliği önem arz etmektedir. Küreselleşen dünyada malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımıyla birlikte sanayi işletmeleri, iç rekabet yanında dış rekabete de açık hale gelmişlerdir. Bu rekabette gelişmiş ülkelerin sanayicileri, gelişmekte olan ülkelere karşı oldukça avantajlı konumdadırlar. (hammadde temini, istihdam yükü, enerji maliyetleri, nitelikli insan gücü, üretim teknolojileri ve pazarlama teknikleri yönleriyle) BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

50 Bu olgu yanında tüketiciler, Kanunla ayıplı mal ve hizmetlere karşı koruma altına alınmışlar ve tüketici bilinci zaman ve süreç içerisinde olağanca hızıyla gelişmektedir. Bu gün ben ne mal üretirsem üreteyim satarım anlayışı tarihe karışmıştır. Rekabet ortamı, tüketici bilinci ve koruması karşısında imalatçılar/üreticiler pazarlarda yer edinebilmeleri için kaliteli malı ucuza mal etmek durumundadırlar. Bu sonucu sağlayabilmek ve küreselleşmenin getirdiği dezavantajları avantaja çevirebilmek ve ayakta kalabilmek için “YÜKSEK TEKNOLOJİ, YÜKSEK KATMA DEĞER VE YÜKSEK REKABET GÜCÜ” kavramlarının bilincinde olarak üretim yapmaları zorunluluğu vardır. Zira, “Artık sadece Türkiye için değil, dünya için de üretmek ve satmak mecburiyeti” söz konusudur. Diğer taraftan, küreselleşen dünyada rekabet yarışından kopmamak için özellikle standart ve kalite kavramlarını, verimliliğin, teknolojinin anlaşılması, kavranması olmazsa olmazdır. Hiç kimse, suyu tersine akıtamaz. Küreselleşme olgusunun gereğini yerine getirmek, dünyadaki sisteme uymak zorundayız. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

51 3- İlimiz yeraltı potansiyelinin değerlendirilmesi :
Bir özel şirket, Amasra taşkömürü havzasında Amasra B Projesi kapsamında taşkömürü üretimi ve metan gazı arama işini almıştır. Şirket, Amasra taşkömürü işletmesinin çalışmadığı -400 kodunda ve işletmenin çalıştığı alan dışında kalan ve “Amasra B Projesi” diye adlandırılan sahada kömür üretimi ve metan gazı aramaları çalışmalarına ciddi boyutlarda başlamış ve sürdürmektedir. Şirketin, bu işler için önemli sayıda (3.000 civarında) istihdam sağlayacağı ifade edilmektedir. Bu sayı ilimiz için önemli bir sayıdır. Diğer yandan, enerji maddesi durumundaki kömürün değerlendirilmesi, ilimiz için olduğu kadar ülke ekonomisi için de önemlidir.Zira, ülkemizin dış ticaret açığının önemli bir bölümünü enerji hammaddesi oluşturduğundan bu yüzden de milli kaynaklara yönelme zarureti bulunmaktadır. 4- İlimiz altyapı imkanlarının geliştirilmesi Karayollarının standardının yükseltilmesi, limandan azami ölçüde istifade imkanlarının araştırılması, demiryolu projesinin biran evvel hayata geçirilmesi vs. üzerinde durulmalıdır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

52 5- Bartın 2023 “İl Gelişme Planı”
İlimizin kuruluşunun 15.nci yılı münasebetiyle Valiliğimizin öncülüğünde, ildeki tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile “Bartın 2023” adı altında “İl Gelişme Planı” çalışmaları tarihinde yapılan bir toplantıyla başlatılmıştır. Bu kapsamda 17 çalışma grubu oluşturularak, Bartın ilinin çeşitli sektörler açısından çözümlenmesi amaçlanmış ve her alanda kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmalar 2007 yılı sonu itibariyle tamamlanmış ve 2008 yılı Nisan ayı itibariyle de kitap halinde bastırılarak ilgili birimlere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bartın 2023 kitabı; ilimizin geliştirilmesi çalışmalarında rehber olacak önemli bir kaynak niteliğindedir. Bu raporumuzda konu edilen hususlar da ayrıntılı bir şekilde bu kitapta yer almıştır. Kitapta yer alan kısa, orta ve uzun vadeli hedefler, Valiliğimizce uygulamaya konulacak eylem planlarıyla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Sonuç : Zonguldak – Bartın – Karabük Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında Bartın’a; tarım, sanayi, eko-turizm ve kültürel turizme dayalı hizmetler sektörünün ön planda olduğu bir kimlik biçilmiştir. Bartın bu kimlikle, hiçbir gelişme sağlayamayacağı gibi mevcut durumunu dahi koruyamaz. Bu görüşe karşılık Müdürlüğümüzce ilgili birime gerekçeleri açıklanmak suretiyle itiraz edilmiş ve ilimizin kömür madeni, sanayi, tarım ve ormancılık, eko-turizm ve kültürel turizme dayalı hizmetler sektörünün ön planda olduğu bir kimlikle gelişmesi önerilmiş ve çevre düzeni planının buna göre şekillendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

53 BÖLÜM II İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ Personel Durumu Açıklama Norm Kadro
Fiili Kadro (2007) İhtiyaç İl Sanayi Ticaret Müdürü 1 - İl Sanayi Ticaret Müdür Yard. Şube Müdürü Mühendis 2 Şef 3 Ölçü Ayar Memuru Memur Daktilograf Hizmetli Toplam 16 9 6 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

54 Ölçü, Ayar ve Standart Faaliyetleri
Açıklama Birim 2007 Mecburi Uygulamadaki Standart Denetimi TS 55 Tüplerle İlgili Denetimler Bayi Toplam Adet 24 Denetlenen 6 Denetlenen Bayideki Tüp 720 TS 862 Yangın Söndürücü Tüpü Denetimi Denetlenen Bayideki Yangın Söndürücü Zorunlu Standart Kapsamında Bulanan Tüplerle İlgili Mamüllerin Denetimi Denetlenen Satıcı 72 Denetlenen Toplam Mamul 144 Standardına Uygun Mamül BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

55 Ölçü, Ayar ve Standart Faaliyetleri
Açıklama Birim 2007 Zorunlu Standart Kapsamında Bulunan Mamüllerin Standart Denetimi Denetlenen Satıcı Adet 62 Standardlara Uygun Mamül 78 Ölçme Değerlendirme İlk Muayene Damgalanan Alet 8.271 Reddedilen Alet 52 Toplam 8.323 Periyodik Muayene 1.546 109 1.655 Ani Muayene Denetlenen İşyeri 204 Denetlenen Ölçü Aleti 411 Mevzuata Uygun Olan 396 Mevzuata Uygun Olmayan 15 Ceza Uygulanan İşyeri 13 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

56 Ölçü, Ayar ve Standart Faaliyetleri
Açıklama Birim 2007 Akaryakıt Sayaçları Muayenesi Denetlenen İşyeri Adet 11 Denetlenen Sayaç 74 Mevzuata Uygun Olan Tartı Aletleri Tartı ve Tartı Aletlerinin Ani Denetimi Açıklama Birim 2007 Damgalanan Adet 1.314 Reddedilen 109 Toplam 1.423 Gelirler Muayene Damgalama Ücretleri Toplamı Birim 2007 YTL 24.228,00 Ceza Ücretleri Toplamı 264,00 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

57 Tüketici Şikayetleri Çalışmalar Açıklama Birim 2007
Tüketici Şikayetlerinin Konularına Göre Dağılımı (Tüketici Şikayetlerinin Tamamı Hakem Heyetince Görüşülmüştür.) Ayıplı Mal ve Hiz.ler Adet 60 Kapıdan Satış 21 Süreli Yayın Promosyon Kampan. 2 Diğer 13 Toplam 97 Tüketici Şikayetlerinin Sonuçlarına Başvuru Tüketici Lehine 78 Tüketici Aleyhine 16 İncelemesi Dev. Eden 3 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

58 Kooperatifler Çalışmalar Açıklama Birim 2007 Kooperatifler
Kooperatif Kuruluşu Adet - Anasözleşme Değişikliği 3 Ön İnceleme 2 Muhtelif Yazışma 4 Genel Kurul Müracaatı 88 Temsilci Görevlendirilen Kooperatifler Temsilci Görevlendirilmeyen Kooperatifler Kooperatiflerle İlgili Alınan Şikayetler Savcılığa Suç Duyurusu BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

59 Şirketler (Anonim Şirket)
Verilen Belgeler Verilen Belgeler Birim 2007 Sanayi Sicil Belgesi Düzenlenen Adet 9 Vize Yapılan 30 Yıllık İşletme Cetveli 40 Toplam 79 Sanayi Siciline Kayıtlı Firmalar Kamu Kuruluşları 2 Özel Sektör 72 74 Şirketler (Anonim Şirket) Açıklama Birim 2007 Genel Kurul Toplantısı Yapılan Adet 36 BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

60 Diğer Çalışmalar Konu Yapılan Çalışma
5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamında 1- Mart – 2004 tarihinde yürürlüğe giren enerji desteği uygulamasında sekreterya hizmeti Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, yapılan müracaatlar ayda en az bir toplantı yapılmak üzere değerlendirilmektedir. yılında 43 firmaya toplam ,16 YTL. tutarında enerji desteği sağlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Bakanlığımız Arasında Yapılan Protokol Kapsamında 1- İlimizde faaliyet gösteren 25 akaryakıt istasyonunda Ulusal Marker ve 1 akaryakıt istasyonunda ise Lisans denetimi yapılmıştır. tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık genelgesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine 2008 Mart ayı itibariyle 2 akaryakıt tankerinde Ulusal Marker denetimi yapılmıştır. BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ


"İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BARTIN İLİ GENEL SANAYİ DURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları