Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU DR. SİGORTA. Sorumluluğu Doğuran Durumlar - Hukuka Aykırı Eylem - Kusur - Zarar - İlliyet Bağı KAMU DR. SİGORTA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU DR. SİGORTA. Sorumluluğu Doğuran Durumlar - Hukuka Aykırı Eylem - Kusur - Zarar - İlliyet Bağı KAMU DR. SİGORTA."— Sunum transkripti:

1 KAMU DR. SİGORTA

2 Sorumluluğu Doğuran Durumlar - Hukuka Aykırı Eylem - Kusur - Zarar - İlliyet Bağı KAMU DR. SİGORTA

3 - Kasıtlı Eylem - Kusurlu Eylem KAMU DR. SİGORTA Sorumluluğu Doğuran Hukuka Aykırı Eylemler

4 - Tedbirsizlik, Dikkatsizlik, İhmal - Meslekte Deneyimsizlik - Emir ve Yönetmeliklere Uymama Sorumluluğu Doğuran Kusurlu Eylem KAMU DR. SİGORTA

5 1- Kalp Krizi %28,5 2- Kanser %22,8 3- Serebrovasküler Hastalıklar %6,7 4- Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları %5,1 ÖLÜM NEDENLERİ (2002 - ABD) 5- Motorlu Taşıt Kazaları %4,4 6- Diabet %3,0 7- Doktor Hataları %1,0 Malpraktis İstatistikleri KAMU DR. SİGORTA

6 1- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı %16,8 2- Genel Cerrahi %10,6 3- Nöroloji-Nöroşirurji %10.5 4- Anestezi %9,4 UZMANLIK ALANINA GÖRE TIBBİ HATALAR (1990 – 2000) Kaynak : Dr. Erhan Büken (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 5- İç Hastalıkları %8,9 6- Ortopedi %6,6 7- KBB %4,4 8- Göz %4,4 Türkiye’de Malpraktis İstatistikleri KAMU DR. SİGORTA

7 1- Devlet Hastaneleri %40,18 2- Özel Hastaneler %18,69 3- SSK %14.95 4- Üniversite Hastaneleri %7,47 Kaynak : Dr. Erhan Büken (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) Türkiye’de Malpraktis İstatistikleri KURUMA GÖRE TIBBİ HATALAR (1990 – 2000) KAMU DR. SİGORTA

8 1- Yanlış Tanı 2- Tanının Gecikmesi 3- Gerekli Testlerin Yapılmaması 4- Ameliyatın Uygulanmasında Eksiklik TIBBİ HATALARIN SEBEPLERİ Kaynak : İstabip 5- Yanlış İlaç Tedavisi 6- Tedavinin Geciktirilmesi 7- Yanlış Tedavi Türkiye’de Malpraktis İstatistikleri KAMU DR. SİGORTA

9 Yedi Yıl Sonra Tazminat RADİKAL - ANKARA - Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, doktor hatası yüzünden bir kolunu yitiren Sadık Bilgin'e 150 bin YTL tazminat ödenmesine karar verdi. Sadık Bilgin'in 1998 yılında kırılarak alçıya alınan sağ kolu doktorlar tarafından yanlış teşhis nedeniyle dirsekten kesilmişti. Bilgin'in doktor aleyhinde açtığı dava yedi yıl sürdü. Mahkeme, kusurlu bulunan doktorlara 150 bin YTL maddi ve 4 bin YTL de manevi tazminat ödemesine karar verdi.KÜPÜRLER KAMU DR. SİGORTA

10 KÜPÜRLER İkizlerin Kararan Dünyası 14 Haziran 2005 Yargıtay, küvezde fazla oksijenden kör olan ikizlerin mağduriyetinde suçu tümüyle doktorda buldu. Bunun üzerine muayeneyi yapan doktor ve çalıştığı hastane hakkında açılan 277 milyar liralık tazminat davasında bilirkişi, küvezde fazla oksijen verilmesi nedeniyle Kağan'ın tamamen, Doruk'un yüzde 85 kör olduğunu saptadı. Bilirkişi ve Yüksek Sağlık Şurası, doktor ve hastaneyi 8'de 2 kusurlu buldu KAMU DR. SİGORTA

11 KÜPÜRLER Korkunç Hata 19 Nisan 2005 Kanserli diye alınan göğsünde kanser çıkmayan Ülker Yalçın SSK'ya 350 bin YTL'lik dava açtı. KAMU DR. SİGORTA

12 KÜPÜRLER Yanlış Teşhis Cezası 18 Mart 2005 Yargıtay'dan doktor hatalarını affetmeyecek karar: Bebeğin özürlü doğacağını fark edemeyen doktor tazminat ödeyecek. Yüklü tazminat nedeniyle Batı'da doktorların korkulu rüyası olan 'hatalı teşhis' davalarının bir örneği Türkiye'de yaşandı. 10 yıllık davadan benzer vakalar için içtihat olacak karar çıktı. ANA KARNINDAYKEN ÖZÜRLÜ OLDUĞU BELLİYDİ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, penisi ve anüsü olmadan doğan, bacaklarını da oynatamayan bebeğe, hamilelik boyunca "sağlam" diyen doktorlar ve hastane hakkındaki tazminat cezasını haklı buldu. KAMU DR. SİGORTA

13 TEMİNAT KAPSAMI - FERDİ KAZA SİGORTASI - MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KAMU DR. SİGORTA

14 TEMİNAT KAPSAMI FERDİ KAZA SİGORTASI Ani ve beklenmedik şekilde meydana gelen kazaların sonucunda, sigortalı doktorun başına gelecek aşağıdaki durumlara karşı koruma sağlar. - Ölüm - Sürekli Sakatlık - Gündelik Tazminat - Tedavi Masrafları KAMU DR. SİGORTA

15 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Kamu sağlık birimlerinde verilen mesleki hizmetlerin kusurlu olarak gereği gibi yerine getirilememesinden ötürü hastanın, - Ruhsal sağlığının bozulması, - Bedensel sağlığının bozulması, - Ölümü dolayısıyla doktora karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini poliçede belirtilen teminat limitine kadar sigorta eder. KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI

16 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI - Rücu Talepleri (Bakanlığın Doktora Rücu Etmesi) - Manevi Tazminat Talepleri - Yargılama Masrafları (%10) KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI - Üremeye Yardımcı Tedaviler (Kısırlık Tedavisi, Tüp Bebek) - Kürtaj (tıbbi gereklilik %100 ; isteğe bağlı %25)

17 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Plastik cerrahlar, diş hekimleri, KBB ve dermatoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilen güzelleştirme amaçlı yapılan her türlü müdahale ve estetik ameliyat sonucu ortaya çıkacak tazminat talepleri teminata dahildir. Ancak, objektif tıbbi kriterlerle belgelenebilecek cerrahi malpraktis sonucunda ortaya çıkan bedeni zararlar dışındaki psikolojik sonuçlar ve paramedikal kusur bulunması sebebiyle ileri sürülebilecek tazminat talepleri teminat dışındadır. KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI

18 Tazminata konu kusurlu eylem ya da ihmalin poliçede belirtilen sigorta süresi içinde gerçekleşmiş olması, Zararın ise sigorta süresi içinde ya da sigorta süresinin sona ermesini izleyen 5 yıl içerisinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir. KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

19 Poliçe, ilgili Genel Şartlar gereği zarar gören hastanın tazminat talebinde bulunmasına ilişkin bir zaman sınırlaması getirmemektedir. Zarar gören hastanın zaman aşımı süresi içerisinde sigortalı hekimden tazminat talebinde bulunması durumunda poliçe devreye girer. Ancak sigortalı doktor hasardan haberi olduğunda en kısa sürede sigortacıyı bilgilendirmek zorundadır. Bu süre yasal olarak 5 gündür. KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

20 Örnek 1 HASAR ÖDENİR! Hatalı Operasyon 12.02.2009 Sigortalıdan Tazminat Talebi 30.11.2011 Poliçe Vade Başı 01.01.2009 Poliçe Vade Sonu 01.01.2010 KAMU DR. SİGORTA Zararın Gerçekleşmesi 15.02.2009

21 Örnek 2 HASAR ÖDENİR! Hatalı Operasyon 25.02.2009 Sigortalıdan Tazminat Talebi 30.11.2013 Poliçe Vade Başı 01.01.2009 Poliçe Vade Sonu 01.01.2010 KAMU DR. SİGORTA Zararın Gerçekleşmesi 15.11.2010

22 Örnek 3 HASAR ÖDENMEZ Hatalı Operasyon 25.10.2008 Sigortalıdan Tazminat Talebi 01.04.2009 Poliçe Vade Başı 01.01.2009 Poliçe Vade Sonu 01.01.2010 KAMU DR. SİGORTA

23 * Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, * Ruhsatlı bir sağlık kurum veya kuruluşunda ve acil haller dışında yapılmadığı ve usulünce yetki verilmiş bir anestezi uzmanı gözetimi altında olmadığı sürece, diş hekimleri ve cerrahlar tarafından genel anestezi uygulanmasından kaynaklanan tazminat talepleri, KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI * İlk yardım veya acil yardım hizmetlerinin sunulduğu yerlerde, yeterli ve gerekli ekipman ile teçhizatın sigortalının kişisel kusuru ile bulundurulmamasından kaynaklanan tazminat talepleri,

24 * Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar dışında, ücret almadan, hayır için yapılan işlemlerden dolayı gelebilecek olan tazminat talepleri, * AIDS veya onun patojenleri ya da hepatit A, B veya C'ye bağlı olabilecek yahut onlardan kaynaklanan veya onların katkıları ile oluşan her türlü zarar ile bunlar sonucu ortaya çıkan ruhsal rahatsızlıklara bağlı tazminat talepleri, KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI * İnsan ve hayvan organları, kanları, hücreleri, her türlü ifrazatı, türevleri, genleri, biosentez ve ilgili mamüllerin denenmesi, değiştirilmesi, elde edilmesi, kazanılması, hazırlanması, işlenmesi, elden geçirilmesi, dağıtımı, depolanması, ikame edilmesi, kullanılmasından kaynaklanan tazminat talepleri,

25 KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI * Genetik mühendisliği uygulamalarından kaynaklanan tazminat talepleri, * Her türlü deney veya araştırmalardan doğan tazminat talepleri, * Her tür kan bankası faaliyeti neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen tazminat talepleri, * İlk yardım ve acil müdahale hariç olmak üzere, meslekten geçici yasaklanılan dönem içinde verilen her tür tedavi ve sağlık hizmetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

26 KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI * İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar, * Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim, * Sağlık kurumunda yönetici veya işletici sıfatını taşıması sebebiyle Sigortalı aleyhine yöneltilen tazminat talepleri.

27 - Rizikonun gerçekleştiğini, beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek, - Gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak, - Olay ve zarara ilişkin elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Sigortacıya vermek, - Mesleğe ilişkin tüm hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutmak - Dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, Sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin Sigortacıya vermek, - Sigortacının bilgisi ve onayı dışında, sorumluluğu veya tazminat talebini kabul etmemek, ödeme taahhüdünde bulunmamak, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamak, KAMU DR. SİGORTA MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

28 TEŞEKKÜR EDERİZ


"KAMU DR. SİGORTA. Sorumluluğu Doğuran Durumlar - Hukuka Aykırı Eylem - Kusur - Zarar - İlliyet Bağı KAMU DR. SİGORTA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları