Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de NARDA Tanıtımına Hoşgeldiniz. Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Uygulamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de NARDA Tanıtımına Hoşgeldiniz. Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Uygulamaları."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de NARDA Tanıtımına Hoşgeldiniz

2 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Uygulamaları

3 Temel Faktörler Elektromanyetik Alan Çevre Çalışanlar EMC Kaynakların Belirlenmesi Kişisel Korunma Güvenli Bölge Belirlenmesi Uzun Süre Gözlem Ürün Güvenliği Standartlara Uyum Maruz Kalma Araştırması

4 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Elektromanyetik Alan Çalışanlar Kişisel Korunma Güvenli Bölge Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi Çevre EMC Uzun Süre Gözlem Ürün Güvenliği Standartlara Uyum Maruz Kalma Araştırması

5 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çalışanlar Kişisel Korunma Güvenli Bölge Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi

6 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çalışanlar Kişisel Korunma Güvenli Bölge Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi Örnek kullanıcılar: Telekom Operatörleri (Türk Telekom, Turkcell, Avea, Vodafone) Yayıncılar (TV, FM vericileri) Silahlı Kuvvetler Birçok operatör, elemanlarının yasal zorunluluk olmaksızın kişisel korunma cihazları kullanmasını zorunlu kılmıştır. Mecburiyet, sadece kendi elemanlarına değil, taşaron elemanlarına da uygulanmıştır. Kişisel güvenlik sağlanmadan, sahaya girilemez !

7 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çalışanlar Güvenli Bölge Belirlenmesi Kişisel Korunma Kaynakların Belirlenmesi

8 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çalışanlar Güvenli Bölge Belirlenmesi Kişisel Korunma Kaynakların Belirlenmesi Örnek kullanıcılar: Ağır metal endüstrisi (ısıtma, sertleştirme), Otomotiv endüstrisi (kaynak), Plastik endüstrisi (kaynak, yapıştırma) Sigorta şirketleri Ölçüm servisi sağlayan kuruluşlar Devlet kurumları Silahlı kuvvetler

9 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çalışanlar Kaynakların Belirlenmesi Kişisel Korunma Güvenli Bölge Belirlenmesi

10 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çalışanlar Kaynakların Belirlenmesi Kişisel Korunma Güvenli Bölge Belirlenmesi Örnek kullanıcılar: Sigorta şirketleri Ölçüm servisi sağlayan kuruluşlar Devlet kurumları (BTK)

11 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Elektromanyetik Alan Çevre Kaynakların Belirlenmesi Çalışanlar Kişisel Korunma Güvenli Bölge Belirlenmesi Uzun Süre Gözlem Ürün Güvenliği EMC Standartlara Uyum Maruz Kalma Araştırması

12 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çevre Kaynakların Belirlenmesi Uzun Süre Gözlem Ürün Güvenliği Maruz Kalma Araştırması

13 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çevre Kaynakların Belirlenmesi Uzun Süre Gözlem Ürün Güvenliği Maruz Kalma Araştırması Örnek kullanıcılar: Belediyelerin çevre sağlığı birimleri Ölçüm servisi sağlayan kuruluşlar Çevre Bakanlığı Üniversiteler

14 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çevre Kaynakların Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi Uzun Süre Gözlem Ürün Güvenliği Maruz Kalma Araştırması

15 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çevre Kaynakların Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi Uzun Süre Gözlem Ürün Güvenliği Maruz Kalma Araştırması Örnek kullanıcılar: Belediyelerin çevre sağlığı birimleri Ölçüm servisi sağlayan kuruluşlar Çevre Bakanlığı Üniversiteler Enerji nakil kuruluşları

16 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çevre Uzun Süre Gözlem Ürün Güvenliği Kaynakların Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi Maruz Kalma Araştırması

17 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çevre Uzun Süre Gözlem Ürün Güvenliği Kaynakların Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi Maruz Kalma Araştırması Örnek kullanıcılar: Belediyelerin çevre sağlığı birimleri Ölçüm servisi sağlayan kuruluşlar Çevre Bakanlığı Üniversiteler Genelde bu araştırmalar operatörler tarafından yaptırılır. Operatörler monitörlerin bedelini karşılar, devlet kurumları veya üniversiteler araştırmaları yapar. Örnek: Vodafone ve İsoanya/Valencia Üniversitesi, Italyan 3G operatörleri ve Bourdoni Vakfı.

18 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çevre Ürün Güvenliği Kaynakların Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi Uzun Süre Gözlem Maruz Kalma Araştırması

19 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Çevre Ürün Güvenliği Kaynakların Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi Uzun Süre Gözlem Maruz Kalma Araştırması Örnek kullanıcılar: Baz istasyonu montaj kuruluşları Devlet kurumları Ölçüm hizmeti sağlayan kuruluşlar Günümüzde birçok ülkede operatörlerin standartlara uyumluk testlerini kendileri yapmalarına izin verilmemektedir. Ölçümler tarafsız kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmak zorundadır.

20 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Elektromanyetik Alan EMC Ürün Güvenliği Standartlara Uyum Çevre Çalışanlar Kişisel Korunma Kişisel Korunma Güvenli Bölge Belirlenmesi Güvenli Bölge Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi Uzun Süre Gözlem Maruz Kalma Araştırması

21 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik EMC Ürün Güvenliği Standartlara Uyum

22 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik EMC Ürün Güvenliği Standartlara Uyum Örnek kullanıcılar: Beyaz eşya ve dayanıklı ev gereçleri üreticileri EMC laboratuvarları

23 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik EMC Standartlara Uyum Ürün Güvenliği

24 Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Elektromanyetik Alan Çalışanlar Kişisel Korunma Kişisel Korunma Güvenli Bölge Belirlenmesi Güvenli Bölge Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi Kaynakların Belirlenmesi Çevre EMC Uzun Süre Araştırması Ürün Güvenliği Standartlara Uyum Maruz Kalma Araştırması Her amaç için Bir çözüm bulunur

25 Yasa ve yönetmelikler

26 Tüm dünyada

27 Standardizasyon Kurumları

28 ICNIRP limit değerleri

29 Halk için limit değerler - LF Manyetik Akım Yoğunluğu (@50Hz) ICNIRP 100µT İsviçre 1µT İtalya Kalite hedefi 0.2µT Almanya BImSchV 100µT İngiltere 100µT Çin 100µT B (µT) Elektrik Alan Şiddeti (@50 Hz) E (kV/m) ICNIRP 5kV/m İsviçreItalya Kalite hedefi 0.2µT Almanya BImSchV 5kV/m İng. 5kV/m Çin 4kV/m

30 Avrupa

31 Avrupa’da limit değerler Halk için: Tavsiye: 1999/519/EC http://eur- lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990 730en00590070.pdf Çalışanlar için: Direktif: 2004/40/EC 2008/46/EC http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: L:2008:114:0088:0089:EN:PDF Her ikisi de ICNIRP limit değerlerine dayanmaktadır

32 Korunma için 3 Bileşen Sınır değerler Sınır değerler nedir ? Örnek: Direktif 2004/40/EC, ICNIRP tavsiyesi Kavramlar ve detaylı açıklamalar Örnek: bölgelere ayırma, değerlendirme işlemleri Örnek: prEN 50499 (henüz tamamlanmadı) Ölçüm ve dokümantasyon prosedürleri Güvenilir ve tekrarlanabilir ölçümler nasıl yapılacak Örnek: ECCREC0204

33 RF-Elektromanyetik Alan ölçümleri için örnek yönetmelikler Dünya:IEEE C95.3 http://standards.ieee.org Avrupa:ECC/REC/(02)04 http://www.ero.dk/documentation/docs/ docfiles.asp?docid=1908 • Halk sağlığı limit değerlerini kontrol altına almak amacıyla bu Avrupa prosedürü bazı ülkeler tarafından adapte edildi. Ulusal:BTK (Türkiye) http://www.btk.gov.tr ANFR (Fransa) http://www.anfr.fr/index.php

34 Avrupa Topluluğu Tavsiyeleri

35 EMF ile ilgili faydalı linkler Narda: www.srm3006.com www.narda-sts.de Monitoring örnekleri: http://pedion24.physics.auth.gr/results.php?lang=gr&station=st080640 http://rems.ti-solutions.ch/index.php Ölçüm: İsiçre http://www.bafu.admin.ch/elektrosmog/01079/index.html?lang=en Standard: EN 50492 j.saustingl@willtron.at Narda Ürünleri Doğu Avrupa Satış protel@protelturkey.com Narda Ürünleri Türkiye Satış

36 Ölçüm Yaklaşımları Yaklaşım 1:Hızlı durum belirlemesi Yaklaşım 2:Değişken frekansla bant taraması Yaklaşım 3:Detaylı araştırma

37 Yaklaşım 1: Hızlı durum belirlemesi Yaklaşım 1 Ölçüm seviyesi Limit değerin altında mı? Uyumlu Ölçüm seviyesi Limit değerin altında mı ? Bölge ortalaması (1.1 m, 1.5 m, 1.7m’de) Yaklaşım 2 Evet Hayır Örnek:Limit değer Fransa 0.28 V/m Rapor

38 Yaklaşım 2: Değişken frekansla bant taraması Yaklaşım 2 Hiçbir kaynağını seviyesi, referans seviyesi eksi 40 dB’den yüksek değil Daha detaylı araştırma Evet Hayır En yüksek 2 kaynak rapor edilir Maruz kalınan toplam seviye limitin altında Rapor Yaklaşım 3 Hayır Evet

39 Yaklaşım 3: Detaylı araştırma Detaylı araştırma yapılmasının gerektiği durumlar: Yaklaşım 1 ve 2 olumlu olmadığında ve bilhassa Yakın alan ölçümleri gereken hallerde Yüksek değerli elektrik ve manyetik alan ölçümleri gereken hallerde Alışılmıştan farklı sistemlerin ölçümlerinde (örneğin darbeli, süreklilik arzetmeyen veya geniş bantlı emisyonlarda).

40 Sonuç: Yaklaşım 1 Yaklaşım 1 ölçümleri, NBM gibi geniş bantlı cihazlar ile yapılır. Gereken özellikler: Bölge ortalaması İzotropik ölçüm antenleri Ölçüm cihazı ve antenler RMS değer ölçmeye uygun olmalı

41 Sonuç: Yaklaşım 2 Yaklaşım 2 ölçümleri SRM gibi selektif ölçüm cihazları ile yapılır. Gereken özellikler: Selektif, izotropik ölçüm Hafif ve bataryalı besleme Bir frekans bandı içerisinde toplam değer alabilme Standartlarla karşılaştırma özelliği Maksimum trafik değerini hesaplayabilme (GSM)

42 Sonuç: Yaklaşım 3 Yaklaşım 3 ölçümleri için tam seri saha ölçüm cihzları gereklidir: Çalışan için kişisel korunma monitörleri Yakın alan ölçümleri için E- ve H- alan probları Radar ölçümleri için thermocouple problar Selektif ölçümler için SRM...


"Türkiye’de NARDA Tanıtımına Hoşgeldiniz. Elektromanyetik Alan İçinde Güvenlik Uygulamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları