Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu: Zamirler(ADILLAR) zamir(adıl)  Cümlede ismin yerini tutan, isim olmadığı halde isim gibi kullanılabilen kelimelere zamir(adıl) denir.  Zamirler,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu: Zamirler(ADILLAR) zamir(adıl)  Cümlede ismin yerini tutan, isim olmadığı halde isim gibi kullanılabilen kelimelere zamir(adıl) denir.  Zamirler,"— Sunum transkripti:

1

2 Konu: Zamirler(ADILLAR)

3 zamir(adıl)  Cümlede ismin yerini tutan, isim olmadığı halde isim gibi kullanılabilen kelimelere zamir(adıl) denir.  Zamirler, cümle içinde isimlerin yerlerini tuttukları için onların bulunduğu görevlerde bulunabilirler; özne, yüklem, nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç olabilirler.  Zamirler, isimlerin yerlerini tutma şekillerine ve yerlerini tuttukları isimlere göre gruplara ayrılır 26.12.2012 2

4  Zarflar, görevleri bakımından 5 gruba ayrılır: 26.12.2012 3 ZAMİRLER Kişi zamiri İşaret zamiri Belgisiz zamir Soru zamiri

5  1. Kelime Halindeki Zamirler  a. Kişi Zamirleri  Kişi isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir. 26.12.2012 4 TEKİLÇOĞUL 1.KİŞİBENBİZ 2.KİŞİSENSİZ 3.KİŞİOONLAR

6  Kişi zamirlerinin özellikleri :  Kişi zamirleri, isimlere getirilen hal eklerini alabilirler.  ben, beni, bana, bende, benden  sen, seni, sana, sende, senden  o, onu, ona, onda, ondan  Birinci ve ikinci tekil kişi zamirleri, -e hal eki aldığında kök değişikliğe uğrar; bana, sana şekline girer.  ben - e > bana, sen - e > sana  Kişi zamirleriyle tamlama kurulabilir. Tamlayan görevinde kullanılırlar:  Benim yurdum  Onun evi  Senin kitabın  Onların sorunları 26.12.2012 5

7  1. Kelime Halindeki Zamirler  b. İşaret Zamirleri  Varlıkların yerini belirtmek için kullanılan zamirlere işaret zamiri denir.  Tekil olanlar : bu, şu, o  Çoğul olanlar : bunlar, şunlar, onlar  Diğer işaret zamirleri : öteki, beriki  Örnekler:  Bu çok sağlam bir evdir.  Bunları kim götürecek ?  Onu kim kırdı? 26.12.2012 6

8  İşaret zamirlerinin özellikleri :  Bu, şu, o kelimeleri, ismi belirttiğinde sıfat, ismin yerine kullanıldığında ise zamirdir.  İşaret zamirleri de isimler gibi hal eklerini alarak çekime girerler.  Hal ekleri Tekil Çoğul -i hali bunu, şunu, onu bunları, şunları, onları  -e hali buna, şuna, ona bunlara, şunlara, onlara  -de hali bunda, şunda, onda bunlarda, şunlarda, onlarda  -den hali bundan, şundan, ondan bunlardan, şunlardan, onlardan  İşaret zamirleri iyelik ekleri almaz.  İşaret zamirleri, isim tamlamalarında tamlayan olabilirler. Örnekler  Bunun kapısı açık.  Şunun temelleri daha sağlam. 26.12.2012 7

9  2. Ek Halindeki Zamirler  a. İyelik Zamirleri  İsimlerin sonuna eklenerek, onların ait oldukları kişileri bildiren eklerdir.  Tekil: Ders-im, Ders-in, Ders-i  Çoğul: Ders-imiz, Ders- iniz, Ders-leri 26.12.2012 8

10  2. Ek Halindeki Zamirler  a. İlgi Zamiri  Bir cümlede aynı ismi tekrarlamamak için ilgi zamiri kullanırız. İlgi zamiri “-ki” kelimeyle bitişik yazılır ve ismin yerini tutar.  Örnekler:  Onunkinden yaz.  Benimki durmuş senin saatin kaç ? 26.12.2012 9

11 10

12 www.ogretmen.info www.ogretmen.info adresinden alındı. www.ogretmen.info adresinden alındı. 26.12.2012 11


"Konu: Zamirler(ADILLAR) zamir(adıl)  Cümlede ismin yerini tutan, isim olmadığı halde isim gibi kullanılabilen kelimelere zamir(adıl) denir.  Zamirler," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları