Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARTICLES A – an The.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARTICLES A – an The."— Sunum transkripti:

1 ARTICLES A – an The

2 Article kelimesinin tam karşılığı olacak bir Türkçe kelime yoktur.
Ancak bazı kaynaklarda tanımlık olarak bahsi geçer. İngilizce’de 3 tane article vardır. a, an ve the. Bunlardan a ve an indefinite articles (belirsiz article) the ise definite article (belirli article) olarak bilinirler. Bunlar haricinde ismin hiç bir article almaması durumuna ise zero article denir ARTICLES

3 indefinite articles Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bunlar “a” ve “an” articlelarıdır. Önüne a veya an almış isim herhangi gruba ait herhangi bir sayılabilir tekil isimdir

4 a – an a - an isimlerin önüne gelerek onların bütün dünyadaki benzerleri içinden “ herhangi bir “ tanesi olduğunu anlatırlar. İsimlere genel bir durum katarak onları aleladeleştirirler. Bir koyun sürüsünden hiç bir ayrım yapmaksızın bir tanesini alalım seçtiğimiz koyun tüm benzerleri içinden herhangi biridir. Yani genel anlamda dünyada birbirlerine benzeyen koyunlardan herhangi bir tanesidir.

5 a – an Başka bir ifade ile gittiğimiz lokantada garsondan isteyeceğimiz her tabak genel anlamı içinde herhangi bir tabaktır. İngilizcede biz isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren ( herhangi bir anlamı veren ) bazı eklere gereksinim duyarız.

6 Bu ekler İngilizce gramerinde “ article “ diye adlandırılır
Bu ekler İngilizce gramerinde “ article “ diye adlandırılır. Malesef açıklamaya çalıştığımız bu izah tarzı Türkçede yoktur.Bu yüzden İngilizce öğrenimine yeni başlayanlar zaman zaman bu konuyu anlamakta zorluk çekerler.Bu konuyu anlamanın tek yolu article’ları Türkçeleştirmek yerine neden ve nerede kullanıldıklarını çok iyi kavramaktır. ARTICLES

7  A ) İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa  ( a ) sesli bir harf ile başlıyorsa ( an ) getirilir. a book                     bir kitap a pen                        bir kalem a student                   bir öğrenci an apple                    bir elma an engineer                bir mühendis an inspector               bir dedektif ARTICLES

8 B ) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sesli ve sessiz harf kavramı isimlerin okunuşları ile ilgilidir. Örneğin İngilizcede hour kelimesi “ h “ kendisinden önce sesli bir harf geldiği için söylenmez. Bu yüzden “ aur “ diye okunur. A sesli bir harf olduğundan “ an hour ” şeklini alır. Yine İngilizcede “ u “ “ yu “ diye telaffuz edildiğinden “ a university “ şeklindedir. Kısaca isimler yazılışlarına göre değil okunuşlarına göre “ a veya an “ alırlar ARTICLES

9 Sayılamayan nesnenin tekili çoğulu olmaz.
C )  “ a ve an “ mutlaka isimlerin önüne gelmelidir. Çünkü sıfatlar ve fiiller sayılamaz. Sayılamayan nesnenin tekili çoğulu olmaz. a pen an apple ARTICLES

10 Yukarıda “ a ve an “ i açıklarken bir koyun sürüsünden bahsetmiştik
Yukarıda “ a ve an “ i  açıklarken bir koyun sürüsünden bahsetmiştik. Seçim yapmaksızın herhengi birini aldığımızda “ a ve  an “ kullanmak zorunda olduğumuzu artık biliyoruz. Eğer o koyunu eve getirirsek artık o, bilinen bir koyun olmuştur yani dünyadaki benzerlerinden ayrılmış “ a ve an “ özelliğini bırakmıştır. İşte bilinen bir ismi belittiğimizde “ the “ kullanılır articles

11 Kısaca bir pencereyi aç dediğimizde a veya an pencereyi aç dediğimizde ise “ the “  kullanılır. The sayısal bir değere sahip değildir bu yüzden tekiller ve çoğullar ile kullanılabilir sadece onların bilinip bilinmediğinden bahseder the book          kitap the books        kitaplar a book             herhangi bir kitap a books           kesinlikle olmaz. articles

12 articles Şimdi “ a ve an ” ile “ the “ yı kıyaslayalım bana bir kitap ver derken                     a book bana kitabı ver derken                         the book arkada bir pencere aç derken              a window arkadaki pencereyi aç derken         the window  

13 A )  Doğa ile ilgili bir tane olan isimlerle
the world                  dunya the moon                 ay the sky                    gökyüzü the sun                    güneş the North pole           kuzey kutbu the South pole          güney kutbu the sea                    deniz the earth                  dunya the air                      hava the universe              evren the past                   geçmiş the future                 gelecek the weather              hava the wind                   rüzgar the rain                    yağmur articles

14 B ) Coğrafi isimlerin önüne
dağlar                     the Alps nehirler                   the river Nile denizler                  the Black Sea okyanuslar              the Pasific Ocean adalar                     the Bahamas articles

15 C ) Özel isimler kesinlikle “ the “ almazlar
the Linda               the Tom the Ankara             the Konya    olamaz... D ) Ülkelere “ the “ almazlar the Ankara           the America the Englnad         the Japan       olamaz... articles

16 E ) Birleşik devletlerden oluşan ülkeler “ the “ alırlar.
the United States of America the United Kingdom the United Arabic Emirates F ) Ülke insanlarını kastetmek için “ the “ kullanılır. the Turkish the English the Japanese articles

17 G ) Üniversite isimleri önlerine “ the “ alırlar ve “ of “ ile kullanılırlar.
the University of Arizona the University of California H )  Gazete, bina imparatorluk, hanedanlık,özel gemi ve tren isimleri önlerine “ the “ alır. the Taj Mahal the Eiffel Tower the Mona Liza the Times the Ottoman Empire articles

18 I )   Aile isimleri  “ the “ alırlar.
the Smiths the Aksoys İ )  Bilim dalları “ the “ almadan kullanılır. Economics             ekonomi Engineering           mühendislik Geography             coğrafya Law                       hukuk Mathematics          matematik Philosophy            felsefe Psychology            psikoloji articles

19 J )  Aşağıdaki isimler “ the “ almazlar.
hell           cehennem heaven     cennet    paradise   cennet    K )   Belirli sayılar  “ the “ alır . the first the second the seventh articles

20 articles L ) Aşağıdaki isimler “ to-from-of-at-in-on “ preposition’ları ile kullanıldığında “ the “ almazlar. bed             yatak                     class         sınıf church        kilise                      court        mahkeme prison         hapishane               jail           hapishane trouble       sıkıntı                      town        kasaba college       üniversite                school      okul vacation     tatil                        work         iş breakfast    kahvaltı                   lunch       öğlen yemeği dinner        akşam yemeği         supper     akşam yemeği

21 M )  Aşağıdaki isimler tek başlarına kullanıldığında “ the “ almazlar.
north       kuzey       south    güney west        batı          east      doğu          N )  Oyunlar ve spor dalları “ the “ almazlar bridge                     poker fooball                    basketball articles

22 Önemli Not: İngilizcede Türkçede olduğu gibi bir çok anlam içeren kelimeler olabilir. A ve an ile onların isimmi yoksa sıfatmı oldukları kolayca ayırt edilebilir. Örnek olarak patient’ın iki anlamı vardır. Bunlardan biri hasta diğeri ise sabırlı dır. a  patient       dediğimizde           bir hasta    patient   dediğimizde       sabırlı               anlamları kazanır.  Biliyoruzki sıfatlar kesinlikle sayılamaz bu nedenle a veya an alamazlar, o halde  a patient kesinlikle bir isimdir. Patient  ise“ a  “ almadığı için bir sıfattır. articles

23 M ) Next ve last zaman anlamında kullanıldığında “ the “ almazlar
M )  Next ve last zaman anlamında kullanıldığında  “ the “ almazlar. Ancak aşağıdaki gibi kullanılırlar. the next                 bir sonraki the last                  son ( en son ) the next week        gelecek hafta the last month        geçen ay N )   Müzik aletleri ve icatlar “ the “ ile kullanılır. the piano               the telephone the radio                the televisio articles

24 FAHRİ CİHAN KEPENEK


"ARTICLES A – an The." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları