Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) MALİ UYGULAMALAR VE PROJE TAKİP SİSTEMİ Gökçe Uysal & Adem POLAT Araştırma Destek Programları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) MALİ UYGULAMALAR VE PROJE TAKİP SİSTEMİ Gökçe Uysal & Adem POLAT Araştırma Destek Programları."— Sunum transkripti:

1 Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) MALİ UYGULAMALAR VE PROJE TAKİP SİSTEMİ Gökçe Uysal & Adem POLAT Araştırma Destek Programları (ARDEB) Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü Ekim, 2013

2 Burs Ödemeleri 2

3 Burs Ödemeleri Burs kısıtları nelerdir?
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek Bursun süresinin, bu kişilerin eğitimini tamamlaması için tanınan süreyi aşmamış olması gereklidir. Yüksek Lisans : 3 yıl Doktora: 6 yıl

4 Burs Ödemeleri Lisans bursiyeri olabilme koşulları nelerdir?
Yurtiçi Lisans Programında son iki sınıf öğrencisi olmak, hazırlık hariç ortalama 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya hazırlık hariç ortalamada ilk %20 lik dilime girmiş olmak. Bursun devamlılığı için başlangıçtaki şartlar aranmaz ancak, öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla iki lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.

5 Burs Ödemeleri Doktora sonrası araştırmacı olabilme koşulları nelerdir? Herhangi bir kurum / işyerinde çalışmamak, 40 yaşını doldurmamış olmak, Doktora derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması,

6 Burs Ödemeleri Burs miktarları en fazla ne kadar olabilir?
Projede yer alacak bursiyerlere TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırlara kadar burs ödemesi yapılabilir. 2013 yılı için burs miktarı üst sınırları: Bursiyer Kurumda veya başka bir kuruluşta, ücret karşılığı çalışmıyor ise: Lisans Öğrencisi : TL/ay Yüksek Lisans Öğrencisi : TL/ay Doktora Öğrencisi : TL/ay Doktora sonrası araştırmacılar : TL/ay Bursiyer ücretli çalışıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : TL/ay Doktora Öğrencisi : TL/ay

7 Burs Ödemeleri Burs alacak öğrenci birden fazla projede yer alması halinde hepsinden burs alabilir mi? Bursiyerin birden fazla projede yer alması durumunda sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. Bursiyer, aynı anda TÜBİTAK’ın farklı programlarından da burs alamaz. Burs alacak öğrenci başka bir üniversitede Y.Lisans/Doktora öğrencisi veya başka bir kurum/kuruluşta çalışıyor olabilir mi? Tez konusunun proje konusu ile direkt veya dolaylı ilişkili olması aranmak koşuluyla mümkündür.

8 Burs Ödemeleri Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü öğrenim gören yabancı uyruklu kişiler proje kapsamında Burs alabilirler mi? Evet alabilirler. Proje sözleşmesi imzalanmasından sonra Bursiyer kalemindeki ödeneğin artırılması için fasıl aktarımı ve/veya ek ödenek talep edilebilir mi? Hayır edilemez.

9 Personel Giderleri 9

10 Personel Giderleri Personel ödemelerine ilişkin yasal kesintiler nelerdir?

11 Personel Giderleri Personele ücretleri nasıl ödenir? Bu personele yapılacak ödemeler, proje bütçesinde öngörülen miktarlar üzerinden, Proje Yürütücüsünün Birime talimatı üzerine çalışılan ay sonunda Yürütücü Kurum/Kuruluş tarafından kişinin hesabına transfer edilir Bu personel ile ilgili her türlü bildirim ve yasal yükümlülükler işveren sıfatı ile Yürütücü Kurum/Kuruluş tarafından yerine getirilir.

12 Personel Giderleri Danışmana ödenecek ücret nasıl belirlenir? Danışmanlara; kamu kurum/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmaları (vakıf üniversiteleri dahil) halinde Bilim Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde PTİ ödemesi yapılabilir. Kamu kurum/kuruluşlarında çalışmayanlarla, yurt dışında ikamet eden danışmanlara ise PTİ miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla hizmet alımı faslından ödeme yapılabilir.

13 Seyahat Ödemeleri 13

14 Yurtiçi Seyahat Yurtiçi seyahatlerde; Gündelik miktarları (2013 yılı için) - Yürütücü ve Araştırmacılar 46.-TL - Diğer Personel 42.-TL Konaklama Ücreti, Gündeliğin 2 katı olup yurtiçi seyahatlerde gün sınırlaması yoktur.

15 Yurtiçi Seyahat Memuriyet mahalli içinde veya dışındaki bir yere günü birlik seyahatlerde gündelik ödenir mi? Geçici bir görevle memuriyet mahalli içinde veya dışındaki bir yere gidildiğinde, öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında, geceyi geçirenlere ise tam gündelik verilir.

16 Yurtiçi Seyahat Gün sayısı nasıl hesaplanır?
Günübirlik seyahatler dışında, Yevmiye, gidilecek yere ulaşılana kadar geçen her 24 saat için hesaplanır. Seyahatin her 24 saati aşan kısmı tam gün sayılır.

17 Yurtiçi Seyahat Örnek Hesaplama
Ankara’da ikamet eden bir araştırmacı 14 gün süre(yol dahil) ile geçici görevle Malatya’ya gönderiliyor. Burada 12 gün konaklıyor ve konaklama için günlük 50-TL ödüyor. Bu kişiye ödenecek geçici görev yolluğu ne kadardır? Veriler: Gündelik : 46- TL Yol Gideri : 50-TL (tek yön) Taksi (Ankara) : 30- TL Taksi (Malatya): 25- TL Ödenecek Geçici Görev Yolluğu (1+2+3): = 854-TL Ödenecek Konaklama Gideri (4):600.-TL TOPLAM Ödenecek Tutar 1454-TL

18 Yurtiçi Seyahat Örnek Hesaplama - detay
1-İkametgah(Ank.)-Terminal(Taksi) : 30-TL Yol Gideri (Ankara-Malatya) : 50-TL Yol Gündeliği : 46-TL Terminal (Mal.)-İkametgah (Taksi) : 25- TL 2-Gündelik(Görev Yeri) : 46 x 12 = 552- TL 3-İkametgah(Mal.)-Terminal(Taksi ) : 25-TL Yol Gideri (Ankara-Malatya : 50-TL Terminal(Ank)-İkametgah(Taksi) : 30- TL 4-Konaklama Gideri 50 x 12 = 600-TL

19 Yurtdışı Seyahat Yurtdışı Gündelikleri Hesabı

20 Yurtdışı Seyahat

21 Yurtdışı Seyahat Vakıf Üniversitelerine ilişkin harcama esasları 9. madde; Projede yurt dışı seyahatlere gündelik ve konaklama bedelleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na ilişkin Yurtdışı Gündeliklerde Esas Alınacak Cetvele göre hesaplanır: Söz konusu Cetvelin; Yürütücü, Araştırmacı ve Danışmanlar için yılık/kadro derecesi 1-4 olanların sütunundaki tutarlar, Bursiyer ve Yardımcı Personel için aylık/kadro derecesi 5-15 sütunundaki tutarlar dikkate alınarak hesaplama yapılır.

22 Yurtdışı Seyahat Örnek Hesaplama -1 Gündelik
Üniversite personeli araştırmacımız, proje için 15 gün süreyle ABD’ye görevlendirilmiştir. 13 gün konaklayıp günlük 300$ konaklama ücreti ödediğine göre , araştırmacıya projeden ödenecek gündelik ve konaklamayı hesaplayınız? Gündelik İlk 10 gün cetveldeki VI. Sütun değeri %50 artırımlı hesaplanır. 110$ x 1.5 = 165$ 10 gün x 165 $ =1.650,$ Kalan 5 gün artırımsız , 110$ x 5 gün=550,$ olmak üzere toplam 550,$+1.650,$ = 2.200,$ gündelik bulunur.

23 Yurtdışı Seyahat Örnek Hesaplama -1 (devam) Konaklama
İlk 10 gün için ödenir. Faturalandırılması gerekir. Artırımlı olarak hesaplanan (110$ x 1.5 = 165$) gündeliğin %40’ını aşması gerekir ve bu durumda aşan kısmın %70’i ödenir. 165 $ x %40 = 66$ Konaklama (300 $, 66$’ı aştığından) 300$-66$=234$ (aşan kısım) 234$ x %70 =163,80$ olarak hesaplanır. Ancak; konaklama için üst sınır 165$ x %70 = $ olduğundan; $ x 10 gün = 1155$ konaklama hesaplanır.

24 Yurtdışı Seyahat Örnek Hesaplama -2 Konaklama
Aynı örnekte konaklama 300$ yerine 50$ /gün olursa; Konaklama 165 $ x %40 = 66$ Konaklama bedeli 50 $, 66$’ı aşmadığından ayrıca konaklama hesaplanmaz, ödeme yapılmaz.

25 Yurtdışı Seyahat Örnek Hesaplama -3
Yurtdışı gündeliği : 100 $, Konaklama gideri : 80 $ Görevlendirme süresi: 8 gün olan araştırmacımız için; %50 Artırımlı gündelik : 100 $ x 1,5 = 150 $ (ilk on gün ) Artırımlı gündeliğin %40’ı konaklama : 150 $ x %40 = 60 $ %40 ı aşan kısım : 80 $ - 60 $ = 20 $ Belgeli konaklama giderinin, %50 artırımlı gündeliğin %40’ını aşması halinde (ilk on gün) aşan kısmın %70 i ödeneceğinden, 20 $ x %70 = 14 $ (üst sınır 150 x %70= 105$) Ödenecek ek konaklama Gideri : 14 $ x 8 gün = 112 $ olacaktır. Artırımlı Gündelik : 150 $ x (8 gün + 2 gün (yol)) = 1500 $ olacaktır.

26 Yurtdışı Seyahat http://www.resmigazete.gov.tr
Yurtdışı gündelik sorgulaması sonucu, ilgili karar metnine ve her yıl Mart ayında değişen ekli tablolara ulaşabilirsiniz.

27 Diğer Hususlar 27

28 Yatırım Teşvik Belgesi ve KDV İstisnası
Projede belirtilen cihazlar Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında satın alınabilir mi ve KDV istisnası uygulanır mı? 19 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Diğer desteklerden yararlanma MADDE 29 - (1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

29 Yatırım Teşvik Belgesi ve KDV İstisnası
Projede belirtilen cihazlar Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında satın alınabilir mi ve KDV istisnası uygulanır mı? TÜBİTAK destekli projelerde alınacak cihazlar için gerekli ödenek verilmekte; vergi dahil tüm maliyetler eklenmektedir. İlgili BKK gereğince YTB kullanılması uygun olmayacaktır. Ancak; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne konuyla ilgili başvuru yapılarak izin alınması ve TÜBİTAK’tan cihazdaki maliyet değişikliği hususunda onay alınması halinde YTB uygulaması yapılabilir.

30 Yeminli Mali Müşavir Raporları
YMM Denetim raporu nedir? Projeye ilişkin harcamaların ve gider belgelerinin Esaslara, sözleşmeye ve mali mevzuata uygunluğunun denetimine ilişkin TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olan formata uygun olarak Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen mali rapora, denetim raporu denilmektedir. YMM raporu, TÜBİTAK formatına uygun detaylı bir inceleme yapılmasını gerektirecektir. Raporun hazırlanmasına ilişkin süreç ve sürenin göz önüne alınması, sonuç raporunun tesliminin gecikmemesi açısından önemlidir. Bu nedenle, YMM rapor taleplerinin ilgili birimlere zamanında yapılması gerekmektedir.

31 Yeminli Mali Müşavir Raporları
YMM Denetim Raporu neden istenmektedir? İlgili Harcama Esaslarının 17 Maddesi gereğince YMM denetim raporu alınması zorunludur. Vakıf Üniversiteleri tarafından yürütülen projelerde; gelişme rapor önemlerinde gerçekleşen harcamalar için YMM raporu istenmez. Ancak sonuç raporu ile birlikte projenin tüm harcamaları kapsayacak şekilde TÜBİTAK formatına uygun olarak hazırlanan YMM raporu TÜBİTAK’a sunulur. (01/09/2012 itibariyle)

32 Yeminli Mali Müşavir Raporları
YMM Denetim Raporunda sorgulanacak örnek hususlardan; Yapılan inceleme ve değerlendirmede; mal ve hizmet alım harcamalarına ait belgelerin düzenlenme tarihinin ve seyahat harcamalarında seyahat tarihinin, TÜBİTAK’ça kabul edilen proje başlama tarihinden önce veya proje bitiş tarihinden sonra yapılıp yapılmadığı vurgulanmalıdır. (Proje destek başlama tarihinden önce ve proje destek bitiş tarihinden sonra yapılan mal ve hizmet alımları desteklenmez.) Projede tüm harcamaların, projede ihtiyaç duyulması ve onaylı bütçede yer alması kaydıyla geciktirilmeden yapılması esastır.

33 TEŞEKKÜRLER gokce.uysal@tubitak.gov.tr 0 (312) 468 53 00 / 2351
0 (312) / 2442


"Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) MALİ UYGULAMALAR VE PROJE TAKİP SİSTEMİ Gökçe Uysal & Adem POLAT Araştırma Destek Programları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları