Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ücret yönetimi. Ücret  İktisadi anlamda, çalışanların üretimden aldığı paydır.  İşletme yönünden üretim gideridir.  Personel yönünden gelir anlamı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ücret yönetimi. Ücret  İktisadi anlamda, çalışanların üretimden aldığı paydır.  İşletme yönünden üretim gideridir.  Personel yönünden gelir anlamı."— Sunum transkripti:

1 Ücret yönetimi

2 Ücret  İktisadi anlamda, çalışanların üretimden aldığı paydır.  İşletme yönünden üretim gideridir.  Personel yönünden gelir anlamı taşır.  Çalışanların, işgücü karşılığında hastaneden aldığı paradır.

3 Ücretin örgüt açısından önemi  Temel üretim gideridir.  Güdüleme ve verimlilik aracıdır.  Kurumun toplumsal imajını etkiler.  Aday personel birikimi yaratır.  Personeli elde tutmayı sağlar.

4 Ücretin işgören açısından önemi  İşgörenlerin biricik gelir kaynağıdır.  İşgörenin ve bağımlılarının yaşam standardını belirler.  İşgörenin saygınlığını ortaya koyar.  İşgörenin toplumsal statüsünü belirler.

5 Ücretin sosyal ekonomik önemi  Ulusal gelirin sosyal sınıflar arasında dağılış biçimini, yani, toplumda sosyal adaletin gerçekleştirilme derecesini belirler. SERMAYE TOPRAK EMEK FAİZRANT ÜCRET

6 Ücretleme amaçları  İşgörenleri elde tutmak,  İşgörenleri güdülemek,  Çalışmaya istekli aday personel birikimi yaratmak,  Maliyetleri denetim altına almak.

7 Ücretleme ilkeleri  Eşit işe eşit ücret ilkesi,  Dengeli ücret ilkesi,  Piyasa ücretleriyle karşılaştırma,  Yükselmeye paralel artış ilkesi,  Nesnellik ve açıklık ilkesi,  Uzlaşım ilkesi.

8 Eşit işe eşit ücret nasıl sağlanır ?  Ücretlemede en önemli konulardan birisi eşit işe eşit ücret vermedir; ücret adaleti işlere ödenen ücretler arasındaki farklılıkların, işlerin göreceli değerleriyle uyumlu olması anlamına gelir.  Eşit işe eşit ücret ilkesini gerçekleştirmek için ne yapılmalıdır ?

9 Eşitliğin iki yönü

10 İşletme ücret eğrisinin çizimi  İşletme ücret eğrisi, işlerin değeri ile ücretler arasındaki uyumu görsel olarak ortaya koyar. Ücret grafiğinde işin değeri (puan) yatay eksende, ücretler ise dikey eksende gösterilir.

11 Ücret eğrisinin çizim yöntemleri  Göz kararı serbest çizim  Yaklaşık yöntem  İstatistik yöntem

12 Ücret eğrisini çiziniz. İŞLERPUANLARÜCRET Bulaşıkcı Depo Mem Ayniyat Mem İdari Sekreter Hemşire Eczacı Başhemşire Pratisyen Hekim Uzman Hekim Başhekim

13 Üçret dağılım diyagramı

14 Ücret eğrisi

15  İşletme içinde ücret adaletinin sağlanması, tek başına ücret tespiti için yeterli midir ?

16 Kurum dışı ücret adaleti nasıl sağlanır ?  Kurum dışı ücret adaleti, piyasa ücret araştırmasıyla olanaklıdır.  Piyasa ücret araştırması, benzer kurumlarda ödenen ücretler hakkında bilgi toplanması sürecidir.

17 Ücret karşılaştırmaları  Piyasa ücret araştırması sonucunda elde edilen veriler, bir grafik üstünde gösterilerek işletmenin piyasadaki konumu hakkında sonuçlar çıkartılır

18 Üç catering işletmesinin ücretleri PUANLARH (A)H (B)H (C)

19 Düzeltilmemiş ücretler

20 Ücret düzeltmeleri  Piyasa ücretleriyle, işletmede işgörenlere ödenen ücretlerin karşılaştırılarak, ücretlerin piyasa ücretleriyle uyumlu olmasının sağlanmasıdır.  İşletmenin finansal gücü  Yönetim politikası  İşgücü piyasası (emek arz talebi)  Rakiplerin stratejileri ve politikaları

21 Düzeltilmiş ücretler

22 Tekil ücretleme puan ücret Düzeltilmiş Ücret eğrisi

23 Tekil ücretleme puan ücret Düzeltilmiş Ücret eğrisi

24 Tekil ücretlemenin sakıncaları  Farklı değerde iş sayısı kadar ücret hesaplaması gereklidir.  Kıdem ve performans özelliklerini ücret sistemine entegre etmek çok zordur.

25 İş sınıflaması  İşlerin puanlarına göre gruplandırılmasıdır.  İş sınıf sayısı (10-12 sınıf)  Puan aralığı (Max puan-Min Puan)  Sınıf puan aralığı  Sınıf Puan Aralığı= Max Puan-Min Puan İş Sınıf Sayısı

26 Örnek  Bir catering işletmesinde maksimum puan 900, minumum puan ise 201’dir. Yönetim 10 iş sınıfını yeterli görmektedir. İş sınıflarının puan aralıklarını hesaplayınız.

27 İş sınıflarıMinMax

28 Toplu ücretleme: ücret alanları İş sınıfları ücret Ücret eğrisi I Sınıf II. Sınıf III:sınıf

29 Toplu ücretleme: ücret alanları İş sınıfları ücret Ücret eğrisi I Sınıf II. Sınıf III:sınıf 15 yıllık bir yardımcı hizmetli I. Sınıfta ama işe yeni giden bir memurun işinin değeri II. Sınıfta yer alıyor. Bu sistem sizce hakkaniyetli mi?

30 Toplu ücretleme: ücret alanlarının çakıştırılması İş sınıfları ücret Ücret eğrisi

31 Kıdem ve performans nasıl sisteme entegre edilebilir ? İş sınıfları ücret Ücret eğrisi Bu bölümde odaklaşalım

32 KıdemMaaş yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl525 < 1 yıl İş sınıfları ücret Ücret alanını basamaklandıralım

33 KıdemMaaş yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl525 < 1 yıl İş sınıfları ücret

34 KıdemMaaş yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl525 < 1 yıl İş sınıfları ücret

35 Örnek üçret tablosu

36 Yasal incelemeler  Ücret belirlerken, uygulanan yasaları incelemek gereklidir. Örneğin hiç kimse asgari ücret düzeyinin altında çalıştırılamaz.


"Ücret yönetimi. Ücret  İktisadi anlamda, çalışanların üretimden aldığı paydır.  İşletme yönünden üretim gideridir.  Personel yönünden gelir anlamı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları