Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP MESLEK YÜKSEK OKULLARI VE BOLOGNA SÜRECİNDE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP MESLEK YÜKSEK OKULLARI VE BOLOGNA SÜRECİNDE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp."— Sunum transkripti:

1 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP MESLEK YÜKSEK OKULLARI VE BOLOGNA SÜRECİNDE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp

2 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Sunum içeriği:  Bologna süreci ve MYO  Avrupa Yüksek Öğretim Alanının Öncelikleri  Ön lisans eğitiminin tanımlanması  Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi  Kocaeli Üniversitesinin durumu  İç ve dış değerlendirmelerden sonra yapılanlar

3 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP MESLEK YÜKSEK OKULLARI Ülkemizde 515 civarında Meslek Yüksek Okulu bulunuyor ve şimdiye kadar bu okullardan eğitim alarak mezun olmuş iki milyonu aşkın insanımız mevcut. Ülkemizde 515 civarında Meslek Yüksek Okulu bulunuyor ve şimdiye kadar bu okullardan eğitim alarak mezun olmuş iki milyonu aşkın insanımız mevcut.

4 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP TÜRKİYEDEKİ MYO EĞİTİMİ İÇİN DÜNYA BANKASI ÖNERİLERİ (2005).Türkiye’nin ''Ulusal Eğitim Sektörü Stratejisi''ne ihtiyacı var..Türkiye’nin ''Ulusal Eğitim Sektörü Stratejisi''ne ihtiyacı var.. Meslek okullarındaki öğrencilere, kendilerini vasıflı istihdama hazırlayacak temel becerileri öğrenme imkanı tanınmalı. • MYO’lar için iş piyasası ile ilgili hedefler koyulmalı. • Gençlere eğitim süreçlerinin herhangi bir noktasında çalıştıkları konuları seçme esnekliği tanınmalı. • Devlet, yaşam boyu öğrenmeyi öncelik haline getirmeli. • Eğitim sisteminin yapısı ile ilgili uluslararası normlar olmalı.. Meslek okullarındaki öğrencilere, kendilerini vasıflı istihdama hazırlayacak temel becerileri öğrenme imkanı tanınmalı. • MYO’lar için iş piyasası ile ilgili hedefler koyulmalı. • Gençlere eğitim süreçlerinin herhangi bir noktasında çalıştıkları konuları seçme esnekliği tanınmalı. • Devlet, yaşam boyu öğrenmeyi öncelik haline getirmeli. • Eğitim sisteminin yapısı ile ilgili uluslararası normlar olmalı.

5 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP BOLOGNA SÜRECİ 2010 yılına kadar Avrupa Yüksek Öğretim Alanının oluşturulması için ortaya konan hedef ve reformları ifade eden süreç

6 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETİM ALANI Her ülkede ulusal durum ve kültürle uyumlu olmak kaydıyla; -Eğitim kalitesini arttırmayı (İş dünyası ve sivil toplum beklentilerine uygun bir şekilde) - Deneyimleri paylaşmayı - İşbirliğini - Kazanılan yetkinliklerin geçerliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

7 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP BOLOGNA SÜRECİ  1999’da 29 ülkenin eğitim bakanları başlattı.  2005’de 45 ülke (2001’de Türkiye de dahil oldu)  2010 yılında sürecin tamamlanması sözkonusu. Bu süreçte iki yılda bir gelişmelerin ülkeler seviyesinde ve Avrupa genelinde izlenmesi (EUA-Trends Raporları) hedeflenmiştir.

8 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP BOLOGNA SÜRECİNİN ÖNCELİK ALANLARI 1-Öğrenci/Öğretim üyesi hareketliliğini teşvik (Hayat Boyu Öğrenme; Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci) (Hayat Boyu Öğrenme; Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci) 2-Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir derece sistemi

9 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP BOLOGNA ÖNCELİK ALANLARI 3-Ortak kredi sistemi 4-Lisans/Yüksek Lisans, iki kademeli eğitim 5-Kalite güvencesi ve yeterlilikler çerçevesi 6-Avrupa doktora ve araştırma alanlarının oluşturulması

10 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Bologna süreci neler getiriyor?  Ülkelerin Eğitim sistemlerindeki farklılıkların korunarak ortak hedeflerin benimsenmesi  Şeffaflık  Karşılıklı güven ve tanıma  Birbirinin deneyimlerinden yararlanma

11 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP MYO’ da Bologna sürecinin hedefleri  Temel mesleki eğitimde beceri ve yeterlilikleri artırmak  Kalitenin artırılması ve kaliteye erişimin iyileştirilmesi  Rekabet ve girişimcilik (Üniversite, KOBİ, sanayi işbirliği)

12 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP PRAG, 2001 –BOLOGNA İZLEME GRUBU –ÖĞRENCİ KATILIMI GEREĞİ –AVRUPA YÜKSEK ÖĞRENİM ALANININ ÇEKİCİLİĞİNİN ARTIRILMASI

13 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP BERLİN, 2003 –KALİTE GÜVENCESİ –3 KADEMELİ AKADEMİK DERECELENDİRME –TANINMA

14 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP BERGEN, 2005  Kalite güvencesi için ENQA standart ve kılavuzlarının uygulanması  Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı (2010) gözetilerek, Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin geliştirilmesi  Ortak derecelerin doktora dahil olmak üzere, teşviki ve tanınması  Esnek öğrenme(informal,nonformal) için fırsatlar yaratılması  Doktora çalışmaları ve Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) sinerjisi  Yaşam boyu öğrenme  Kalite güvencesi ve tanınma  Kurumsal otonomi ve yönetim

15 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 15 BOLOGNA SÜRECİNDE ÖN LİSANS 1.Genel/mesleki orta öğretimde kazanılan bilgiler ve beceriler ve yetkinlikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki ders malzemeleri ile desteklenen bir alandaki bilgilere sahip olmak ve o alandaki kavramları belirlenen bir düzeyde kavradığını göstermek.

16 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 16 ÖN LİSANS (Devam) 2. Alanında problem çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.

17 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 17 ÖN LİSANS (Devam) 3. Meslekleri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek. 4. Alanlarında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.

18 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 18 ÖN LİSANS (Devam) 5.Çalışmalarında öngörülmeyen uygulamalar ile ilgili sorunları çözme yeteneğini kazanmak, 6. Objektif olarak performans değerlendirmesi ve denetim yapabilmek, 7. Alanlarındaki uygulamalarda yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak,

19 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 19 ÖN LİSANS (Devam) 8. Temel Bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanım kullanabilme yetkinliğine sahip olmak 9. Meslekleri ile ilgili toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilincine sahip olmak, 10. İş güvenliği konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.

20 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP BOLOGNA SÜRECİNDEKİ ÖNEMLİ ALT BAŞLIKLAR  Derece yapıları  Ortak dereceler  Yeterlilikler çerçevesi  Öğrenim Çıktıları  Tanınma  Kalite güvencesi

21 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ NEDİR ? Ulusal yeterlilikler çerçevesi bir eğitim sistemi içerisindeki yeterlilikleri tanımlar ve bunlar arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu belirtir. Ulusal yeterlilikler çerçevesi bir eğitim sistemi içerisindeki yeterlilikleri tanımlar ve bunlar arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu belirtir.

22 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 22 YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ GENEL OLARAK NELERDEN OLUŞUR?  Kademeler / seviyeler  Seviye Tanımlayıcıları Öğrenim Çıktıları Krediler Öğrenim Yükü  Profil  Kalite Güvencesi

23 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 23 Birinci Kademe Lisans 3 veya 4 yıl 180-240 ECTS -AKTS İkinci Kademe Yüksek lisans2 yıl60-120 ECTS -AKTS Üçüncü Kademe Doktora 4 yıl? Ek Olarak; Kısa Kademe (Birinci Kademe ile ilişkilendirilmiş ya da içinde) Önlisans2 yıl 120 ECTS-AKTS Avrupa Yükseköğretim Alanı İçin Yeterlilikler Çerçevesi Kademeleri

24 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ NEDEN ÖNEMLİDİR ?  Uluslararası şeffaflık  Yeterliliklerin uluslararası tanınması  Öğrencilerin ve mezunların uluslararası hareketliliği

25 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP LONDRA 2007 2010 yılına kadar Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi için öngörülen Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini tam olarak uygulama 2010 yılına kadar Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi için öngörülen Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini tam olarak uygulama

26 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 26 Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin uygulandığı ülkeler  Danimarka  İrlanda  Birleşik Krallık (UK) Birçok ülkede, ilgili çalışmaları ve yasal düzenlemeleri tamamlamış olmasına karşın, henüz uygulamaya geçilmemiştir.

27 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin Avrupa Yükseköğretim Alanı ile uyumlu hale getirilmesi için şu kriterlere uygun olması gerekir:  Ülkedeki yükseköğretimden sorumlu otorite - tarafından düzenlenmelidir.  Yeterlilikler, derece yapıları ve ulusal çerçeve arasındaki bağ iyi kurulmalıdır.  Ulusal çerçeve ve Yeterlilikler öğrenim çıktılarına dayalı olmalı ve derecelerde ECTS belirlenmiş olmalıdır.  Diploma eklerinde ulusal yeterliliklere ilişkin bilgiye yer verilmelidir.

28 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 28 21. Yüzyılda eğitim öğretimde önemli bir kültür değişimi olan; “Öğrenim Çıktılarına” dayanan çerçevede, Eğitim Öğretim ve sonuçlarının;  öğrenciler,  öğretenler,  işverenler,  ve toplumdaki bütün paydaşlar tarafından daha kolay anlaşılabilir ve ölçülebilir olacağı düşünülmektedir.

29 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 29 ÖĞRENİM ÇIKTILARI : Öğrenim çıktıları, saydam bir yükseköğretim sisteminin ve sistem içinde tanımlanan derecelerin temel yapı taşlarıdır. Seviye tanımlayıcılarının yol göstericiliğinde, her bir kademe için öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencinin;  ne bileceğini,  ne kavrayabileceğini  ve ne yapabileceğini ifade eden çıktılardır.

30 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 30 “Öğrenim Çıktıları” üç aşamada belirleyici olmaktadır: 1.Bir Yükseköğretim Kurumunun yürüttüğü eğitim öğretim ve kazanılan derecelerin tanımlanmasında; 2.Ulusal düzeyde derecelerin tanınması ve kalite güvencesinin sağlanmasında; 3.Uluslararası düzeyde saydamlık, tanınabilirlik ve hareketliliğin etkin kılınmasında.

31 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 31 QF-EHEAEQF-LLL Bilgi ve kavrama Bilgi Bilinenlerin ve kavrananların uygulanması Beceriler Karar verme Daha geniş anlamda yeterlilikler (i) Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk (ii) Öğrenme yetkinliği (iii) İletişim ve sosyal yetkinlik (iv) Mesleki ve profesyonel yetkinlik İletişim becerileri Öğrenme becerileri AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ SEVİYE TANIMLAYICILARI

32 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Kocaeli Üniversitesi Bologna Sürecinde hangi aşamada ?  Erasmus şartı sağlandı (2004)  Diploma eki verildi (2006)  Öğrenci/öğretim üyesi hareketliliği artmış düzeyde (2007-2008)  Genişletilmiş Erasmus Beyannamesi alındı (2007)  İkili staj, YL ve doktora yerleştirmeleri başlıyor (2008)  ECTS’ler gözden geçirildi

33 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Yeterlilikler çerçevesi açısından:  Kademeler: Ülke standardında  Öğrenim çıktıları mevcut, gözden geçiriliyor.  ECTS yapıldı, ancak tekrar değerlendirilmeli  Öğrenim yükü tekrar değerlendirilmeli  Kalite güvencesi-Çalışılacak

34 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Yıllara Göre Erasmus Öğrenci Değişimi  2004-2005: 18 lisans  2005-2006: 24 lisans, 6 yüksek lisans  2006-2007: 65 lisans, 12 yüksek lisans, 6 doktora  2007-2008: 167 (165 lisans+2 ön lisans), 14 yüksek lisans, 6 doktora gerçekleşebilecek

35 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP 2007-2008 ANLAŞMALARLA PLANLANAN DEĞİŞİM 19 ÜLKE 22 BÖLÜM 167 ÖĞRENCİ Slovakia

36 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Yıllara Göre Erasmus Öğretim Elemanı Değişimi  2004-2005: 4 kişi  2005-2006: 2 kişi  2006-2007: 15 kişi  2007-2008: 47 kişi

37 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Üniversitemizde ilkler  İlk kez, giden Erasmus öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi.  Yabancı Diller Yüksekokulu’nda, giden Erasmus öğrencilerine Almanca kursu açıldı.  Erasmus Türkçe Yoğun Dil Kursu (EILC) açıldı.  Konsorsiyum başvurusu kabul edildi.

38 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Üniversitemiz öğrenci yerleştirme konsorsiyumuna başvurdu  Erasmus 2007- 2008 öğrenci yerleştirme programı kapsamında, Kocaeli Üniversitesi’nin AB Komisyonu’na yaptığı ‘Konsorsiyum Başvurusu’ kabul edildi. Bu olay Türkiye’de kabul edilen tek konsorsiyum olma özelliğini taşımaktadır.  Konsorsiyum üyeleri: - Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli Sanayi ve İzmit Ticaret Odası - MT&M College-Sofia, Bulgaristan

39 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Projelerimiz  “AR-GE Proje Pazarı” adlı Tübitak Projesi kabul edildi.  İleri Disiplinlerarası Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı (İDEAL) Projesi, DPT tarafından desteklendi.  Estonya-Türkiye arasında “Sivil Toplum Diyaloğu” adlı proje ile AB Komisyonu’na başvuruldu. Proje Ortakları: TİKA, TASAM, Tallinn Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi.  “AR-GE Proje Pazarı” adlı uluslararası katılımlı proje ile AB Komisyonu’na başvuruldu. Proje Ortakları: Kocaeli Üniversitesi, Teknopark; ODTÜ, Kocaeli Sanayi Odası ve Galati Üniversitesi (Romanya).  36 tane TÜBİTAK destekli proje yürütülmektedir.  84 tane KOÜ Araştırma Fonu destekli projemiz mevcuttur.

40 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Dış değerlendirme: Dış değerlendirme:  2001 yılında kuruldu, 45 Avrupa ülkesinden 760 Üniversite EUA üyesi.  Ülkemizden 47 yükseköğretim kurumu birliğe üye.  KOÜ 2006’da EUA dan dış değerlendirme talep etmiştir.  Dış değerlendirme talebi kabul edilmiş ve 4 kişilik bir ekip (geçmişte yükseköğretim kurumlarında çalışmış tecrübeli rektör ve öğretim üyelerinden oluşan) üniversitemizi Şubat ve Nisan 2006 da iki kez ziyaret etmiştir.

41 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP  İlk ziyaret ayı olan Şubat 2006 dan bir ay önce, ekibin talebi doğrultusunda, üniversitemize ait bir öz (iç) değerlendirme raporu hazırlanmış ve kendilerine sunulmuştur.  Yapılan dış değerlendirme bir denetleme değildir.  Akreditasyon sağlamamakta ancak kalite güvencesi için gerekli.  Dış değerlendirme üniversiteye prestij sağlarken, tabandan tavana akademik ve idari yönetim, karar alma ve işleyiş mekanizmalarını inceleyerek misyon ve vizyonunu geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

42 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Dış değerlendirmede belirtilen maddeler doğrultusunda üniversitemizdeki gelişmeler: Dış değerlendirmede belirtilen maddeler doğrultusunda üniversitemizdeki gelişmeler:  Raporda belirtilen ulaşım problemi kısmen çözülmüştür. 2008 yazına kadar tamamlanması beklenmektedir.  Üniversite sanayi bölgesinde olmasının avantajını sanayi odası, ticaret odası ile ortak projeler yürüterek değerlendirmektedir.  Dış paydaşlar (Sanayi ve Ticaret Odası, Belediye) ile ortak çalışmalara devam edilmektedir.  Deprem sonrası yapısal anlamda kaydedilen hızlı gelişme Umuttepe yerleşkesinde devam etmektedir. Mühendislik Fakültesi bölümlerinden bazıları da ana yerleşkeye taşınmıştır.

43 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP  Yerleşkede ki yurt kapasitesi artırılmaktadır.  Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının büyük bir kısmının İstanbul’da yaşıyor olması da ulaşım konusunda bir problem teşkil etmektedir.  Yerleşke dışında yer alan yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yerleşke içi faaliyetlere daha fazla katılımı yeni açılan sosyal alanlar sayesinde sağlanabilecektir.  Araştırmalar için TUBİTAK, DPT ve AB fonlarından yararlanma oranları artmaktadır. Kendi fonlarımız arttırılabilmiştir.

44 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP  Teknoparkın performansı artmaktadır.  Öğrenci ve öğretim elemanı sayıları kıyaslandığında meslek yüksekokullarındaki personel sayısının azlığı dikkat çekmektedir.  İngilizce eğitimin kalitesi arttırılacaktır.  Doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin ders yükleri gözden geçirilecektir.  Öğrenci bilgi sistemi yenilenmiştir. Kablosuz bağlantı iyileştirilmiştir.  Mezun takibi çalışmamız başladı. Başarısızlık ve bırakma oranlarının istatiksel verileri tutulacak.  Senatodaki öğrenci sayısı  Fakülteler ve meslek yüksekokulları arasındaki ilişki  İç kalite güvence birimi kurulmuştur.

45 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP  Sürekli eğitim Bologna sürecinin bir parçasıdır, SEM aktif hale getirilmiştir.  Öğrenci ve öğretim elemanı geri bildirim anketleri çoğu birimde kolay ulaşılabilir halde olup sorular azaltılmıştır.  Bu anketlere katılım oranı raporda % 2 olarak belirtilmiştir (Soru sayısı azaltıldıktan sonra %17).  1 Ocak 2008 den itibaren anketi dolduran öğrenci ders notunu öğrenebiliyor.  Geri bildirimler yönetim tarafından değerlendirilmelidir.

46 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP  Daha fazla sayıda doktora ve yüksek lisans öğrencisine Erasmus çerçevesinde değişim imkanı sağlanmaktadır.  Elektronik yönetim bilgi sistemi ve personel bilgi sistemi geliştirilmiştir.  Genç akademik personelin kariyer ihtiyaçlarına önem verilmektedir, ancak kadrolar sınırlıdır.  Öğrencilere yurt içi ve yurtdışı kariyer olanakları konusunda yönlendirme yapılmaktadır.

47 08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP Sonuç olarak: Üniversitemiz Bologna sürecinde: Üniversitemiz Bologna sürecinde: Öğrenci hareketliliği (Erasmus- LLL), staj-YL- doktora yerleştirmeleri, ortak kredi sistemi, eğitim kademeleri, öğrenim çıktıları, seviye belirleyicileri, araştırma projeleri, alt yapıdaki gelişme, elektronik bilgi sistemi, dış paydaşlarla ilişki, sem, teknopark, kalite güvence çalışmaları, öğrenci hizmetleri ile belirgin ilerlemeler kaydetmiştir ve eksiklerini en kısa sürede tamamlamayı hedeflemektedir. Öğrenci hareketliliği (Erasmus- LLL), staj-YL- doktora yerleştirmeleri, ortak kredi sistemi, eğitim kademeleri, öğrenim çıktıları, seviye belirleyicileri, araştırma projeleri, alt yapıdaki gelişme, elektronik bilgi sistemi, dış paydaşlarla ilişki, sem, teknopark, kalite güvence çalışmaları, öğrenci hizmetleri ile belirgin ilerlemeler kaydetmiştir ve eksiklerini en kısa sürede tamamlamayı hedeflemektedir. TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"08. 02. 2008, Prof. Dr. A.S.GÖKALP MESLEK YÜKSEK OKULLARI VE BOLOGNA SÜRECİNDE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları