Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2 İDARİ KADROMUZ Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman SEYDİ ÖYP Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. S. Zeynep ALPARSLAN GÖK Mali İşler Şube Müdürü Zeynel TUFAN Personel Şube Müdürü Yakup GÜLFİDAN Mali İşler Keziban TEKELİ

3 Düzey Proje Seyahat Toplam Y. Lisans TL TL Doktora TL Y. Lisans + Doktora TL

4 ÖYP GİDERLERİ, HARCAMALAR ve KAYNAK AKTARIMI
ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim‐öğretim ve araştırma amacıyla lisansüstü eğitim gördüğü yükseköğretim kurumuna ) tahsis edilen kaynaklar; ÖYP araştırma görevlisinin Proje giderleri (2500TL tez projelendirmeden harcanabilir) (ofis ekipmanları, sarf malzemeleri ve makine teçhizat alım ve bakım, onarım destek harcamaları, tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler vb..) Seyahat giderleri (bu kısım projelendirilmeden harcanmaktadır) (Araştırma görevlisinin danışmanları ve kendisi için yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme giderleri, için kullanılır.)

5 Kaynak aktarımı talebinde bulunabilmek için ÖYP Arş. Gör
Kaynak aktarımı talebinde bulunabilmek için ÖYP Arş.Gör.Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Enstitü Yönetim Kurulu Kararı (Kaynak Talebi Uygunluğuyla İlgili) Öğrenci belgesi Dil puanı gösterir belge (Enstitüler tarafından yukarıda belirtilen 3 evrak Personel Daire Başkanlığına iletilmelidir.)

6 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
ÖYP Yönergesi , ÖYP Şemamız ve YÖK Esas ve Usulleri SDÜ ÖYP web sitesinde bulunmaktadır. Gerekli tüm formlar web sitemizde mevcut olup oradan temin edilmelidir. Formlarda gerekli yerler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Hiçbir şekilde belge üzerinde daksille değiştirme işlemi yapılamamaktadır.

7 Danışman Değerlendirme Raporu yılda 1 kez; Araştırma Görevlisi İzleme Raporu 6 ayda 1 defa olmak üzere yılda 2 kez gönderilecektir. Kadrosu enstitüde olanlar, raporları enstitü aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına; kadrosu fakültede olanlar, raporları fakülte aracılığıyla ÖYP Koordinasyon birimine gönderecektir.

8 Doktorada tez projelendirildikten sonra 6 ayda bir ÖYP öğrencisi gelişme raporu vermelidir.
Yurtiçi ve yurtdışı seyahatler toplamda yılda 15 günü geçemez. Görevlendirme yazısı yazılırken giderlerin ÖYP Bütçesinden karşılanacağı açıkça belirtilmelidir.

9 Yolluk harcaması eğer avans alınarak yapılmışsa kur avansın hesaba yattığı günün Merkez Bankası kuru olur. (Efektif Satış) Eğer seyahat sonrası yolluk ödemesi ise bildirimin doldurulduğu günün Merkez Bankası kuru esas alınır.(Efektif Satış)

10 TR*******************************
SDÜ BAP Form No: 13 Revizyon: 16 Şubat 2011_MA T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖYP KURUM KOORDİNASYON BİRİMİNE YURTİÇİGEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ Ünvanı, Adı ve Soyadı Mehmet Akif YETİM Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi T.C.Kimlik No : ************ Gündeliği 28,5 Banka Adı : Halk Bankası IBAN No: TR******************************* Yolculuk ve Oturma Tarihleri Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya Nerede Oturduğu Hareket Saatleri GÜNDELİKLER TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER Dövizin Toplam Tutar Gidiş Dönüş Gün Sayısı Bir Günlüğü Tutarı Çeşidi ve Mevkii Cinsi Kuru TL / Yabancı Para TL Isparta -Antalya 19:00 - Otobüs 18 18,00TL Ant.Otogar-Ant.Havaalanı 21:00 taksi 7,5 Antalya-Diyarbakır 23:05 01:25 Uçak 277,98 Havaalanı-Otel(Diyarbakır) 00:50 Hotel Bilkent Konaklama 01:15 8:30 5 42,75(28,50x1,5=42,75) 213,75 Diyarbakır Yevmiye 6 171 Otel-Havaalanı(Diyarbakır) 23:30 Taksi Antalya havaalanı-Antalya otogar 03:30 Antalya -Isparta 05:30 G E N E L T O P L A M 384,75 343,98 728,73 Yukarıda belirtilen tarih / saatler arasında ..Diyarbakır'a yapmış olduğum geçici görev yolculuğu ile ilgiliyediyüzyirmisekizTLyetmişüçKuruş harcamaya ait bildirimdir. …./…./…. ..... /.... /..... Danışmanın Bildirim Sahibi Ünvanı, Adı ve Soyadı: Adı ve Soyadı: İmza:

11 Yurtiçi Yolluklarda ; Rektörlük onayının mutlaka alınması gerekmektedir. Günlük yevmiye tutarı her araştırma görevlisi için 28,5 TL dir. 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları Rektörlük onayında belirtilen uçak ,yolluk yevmiye konaklama araç kiralama kongre katılım ücreti vs belirtilen harcamaları yurt içi yolluk bildiriminde tarih sırasına göre belirtilmelidir.(Eğer taksi faturası yoksa bir görevlendirme de 7.5TL den 4 defada 30TL olarak taksi ücreti ödenir.Fatura varsa fatura tutarı kadar taksi ücreti ödenir.) Rektörlük onayında belirtilen yolluk yevmiye bildirimde belirtilir. Konaklama faturası varsa günlüğün 1,5 katına kadar konaklama ücreti ayrıca ödenir.

12 Yurtiçi yolluklarda gerekli belgeler
Rektörlükten alınmış görevlendirme belgesi Yurtiçi Yolluk bildirimi Uçak faturası Konaklama faturası Akaryakıt faturası 30TL aşmışsa taksi faturası Kongre katılım belgesi (onaylı) Kongre katılım bedeli faturası

13 ********************************
SDÜ BAP Form No: 13 Revizyon: 16 Şubat 2011_MA T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖYP KURUM KOORDİNASYON BİRİMİNE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ Ünvanı, Adı ve Soyadı ************* Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi 6/ T.C.Kimlik No : ******************** Gündeliği 83*%50= 124,50 € Banka Adı : Halk Bankası IBAN No: ******************************** Yolculuk ve Oturma Tarihleri Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya Nerede Oturduğu Hareket Saatleri GÜNDELİKLER TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER Dövizin Toplam Tutar Gidiş Dönüş Gün Sayısı Bir Günlüğü Tutarı Çeşidi ve Mevkii Cinsi Kuru TL / Yabancı Para TL Ev - Isparta Otogar 06:30 Taksi 7,50 TL Isparta Otogar - Antalya Otogar 07:00 Otobüs 15,00 TL Antalya Otogar- Havaalanı 09:30 Antalya - Hamburg - Antalya 11.30 Uçak 1283,10 TL Hamburg / Almanya(yevmiye) 10 124,50 € 1245 € Euro 2,5299 3149,72 TL Hamburg Konaklama 2,58 € 25,80 € 65,27 TL 5 83 € 415 € 1049,90 TL Antalya Hav. - Antalya Otogar 19:30 Antalya Otogar- Isparta Otogar 20:00 Isparta Otogar- Ev 22:00 G E N E L T O P L A M 5613,99

14 Yurt dışı Yolluklar Rektörlük onayının mutlaka alınması gerekmektedir.
Günlük yevmiye her ülke için Arş.Gör. veya danışman hocanın kadro derecesine göre belirlenir. ( 4-1.pdf ) Rektörlük onayında belirtilen uçak ,yolluk yevmiye konaklama araç kiralama kongre katılım ücreti vs belirtilen harcamaları yurt dışı yolluk bildiriminde tarih sırasına göre belirtilmelidir.(Fatura tutarı kadar taksi ücreti ödenir.) Rektörlük onayında belirtilen gün ve yolluk yevmiye bildirimde belirtilir. Konaklama faturası araştırmacı için verilen gündeliğin %40 aşması halinde aşan kısmın %70 ayrıca konaklama ücreti olarak ödenir.


"ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları