Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNTERNET ALAN ADLARI (İAA) YÖNETMELİK TASLAĞI ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNTERNET ALAN ADLARI (İAA) YÖNETMELİK TASLAĞI ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 İNTERNET ALAN ADLARI (İAA) YÖNETMELİK TASLAĞI ÇALIŞMALARI
Sezen Yeşil Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi 13 Aralık 2009 İnet-Tr Konferansı 13 Aralık 2009 İstanbul Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

2 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Süreç: 1 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (10 Kasım 2008) 5. madde: “..internet alan adları.. gibi kıt kaynaklara dayalı elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin strateji ve politikaları belirleme” (UBAK) 35. madde: “İnternet alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.” UBAK Makam Onayı (2 Mart 2009) İnternet Alan Adları tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi görevi BTK’ya verildi İAA Ulusal Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları (19 Mart 2009) Yapı ve İşleyiş Kuralları Haklar, Yükümlülükler ve İlişkiler Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları Yönetmelik Çalışmaları Yönetmelik taslağı tamamlandı, UBAK’a gönderildi (17 Temmuz 2009) UBAK’dan kamuoyu görüşlerinin toplanması için geri gönderildi (31 Ağustos 2009) BTK internet sitesinden kamuoyu görüşüne açtı (24 Eylül 2009) Taslak son haline getirildi, Kurul’a sunulmak üzere Önümüzdeki süreçte ne olacak? BTK -> UBAK -> Başbakanlığa -> Resmi Gazete’ye Tr-UKK çalışma raporları Mayıs sonunda teslim edildi. İAA UKK raporları, UKK üyeleri görüşleri, danışmanların görüşleri ile taslak yönetmelik oluşturuldu hala görüş gelmeye devam ediyor İnet-Tr Konferansı 13 Aralık 2009 İstanbul Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

3 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
2 Sistem Yapısı: UBAK BTK Hakem UÇHS UÇHS Hakem MKK Şikayetçi KK KK KK KK IAAS IAAS IAAS Hukuki Operasyonel İnet-Tr Konferansı 13 Aralık 2009 İstanbul Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

4 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
3 Alan Adları Yapısı ve İşlemler (Yön. II. Bölüm): “a.b.tr” ve “a.tr” (a-z), (0-9) ve (-) Kara listede olmayacak Başvuru: (bilgi) + ücret -> KK -> tahsisat (en fazla 3 yıl) Yenileme: 3 ay kala e-posta uyarısı- ücret->yenilenir Feragat: mümkün İptal: yanlış bilgi, kara listeye girme,UÇHS/yargı kararı Yeniden tahsis: yenileme yapılmaması, feragat, iptali hallerinde 1 ay beklenir Satış : pazar oturana kadar mümkün değil Devir: belli şartlarda (marka/patent devri, şirket birleşmeleri vb) mümkün İnet-Tr Konferansı 13 Aralık 2009 İstanbul Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

5 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
4 Merkezi Kayıt Kuruluşu (Yön. III. Bölüm): Faaliyetleri (DNS, veritabanı) kamu hizmeti niteliğini haiz Tespiti 1 Kamu kurum/kuruluşu 2 BTK, MKK nitelikleri/kurallarını belirler. Yükümlülükleri: Türkiye sınırları içinde olma, ayrım gözetmeme, açıklık, hesap verebilirlik, cihaz/sistem/veritabanı/hizmetler - güvenlik/ 7/24 erişilebilirlik/bütünlük, yeterli personel & cihaz, .tr rehberlik(whois), bilgi mahremiyeti, Kayıt Kurumu olmama, vs Faaliyetine son verme: hizmete devam / oluşabilecek zararlardan sorumlu Faaliyetine son verilme: yükümlülüklerini yerine getirmemesi, aranan nitelikleri yitirmesi, BTK son verir Yeni MKK seçilmesi: BTK duyuru yapar, protokol imzalanır İnet-Tr Konferansı 13 Aralık 2009 İstanbul Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

6 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
5 Kayıt Kurumları (Yön. IV. Bölüm): İnternet Servis Sağlayıcısı Dilekçe -> BTK -> Faaliyet Belgesi -> KK-> Faaliyet Belgesi -> MKK -> Hizmet Sözleşmesi&teknik/idari süreç -> KK faaliyete başlar Yükümlülükleri: cihaz/sistem/veritabanı/hizmetler - güvenlik/ 7/24 erişilebilirlik/bütünlük, yeterli personel & cihaz, IAA başvurusunda tam ve doğru bilgi almak / gizliliğini sağlamak / güncellemek, Başvuru& tahsis & yenileme & iptal -> MKK, başvuranı bilgilendirmek, MKK rehberliğe erişim, Faaliyet sonunda transfer (bilgi belgeler->MKK ve -> yeni KK) Son Verme: Asgari 3 ay->MKK / MKK transfer işlemi başlatır/ oluşabilecek zararlardan sorumlu Son Verilme: Mevzuat & Protokol hükümlerine uymaması, yükümlülüklerini yerine getirmemesi, aranan nitelikleri yitirmesi, BTK son verir -> MKK transfer işlemi için bilgi veriroluşabilecek zararlardan sorumlu Elektronik haberleşme hizmetlerinin yetkilendirilmesi MADDE 8 – (2) İhtiyaç duyulan elektronik haberleşme hizmeti ve/veya şebekesi veya altyapısının öncelikle Kurumca yetkilendirilmiş işletmecilerden karşılanması esastır. İnet-Tr Konferansı 13 Aralık 2009 İstanbul Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

7 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
6 İAA Sahibi (Yön. V. Bölüm): Hakları: tahsis süresi boyunca kullanma, feragat, transfer, devir Yükümlülükleri: tam ve doğru bilgi vermek, güncellemeyi derhal yapmak, Üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemek, uyuşmazlık çözüm mekanizması sürecine katılmak BTK (Yön. VI. Bölüm): Yetkileri: Düzenleme/Denetleme Görevleri: MKK&UÇHS belirlemek ve KKları kayıt altına almak, Bunların listesi ile iletişim bilgilerini internet sitesinde yayınlamak, Talep ve şikâyetleri incelemek & tedbir, IAA/UÇ Mekanizması ücretlerini belirlemek, ICANN vs. ilişkileri, Ortaya çıkabilecek yeni teknolojileri takip etmek İnet-Tr Konferansı 13 Aralık 2009 İstanbul Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

8 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması (Yön. VII. Böl.): 7 Başvuru için 3 şart birlikte sağlanmalı: Şikayetçi marka, unvan, adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerlerine benzer ya da aynı olması İAA Sahibinin bu İAA ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması Bu İAA’nın kötü niyetle kayıt ettirilmesi veya kullanılması Şikâyetçi 1/3 hakem Başvuru Hakem belirleme Hakem Karar Uygulama Ek süre İletim Savunma Ek süre Ek bilgi Bildirim UÇHS 0 gün 5 8 22 34 37 29 52 51 Ek süre 1/3 hakem IAAS MKK & Kamuoyu İnet-Tr Konferansı 13 Aralık 2009 İstanbul Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

9 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
KK’lar arası transfer (Yön. VIII. Böl.): 8 Transfer işlemleri, transferin reddi, uyuşmazlıklar, zorunlu transfer Rehberlik hizmeti (Yön. IX. Böl.): Ücretsiz ve herkesin erişimine açık bilgilendirme amaçlı Alan adı -> sorgu -> alan adı, KK adı, IAAS adı, telefon, e- posta adresleri, IAAS idari ve teknik temsilcilerinin adları, alan adının tahsis edildiği tarih,tahsis süresinin bitiş tarihi, Birincil ve ikincil ad sunucuların adları Ücretler (Yön. X. Böl.): IAA işlemleri, UÇ süreçleri ücretleri BTK belirler Belgeli tahsis edilen alt alanlar (Yön. XI. Böl.): “.av”, “.bel.”, “.dr”, “.edu” “.gov”, “.pol”, “.k12”, “.tsk”, “.mil” İnet-Tr Konferansı 13 Aralık 2009 İstanbul Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

10 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
9 Diğer hükümler (Yön. XII. Böl.): IAA haczedilemez Kara liste Geçici maddeler: Yürürlüğü itibariyle kullanımda olan IAAlar süre sonuna kadar kullanılabilir, bir KK seçilir “a.tr” yapısındaki alan adlarının ilk tahsisi İnet-Tr Konferansı 13 Aralık 2009 İstanbul Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

11 Mevcut durumla karşılaştırma:
10 Mevcut durumla karşılaştırma: Yasal zemin Daha fazla rekabet (MKK-KK ayrımı, KK’lar arası transfer hakkı) Tahsis kurallarında kolaylık (ilk gelen ilk alır) Yeni hizmet sağlayıcılar (UÇHS) Mevcut kayıt operatörleri -> KK’lar İlk defa “a.tr” tahsisi (flat names) Değişiklikten kimler etkilenecek : .tr uzantılı alan adı sahipleri ODTÜ nic.tr (.tr Alan Adı Yönetimi) Kayıt operatörleri İnternet servis sağlayıcılar BTK UBAK İnet-Tr Konferansı 13 Aralık 2009 İstanbul Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

12 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
TEŞEKKÜRLER İnet-Tr Konferansı 13 Aralık 2009 İstanbul Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)


"İNTERNET ALAN ADLARI (İAA) YÖNETMELİK TASLAĞI ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları