Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU DR. SİGORTA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU DR. SİGORTA."— Sunum transkripti:

1 KAMU DR. SİGORTA

2 Sorumluluğu Doğuran Durumlar
KAMU DR. SİGORTA Sorumluluğu Doğuran Durumlar - Hukuka Aykırı Eylem - Kusur - Zarar - İlliyet Bağı

3 Sorumluluğu Doğuran Hukuka Aykırı Eylemler
KAMU DR. SİGORTA Sorumluluğu Doğuran Hukuka Aykırı Eylemler - Kasıtlı Eylem - Kusurlu Eylem

4 Sorumluluğu Doğuran Kusurlu Eylem
KAMU DR. SİGORTA Sorumluluğu Doğuran Kusurlu Eylem - Tedbirsizlik, Dikkatsizlik, İhmal - Meslekte Deneyimsizlik - Emir ve Yönetmeliklere Uymama

5 Malpraktis İstatistikleri
KAMU DR. SİGORTA Malpraktis İstatistikleri ÖLÜM NEDENLERİ ( ABD) 1- Kalp Krizi %28,5 2- Kanser %22,8 3- Serebrovasküler Hastalıklar %6,7 4- Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları %5,1 5- Motorlu Taşıt Kazaları %4,4 6- Diabet %3,0 7- Doktor Hataları %1,0

6 Türkiye’de Malpraktis İstatistikleri
KAMU DR. SİGORTA Türkiye’de Malpraktis İstatistikleri UZMANLIK ALANINA GÖRE TIBBİ HATALAR (1990 – 2000) 1- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı %16,8 2- Genel Cerrahi %10,6 3- Nöroloji-Nöroşirurji %10.5 4- Anestezi %9,4 5- İç Hastalıkları %8,9 6- Ortopedi %6,6 7- KBB %4,4 8- Göz %4,4 Kaynak : Dr. Erhan Büken (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

7 Türkiye’de Malpraktis İstatistikleri
KAMU DR. SİGORTA Türkiye’de Malpraktis İstatistikleri KURUMA GÖRE TIBBİ HATALAR (1990 – 2000) 1- Devlet Hastaneleri %40,18 2- Özel Hastaneler %18,69 3- SSK %14.95 4- Üniversite Hastaneleri %7,47 Kaynak : Dr. Erhan Büken (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

8 Türkiye’de Malpraktis İstatistikleri
KAMU DR. SİGORTA Türkiye’de Malpraktis İstatistikleri TIBBİ HATALARIN SEBEPLERİ 1- Yanlış Tanı 2- Tanının Gecikmesi 3- Gerekli Testlerin Yapılmaması 4- Ameliyatın Uygulanmasında Eksiklik 5- Yanlış İlaç Tedavisi 6- Tedavinin Geciktirilmesi 7- Yanlış Tedavi Kaynak : İstabip

9 KAMU DR. SİGORTA KÜPÜRLER Yedi Yıl Sonra Tazminat
RADİKAL - ANKARA - Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, doktor hatası yüzünden bir kolunu yitiren Sadık Bilgin'e 150 bin YTL tazminat ödenmesine karar verdi. Sadık Bilgin'in 1998 yılında kırılarak alçıya alınan sağ kolu doktorlar tarafından yanlış teşhis nedeniyle dirsekten kesilmişti. Bilgin'in doktor aleyhinde açtığı dava yedi yıl sürdü. Mahkeme, kusurlu bulunan doktorlara 150 bin YTL maddi ve 4 bin YTL de manevi tazminat ödemesine karar verdi.

10 KAMU DR. SİGORTA KÜPÜRLER İkizlerin Kararan Dünyası 14 Haziran 2005
Yargıtay, küvezde fazla oksijenden kör olan ikizlerin mağduriyetinde suçu tümüyle doktorda buldu. Bunun üzerine muayeneyi yapan doktor ve çalıştığı hastane hakkında açılan 277 milyar liralık tazminat davasında bilirkişi, küvezde fazla oksijen verilmesi nedeniyle Kağan'ın tamamen, Doruk'un yüzde 85 kör olduğunu saptadı. Bilirkişi ve Yüksek Sağlık Şurası, doktor ve hastaneyi 8'de 2 kusurlu buldu

11 KAMU DR. SİGORTA KÜPÜRLER Korkunç Hata
19 Nisan 2005 Kanserli diye alınan göğsünde kanser çıkmayan Ülker Yalçın SSK'ya 350 bin YTL'lik dava açtı.

12 KAMU DR. SİGORTA KÜPÜRLER Yanlış Teşhis Cezası 18 Mart 2005
Yargıtay'dan doktor hatalarını affetmeyecek karar: Bebeğin özürlü doğacağını fark edemeyen doktor tazminat ödeyecek. Yüklü tazminat nedeniyle Batı'da doktorların korkulu rüyası olan 'hatalı teşhis' davalarının bir örneği Türkiye'de yaşandı. 10 yıllık davadan benzer vakalar için içtihat olacak karar çıktı. ANA KARNINDAYKEN ÖZÜRLÜ OLDUĞU BELLİYDİ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, penisi ve anüsü olmadan doğan, bacaklarını da oynatamayan bebeğe, hamilelik boyunca "sağlam" diyen doktorlar ve hastane hakkındaki tazminat cezasını haklı buldu.

13 KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI - FERDİ KAZA SİGORTASI
- MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

14 KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI FERDİ KAZA SİGORTASI
Ani ve beklenmedik şekilde meydana gelen kazaların sonucunda, sigortalı doktorun başına gelecek aşağıdaki durumlara karşı koruma sağlar. - Ölüm - Sürekli Sakatlık - Gündelik Tazminat - Tedavi Masrafları

15 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Kamu sağlık birimlerinde verilen mesleki hizmetlerin kusurlu olarak gereği gibi yerine getirilememesinden ötürü hastanın, - Ruhsal sağlığının bozulması, - Bedensel sağlığının bozulması, - Ölümü dolayısıyla doktora karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini poliçede belirtilen teminat limitine kadar sigorta eder.

16 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI - Rücu Talepleri (Bakanlığın Doktora Rücu Etmesi) Manevi Tazminat Talepleri - Yargılama Masrafları (%10) - Üremeye Yardımcı Tedaviler (Kısırlık Tedavisi, Tüp Bebek) - Kürtaj (tıbbi gereklilik %100 ; isteğe bağlı %25)

17 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Plastik cerrahlar, diş hekimleri, KBB ve dermatoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilen güzelleştirme amaçlı yapılan her türlü müdahale ve estetik ameliyat sonucu ortaya çıkacak tazminat talepleri teminata dahildir. Ancak, objektif tıbbi kriterlerle belgelenebilecek cerrahi malpraktis sonucunda ortaya çıkan bedeni zararlar dışındaki psikolojik sonuçlar ve paramedikal kusur bulunması sebebiyle ileri sürülebilecek tazminat talepleri teminat dışındadır.

18 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Tazminata konu kusurlu eylem ya da ihmalin poliçede belirtilen sigorta süresi içinde gerçekleşmiş olması, Zararın ise sigorta süresi içinde ya da sigorta süresinin sona ermesini izleyen 5 yıl içerisinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

19 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Poliçe, ilgili Genel Şartlar gereği zarar gören hastanın tazminat talebinde bulunmasına ilişkin bir zaman sınırlaması getirmemektedir. Zarar gören hastanın zaman aşımı süresi içerisinde sigortalı hekimden tazminat talebinde bulunması durumunda poliçe devreye girer. Ancak sigortalı doktor hasardan haberi olduğunda en kısa sürede sigortacıyı bilgilendirmek zorundadır. Bu süre yasal olarak 5 gündür.

20 KAMU DR. SİGORTA Örnek 1 Poliçe Vade Başı 01.01.2009 Poliçe Vade Sonu
Hatalı Operasyon Zararın Gerçekleşmesi Sigortalıdan Tazminat Talebi HASAR ÖDENİR!

21 Sigortalıdan Tazminat Talebi 30.11.2013
KAMU DR. SİGORTA Örnek 2 Poliçe Vade Başı Poliçe Vade Sonu Hatalı Operasyon Zararın Gerçekleşmesi Sigortalıdan Tazminat Talebi HASAR ÖDENİR!

22 Sigortalıdan Tazminat Talebi 01.04.2009
KAMU DR. SİGORTA Örnek 3 Poliçe Vade Başı Poliçe Vade Sonu Hatalı Operasyon Sigortalıdan Tazminat Talebi HASAR ÖDENMEZ

23 TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR
KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI * Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, * Ruhsatlı bir sağlık kurum veya kuruluşunda ve acil haller dışında yapılmadığı ve usulünce yetki verilmiş bir anestezi uzmanı gözetimi altında olmadığı sürece, diş hekimleri ve cerrahlar tarafından genel anestezi uygulanmasından kaynaklanan tazminat talepleri, * İlk yardım veya acil yardım hizmetlerinin sunulduğu yerlerde, yeterli ve gerekli ekipman ile teçhizatın sigortalının kişisel kusuru ile bulundurulmamasından kaynaklanan tazminat talepleri,

24 TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR
KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI * Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar dışında, ücret almadan, hayır için yapılan işlemlerden dolayı gelebilecek olan tazminat talepleri, * AIDS veya onun patojenleri ya da hepatit A, B veya C'ye bağlı olabilecek yahut onlardan kaynaklanan veya onların katkıları ile oluşan her türlü zarar ile bunlar sonucu ortaya çıkan ruhsal rahatsızlıklara bağlı tazminat talepleri, * İnsan ve hayvan organları, kanları, hücreleri, her türlü ifrazatı, türevleri, genleri, biosentez ve ilgili mamüllerin denenmesi, değiştirilmesi, elde edilmesi, kazanılması, hazırlanması, işlenmesi, elden geçirilmesi, dağıtımı, depolanması, ikame edilmesi, kullanılmasından kaynaklanan tazminat talepleri,

25 TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR
KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI * Genetik mühendisliği uygulamalarından kaynaklanan tazminat talepleri, * Her türlü deney veya araştırmalardan doğan tazminat talepleri, * Her tür kan bankası faaliyeti neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen tazminat talepleri, * İlk yardım ve acil müdahale hariç olmak üzere, meslekten geçici yasaklanılan dönem içinde verilen her tür tedavi ve sağlık hizmetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

26 TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR
KAMU DR. SİGORTA TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI * İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar, * Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim, * Sağlık kurumunda yönetici veya işletici sıfatını taşıması sebebiyle Sigortalı aleyhine yöneltilen tazminat talepleri.

27 SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KAMU DR. SİGORTA SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Mesleğe ilişkin tüm hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutmak Rizikonun gerçekleştiğini, beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek, Olay ve zarara ilişkin elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Sigortacıya vermek, Sigortacının bilgisi ve onayı dışında, sorumluluğu veya tazminat talebini kabul etmemek, ödeme taahhüdünde bulunmamak, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamak, Gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak, Dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, Sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin Sigortacıya vermek,

28 TEŞEKKÜR EDERİZ


"KAMU DR. SİGORTA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları