Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları"— Sunum transkripti:

1 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
EGE ŞEHİR PLANLAMA A.Ş. Şirket Profili- Faaliyet Alanları – Projeler Hazırlayan ve Sunan: Mahmut ÖZKESKİN

2 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Bu çalışmada yararlanılan kaynaklar: Ahmet DUMAR (Endüstri Müh.) İle Sözlü Görüşme Resimler: Mahmut ÖZKESKİN ve Ege Şehir Planlama İnternet Sitesi Harita: Google Earth YARARLANILAN KAYNAKLAR PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

3 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Şirketin adı tam olarak Ege Şehir Planlaması Enerji Ve Teknolojik İşbirliği Merkezi A.Ş. Olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan şirket 1987 yılında kurulmuştur. GİRİŞ PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

4 KONUM

5 Sokak görüntüsü KONUM

6 KONUM

7 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Şirketin maksat ve konusu çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, şehir içi karayolu yapısını, trafik düzenini etüt etmek, projelendirmek, demiryolu ve raylı sistem konularında etüt ve projelendirme ile müşavirlik hizmeti vermek, toplu taşıma hizmetleri konusunda taahhütte bulunmak, taşımacılık yapmak, şehir plancılığı ve kentleşmenin getirdiği her türlü konuda, projelendirme, inşaat, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri vermek, elektrik üretimi ve dağıtımı ile elektrik üretim ve dağıtım tesisleri kurmak ve işletmek. ŞİRKET PROFİLİ PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

8 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Müşavirlik Hizmetleri : Her türlü şehir planlaması, avan projeleri, her ölçekte imar planları, master plan programları, fizibilite yapımı, danışmanlık etüt, araştırma, plan-proje laboratuar ve bilgisayar merkezleri tesisi, modern teknik gelişmelerden yararlanarak çevre sağlığı standartlarının arıtma tesislerine ilişkin yeni inşaat metotlarının araştırılması, etüt, projelendirilmesi, müşavirliğini yapmak veri toplama, kaynaklarının kullanımı, inşaat metotlarının ve inşaat kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve benzeri konularda danışmanlık yapmak. FAALİYET ALANLARI PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

9 Mühendislik Hizmetleri :
Arazi kullanımı, arsa imar haritacılık, toplu yerleşim planları, bulvar, anayol, cadde, sokak, meydan vb. tanzimi trafik düzenlemesi, ulaşım planları, altyapı, içme suyu şebekeleri ve arıtılması, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması, atılması, toplu konut ve benzeri konularda planlama ve projelendirme hizmetleri vermek. Şirket konuları ile ilgili proje, plan teknik hesapları, teknolojik yenileme çalışmaları ile ilgili olarak mühendislik, mimarlık hizmetleri vermek, onarım, restorasyon, inşaat taahhüt konularında mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde bulunmak. FAALİYET ALANLARI

10 Müteahhitlik Hizmetleri :
Onanmış plan ve projelerin uygulamaya konulabilmesi için ihale şartnameleri hazırlama, ihale etmek, ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, proje ve ihale bedelleri üzerinden belli yüzdelerle süpervizyon (proje kalite kontrol mühendislik) hizmetleri yapmak. İnşaatların denetim ve yönetimini yapmak ve istihkaklar hazırlamak, ödemeleri izlemek, taahhüt edilen inşaatları yapmak, toplu konut dahil olmak üzere konut alanında arsa satın almak, konut, villa benzeri yapıları inşaa etmek ve bu işleri arsa payı karşılığı sözleşmeler ark etmek suretiyle yapmak, satın almak, satmak, kiraya vermek bu konularda gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık tesis etmek; Türkiye genelinde öncelikle orta Anadolu Bölgesi Belediyelerinin açacakları proje ihaleleri ile kamu kuruluşları ihalelerine mevcut yasalara uygun olarak katılmak, alınan projeleri sonuçlandırmak. FAALİYET ALANLARI

11 İşletmecilik Hizmetleri :
İnşaatları geçici ve kesin kabullerini yapmak, bakım ve işletme talimatlarını hazırlamak, personel eğitimini sağlamak, işletmelerin sağlıklı ve verimli, amacına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve gerektiğinde tüm bu işleri taahhüt etmek. FAALİYET ALANLARI

12 Ticari Hizmetler : Şirketin konusuna giren hizmet ve malların tanıtımı için ve pazarlamasını yapmak üzere yurt içinde ve yurt dışında pazarlama, reklam ve tanıtma birimleri kurabilir veya mevcutlara iştirak edebilir. İşbirliği yapabilir, şirket taahhüt ettiği işlerin bir kısmını veya tamamını başkalarına devredebilir. Konusu ile ilgili yerli veya yabancı kuruluşlar ile ortaklık kurabilir, kurulmuş yerli yabancı şirketlere iştirak edebilir. Yapılan tesislerle ve konusu ile ilgili şirketin yürüttüğü taahhüt işleri için her türlü makinaları, teçhizatları, malzemeleri satın alabilir, satabilir, mal ithal ve ihraç edebilir. Şirket amacının gerçekleşmesinde gerekli araç, bina sabit tesis ve menkulleri satın alır, tadil eder, üzerine inşaat yapar ve bunları satar, kiraya verir ve özel ve tüzel kişilerle ortaklık tesis edebilir. FAALİYET ALANLARI

13 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi hakkındaki 96/8269 sayılı kararnamenin uygulama usul ve esaslarına ilişkin tebliği çerçevesinde hareket etmek kayıt ve şartı ile, elektrik üretim ve dağıtımı ile ilgili işler, elektrik üretim ve dağıtımı ile üretim ve dağıtım tesisleri kurmak ve işletmek. FAALİYET ALANLARI

14 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
2005 UNIVERSIADE KÖYÜ TİCARET MERKEZLERİ SPOR SALONLARI ÇİĞLİ TANSAŞ İŞ-KA İZMİR OTOKENT GÜZELBAHÇE VİLLALARI ÖRNEKKÖY AFET KONUTLARI MÜŞAVİRLİK & KONTROLLÜK KONUT PROJELERİ DİĞER PROJELER 2005 UNIVERSIADE KÖYÜ TİCARET MERKEZLERİ SPOR SALONLARI ÇİĞLİ TANSAŞ İŞ-KA İZMİR OTOKENT GÜZELBAHÇE VİLLALARI ÖRNEKKÖY AFET KONUTLARI MÜŞAVİRLİK ve KONTROLLÜK BORNOVA EVKA-4 ( ) 5410 konut. ÇİĞLİ EVKA-5 ( ) 3471 konut. PROJELER ÇİĞLİ EVKA-6 ( ) 1027 konut. GAZİEMİR EVKA-7 ( ) 993 konut. PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

15 PROJELER EVKA-4

16 PROJELER EVKA-5

17 PROJELER EVKA-6

18 PROJELER EVKA-7

19 PROJELER

20 PROJELER

21 Ahmet DUMAR ( Endüstri Müh
Ahmet DUMAR ( Endüstri Müh.) ile yapılan görüşmede Ege Şehir Planlama A.Ş.’ de toplam 20 çalışan bulunmaktadır. Şirket sadece İBB’ye hizmet vermemekte ayrıca belediye harici işlerde de çalışabilmektedir. Şirketin 5 tane ortağı bulunmaktadır. Bunlar : İzmir Büyükşehir Belediyesi ,İzelman A.Ş. ,İzbeton A.Ş. ,Urla Belediyesi ,Çeşme Belediyesi. En büyük paya sahip ortak ise İBB’dir. Şirkette Şehir Plancısı bulunmamaktadır. Mühendisler ve mimarlar bulunmakta daha çok. Şirketteki çalışanların maaşları ortaklar tarafından yıllık bütçeden karşılanmaktadır. Herhangi bir zarar karşısında ortaklar payları oranınca zararı karşılamakta. Şirket daha çok taşeronluk ve kontrolörlük yapmaktadır. SONUÇ


"PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları