Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Raporu Nasıl Hazırlanır

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Raporu Nasıl Hazırlanır"— Sunum transkripti:

1 Proje Raporu Nasıl Hazırlanır
Doç.Dr.Kenan ARIBAŞ Proje Raporu Nasıl Hazırlanır

2 Proje Başlığı 1. Başlık: Başlık bölümü 2 şekilde düzenlenebilir. Eğer projenizle bir yarışmaya girecekseniz, jürinin objektif değerlendirme yapması için, başlık bölümünde sadece projenizin adı yer alır. Diğer türlü projenizin adı, sizin adınız soyadınız, unvanınız ve projenin başlangıç-bitiş tarihi başlık bölümüne yazılır.

3 Akıllı pencere

4 2. İçindekiler: İkinci bölüm raporunuzdaki ana başlıkları ve bunların bulunduğu sayfaları bildirir.

5 3. Özet: Bu bölümde projeniz ana hatlarıyla çizilir. Özet bir sayfadan fazla olmaz. Her şey bir sayfayı geçmeyecek şekilde, kısa ve öz olarak açıklanır. Projenin adı, amaç kurulan varsayım, kısaca kullanılan metot ve bulunan sonuçlar yazılır. Genellikle özetin bir kopyası jüri üyelerine verilir. Bu şekilde jüri üyelerinin yapacağınız sunuş hakkında bir fikri olur.

6 Akıllı Pencere Değişen ve gelişen dünyanın eğitime yansıması gecikmeli gerçekleşmektedir. Ekonomik anlamda cazibesi geri planda kalan eğitim materyalleri, bilginin kalıcılığı ve ihtişamının toplumsal taban bulmasında zorlanmaktadır. Sınıf yönetiminde Eğitim ortamının fiziksel özellikleri (Aydın,2004,28) postmodern bireyin sanal ve imaj eksenli tutum ve davranış donanıma uygun dizayn edilmemektedir. Popüler kültürün lokomotifi olan imaj (Rowe,1996,14), bireyin ilgisini harmanladığı çevresinde en önemli değer pozisyonundadır. Bireyin psikolojik gelişiminde dördüncü dönemi (Latency Stage) imaj bombardımanı ile geçiren birey, başta eğitim olmak üzere, gündelik yaşantısındaki rol ve davranışlarını imaj eksenli örüntülemektedir. Bunun yanı sıra Baudrillard’ın sıklıkla belirttiği hiper veya sümülatif toplumun (Baudrillard,2002,113), sanal öncellikleri bireyin tutum ve davranışlarının şekillenmesinde ciddi bir role sahiptir. Simülasyon, gerçeğin yerine görselin ön plana çıkması ve ya tercih edilmesi sınıf içinde hem mekân kullanımının hem de görsel materyallerin bu ölçekte dizayn edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır

7 Bunun yanı sıra Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde sondan ikinci basamağında estetik ihtiyaçlar bulunmaktadır. Buna rağmen sınıf estetiği konusunda ülkemizde pek az şey yapılmaktadır. Akıllı pencere uygulaması, sınıf içinde pencerelerin aktif öğretime katılması ve akıllı pencere uygulamaları ile sınıflara estetik görünüm kazandırılacak, sınıf içinde birkaç yönün öğretim ortamına katılması sınıf içi hareketliliği güçlendirecek ve post modern bireyin eğitimine katkı sağlanacaktır. 21. yüzyıl bireyinin gelişiminde sınıfların bireyin çevresinde kullandığı mekânlar ile yarışacak hale getirilmesi, sınıfların yaşam alını olarak kalite ve cazibesini artıracaktır. Coğrafya ilmi görsellik açısından öğrencilere hitap eden yegâne bilimdir. Coğrafya, Doğal ortam insan ilişkisinin bütün kategorilerde ele almaktadır. Orta ve Yüksek öğretimde yapılandırmacı Coğrafya eğitimi (Çoşkun,2011) standardında, bilimsel bilginini öğrenmeye istekli ve arzulu bir öğrenci kitlesine aktarılması gereklidir. Bu kapsamda akıllı pencere tasarımı coğrafya derslerinin zevkli, öğretici ve interaktif geçmesinde güçlü etkisi olacaktır. Her okulda belirlenen bir veya birkaç sınıfın penceresi akıllı pencere kapsamında kullanılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim veya YÖK kapsamında yüksek öğretimde Eğitim veya Fen Edebiyat Fakülteleri ile Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD’de Coğrafya derslerinde kullanılabilecektir. Öğrencilerden hedef kitle yaş grubundaki öğrencileri kapsayacaktır

8 4.Giriş: Giriş bölümü bu projeyi neden seçtiğinizi ve projenin amacını ifade eder, araştırmanızla ilgili varsayımınızı bildiririsiniz. Projenizi seçmenin bir nedeni vardır. Bu merak ettiğiniz ve hakkında soru sorduğunuz bir konudur. Sorduğunuz soruyu araştırarak cevaplamaya çalışırsınız. Sorunun cevabını önceden tahmin etmek ile siz bir varsayım kurmuş olursunuz.

9 Günümüzde sınıf pencereleri atıl durumdadır
Günümüzde sınıf pencereleri atıl durumdadır. Eğitim ortamında pencereler, sınıfları aydınlatma ve yakın çevre ile temas kurma ölçüsünde değerlendirilmektedir. Birçok eğitim kurumunda pencerelerin uzun yıllar temizlenmediği, hatta birçoğunun çeşitli arazılar içinde olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, görsel ders malzemelerini sınıf içinde aktif hale getirmek birkaç detaylı ve zor aşamadan geçmektedir. Sınıflarda, bilgisayar, projeksiyon ve ders için, slayt, film veya bir başka görsel malzeme hazırlamak gerekmektedir. Bu malzemeleri hazırlamak ve sınıf içinde çeşitli estetik sorunlar içinde ders işlemek zaman ve motivasyon konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Sınıf içinde derslerin işlenmesi sadece sınıf tahtası yönünde olmakta ve ders işlenmesinde monotonluğa yol açmaktadır. Akıllı pencere uygulaması her şeyden önce postmodern öğrenci tipinin istediği büyük ekranlı, fonksiyonel coğrafi bilginin sunulduğu bir ortam hem dersin çekiciliğini artıracak, hem daha öğretici olacak hem de Maslow’un ihtiyaçları piramidinde yer alan estetik kavramı sınıf yönetiminde aktif hale geçecektir. Akıllı pencere coğrafyanın fiziki,beşeri ve ekonomik alandaki konularını, power-point, film ve animasyon yanı sıra konu test ve sınavlarının yer aldığı biçimde dizayn edilecektir. Dokunmatik ekranı ile klasik pencerenin konduğu yerde sınıf dışı ortamında rahatlıkla görülebileceği biçimde tasarlanacaktır

10 5.Yöntem-Araştırma: Eğer projeniz deney içeriyorsa, deneyin amacını, kullandığınız malzemeleri, deneyin yapılışını madde madde yazmalısınız. Eğer araştırma ise, konuyla ilgili bilgiler vermelisiniz. Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur? Projede önerilen yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda uygulanacak alternatif yöntemler (B planı) projede öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne ölçüde uygundur?

11 5.Yöntem-Araştırma: Her proje için farklı farklı yöntemler gerekir değil mi? deney, gözlem, araştırma, istatistik, yorumlama, dinleme, tartışma… Acaba siz hangi yolu nasıl kullandınız? Proje sırasında edindiğiniz bilgileri, analizleri, verileri, istatistikleri, bulguları, hesaplamaları… eklemelisiniz. Bu veri ve istatistikleri kullanma yarışmayı kazanma şansınızı artırır. Bu bölüm projenin gelişme aşamalarını barındırır. Geniş tutulmalıdır

12 Orta ve yüksek öğretim de okutulan coğrafya derslerinde görsel materyalin zenginleştirilip çeşitlenmesine aittir. Bu kapsamda okullarda ders işleyişinde atıl durumda kullanılan pencerelerin kullanılması düşünülmektedir. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk aşama teknolojik gelişme ve yenilikler ile alakalıdır. Bu bölümde, ekran olarak oluşturulacak pencerelerin standardı belirlenecektir. Bilgisayar ile yönetilecek olan akıllı pencerelerin bilgisayar donanımı, pencerenin iç bölmesine yerleştirilecektir. Ekran dokunmatik olarak çalışacaktır. Çalışmanın ikinci aşamasında Beşeri ve Ekonomik coğrafya konularından geçici yerleşme şekilleri ve bu konu içinde yer alan yaylacılık hakkında konu anlatımlı görsel malzemeler hazırlanacaktır. Çalışmanın sınıf ortamına yenilik getirmesi hedefi yanı sıra, projede iki temel unsur da dikkate alınacaktır. Bunlarda ilki postmodern bireyin imaj, görsellik ve medya ile yoğrulmuş bilincine hitap ederek dersin cazibesi artırılacaktır. Akıllı pencere sınıf ortamının estetik ve görsel yapısına kalite ve hareketlilik kazandıracaktır.

13 6.Sonuç-Değerlendirme:
Deney yaptıysanız, bulduğunuz sonucu, varsayımınızın doğrulanıp doğrulanmadığını, soru sorduysanız, cevabı bildirirsiniz. Bulduğunuz sonuç hakkında değerlendirme yaparsınız. Araştırma yaptıysanız araştırmanın sonucunu ve değerlendirmesini yazarsınız. Bu bölümde de tablolar, şekiller, grafikler, resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz

14 6.Sonuç-Değerlendirme:
Bu çalışma ilk kez eğitim ve öğretim alanında kullanılacaktır. Sınıf Yönetiminde mekânın donanımı eğitim ve öğretim süreçlerinde temel başarı ölçütlerinden birisidir. Akıllı pencere bu anlamda sınıf donanıma estetik ve hareketlilik açısından güçlü katkısı olacaktır. Günümüzde hem klasik medya hem de sosyal medya, bireyin hareketli ekranlar ile sosyal ve psikolojik iletişim kurmaktadır. Bu nedenle sınıf içi kullanımında birkaç yönlü olması, bireyin etkileşimden elde ettiği şartlanma biçimlerine sınıfın uyum sağlaması öğrenci isteklendirme ve başarısını olumlu etkileyecektir. Üzerinde durulması gerekli olan bir konu, öğrenen birey olarak değişen öğrenci profilleridir. Postmodern algı ile kendini var eden bireyin sınıf içinde yenilikler ve öğretim materyallerinde hızlı değişim beklemektedir. Buna cevap veren eğitim kurumları başarılı olacaktır. Ayrıca patenti alınarak, eğitim sanayi iş birliği açısından ülkemize ve dünya piyasasında yeni bir Pazar oluşturulabilir.

15 7.Kaynaklar: projeniz boyunca kullandığınız tüm kaynakları bu bölümde yazacaksınız. Kaynaklar kitap, dergi, ansiklopedi gibi yazılı olabilir. Yazılı kaynaklarda kaynağın adı, yazarları, kaynağı hangi kurumun bastığı ve basım tarihi bildirilmelidir. Cilt ve sayfa numarası da konulur. Kaynak olarak internet kullandıysanız, internet adresini belirtmelisiniz. Kaynak, kişi de olabilir. Kişinin adını, unvanını ve bulunduğu kurumu yazmalısınız.

16 Kaynakça Örnekleri Baudrillard,J.1998,Tüketim Toplumu,Ayrıntı Yayın Evi,İstanbul,s.78 Yılmaz, C, 2005, Tarım Sektörünün yapısal Analizi ve Avrupa Ortak Tarım Politikası, AB’ye Uyum Sürecinde Türk Tarımı, Demokrasi Platformu Dergisi, Yıl:1, Sayı:3,Ankara Yılmaz, H.,2008, Turizm Çeşitlendirmesi Kapsamında Eko Turizmin Ürünü Olarak Tatil Çiftlikleri: Türkiye’deki Tatil Çiftliklerine Yönelik Swot Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İsletme Ana Bilim Dalı (Basılmamış Doktora Tezi),Afyon

17 Kaynakça Örnekleri DİE, 2000, Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri,15-Burdur, T.C. başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara Türkçe Sözlük, 2005,Türk Dil Kumru, 10.Baskı, Ankara (Erişim Tarihi )

18 Proje kapsamında alınan ödüller/ödül adaylıkları
Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar Projeden uluslararası, etki faktörü yüksek dergilerde yapılan yayın(lar)-(etki faktörünü de veriniz) Proje kapsamında elde edilen ürün, buluş, çıktı vb. için alınacak/alınmış patentler ve/veya gerçekleştirilmiş/gerçekleştirilecek teknolojik/ticari uygulama(lar) Proje kapsamında alınan ödüller/ödül adaylıkları Projenin ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılmasına sağladığı katkılar

19 8.Katkıda Bulunanlar: Projenin tamamını tek başınıza yapmış olabilirsiniz. Ama fikir alırken, deneyi yaparken ya da malzemeyi temin ederken bazı yardımlar almış olabilirsiniz. Bu bölümde aldığınız yardımlar için, kişilere teşekkür etmelisiniz. Her şey çok güzel olacak, kolay gelsin.


"Proje Raporu Nasıl Hazırlanır" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları