Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALZEME, EKİPMAN ve İNŞAAT İŞLERİNİN SATIN ALINMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALZEME, EKİPMAN ve İNŞAAT İŞLERİNİN SATIN ALINMASI"— Sunum transkripti:

1 MALZEME, EKİPMAN ve İNŞAAT İŞLERİNİN SATIN ALINMASI
DÜNYA BANKASI ESAS VE USÜLLERİ İLE MALZEME, EKİPMAN ve İNŞAAT İŞLERİNİN SATIN ALINMASI

2 SATIN ALMA KATEGORİLERİ
MALZEME, EKİPMAN İNŞAAT TEKNİK SERVİSLER GOODS COMMODITIES, RAW MATERIALS MACHINERY, EQUIPMENT INDUSTRIAL PLANT WORKS CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE RELATED SERVICES (CONTRACTUAL) TRANSPORTATION, INSURANCE INSTALLATION, COMMISSIONING TRAINING AND MAINTENANCE OPERATION AND MANAGEMENT MAPPING, DRILLING, ETC. 1

3 SATIN ALMA İLKELERİ http://www. worldbank
SATIN ALMA İLKELERİ (Banka Satın Alma Yönetmeliğinin İnternet Adresi) EKONOMİ VE VERİMLİLİK FIRSAT EŞİTLİĞİ YEREL ENDÜSTRİNİN (İNŞAAT) GELİŞTİRİLMESİ İŞLEM SAYDAMLIĞI ECONOMY AND EFFICIENCY OPEN COMPETITION TO ELICIT BEST PRICE EFFICIENT PROCESS EQUAL OPPORTUNITY PARTICIPATION OF ALL MEMBER COUNTRIES EXCLUSION OF TRADE BARRIERS, CUSTOMS DOMESTIC INDUSTRIES LIMITED MARGIN OF PRICE PREFERENCE TRANSPARENCY ADEQUATE AND TIMELY NOTIFICATION CLEAR AND FORMAL PROCUREMENT PROCESS PUBLIC BID OPENING 2

4 SATIN ALMA YÖNTEMLERİ ICB - Uluslararası Rekabete Açık
İhale NCB - Yerel Rekabete Açık İhale SHOPPING (IS/NS) KÜÇÜK İNŞAAT İŞLERİ (MW) DİREKT SÖZLEŞME ICB - INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING LIB - LIMITED INTERNATIONAL BIDDING NCB NATIONAL COMPETITIVE BIDDING SHOPPING - INTERNATIONAL OR NATIONAL (AT LEAST THREE QUOTATIONS, INTERNATIONAL TWO DIFFERENT COUNTRIES) DIRECT CONTRACTING (SINGLE SOURCE) FORCE ACCOUNT - USE OF BORROWERS INPUT (OWN LABOUR AND EQUIPMENT) OTHERS - PROCUREMENT: - FROM U.N . AGENCIES - BY BENEFICIARIES OF FINANCIAL INTERMEDIARIES - UNDER PRIVATE SECTOR ARRANGEMENTS - (BOT, BOOT, BOO) - UNDER GUARANTEED COMMERCIAL LOANS - UNDER COMMUNITY PARTICIPATION (NGO’S) 3

5 ULUSLARARASI REKABETE AÇIK İHALE
DUYURU/İLAN PREQUALIFICATION (ÖNSEÇİM) / POSTQUALIFICATION (SONRADAN SEÇİM) RESMİ BANKA DİLLERİ SPD, SBEF STANDARD ÖNSEÇİM VE STANDARD TEKLİF DEĞERLENDİRME FORMATLARININ KULLANIMI TEKLİF FİYATLARI GENERAL PROCUREMENT NOTICE IN UN DEVELOPMENT BUSINESS SPECIFIC PROCUREMENT NOTICES (CALL FOR PREQUALIFICATION OR BIDS NORMALLY SIX WEEKS BEFORE SUBMISSION) NATIONAL NEWSPAPER INTERESTED BIDDERS AND RECOMMENDED : DEVELOPMENT BUSINESS, INTERNATIONAL PAPERS LANGUAGES - ENGLISH, FRENCH AND SPANISH SPD - STANDARD PREQUALIFICATION DOCUMENT (FOR SPECIALIZED OR IMPORTANT CONTRACTS) SBEF- STANDARD BID EVALUATION FORM SBDs - STANDARD BIDDING DOCUMENTS BID PRICES - CURRENCIES OF MEMBER COUNTRIES OR ECU (MAX 3), CIF & CIP FOR GOODS 4

6 ICB – İHALE VE SÖZLEŞME DÖKUMANLARI
ULUSLARARASI STANDARD VE ŞARTNAMELER RİSKİN İŞVEREN VE TEKLİF SAHİPLERİ ARASINDA EŞİT DAĞILIMI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİ AÇIKLAMA KATILIMCILARIN HUZURUNDA TEKLİFLERİN AÇILMASI STANDARDS AND SPECIFICATIONS NON- DISCRIMINATORY IF BRAND NAMES USED ACCEPT EQUIVALENT ALLOCATION OF RISK CLAUSES FORCE MAJEURE PRICE ADJUSTMENT PERFORMANCE GUARANTEES LIQUIDATED DAMAGES ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ALL EVALUATION CRITERIA DISCLOSED IN BIDDING DOCUMENTS OPENING OF BIDS IN PRESENCE OF BIDDERS 5

7 ICB – ÖDEME KÖŞULLARI SABİT FİYAT FİYAT AYARLAMASI AVANS ÖDEMESİ
AKREDİTİFLE ÖDEME DİREKT ÖDEME SAME EXCHANGE RATE FOR DURATION OF CONTRACT PRICE ADJUSTMENT FOR CONTRACTS LONGER THAN 18 MONTHS NO EXTERNAL FINANCING OR COUNTER TRADE REQUIRED ADVANCE PAYMENTS POSSIBLE LETTERS OF CREDITS FOR IMPORTS RECOMMENDED DIRECT PAYMENTS BY BANK POSSIBLE 6

8 ICB- İHALE AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
KATILIMCILARIN HUZURUNDA TEKLİFLERİN AÇILMASI İHALE AÇILIŞINDAN SONRA TEKLİFLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAMASI TEKLİFLERİN İNCELENMESİ BIDS OPENED IN THE PRESENCE OF BIDDERS EVALUATION PROCESS IS CONFIDENTIAL EXAMINATION TO VERIFY ELIGIBILITY RESPONSIVENESS OF BID 7

9 ICB- İHALE AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESI
(DEVAMI) TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI YEREL TERCİHLER TEKLİF GEÇERLİLİĞİ İHALE KARARI EVALUATION AND COMPARISON TO DETERMINE LOWEST EVALUATED BID DOMESTIC PREFERENCE FOR GOODS AND WORKS (APPENDIX 2 OF GUIDELINE) BID VALIDITY EXTENSION NO CHANGE IN PRICE AWARD TO LOWEST EVALUATED COST BID , FROM RESPONSIVE AND QUALIFIED BIDDER 8

10 ICB- STANDARD İHALE DÖKÜMANLARI
DÜNYA BANKASI İHALELERİNDE TÜM ÜLKELERDE KULLANILMASI İÇERİK GENEL BİLGİLER PROJE VE ÜLKE VERİLERİ MEVCUT STANDARD DÖKÜMANLAR BORROWERS ARE NOT ALLOWED TO MODIFY GENERAL DATA IN : INSTRUCTION TO BIDDERS GENERAL CONDITIONS BORROWERS GIVE PROJECT AND COUNTRY SPECIFIC DATA IN : INVITATION TO BID DATA SHEET TO INSTRUCTIONS DATA SHEET TO GENERAL CONDITIONS SPECIAL CONDITIONS, SPECIFICATIONS AND DRAWINGS BID AND SECURITY FORMS AVAILABLE: GOODS, WORKS, SMALLER WORKS, COMMODITIES, TEXTBOOKS, PHARMACEUTICALS 9

11 TEKLİF HAZIRLAMA STRATEJİ GELİŞİMİ İHTİYAÇLARIN SAPTANMASI
BİLGİ TOPLANMASI TEKLİF HAZIRLANMASI TEKLİFLERİN VE TEMİNAT MEKTUPLARININ ZAMANINDA VERİLMESİ İHALE AÇILIŞINA KATILINILMASI DÜNYA BANKASI İHALE KLAVUZUNUN EK 4 MADDESİNİ OKUYUNUZ (Teklif Sahiplerine Bilgiler) DEVELOP STRATEGY IDENTIFY PRODUCTS TO SUPPLY DEFINE COUNTRIES IDENTIFY NEEDS STUDY APPRAISAL REPORTS, MOS, AND OTHER DOCUMENTATION ( PID) PERUSE DEVELOPMENT BUSINESS PREPARE BIDS SEEK CLARIFICATIONS (BORROWER) PREPARE COMPLETE DOCUMENTS SUBMIT BID IN TIME WITH ALL REQUIRED INFORMATION CHOOSE REPRESENTATIVE TO ATTEND BID OPENING 11

12 BİLGİ KAYNAKLARI Birleşmiş Milletler İş Geliştirme Aylık İşlemsel Özet
(İhale İlanlarının Yayınlandığı Development Business’a Üye Olmak İçin Müracaat Adresi) Aylık İşlemsel Özet (MOS) Dünya Bankasınca Onaylanan Projeler Satın Alma Duyuruları Önemli İhalelerin Sonuçlari 12

13 BİLGİ KAYNAKLARI (devamı) World Bank’s InfoShop
(Dünya Bankası Yayınları) Ülke Ekonomi Raporu Proje Bilgi Dökümanı (PID) Proje Değerlendirme Dökümanı (PAD) Çevresel Etkilere Ait Bilgiler (EDS) 13

14 YARDIMCI KAYNAKLAR Kredi Alan Ülke Hizmet Temin Eden Ülke
Uygulamaya Konuluş Proje Uygulama Ünitesi(PMU) Hizmet Temin Eden Ülke Ticaret Ateşeliği Kredi Kullanan Ülkelerdeki Elçilikler 14

15 Önemli Hatalar Nasıl Engellensin
Dünya Bankası Finansmanı Altındaki Sözleşmelere Verilen Tekliflerde Sıkça Yapılan Hatalar Önemli Hatalar Nasıl Engellensin 1

16 Teklif Sahiplerine Talimatlar Bölümünü Dikkatle Okunmaıdır
Gereksinimleri karşılayacak kapasitenizin belirlenmesi Dikkat Edilecek Hususlar: Teklif hazırlama süresi Tekliflerin verilme yeri, günü ve saati Teminat mektuplarının kapsamı 2

17 Şartnameleri Dikkatle İncelenmemektedir
İrdeleyip ve Lüzumunda Açıklama İstenmelidir: Belirsizlikler Kısıtlamalar Çelişkiler Markalar Karşılanamayacak diğer talepler 3

18 Şartnamelerin Ticari Hükümlerinin Dışına Çıkılmamalıdır.
Aşağıdaki Hususlarda Değişiklik Yapılamaz: Geçerli Kanun İhtilafların Halline İlişkin Maddelerde Tahkim İçin Farklı Mahal Gecikme Cezalarına İlişkin Maddelerde Gecikme Cezası Miktarında Sözleşme ile İlgili Sorumluluklarınızda 4

19 “İdarenin İstediği Şartnameler Dışında Alternatif Bir Teklif Vermeye müsaade edilip edilmediğine dikkat ediniz; Şartnamelerde Aksi Belirtilmedi ise Esas Teklife İlaveten Alternatif Teklif Verilebilmektedir 5

20 Şartlı Teklifler Kabul Edilemez.
Örneğin: Teklif “Kayıtlı Bulunduğum Ülkenin Onaylaması Kaydıyla Geçerlidir” Şeklinde Bir İfade kabul edilemez Teklifte “Eksport Kredisi, Politik Risk Sigortası, vs Gibi Koşulları Temin Ettiğim Takdirde Geçerlidir” Şeklinde Bir İfade Kullanılamaz Teklif “Dünya Bankası Kredisi Yürürlüğe Girdiği Takdirde Geçerlidir” Şeklinde Bir İfade Kullanılamaz 6

21 Teklifinizi son teslim tarihi ve saatinden önce yapılmalıdır.
Teminat Mektubununun Şartnameye Uygun ve Geçerli Bir Mektup Olması Açısından; Mektubun Örnekte Verilen Kapsama Uygun Olmalı İşin, İdarenin Adı Teminat Miktarı Geçerlilik Tarihi Banka Yetkililerinin İmzası ve Bankanın Kaşesi 7

22 Teklif Sahibinin Adının Yanlış Yazılması
Aşağidaki Durumlarda Teklif Geçersiz Sayılabilir: Teklif ve Teminat Mektubu 1 Dakika Bile Geç Verilirse Teminat Mektubu Miktarı Yeterli Değilse Teminat Mektubu Geçerlilik Süresi İstenilenin Altında İse Teminat Mektubunda: Teklif Sahibinin Adının Yanlış Yazılması İşverenin Adının Yanlış Yazılması Sözleşme Adının Yanlış Yazılması Kısmi Teklif Verme (İdarece İzin Verilmeyen Haller) 8

23 Tereddüt Olduğunda (Teklif Verme Tarihinden Önce);
İşverenle Bağlantıya Geçip Yazılı Olarak Açıklama İsteyinlere, yanıt veriniz Gerekirse makul düzeyde Teklif Verme Süre Uzatımı tanıyınız Teklif İsteme Dökümanlarında Aşırı veya Kabul Edilemeyecek Şartlar Varsa ( Kısıtlamalar, Özel Ticari İsimler, vs) bu husustaYazılı Olarak yapılmış Müracaatları değerlendirip böylesi bir Müracaat yoksa dahi Düzeltme yayınlayınız 9

24 (Devamı) Tereddüt Olduğunda; Yayınladığınız ve Tatminkar Cevap sunulmayan Hususlarda Dünya Bankasındaki Proje İlgililerine başvurulacağını göz önünde bulundurunuz. Ancak, Unutmayınız ki Dünya Bankası İşveren Adına hiçbir başvuruya cevap vermez. Ancak Konuyu İşverenle yakinen takip eder. Bu Konularda Dünya Bankası İhale Klavuzu (Yönetmeliği) nin Ek 4 Kısmına Bakınız (Teklif Sahiplerine Bilgiler) 10


"MALZEME, EKİPMAN ve İNŞAAT İŞLERİNİN SATIN ALINMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları