Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ücret yönetimi. Ücret  İktisadi anlamda, çalışanların üretimden aldığı paydır.  İşletme yönünden üretim gideridir.  Personel yönünden gelir anlamı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ücret yönetimi. Ücret  İktisadi anlamda, çalışanların üretimden aldığı paydır.  İşletme yönünden üretim gideridir.  Personel yönünden gelir anlamı."— Sunum transkripti:

1 Ücret yönetimi

2 Ücret  İktisadi anlamda, çalışanların üretimden aldığı paydır.  İşletme yönünden üretim gideridir.  Personel yönünden gelir anlamı taşır.  Çalışanların, işgücü karşılığında hastaneden aldığı paradır.

3 Ücretin örgüt açısından önemi  Temel üretim gideridir.  Güdüleme ve verimlilik aracıdır.  Kurumun toplumsal imajını etkiler.  Aday personel birikimi yaratır.  Personeli elde tutmayı sağlar.

4 Ücretin işgören açısından önemi  İşgörenlerin biricik gelir kaynağıdır.  İşgörenin ve bağımlılarının yaşam standardını belirler.  İşgörenin saygınlığını ortaya koyar.  İşgörenin toplumsal statüsünü belirler.

5 Ücretin sosyal ekonomik önemi  Ulusal gelirin sosyal sınıflar arasında dağılış biçimini, yani, toplumda sosyal adaletin gerçekleştirilme derecesini belirler. SERMAYE TOPRAK EMEK FAİZRANT ÜCRET

6 Ücretleme amaçları  İşgörenleri elde tutmak,  İşgörenleri güdülemek,  Çalışmaya istekli aday personel birikimi yaratmak,  Maliyetleri denetim altına almak.

7 Ücretleme ilkeleri  Eşit işe eşit ücret ilkesi,  Dengeli ücret ilkesi,  Piyasa ücretleriyle karşılaştırma,  Yükselmeye paralel artış ilkesi,  Nesnellik ve açıklık ilkesi,  Uzlaşım ilkesi.

8 Eşit işe eşit ücret nasıl sağlanır ?  Ücretlemede en önemli konulardan birisi eşit işe eşit ücret vermedir; ücret adaleti işlere ödenen ücretler arasındaki farklılıkların, işlerin göreceli değerleriyle uyumlu olması anlamına gelir.  Eşit işe eşit ücret ilkesini gerçekleştirmek için ne yapılmalıdır ?

9 Eşitliğin iki yönü

10 İşletme ücret eğrisinin çizimi  İşletme ücret eğrisi, işlerin değeri ile ücretler arasındaki uyumu görsel olarak ortaya koyar. Ücret grafiğinde işin değeri (puan) yatay eksende, ücretler ise dikey eksende gösterilir.

11 Ücret eğrisinin çizim yöntemleri  Göz kararı serbest çizim  Yaklaşık yöntem  İstatistik yöntem

12 Ücret eğrisini çiziniz. İŞLERPUANLARÜCRET Bulaşıkcı200650 Depo Mem.250750 Ayniyat Mem.300750 İdari Sekreter350900 Hemşire4001000 Eczacı4501300 Başhemşire5001200 Pratisyen Hekim5501400 Uzman Hekim6001600 Başhekim6501800

13 Üçret dağılım diyagramı

14 Ücret eğrisi

15  İşletme içinde ücret adaletinin sağlanması, tek başına ücret tespiti için yeterli midir ?

16 Kurum dışı ücret adaleti nasıl sağlanır ?  Kurum dışı ücret adaleti, piyasa ücret araştırmasıyla olanaklıdır.  Piyasa ücret araştırması, benzer kurumlarda ödenen ücretler hakkında bilgi toplanması sürecidir.

17 Ücret karşılaştırmaları  Piyasa ücret araştırması sonucunda elde edilen veriler, bir grafik üstünde gösterilerek işletmenin piyasadaki konumu hakkında sonuçlar çıkartılır

18 Üç catering işletmesinin ücretleri PUANLARH (A)H (B)H (C) 15075010001200 20085011001300 25095012001400 300105013001500 350115014001600 400125015001700 450135016001800 500145017001900 550155018002000 600165019002100

19 Düzeltilmemiş ücretler

20 Ücret düzeltmeleri  Piyasa ücretleriyle, işletmede işgörenlere ödenen ücretlerin karşılaştırılarak, ücretlerin piyasa ücretleriyle uyumlu olmasının sağlanmasıdır.  İşletmenin finansal gücü  Yönetim politikası  İşgücü piyasası (emek arz talebi)  Rakiplerin stratejileri ve politikaları

21 Düzeltilmiş ücretler

22 Tekil ücretleme puan ücret Düzeltilmiş Ücret eğrisi

23 Tekil ücretleme puan ücret Düzeltilmiş Ücret eğrisi

24 Tekil ücretlemenin sakıncaları  Farklı değerde iş sayısı kadar ücret hesaplaması gereklidir.  Kıdem ve performans özelliklerini ücret sistemine entegre etmek çok zordur.

25 İş sınıflaması  İşlerin puanlarına göre gruplandırılmasıdır.  İş sınıf sayısı (10-12 sınıf)  Puan aralığı (Max puan-Min Puan)  Sınıf puan aralığı  Sınıf Puan Aralığı= Max Puan-Min Puan İş Sınıf Sayısı

26 Örnek  Bir catering işletmesinde maksimum puan 900, minumum puan ise 201’dir. Yönetim 10 iş sınıfını yeterli görmektedir. İş sınıflarının puan aralıklarını hesaplayınız.

27 İş sınıflarıMinMax 1201270 2271340 3341410 4411480 5481550 6551620 7621690 8691760 9761830 10831900

28 Toplu ücretleme: ücret alanları İş sınıfları ücret Ücret eğrisi I Sınıf II. Sınıf III:sınıf 200-250 251-300 301-350

29 Toplu ücretleme: ücret alanları İş sınıfları ücret Ücret eğrisi I Sınıf II. Sınıf III:sınıf 15 yıllık bir yardımcı hizmetli I. Sınıfta ama işe yeni giden bir memurun işinin değeri II. Sınıfta yer alıyor. Bu sistem sizce hakkaniyetli mi? 200-250 251-300 301-350

30 Toplu ücretleme: ücret alanlarının çakıştırılması İş sınıfları ücret Ücret eğrisi 200-250 251-300 301-350 750 1000 500 1250

31 Kıdem ve performans nasıl sisteme entegre edilebilir ? İş sınıfları ücret Ücret eğrisi 200-250 251-300 301-350 750 1000 500 1250 Bu bölümde odaklaşalım

32 KıdemMaaş 26-28 yıl750 23-25 yıl725 20-22 yıl700 17-19yıl675 14-16 yıl650 11-13 yıl625 9-11 yıl600 6-8 yıl575 3-5 yıl550 1-2 yıl525 < 1 yıl500 200-250 İş sınıfları ücret Ücret alanını basamaklandıralım

33 KıdemMaaş 26-28 yıl750 23-25 yıl725 20-22 yıl700 17-19yıl675 14-16 yıl650 11-13 yıl625 9-11 yıl600 6-8 yıl575 3-5 yıl550 1-2 yıl525 < 1 yıl500 200-250 İş sınıfları ücret

34 KıdemMaaş 26-28 yıl750 23-25 yıl725 20-22 yıl700 17-19yıl675 14-16 yıl650 11-13 yıl625 9-11 yıl600 6-8 yıl575 3-5 yıl550 1-2 yıl525 < 1 yıl500 200-250 İş sınıfları ücret 251-300

35 Örnek üçret tablosu

36 Yasal incelemeler  Ücret belirlerken, uygulanan yasaları incelemek gereklidir. Örneğin hiç kimse asgari ücret düzeyinin altında çalıştırılamaz.


"Ücret yönetimi. Ücret  İktisadi anlamda, çalışanların üretimden aldığı paydır.  İşletme yönünden üretim gideridir.  Personel yönünden gelir anlamı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları