Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADI:TUĞBA NUR SOYADI:KÖKTEN SINIF:6/B NUMARA:1101

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADI:TUĞBA NUR SOYADI:KÖKTEN SINIF:6/B NUMARA:1101"— Sunum transkripti:

1 ADI:TUĞBA NUR SOYADI:KÖKTEN SINIF:6/B NUMARA:1101
ZAMİRLER ADI:TUĞBA NUR SOYADI:KÖKTEN SINIF:6/B NUMARA:1101

2 Zamir Çeşitleri 1. Kişi zamirleri 2. Dönüşlülük zamiri 3
Zamir Çeşitleri 1. Kişi zamirleri 2. Dönüşlülük zamiri 3. İşaret zamirleri 4. Belgisiz zamirler 5. Soru zamirleri 6. İlgi zamiri 7. İyelik zamiri YAPI BAKIMINDAN ZAMİRLER 1. Basit Zamirler 2. Birleşik Zamirler 3. Öbekleşmiş Zamirler 4. ÖRNEKLER

3 ZAMİR İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir. GERİ DÖNÜN

4 KİŞİ ZAMİRLERİ Kişilerin adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir.
Ben Sözü söyleyen I. Tekil kişi Sen Kendisine söz söylenen II. Tekil kişi O Sözü edilen III. Tekil kişi Biz I. Çoğul Siz II. Çoğul Onlar III. Çoğul GERİ DÖNÜN

5 DÖNÜŞÜKLÜK ZAMİRİ Şahısları pekiştirerek bildiren ve fiildeki işin, özne tarafından bizzat yapıldığını ya da yapana dönüşünü bildiren zamirdir. Şahıs zamiri olarak da bilinir: Dönüşlülük zamiri “kendi”dir. Bu zamir diğer zamirlerden farklı olarak bütün iyelik eklerini alabilir. İyelik eklerini üzerine hâl ekleri getirilebilir. Kendi-m-de Kendi-n-den Kendi-si-n-i Kendi-miz-in Kendi-niz-le Kendi-leri-n-ce GERİ DÖNÜN

6 İŞARET ZAMİRLERİ Nesnelerin adının yerini işaret yoluyla belirten sözcüklerdir. bu şu o tek başlarına bir kavramın, nesnenin yerini tuttuğunda işaret zamiri olur. Bunlar, şunlar, onlar da, işaret zamiri olarak kullanılır. Şunu deneyeyim, bu biraz küçük geldi GERİ DÖNÜN

7 BELGİSİZ ZAMİRLERİ Yerlerini, tuttukları varlıkları kesinlik kazandırmaksızın belirten sözcüklerdir. Herkes, biri, bazısı, birkaçı, şey, kimi, başkaları, başkası, çoğu NOT: Kimi belgisiz sıfatlar belgisiz zamire dönüşebilir. GERİ DÖNÜN

8 SORU ZAMİRLERİ Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Kim, ne, hangisi, neler, kimler, kimin, neyin, hangisinin, nereye, kaçıncısı, nesi, neyi NOT: Karma sorulu cümlelerde mı soru edatı varsa soru anlamını edat sağlar. Diğer soru anlamlı sözcükler soru fonksiyonunu kaybeder. GERİ DÖNÜN

9 İLGİ ZAMİRLERİ Genellikle belirtili ad takımlarından düşen tamlananın yerine kullanılır." ki " eki ilgi zamiridir. Kelimeye kesinlikle bitişik yazılır, ne olursa olsun ayrılmaz. çünkü bir ektir, ayrılmaması gerekir. GERİ DÖNÜN

10 İYELİK ZAMİRLERİ Bir varlığın yada kavramın kime, neye, kaçıncı kişiye ait olduğunu bildiren eklere iyelik zamiri denir. *Bu ekler “benim, senin, onun, bizim, sizin, onların” kelimelerinin anlamını karşılar. Kalem-im,-in,-i,-imiz,-iniz,-leri *Bu ekler aynı zamanda tamlanan ekleridir GERİ DÖNÜN

11 BASİT ZAMİRLER Yapım eki almamış, kök durumunda olan zamirlerdir. Sadece çekim eki alabilirler: ben, anne, bunda, bazıları, kim, onlardan, onudaonda,şunda, sana vb gibi GERİ DÖNÜN

12 BİRLEŞİK ZAMİRLER İki sözcüğün birleşiminden veya bir arada kullanımından oluşmuş zamirlerdir: birçoğu, birkaçı, hiçbiri, herbiri, herhangi biri vb. GERİ DÖNÜN

13 ÖBEKLEŞMİŞ ZAMİRLER Birden fazla kelimenin değişik yollarla öbekleşerek oluşturdukları zamirlerdir. Öteki beriki, falan filân, şundan bundan, herhangi biri, ne kadarı... GERİ DÖNÜN

14 ÖRNEKLER Kişi zamirleri: Yarın onlara da uğrayacağız.
Dönüşlülük zamirleri: : Gitmeyi kendisi istedi İşaret zamiri: Şuna bak,. kendini bir şey sanıyor Belgisiz zamirleri: Bana aklı başında birisini gönder

15 TEŞEKKÜRLER


"ADI:TUĞBA NUR SOYADI:KÖKTEN SINIF:6/B NUMARA:1101" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları