Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1- NE ZAMAN VE NİÇİN KURULDUK?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1- NE ZAMAN VE NİÇİN KURULDUK?"— Sunum transkripti:

1

2 1- NE ZAMAN VE NİÇİN KURULDUK?
Bursa İli Eğitim Hizmetlerine Yardım ve Eğitimi Geliştirme Derneği, Eğitim Kurumları (özel öğretim kurumları dışında) okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim ve özel eğitim kurumları vb. ile dayanışma ve yardımlaşma içinde eğitim ve öğretim hizmetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için her türlü maddi ve manevi katkıyı sağlamak amacı ile tarihinde kurulmuştur.

3 2-DERNEĞİN AMAÇLARI NELERDİR?
İlimiz içindeki eğitim kurumlarının her türlü araç, gereç, kırtasiye, demirbaş, malzeme gibi gereksinimlerini sağlamak, İlimiz Eğitim kurumlarında yardıma muhtaç öğrencilere besin, giyecek, kitap ve kırtasiye temin etmek, Maddi durumu elverişsiz öğrencilere ücretsiz yetiştirme ve hazırlama kursları açmak, kitap ve yaprak testlerle desteklemek, Maddi durumu elverişsiz öğrencilerin barınma ve beslenme gereksinimlerini karşılamak üzere öğrenci yurtları ile pansiyonlar açmak, kiralamak, işletmek, Dernek üyelerinin ve ilimiz öğretmenlerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, kiralamak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, işletmek, 6-Dernek üyeleri arasında kaynaşma ve dayanışma gibi insan ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, defile ,sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, Dernek üyeleri arasında kaynaşma ve dayanışma gibi insan ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, defile ,sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, gibi pek çok amacı vardır.

4 3-DERNEĞİN ORGANLARI NELERDİR?
Derneğin organları : a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetim Kurulu

5 A) GENEL KURUL : Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri : 1-Dernek organlarının seçilmesi, 2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6 Genel Kurul Toplantısı

7 Genel Kurul Sonrası

8 Denetleme Kurulu Raporu

9 B) YÖNETİM KURULU: Yönetim Kurulu, (7) yedi asıl ve (7) yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri : 1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak 4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 7-Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. 10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

10 Yönetim Kurulu Toplantısı

11 Yönetim Kurulu Toplantısı

12 C) DENETİM KURULU : Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

13 4-VARLIKLARIMIZ: A) OSMANGAZİ SETBAŞI LOKALİ : Mülkiyeti derneğe ait olup merkezde oturan öğretmenlerle dernek üyelerinin hizmetinde bulunan lokalimizdir. Lokalimizde Yönetim Odası ile birlikte Okuma Salonu ve Oyun Salonu da vardır. Okuma salonu ,üyelerimizin kitap , günlük gazete ve süreli yayınları okuyabildiği , söyleşilerde bulunduğu nezih bir ortamdır.

14 Setbaşı Lokali

15 Oyun Salonu

16 Okuma Salonu

17 B) YILDIRIM MESKEN LOKALİ ;
Yıldırım Bölgesi öğretmenlerine ve dernek üyelerine hizmet veren bir lokaldir. Kiralama yoluyla hizmete sokulmuştur.

18 C) ALTIPARMAK YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU :
Derneğimiz öğretmene hizmet ve eğitimi geliştirmeye yönelik çalışmalarından birini daha gerçekleştirmiştir. Altıparmak semtinde Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu hizmete açmıştır. Amacımız, , köylerde öğretmenlik yapan öğretmen çocukları ile ailesi kırsalda yaşayan maddi durumu elverişsiz , başarılı kız çocuklarının barınma sorununu çözerek çağdaş kızlar yetiştirmektir. Güvenli, huzurlu, çağdaş bir aile ortamında sevgi ve saygıyı esas alarak geleceğin güvencesi gençlerimize hizmet vermeyi ilke edinmiştir. Kent merkezinin tüm olanaklarından yararlanmak, üniversiteye rahat ulaşmak ve güvenli bir ortamda barınmak isteyenler için öğrenci merkezli bir yurt yönetimi olarak gençlerimizi bekliyoruz. Öğretmenlerimizi, gençlerimizi ve sivil toplum kuruluşlarını öğrenci yurdumuza desteklerini ve yönlendirmelerini bekliyoruz.

19 D) SERVİS ARACI

20 5-ETKİNLİKLERİMİZ : A-MADDİ YARDIMLAR :
1-Mevlana Anaokulu’nun yapımına destek, 2-Otistik Öğrencilere oyuncak alımı 3-Giysi yardımı 4-Kitap desteği 5-Atatürk Büstü yaptırılması,

21 1-Mevlana Anaokulu’nun yapımına destek
Yıldırım İlçesi Mevlana Anaokulu inşaatının tamamlanması için maddi destek yapıldı.

22 2-Otistik Öğrencilere oyuncak alımı

23 3-Giysi ve Gıda Yardımı

24 Gıda Yardımı

25 4-Kitap desteği a ) Şehit Murat Atsen İlköğretim Okulu Kitaplığı için kitap desteği verildi. b) Şehit Ufuk Bülent Yavuz İlköğretim Okulu (Kitap ve soru bankası)

26 5-Atatürk Büstü yaptırılması
Kestel İlçesi ‘ne bağlı Gözede Köyü İlköğretim Okulu’nun bahçesine ATATÜRK BÜSTÜ yaptırıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu köyde kutlandı.

27 B) SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTSEL ETKİNLİKLER
1-Bursa Öykü Günleri 2-Dünya Şiir Günü 3-Köy Enstitüleri Çalıştayı 4-Hasta ve Yaşlı ziyaretleri 5-Ücretsiz Kurs açma 6-Tarihte Garip Vakalar 7-Üyelerle Kahvaltı 8- Yayınlarımız 9-Bebka Projesi 10-Çalışma Kurulları

28 1-Bursa Öykü Günleri I. BURSA ÖYKÜ GÜNLERİ (14-15 ŞUBAT 2009) Bursa Yazın ve Sanat Derneği, Bursa Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Derneği’nin öncülüğünde Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Dil Derneği Bursa Temsilciliği, Türkiye Edebiyatçılar Derneği, Bursa Çağdaş Hukukçular Derneği ve Alp Kültür Merkezi’nin birlikte düzenledikleri I.BURSA ÖYKÜ GÜNLERİ Şubat 2009 tarihlerinde yapılacak ve iki gün sürecek etkinlik dört oturum olarak gerçekleşti.

29 Bursa Öykü Günleri Eşgüdümünü Bursa Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Derneği Başkanı ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi Eğitim Koordinatörü Zeki BAŞTÜRK’ün; yazım ve iletişim görevini de Bursa Yazın ve Sanat Derneği Başkanı öğretmen yazar Şaban AKBABA’nın yaptığı I. Bursa Öykü Günleri’ne katılan öykücülerin bildirileri ve okudukları öyküleri I.BURSA ÖYKÜ GÜNLERİ adıyla kitaplaştırıldı.

30 BURSA I.ULUSLARARASI ŞİİR GÜNÜ
2-Dünya Şiir Günü BURSA EĞİTİM HİZMETLERİNE YARDIM VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ ile BURSA YAZIN VE SANAT DERNEĞİ’nin BİRLİKTE PROGRAMLADIKLARI BURSA I.ULUSLARARASI ŞİİR GÜNÜ 20 MART 2011 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. NİELS HAV (Danimarka) HÜSEYİN DUYGU (Danimarka) NEŞE YAŞIN (Kıbrıs) BOJİDAR GROZEV (Bulgaristan) DURHAN HASAN (Bulgaristan) DATO MAĞRADZE (Gürcistan) EŞREF YILMAZ(şair-çevirmen, İstanbul)

31 Uluslar arası Şairler Derneğimizi ziyaret etti.

32 Dernek Yönetimi şairlerle birlikte.

33 Şiir Dinletisi Ördekli Kültür Merkezinde

34

35 3-Köy Enstitüleri Çalıştayı
Günümüz eğitim ve kültürde yaşanan sorunlara bir çıkış yolu bulmak için düzenlenen ‘‘Köy Enstitüleri Anlayışında Eğitimde Yeni Arayışlar Çalıştayı’’ 6 Kasım tarihinde Bursa’da başladı. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Mesut ERSEZER ve Bursa İli Eğitim Hizmetlerine Yardım ve Eğitimi Geliştirme Derneği Başkanı Zeki BAŞTÜRK’ün Çalıştay katılımcılarına ‘hoşgeldiniz’ konuşmalarının ardından Bozkırda Açan Çiçek başlıklı belgesel ilgiyle izlendi. Belgesel Anadolu’nun bozkır topraklarında yaratılan uygarlığı çarpıcı bir görsel zenginlikle izleyicilere sundu.

36 KKÖ

37

38 4-Hasta ve Yaşlı ziyaretleri
Sosyal Dayanışma Kolu , Öğretmen arkadaşlarımızı ziyaretlere başlamıştır. 1-Öğretmen AHMET BAŞ 10 Mart 2011 Geçmiş Olsun Ziyareti   2-Öğretmen SEYFULLAH YILMAZ 18 Mart Hatır Sorma, Geçmiş Olsun  3- Öğretmen RASİM TURAN 29 MART 2011 EŞİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI KENDİSİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

39 5-Çalışma Kurulları Oluşturuldu
1- Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu 2- Gezi ve İnceleme Kurulu 3- Gelir Getirici Etkinlikler Kurulu 4- Hasta ve Yaşlıları Ziyaret Kurulu

40 6- Tarihte Garip Vakalar
Bursa İli Eğitim Hizmetlerine Yardım ve Eğitimi Geliştirme Derneği tarafından organize edilen ”Tarihte Garip Vakalar ” adlı oyunun 26 Kasım 2011 Cumartesi akşamı saat de Heykeldeki eski adı Eğitim Araçları Salonu şimdiki adıyla Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Salonunda sahnelendi. Barbaros UZUNÖNER’in yazdığı Esin KARAKAYA’nın yönettiği oyunda ; tarihimizdeki garip vakalar fotoğraflar ve canlandırmalar eşliğinde izleyiciye sunuldu.

41 7- Üyelere Kahvaltı

42 8-Web Sayfası düzenlendi
adresinde derneğimize ait bir web sayfası oluşturuldu. Derneğin duyuruları, derneğe ait haberleri ve etkinlikleri bu siteden izleyebilirsiniz.

43

44 3 Mart 1924’ten 3 Mart 2010’a Öğretim Birliği Yasası
9. Yayınlarımız 3 Mart 1924’ten 3 Mart 2010’a Öğretim Birliği Yasası

45 Bursa Öykü Günleri

46 10. Bebka Projesi I-AMAÇ : Kadınların ekonomik hayata etkin katılımının sağlanması ve sosyoekonomik statülerinin güçlendirilmesi, a) Genel Amaçlar : Aileleri Kırsalda oturan ,orta öğretim kurumunu kazanan başarılı fakat maddi durumu elverişsiz kız çocukları ile bir yüksek öğretim kurumunu kazanarak Bursa’ya il dışından gelen genç kızların barınma sorununu çözerek eğitim yoluyla toplumdaki sosyoekonomik konumlarını yükseltmek, Öğrenci yurdunda barınma, beslenme, ulaşım sorununu çözümlemek suretiyle çeşitli sosyal, kültürel, eğitsel etkinliklerle sosyal yaşama uyumlarını kolaylaştırmak, Öğrenimleri süresince verilecek kurs, seminer vb. eğitimlerle ailelerine yük olmadan geçimlerini sağlayacak biçimde gelir elde etmelerini ve sosyoekonomik yönden güçlenmelerini sağlamak,

47 Özel Amaçlar b) Özel Amaçlar: *Kırsal kesimde yaşayan ve maddi durumu elverişsiz fakat okumak isteyen genç kızlara fırsat ve olanak sağlamak, *Eğitimleri yanı sıra sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kişisel gelişimlerini artırmak, kendini ifade etmelerini, sosyalleşmelerini sağlamak, özgüven kazandırmak, *Meslek edindirme eğitimleri ile kazanç elde etmelerini ve geçimlerini sürdürecek gelir elde etmelerini sağlamak, *Kendilerini geçindirecek ekonomik özgürlüğe sahip olarak ailelerinin ekonomik yükünü azaltarak onlara maddi destek ve katkı sağlamak, *Bu proje ile diğer Sivil Toplum Kuruluşlarına model oluşturmak, *Bu modeli İnternet üzerinden STK’lara aktarmak ,

48 II-PROJE TOPLAM BÜTÇESİ: 161,390,70 TL III- PROJE ORTAKLARI : a) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi b) Cumhuriyet Kadınları Derneği Bursa Şubesi c) Soroptimist Kadınlar Derneği Bursa Şubesi

49 11- Dernek Ziyaretleri Bursa Kadın Kuruluşları Birliğinin derneğimizi ziyareti.

50 12- Bursa Küba Günleri

51 13-Çevre ve Dağcılık Kursu
Bursa İli Eğitim Hizmetlerine Yardım ve Eğitimi Geliştirme Derneği ile Bursa Özgür Çevre Dağcılık ‘ın birlikte düzenledikleri kurs tarihinde derneğimiz okuma salonunda başlatıldı.

52 14-Toplu mesaj sistemi Üyelerimizle iletişim kurabilmek için (SMS) kısa mesaj ve toplu iletim sistemi (bilgisunar üzerinden ) oluşturuldu.

53 TEŞEKKÜR EDERİZ


"1- NE ZAMAN VE NİÇİN KURULDUK?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları