Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma Murat KARA, Şemseddin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma Murat KARA, Şemseddin."— Sunum transkripti:

1 Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma Murat KARA, Şemseddin KOÇAK, Esin ÜNAL, Erkan KAYNAK, Yoldaş ERDOĞAN, Emrah YENİLMEZ, Sırrı KÜÇÜKARSLAN

2 İçerik  Giriş  Çalışmanın Amacı  Yöntem  Hazırlık Aşamaları  Sınav Sonrası Değerlendirme  Bulgular ve Yorum  Sonuç  Öneriler

3 Giriş Çukurova Üniversitesi lisans öğrencilerinin bilgisayar kullanımı konusundaki bilgilerinin ve uygulamalarının, belirlenen ölçülerle karşılaştırılıp, yeterli/yetersiz olduğu konusunda bir karara varmak ve böylece verimliliği arttırmak amacıyla, üniversite genelinde ilk yıllarda zorunlu olarak verilen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi için 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde ilk kez muafiyet sınavı düzenlenmiştir.

4 Amaç  Günümüzde gençler eğitime/okula bilgisayar kullanımı ile ilgili birçok bilgi ve beceriye sahip olarak gelmektedirler.  Buradan hareketle Üniversitemize gelen öğrencilerimizin yeterliliklerine ilişkin durumu analiz etmek ve genel bilgi düzeyleri açısından durumlarını paylaşmak amaçlanmıştır.

5 Amaç Yapılan sınav, derste verilecek olan bilgilere, önceden sahip olduğunu belirten öğrencilerin bilgi düzeyini ölçüp, beraberinde dersten muaf olma imkanı vermek için yapılmıştır. Aynı zamanda sınava giren öğrencilerin, fakülte-bölüm bazında bilgi düzeyleri hakkında fikir edinmek de hedeflenmiştir.

6 Çalışma Yöntemi  Sınavın, bilgi seviyesini ölçmesi açısından en uygun hazırlıkları ve değerlendirmeleri  Konular, sorular, cevaplar, seçenekler...  Soru kitapçığı, cevap kağıdı tasarımı..  Soru ve seçeneklerin uzmanlarca değerlendirilmesi..  Sınavın, bilişim ve otomasyon yardımı ile verimli şekilde yapılması çalışmaları  Sınavda görevli gözetmen ve öğrencinin uygun salona atanması..  Sınavın değerlendirilmesi..  Sonuçların duyurulması..

7 Öğrencilerin Bilgi Seviyesinin Değerlendirilmesi Öğrencilerin sahip oldukları bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla, eğitim değerlendirme durumları açısından;  Tanıma- Yerleştirmeye Dönük Değerlendirme,  Biçimlendirme ve Yetiştirmeye Dönük Değerlendirme ve  Durum Muhasebesine Dönük Değerlendirme olmak üzere üçe ayrılır.

8 Değerlendirme Yöntemi Bu çalışmada, Tanıma-Yerleştirme türü bir değerlendirme yapılmıştır. Tanıma-Yerleştirmeye Dönük Değerlendirmede, iki amaç güdülür;  Öğrencilerin belli bir ders ya da ünitenin “önkoşulu niteliğindeki giriş davranışlarına” sahip olma derecelerini ve  İlgili dersin geliştirmeyi düşündüğü davranışlardan öğrencilerce önceden edinilenler olup olmadığını, belirlemektir.  Bu çalışmada ikinci amaç güdülmüştür.

9 Organizasyon  Bu amaçlara ulaşabilmek için;  Sınav öncesi hazırlıkların,  Soruların,  Sınav yeri ve  Gözetmen organizasyonunun,  Sonuç ve değerlendirme Gibi tüm aşamaların doğru ve hatasız olmasına çalışılmıştır. Amaç doğrultusunda tüm hazırlıklar, yazılım ve organizasyonlar Ç.Ü. Enformatik Bölümü öğretim elemanları tarafından yapılmıştır.

10 Yöntem Hazırlık Aşamaları;  Sorular, seçenekleri ve incelenmesi  Cevap kağıdı tasarımı ve soru kitapçığı hazırlanması  Öğrencilerin başvuruları  Gözetmenlerin belirlenmesi  Sınav bina ve salonlarının belirlenmesi  Muafiyet Sınavı Otomasyon Sistemi ile atamaların yapılması, sonuçların değerlendirilmesi ve duyurulması

11 Sorular Sınavın soruları Enformatik bölümünde, bu dersi veren öğretim elemanları tarafından öğelere dönük analiz yöntemi ile çoktan seçmeli soru şeklinde hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular konu alanı uzmanları tarafından soru kökü ve seçenekleri açısından ayrıntılı olarak incelenmiştir. A ve B olmak üzere iki grup şeklinde hazırlanmıştır.

12 Öğrenci, Gözetmen ve Bina  Öğrencilerin sınava başvuruları bilgi işlem daire başkanlığı ile yapılan ortak bir çalışma ile ders kayıtları esnasında alınmıştır.  Görev yapacak gözetmenlerin kayıt ve bilgileri bölüm sitemiz üzerinden alınmıştır.  Sınavın yapılabileceği tüm bina ve salonların listesi ÖSYM’den alınan listeye göre otomasyon sisteminin veri tabanına aktarılmıştır.

13 Atamalar Bütün bu aktarımlardan sonra sınavda kullanılacak bina ve salonlar, öğrenci sayısı, görevli gözetmen sayısı ile bina kapasiteleri göz önüne alınarak tespit edilmiştir. Ardından öğrenciler ve sınavda görevlendirilecek gözetmenler bu salonlara atanmışlardır.

14 Atama İşlemi Otomasyonu

15 Atama İşlemi

16 Cevap Kağıdı  Atama işlemlerinin ardından her sınav salonu için listeler basılmıştır.  Önceden tasarlanan optik cevap kağıtlarına tüm öğrencilerin Adı, Soyadı ve Öğrenci Numarası basılmıştır.  T.C.Kimlik No,ve daha sonra kontrol için kullanılacak olan Kontrol Kodu,ilgili alanlar kodlanarak tamamlanmıştır.  Cevap kağıtları salonlara göre gruplanmıştır. Gruplandırılmış kağıtlar ve sınıf listeleri ayrı ayrı zarflara konarak sınav sırasında açılmak üzere paketlenmiştir.

17

18

19 Bina, Sınıf, Görevli Listeleri ve Kapı Etiketleri

20

21 Testin Güvenilirliği Testin bütününün güvenirliği Sperman-Brown formülü uygulanarak tespit edilmiştir. r oe ;Yarı testin güvenirlik katsayısı. r= 0,82 4080069

22 Testin Güvenilirliği  Hazırlanan ölçme aracının (soruların) geçerliliğini kontrol etmek için alan uzmanlarının incelemesi ve görüşlerinin alınması sağlanmıştır.  Ölçme aracının güvenirliğini test etmek amacıyla, “Bir Testin İki Yarıya Bölünmesi Yöntemi” kullanılmıştır. r xx ; Elde edilen puanların güvenirlik katsayısı. r xx = 0,90 3556903

23 Sınavın Değerlendirilmesi Sınav Sonrası, optik okuyucu tarafından oluşturulan dosyanın Muafiyet program tarafından okunması işlemi ve elde edilen verilerin analizi..

24 Sonuçlar

25

26 Bulgular  Çukurova üniversitesi lisans öğrencilerine düzenlenen temel bilgi teknolojileri kullanımı dersinin muafiyet sınavına 1843 başvuru yapılmış olup, 1480 kişi sınava katılmıştır.  Katılanların;  %35,68’i (528 kişi) yeterli (başarılı),  %64,32’i (952 kişi) ise yetersiz(başarısız) olduğu görülmüştür.

27

28 Testin Üniteleri  Donanım  İşletim sistemi  İnternet  Word  Excel  PowerPoint

29 ÜniteSoru NoDoğru SayısıYanlış SayısıDoğru %Yanlış %Sonuç (Başarı) Donanım 5 55093037,1662,84Yetersiz 8 54094036,4963,51Yetersiz 15 96151964,9335,07Yeterli 31 119828280,9519,05Yeterli 35 120427681,3518,65Yeterli 45 121326781,9618,04Yeterli 48 53594536,1563,85Yetersiz Ünite Toplamı 7 adet6.2014.15959,8640,14 YETERLİ Excel 4297118320,0779,93Yetersiz 7245123516,5583,45Yetersiz 9465101531,4268,58Yetersiz 1162385742,0957,91Yetersiz 13365111524,6675,34Yetersiz 1687560559,1240,88Yeterli 1876771351,8248,18Yeterli 2194753363,9936,01Yeterli 23109638474,0525,95Yeterli 2568979146,5553,45Yetersiz 27111936175,6124,39Yeterli 28337114322,7777,23Yetersiz 3079568553,7246,28Yeterli Ünite Toplamı 13 adet8.62010.62044,8055,20YETERSİZ İnternet 651996135,0764,93Yetersiz 14120227881,2218,78Yeterli 24308117220,8179,19Yetersiz 39437104329,5370,47Yetersiz 408613945,8194,19Yetersiz 42114733377,5022,50Yeterli 4466981145,2054,80Yetersiz 4654094036,4963,51Yetersiz Ünite Toplamı 8 adet4.9086.93241,4558,55YETERSİZ

30 ÜniteSoru NoDoğru SayısıYanlış SayısıDoğru %Yanlış %Sonuç (Başarı) İşletim Sistemi 2121826282,3017,70Yeterli 1973774349,8050,20Yetersiz 2214213389,5990,41Yetersiz 2988159959,5340,47Yeterli 38116032078,3821,62Yeterli 41129418687,4312,57Yeterli 47128119986,5513,45Yeterli 49326115422,0377,97Yetersiz Ünite Toplamı 8 adet7.0394.80159,4540,55YETERLİ PowerPoint 1778169952,7747,23Yeterli 33227125315,3484,66Yetersiz 3452995135,7464,26Yetersiz 3663085042,5757,43Yetersiz Ünite Toplamı 4 adet2.1673.75336,6063,40YETERSİZ Word 1194128613,1186,89Yetersiz 373374749,5350,47Yetersiz 10418106228,2471,76Yetersiz 12412106827,8472,16Yetersiz 20271120918,3181,69Yetersiz 26109938174,2625,74Yeterli 32196128413,2486,76Yetersiz 37282119819,0580,95Yetersiz 43174130611,7688,24Yetersiz 5053994136,4263,58Yetersiz Ünite Toplamı 10 adet43.1810.48229,1870,82YETERSİZ Genel Toplam 50 adet33.25340.74745,2254,78 YETERSİZ

31 Öğrencilerin testin ünitelerine göre sorulara verdikleri cevapların oranları Ünitelerin toplamına öğrencilerin verdikleri cevaplar bazında sonuç; %54,78 yetersiz, %45,22 yeterli olduğu görülmüştür..

32 Ünitelerin Ayrıntıları  Donanım ünitesinde;  Bellekler, hem giriş hem de çıkış birimleri, anakart konularında bilgi düzeylerinin yetersiz (%40,14),  Byte-KB, çıkış birimi, işlemci, e-posta konularında bilgi düzeylerinin yeterli (%59,84), olduğu görülmüştür.

33 Ünitelerin Ayrıntıları  Excel ünitesinde;  Topla işlevi, formül aralığı, yüzde hesaplama, ortalama, sütun genişliği, virgül stili, çalışma kitabı konularında bilgi düzeylerinin yetersiz (%44,80),  Eğer formülü, formül işareti, ondalık basamak, otomatik toplamı konularında bilgi düzeylerinin yeterli (%55,20), olduğu görülmüştür.

34 Ünitelerin Ayrıntıları  İnternet ünitesinde;  Url, protkol, sunucu, www, e-posta internette gelişmiş arama konularında bilgi düzeylerinin yetersiz (%58,55),  Alan adı(uzantı), virüs konularında bilgi düzeylerinin yeterli (%41,45), olduğu görülmüştür.

35 Ünitelerin Ayrıntıları  İşletim sistemi ünitesinde;  Pencere düğmesi, dosya isimlendirme, gelişmiş dosya arama konularında bilgi düzeylerinin yetersiz (%40,55),  Donatılar, çoklu seçme, kopyalama kısayolu, işletim sistemi adı, denetim masası konularında bilgi düzeylerinin yeterli (%59,45), olduğu görülmüştür. İşletim sistemi ünitesinde;  Pencere düğmesi, dosya isimlendirme, gelişmiş dosya arama konularında bilgi düzeylerinin yetersiz (%40,55),  Donatılar, çoklu seçme, kopyalama kısayolu, işletim sistemi adı, denetim masası konularında bilgi düzeylerinin yeterli (%59,45), olduğu görülmüştür.

36 Ünitelerin Ayrıntıları  PowerPoint ünitesinde;  Slayt kısayolu, slayt tasarımı, sunu başlatma yolu, konularında bilgi düzeylerinin yetersiz (%63,40),  Slayt sıralama konularında bilgi düzeylerinin yeterli (%36,60), olduğu görülmüştür.

37 Ünitelerin Ayrıntıları  Word ünitesinde;  Biçim özellikleri, sayfa gezintisi tuş bileşimi, girinti arttırıp azaltma, giriş sekmesi, sayfa düzeni sekmesi, sütunlar, sayfa numarası, smartart, konularında bilgi düzeylerinin yetersiz (%70,82),  Yazı boyutunu arttırıp azaltma konularında bilgi düzeylerinin yeterli (%29,18), olduğu görülmüştür.

38 Yorum  Çukurova üniversitesi lisans öğrencilerine düzenlenen temel bilgi teknolojileri kullanımı dersinin muafiyet sınavı çalışmasında öğrencilerin;  %35,68’i yeterli (başarılı),  %64,32’i ise yetersiz(başarısız) olduğu sonucundan hareketle,  Sanıldığının aksine öğrencilerin temel bilgisayar kullanımı konusunda istenilen seviyede bilgiye sahip olmadıkları,  Sadece günlük yaşamda kullanılan bilgisayar becerisine sahip oldukları;

39 Yorum  Ayrıca, bu dersi alması gerekli 6500 lisans öğrencisinden Sınava başvuran 1843 kişi, Sınava katılan 1480 kişi ve Katılanlardan 528 kişi yeterli(başarılı) olup, Toplamda lisans öğrenci sayısına göre Başarı oranı % 8,12 [(528*100)/6500] dir. Bu sonuçlara dayanılarak, lisans öğrencilerine temel bilgi teknolojileri kullanımı dersinin zorunlu olarak verilmesi gerektiği, söylenebilir.

40 Sonuç 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında, Çukurova üniversitesi lisans öğrencilerine düzenlenen temel bilgi teknolojileri kullanımı dersinin muafiyet sınavı çalışmasında öğrencilerin ; %35,68’i (528 kişi) yeterli (başarılı), %64,32’i (952 kişi) ise yetersiz(başarısız) olduğu ve Bu dersi alması gerekli 6500 lisans öğrencisinden sınava başvuran 1843 kişi, sınava katılan 1480 kişi ve katılanlardan 528 kişi yeterli(başarılı) olup, toplamda lisans öğrenci sayısına göre başarı oranı % 8,12 olarak bulunmuştur.

41 Öneriler  Soruların ayırt edicilik dereceleri test edilerek geleceğe yönelik soru bankası oluşturulması yönünde çalışılmalıdır.  Üniversitemizde lisans öğrencilerine temel bilgi teknolojileri kullanımı dersi zorunlu olarak verilmelidir.  Üniversitemizde Muafiyet sınavı her yıl yapılmalıdır.  Öğrencilerin tamamını doğru cevapladığı konular müfredat programında kısaca yer almalıdır.  Bu çalışmanın benzerleri diğer Üniversitelerce tekrarlanmalı ve sonuçlar paylaşılmalıdır.  Diğer Üniversitelerde de benzer sonuçlar elde edildiğinde durum YÖK ile paylaşılmalı ve dersin zorunlu olma gerekçesi bildirilmelidir.

42 Teşekkürler..  Dinleme zahmetine katlandığınız için teşekkürler…   Sorularınız.. ?  Bildiri No: 123  Ayrıntılı Makale: http://ab.org.tr/ab13/bildiri/123.pdf http://ab.org.tr/ab13/bildiri/123.pdf


"Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma Murat KARA, Şemseddin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları