Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR. SİGORTA HOŞ GELDİNİZ. Sorumluluğu Doğuran Durumlar - Hukuka Aykırı Eylem - Kusur - Zarar - İlliyet Bağı DR. SİGORTA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR. SİGORTA HOŞ GELDİNİZ. Sorumluluğu Doğuran Durumlar - Hukuka Aykırı Eylem - Kusur - Zarar - İlliyet Bağı DR. SİGORTA."— Sunum transkripti:

1 DR. SİGORTA HOŞ GELDİNİZ

2 Sorumluluğu Doğuran Durumlar - Hukuka Aykırı Eylem - Kusur - Zarar - İlliyet Bağı DR. SİGORTA

3 - Kasıtlı Eylem - Kusurlu Eylem DR. SİGORTA Sorumluluğu Doğuran Hukuka Aykırı Eylemler

4 Kusur için çeşitli tanımlar verilebilir; • Hukuk düzenince kınanabilen davranıştır. • Başka türlü davranma olanağı varken ve zorunlu iken o şekilde davranmayıp sorumluluğun söz konusu olduğu olaydaki gibi davranmış olmaktır • Olması gereken davranışta gösterilen irade eksikliğidir • Eylemi işleyen hakkında yürütülen bir değer yargısıdır • Hukuka aykırı sonucu istemek (kast) veya bu sonucu istememiş olmakla beraber hukuka aykırı davranıştan kaçınmak için iradesini yeter derecede kullanmamaktır (ihmal) Kast; kusurun en ağır derecesidir. Kast, failin hukuka aykırı sonucun bilincinde olduğunu ve bu sonucu istediğini ifade eder. DR. SİGORTA

5 - Tedbirsizlik, Dikkatsizlik, İhmal - Meslekte Deneyimsizlik - Emir ve Yönetmeliklere Uymama Sorumluluğu Doğuran Kusurlu Eylem DR. SİGORTA

6 1- Kalp Krizi %28,5 2- Kanser %22,8 3- Serebrovasküler Hastalıklar %6,7 4- Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları %5,1 ÖLÜM NEDENLERİ (2002 - ABD) 5- Motorlu Taşıt Kazaları %4,4 6- Diabet %3,0 7- Doktor Hataları %1,0 Malpraktis (Mesleki Sorumluluk)İstatistikleri DR. SİGORTA

7 1- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı %16,8 2- Genel Cerrahi %10,6 3- Nöroloji-Nöroşirurji %10.5 4- Anestezi %9,4 UZMANLIK ALANINA GÖRE TIBBİ HATALAR (1990 – 2000) Kaynak : Dr. Erhan Büken (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 5- İç Hastalıkları %8,9 6- Ortopedi %6,6 7- KBB %4,4 8- Göz %4,4 Türkiye’de Malpraktis (Mesleki Sorumluluk)İstatistikleri DR. SİGORTA

8 1- Devlet Hastaneleri %40,18 2- Özel Hastaneler %18,69 3- SSK %14.95 4- Üniversite Hastaneleri %7,47 Kaynak : Dr. Erhan Büken (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) Türkiye’de Malpraktis İstatistikleri KURUMA GÖRE TIBBİ HATALAR (1990 – 2000) DR. SİGORTA

9 1- Yanlış Tanı 2- Tanının Gecikmesi 3- Gerekli Testlerin Yapılmaması 4- Ameliyatın Uygulanmasında Eksiklik TIBBİ HATALARIN SEBEPLERİ Kaynak : İstabip 5- Yanlış İlaç Tedavisi 6- Tedavinin Geciktirilmesi 7- Yanlış Tedavi Türkiye’de Malpraktis İstatistikleri DR. SİGORTA

10 Yedi Yıl Sonra Tazminat RADİKAL - ANKARA - Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, doktor hatası yüzünden bir kolunu yitiren Sadık Bilgin'e 150 bin YTL tazminat ödenmesine karar verdi. Sadık Bilgin'in 1998 yılında kırılarak alçıya alınan sağ kolu doktorlar tarafından yanlış teşhis nedeniyle dirsekten kesilmişti. Bilgin'in doktor aleyhinde açtığı dava yedi yıl sürdü. Mahkeme, kusurlu bulunan doktorlara 150 bin YTL maddi ve 4 bin YTL de manevi tazminat ödemesine karar verdi.KÜPÜRLER DR. SİGORTA

11 KÜPÜRLER Yanlış Teşhis Cezası 18 Mart 2005 Yargıtay'dan doktor hatalarını affetmeyecek karar: Bebeğin özürlü doğacağını fark edemeyen doktor tazminat ödeyecek. Yüklü tazminat nedeniyle Batı'da doktorların korkulu rüyası olan 'hatalı teşhis' davalarının bir örneği Türkiye'de yaşandı. 10 yıllık davadan benzer vakalar için içtihat olacak karar çıktı. ANA KARNINDAYKEN ÖZÜRLÜ OLDUĞU BELLİYDİ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, penisi ve anüsü olmadan doğan, bacaklarını da oynatamayan bebeğe, hamilelik boyunca "sağlam" diyen doktorlar ve hastane hakkındaki tazminat cezasını haklı buldu. DR. SİGORTA

12 KÜPÜRLER • Sol gözünün alınması için hastaneye yatan hastanın, yanlışlıkla sağ gözü alındı. Doktor hatasını anladığında iş işten geçmişti. Ömür boyu karanlığa mahkum olan hasta, Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. • Ameliyat sırasında biten oksijen tüpünü doktor ve teknisyenler değil hizmetli değiştirince korkunç bir hata oldu ve hastanın nefes borusuna giden tüpe oksijen yerine karbondioksit verildi. Hasta önce morardı, birkaç dakika sonra da yaşamını yitirdi. Akhisar Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. • Yargıtay 13. Hukuk Dairesi üyeleri, davacı kadının estetik operasyonlar geçirmesinden önceki ve sonraki fotoğraflarını inceledikten sonra şu karara vardı: Başlangıçta burunda ciddi bir deformasyon yokken, operasyonlar sonrası burun adeta yüzün üstüne dağılmış. DR. SİGORTA

13 KÜPÜRLER • Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, özel bir hastanede sezeryan ameliyatı ile doğum yaparken beyin fonksiyonlarının durup komaya giren ve daha sonra hayatını kaybeden hasta yakınlarının açtığı 100 bin YTL’lik tazminat davasında emsal bir karara imza attı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, “doktor, hafif dahi olsa bütün kusurlarından sorumludur. Doktor, hastasının zarar görmemesi için mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eskizsiz almak ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak zorundadır” görüşüne yer verdi. DR. SİGORTA

14 KÜPÜRLER TBMM Adalet Komisyonu, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda tek maddelik değişiklikle tazminatta devrim niteliğinde bir karar aldı. Değişikliğe göre hakimler, bilirkişilerin hesapladığı tazminatı değiştiremeyecek. 2.5 yaşındayken yanlış iğne sonucu kolunu kaybeden Ayşen Başaran gibi mağdurlar, hatalı doktor ve hastaneleri rekor tazminata mahkum ettirebilecek. Önergeyle tasarıya 55’inci madde olarak "Tazminatın belirlenmesi" başlıklı yeni bir hüküm eklendi. Komisyondaki uzmanlar, maddenin can alıcı bölümünün "Hesaplanan tazminat, hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz yahut azaltılamaz" ifadesi olduğunu vurguladı. Yeni düzenlemeyle mağdurların olası maddi kayıpları esas alınarak milyon TL’leri bulan tazminat davaları açılabilecek. www.hekimhaber.comwww.hekimhaber.com (25.12.2008) DR. SİGORTA

15 KÜPÜRLER Türk Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının merakla beklediği ve Başbakanlık’a gönderilen Tam Gün Yasası’nın taslağını açıkladı Tabipler aşağıdaki bentlerde belirtilen sağlık kurum ve kuruluşlarından yalnız birinde mesleklerini icra edebilirler; (1219 Sayılı Kanunun 12. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir) • Kamu kurum ve kuruluşları • SGK ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları • SGK ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurumu ve kuruluşları ile serbest meslek icrası Aynı taslakta; Mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için 5 bin TL idari para cezası verilecektir. www.timeturk.comwww.timeturk.com (13.05.2009)

16 ÇÖZÜM NE? SAĞLIK UZMANLARI MESLEKİ SORUMLULUK POLİÇESİ DR. SİGORTA

17 TEMİNAT KAPSAMI - FERDİ KAZA SİGORTASI - MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI DR. SİGORTA

18 TEMİNAT KAPSAMI FERDİ KAZA SİGORTASI Ani ve beklenmedik şekilde meydana gelen kazaların sonucunda, sigortalı doktorun başına gelecek aşağıdaki durumlara karşı koruma sağlar. - Ölüm - Sürekli Sakatlık - Gündelik Tazminat - Tedavi Masrafları DR. SİGORTA

19 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Mesleğin kusurlu olarak gereği gibi yerine getirilememesinden ötürü hastanın, - Ruhsal sağlığının bozulması, - Bedensel sağlığının bozulması, - Ölümü dolayısıyla doktora karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini poliçede belirtilen teminat limitine kadar sigorta eder. DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI

20 - Rücu Talepleri (Kurumun Doktora Rücu Etmesi) - Manevi Tazminat Talepleri - Yargılama Masrafları (%20) DR. SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI - Üremeye Yardımcı Tedaviler (Kısırlık Tedavisi, Tüp Bebek) - Kürtaj (tıbbi gereklilik %100 ; isteğe bağlı %25)

21  Plastik cerrahlar, diş hekimleri, KBB ve dermatoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilen güzelleştirme amaçlı yapılan her türlü müdahale ve estetik ameliyat sonucu ortaya çıkacak tazminat talepleri teminata dahildir. Ancak, objektif tıbbi kriterlerle belgelenebilecek cerrahi malpraktis (mesleki sorumluluk)sonucunda ortaya çıkan bedeni zararlar dışındaki psikolojik sonuçlar ve paramedikal* kusur bulunması sebebiyle ileri sürülebilecek tazminat talepleri teminat dışındadır. *paramedikal:bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren Örn; burun estetiklerinde hastanın beğenmemesi sonucu açtığı dava teminat dışı, fakat hastanın burun ameliyatı sonrası nefes alamamasından kaynaklanacak mesleki sorumluluklar teminat dahilindedir. TEMİNAT KAPSAMI

22 • Kadın doğum uzmanlarının,ilgili mevzuata aykırı olmamak şartı ile yaptıkları ultrason uygulamaları ve bunların yorumlanmasından kaynaklanacak sorumluluklar teminata dahildir. • İlgili mevzuat çerçevesinde görevlendirilmiş hekimlerin zorunlu olarak yerine getirdikleri acil nöbetleri sırasındaki tıbbi faaliyetleri, sigortalının uzmanlığı dışında olsa bile, teminata dahildir. • AIDS,viral hepatit A, B, C, D, E, F, G veya bunların patojenlerinin tedavisi teminata dahildir. •AIDS, viral hepatit A, B, C, D, E, F, G veya bunların patojenlerinin bulaştırılması hariç olmak üzere, insan ve hayvan kanlarının kullanımı sonucu doğacak yasal sorumluluklar teminata dahil edilmiştir. TEMİNAT KAPSAMI

23 • İnsan ve hayvan organları, hücreleri, her türlü ifrazatı, türevleri, genleri, biosentez ve ilgili mamüllerin kullanılması teminata dahildir. • Uzmanlık eğitimini almakta olan asistan hekimlerin eğitim aldıkları branşta kendilerine tanınan yetkiler dahilindeki tıbbi müdahaleleri teminata dahildir. • Acil durumlarda sigortalının uzmanlık branşı dışında yaptıkları tıbbi işlemler ve müdahaleler teminata dahildir. • Deneysel olmamak kaydı ile genetik tıp uygulamaları teminata dahildir. TEMİNAT KAPSAMI

24 • Sigortalı hekimin uzmanlık alanında aldığı üst uzmanlık ve yan dallar dahilinde gerçekleştirdiği mesleki faaliyetler teminata dahildir. • Ambulanslarda verilen tıbbi hizmetler teminata dahildir • Kadın doğum uzmanlarının yaptıkları amniyo sentez işlemlerinden kaynaklanacak yasal sorumluluklar teminata dahildir. •İlgili mevzuata aykırı olmamak şartı ile İşyeri Hekimi olarak yürütülen tıbbi tedavi faaliyetleri teminata dahildir. • Teminat, sigortalının mesleği ile ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirdiği mesleki faaliyetleri kapsayacaktır. TEMİNAT KAPSAMI

25 Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında sigortacı tarafından karşılanabilmesi için; • Sigortalının sorumluluğuna neden olan tıbbi faaliyetin sigorta süresi içerisinde gerçekleşmiş olması • Bunun sonucunda zararın sigorta süresi içinde yada sigorta süresinin sona ermesini izleyen 5 yıl içerisinde ortaya çıkmış olması • Hasar ihbarının, yasal zaman aşımı süresi içerisinde yapılması gerekmektedir. TEMİNAT KAPSAMI

26 Sigortalı hekim yasal zaman aşımı boyunca koruma altına alınmaktadır. Bu poliçe sadece 12 aylık poliçe döneminde yapılan mesleki faaliyetler sonucunda ortaya çıkan mesleki sorumlulukları teminat altına alır. Bir hasar durumunda, tazminat talebine yol açan mesleki faaliyetin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı teminat limiti esas alınacaktır.

27 Örnek 1 Hatalı Operasyon 12.02.2009 Sigortalıdan Tazminat Talebi 30.11.2011 Poliçe Vade Başı 01.01.2009 Poliçe Vade Sonu 01.01.2010 DR. SİGORTA Zararın Gerçekleşmesi 15.02.2009

28 Örnek 1 HASAR ÖDENİR! DR. SİGORTA

29 Örnek 2 Hatalı Operasyon 25.02.2009 Sigortalıdan Tazminat Talebi 30.11.2013 Poliçe Vade Başı 01.01.2009 Poliçe Vade Sonu 01.01.2010 DR. SİGORTA Zararın Gerçekleşmesi 15.11.2010

30 Örnek 2 DR. SİGORTA HASAR ÖDENİR!

31 Örnek 3 Hatalı Operasyon 25.10.2008 Sigortalıdan Tazminat Talebi 01.04.2009 Poliçe Vade Başı 01.01.2009 Poliçe Vade Sonu 01.01.2010 DR. SİGORTA

32 Örnek 3 DR. SİGORTA HASAR ÖDENMEZ!

33 • Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, • Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar dışında, ücret almadan, hayır için yapılan işlemlerden dolayı gelebilecek olan tazminat talepleri; DR. SİGORTA TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI • AIDS, viral hepatit A, B, C, D, E, F, G veya bunların patojenlerinin bulaştırılması sonucu ortaya çıkan her türlü zarar ve ruhsal rahatsızlıklara bağlı tazminat talepleri, • İnsan ve hayvan organları, kanları, hücreleri, her türlü ifrazatı, türevleri, genleri, biosentez ve ilgili mamullerin denenmesi, değiştirilmesi, elde edilmesi, kazanılması, hazırlanması, işlenmesi, elden geçirilmesi, dağıtımı, depolanmasından, kaynaklanan tazminat talepleri;

34 • Her türlü deney veya araştırmalardan doğan tazminat talepleri, • Her tür kan bankası faaliyeti neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen tazminat talepleri, TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI • Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan her tür talepleri • İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar • Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar • Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,

35 TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI • Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar Çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi • Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim, • Her türlü haksız rekabet • Her tür patent, telif hakkı ile ticaret unvanı, marka ve benzeri fikrî mülkiyet hak ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri;

36 TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI • Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri • Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan Sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri • Sağlık kurumunda yönetici veya işletici sıfatını taşıması sebebiyle Sigortalı aleyhine yöneltilen tazminat talepleri • Hekimin sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranmasından kaynaklanacak tazminat talepleri

37 TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR • Aynı Sigortalı tarafından daha önce yapılan bir operasyonun ardından düzeltme amaçlı yapılan estetik operasyonlar • Önceki operasyonlar başka bir hekim tarafından yapılmış olsa bile, aynı yere yapılan üçüncü ve devamı estetik operasyonlar • Zorunlu askerlik hizmeti sırasında yürütülecek mesleki faaliyetler • Sigortalı hekimin uymak zorunda olduğu idari kuralların ihlali (mesai saatlerine uyulmaması, bulunması gereken yerde bulunmaması, nöbet yerinin terki ya da hiç gidilmemesi gibi) sonucunda ortaya çıkacak mesleki sorumluluklar. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

38 - Rizikonun gerçekleştiğini, beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek, - Olay ve zarara ilişkin elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Sigortacıya vermek, - Mesleğe ilişkin tüm hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutmak - Dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, Sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin Sigortacıya vermek, - Sigortacının bilgisi ve onayı dışında, sorumluluğu veya tazminat talebini kabul etmemek, ödeme taahhüdünde bulunmamak, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamak, DR. SİGORTA MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

39 DR. SİGORTA SIKÇA SORULAN SORULAR!

40 • Doktorun hasta yakınları tarafından darp edilmesi, saldırıya uğraması teminata dahil midir? Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre teminat kapsamında değerlendirilmesi uygundur. •Ödeme şeklinde en fazla kaç taksit yapabiliyorum? Taksit meblağı 45 TL den az olmamak şartı ile, kredi kartına 10 taksit ve otomatik ödeme talimatlı 8 eşit taksitte ödeme yapılabilir. DR. SİGORTA SIKÇA SORULAN SORULAR

41 • ‘................gibi bir hata yapıldığında teminat dahilinde midir? Teminat, sigortalının mesleği ile ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirdiği mesleki faaliyetleri kapsayacaktır. Poliçede açıkça istisna olarak belirtilmemiş ve ilgili mevzuata aykırı olmayan mesleki faaliyetler teminat dahilindedir. DR. SİGORTA SIKÇA SORULAN SORULAR

42 • “Poliçede 5 yıllık süre olduğuna göre 1 sene poliçe yaptırırım, sonra 5 sene poliçe yeniletmeme gerek olmaz” ???? 5 senelik süre sadece zararın ortaya çıkma süresidir, fakat sigortalının sorumluluğuna neden olan olayın poliçe vadesi içerisinde olması gereklidir. • Yenileme durumunda, talep edilen hasar tazminatı hangi poliçe teminatından ödenir? Hatanın yapılmış olduğu tarihteki limitler geçerlidir. DR. SİGORTA SIKÇA SORULAN SORULAR

43 • Poliçede hasta için manevi tazminat, teminat dahilinde. Hastanın 1. derece yakınları için de manevi tazminat teminat dahilinde midir? Teminat dahilindedir. • Dava sigortalı aleyhine sonuçlanırsa, masraflar doktor tarafından mı ödenir? Dava olumlu sonuçlanmasa dahi savunma masrafları poliçede belirtilen limit dahilinde teminat altındadır. DR. SİGORTA SIKÇA SORULAN SORULAR

44 • Hastanın yanlış müdahale sonucunda sağlık kurumuna açmış olduğu davalar sonucunda, sağlık kurumu doktora rücu ederse, teminat dahilinde midir? Teminat dahilindedir. DR. SİGORTA SIKÇA SORULAN SORULAR

45 TEŞEKKÜR EDERİZ


"DR. SİGORTA HOŞ GELDİNİZ. Sorumluluğu Doğuran Durumlar - Hukuka Aykırı Eylem - Kusur - Zarar - İlliyet Bağı DR. SİGORTA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları