Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 İş birimleri, fonksiyonel bölümlerden “sürece yönelik” ekiplere;  İşin yapısı, basitten karmaşığa;  Çalışanların rolleri “denetlenir” olmaktan, yetkilendirilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " İş birimleri, fonksiyonel bölümlerden “sürece yönelik” ekiplere;  İşin yapısı, basitten karmaşığa;  Çalışanların rolleri “denetlenir” olmaktan, yetkilendirilir."— Sunum transkripti:

1

2  İş birimleri, fonksiyonel bölümlerden “sürece yönelik” ekiplere;  İşin yapısı, basitten karmaşığa;  Çalışanların rolleri “denetlenir” olmaktan, yetkilendirilir olmaya;  İşe hazırlık, “nasıl yapılacağının” öğrenilmesinden, “neden yapıldığının” öğrenilmesine;

3  Değerler ve zihin haritaları değişmiştir; • “Maaşı patron öder” yerine; “müşteri öder”, • “Çarkın dişlisiyim” yerine; “işim önemlidir”, • “Ne kadar çok kişi bana bağlı çalışıyorsa, o kadar güçlü olurum” yerine; “yarattığım katma değer kadar değerliyim”

4 Çalışanların aşağıdaki “12 Stratejik Soru”ya verdiği “evet” yanıtı ne kadar fazla ise o iş yeri çalışanların gözünde o ölçüde “güçlü şirket” sınıfına girmektedir:  İşimi doğru yapmak için gerekli donanım ve malzemeye sahip miyim?  En iyi yaptığım şeyi her gün yapma imkanım var mı?

5  Herhangi biri beni gelişmem için cesaretlendiriyor mu?  Görüşlerim hesaba katılıyor mu?  Şirketimin varoluş amacı veya misyonu, bana işimin önemli olduğunu hissettiriyor mu?  Birlikte çalıştığım kişiler, yaptıkları işin çok kaliteli olmasına önem veriyorlar mı?  İş yerinde çok iyi arkadaşım diyebileceğim biri var mı?

6 Gerçek lider, mutlaka büyük işler başaran değil, İnsanların büyük işler başarmasını sağlayan kişidir. R. Reagan

7 Yapılan araştırmalara göre, düşük performansa yol açan nedenler aşağıdaki gibidir:  Çalışanların bilgi ve beceri eksikliği,  İşyeri donanımının yetersiz olması,  Düşük çalışan motivasyonu,  Yeterli teşvik olmaması.

8 En İyisi Olmak İçin En İyileri Bul İşe almada, kişilik özelliklerine ve motivasyon düzeylerine odaklanarak, onlarda söz konusu yetenekleri ayıran yönetici, daha sonra yanlış ve yetersiz çalışanı eğitmek amacıyla akıntıya kürek çekmektense, doğru insanla yola çıkmış olur.

9 Kişilik Özelliklerinin Önemi Çalışan kişi, ancak yaptığı işin ruhunu ve mantığını, kendi ruhu ve mantığıyla bütünleştirebilirse, işinde başarılı ve mutlu olur. İşin başarılı bir şekilde yapılması için gereken kişilik özelliklerine sahip olma derecesi, çalışanın başarısını doğrudan etkiler.

10 Motivasyonun Önemi İnsanın, tüm potansiyelini işe yansıtmasının birinci koşulu, hayattaki varlık sebebiyle yaptığı iş arasında köprü kurmasıdır. Kuruma ve yapılan işe bağlılığın yüksek olması, çalışanı harekete geçiren temel öğelerin daha iş görüşmesi tanınmasına ve netleştirilmesine bağlıdır.

11 “Nasıl ”ın cevabını verenin daima bir işi olur. “Neden”in cevabını veren de daima onun lideri olur. D. Ravitch

12 Bireylerin çalıştıkları kurumla gurur duymaları ve yaptıkları işten zevk almaları nasıl gerçekleşir?  İş lideri; vizyonu şirkete yansıtmalı,  Çalışanların motivasyon öğelerini ve değer sistemini bilmeli,

13  Mesajlarını, bu amaçla her fırsatı kullanmalı, tekrarlamaktan çekinmemeli  Çalışanlarıyla kişisel olarak temas kurmalı,  Mesajları samimi ve içten olmalı,

14 Geleceğin birçok adı var: Zayıf biri için ulaşılmaz; Korkak biri için bilinmeyen; Yürekli biri için ise fırsat. V. Hugo

15  Yetenekli olanı seçin  Çalışanın güçlü yanlarına odaklanın  Herkese uygun olan pozisyonu bulun  Beklentinizi ortaya koyun ve sonuçta görmek istediklerinizi açıkça tanımlayın

16 Bir insana olduğu gibi davran, Öyle kalacaktır. Bir insana olabileceği ve olması gerektiği gibi davran, Öyle olacaktır. J. W. Von Goethe

17 “İstifa”yla İlgili Yanılgılar  “Sadık çalışanlar bir şirkete uzun yıllar hizmet eder”  “Daha yüksek maaşlı bir iş bulan herkes işten ayrılır”  “Üst düzeyde işten ayrılma sürprizdir”  “İstifa etme nedenleri her çalışan için farklıdır”  “İşten ayrılmalar şirket için kan değişikliği etkisi yapar“

18 “İstifa”yla İlgili Gerçekler  Çalışan, işletme içinde oynadığı rolden memnun olmayabilir.  Mesleki gelişimiyle ilgili bir gelecek görmüyor olabilir.  İşyerinde, ekip çalışmasının olumlu duygu ortamı yerine, dağınık grupların ve çekişmelerin yarattığı olumsuz duygu ortamı olabilir.

19 Bir yöneticinin görevi ; Motivasyon ışığını yakmak değil, Her insanın içindeki motivasyon kıvılcımlarını Çakmasını sağlayacak bir ortam yaratmaktır. F. Herzberg

20 şirketin pazardaki değerini yükseltme gayreti içindedir. A takımında yer alan kişiler, tanımlanmış rollerin ötesine geçerler. Örneğin, bir mühendis veya muhasebeci, hem şirket içinde kendi değerini yükseltme, hem de şirketin pazardaki değerini yükseltme gayreti içindedir.

21 Başarılı Bir İş Liderinin Sırları  İnsanlara heyecan verecek vizyon oluşturmak  Doğru insanları seçmek  Onların eğitim ve gelişmesine kaynak ayırmak  Onları,yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri biçimde serbest bırakmak

22 Çalışmanın üç kuralı: 1.Kargaşanın içinden yalınlığı çekip çıkarın 2.Uyumsuzluğun içinde ahengi yakalayın 3.Zorlukların arasında fırsatları görün A. Einstein

23 Karizmatik insanlara özgü 8 davranış:  Alışılmamış davranışlar göstermek  Kişisel risk almak  Geleceğe dönük vizyon sahibi olmak  Kendilerini izleyenlerin ihtiyaçlarına duyarlılık  Köklü değişim için harekete geçmek  Şartları gerçekçi olarak değerlendirmek

24 Lider;  Bir mesaja,  Bu mesajı oluşturacak zihinsel ve entelektüel birikime,  Mesajın, topluluklara etkili bir şekilde aktarabilecek iletişim becerisine sahiptir.

25 Etrafındaki kişiler, karizmatik insanları genellikle şu ifadelerle tanımlar: • “O, benim izleyeceğim bir örnek.” • “Ona bağlı olmak, bana gurur veriyor.” • “Benim için önemli olanı bana gösterme konusunda özel bir yeteneği var.” • “Kendi potansiyelimi keşfetmemi ve geliştirmemi sağlıyor.”

26 Zorluklar karşısında yöneticiler verdikleri tepkiye göre 5 gruba ayrılır :  Umutsuz bir bekleyiş içinde olanlar,  Sükunete teslim olanlar veya panik içinde çırpınanlar,  Makul olmayan davranışlarla aşırı tepki verenler,  Cesaretle mücadele eden, ancak gelecekteki sorunlara hazırlıklı olamayanlar,  Gerçek liderler, sorunun kaynağına inen ve karşı saldırıya geçenler.

27 “Başarı”nın “çalışmak”tan önce geldiği tek yer, sözlüktür. A. Baltaş

28 Yapılan araştırmalar, çalışanların “duygusal zekası” kadar, şirketlerin de duygusal zekalarının da hem müşteriler, hem de nitelikli iş gücü tarafından tercih edilme nedeni olacağını göstermektedir.

29 Liderin Olgunluğu  Kendisiyle ilgili farkındalık geliştirmek  Olumsuz duygularını denetlemek  Fevrilik  Kaygı  İnsanları motive etmek  Empati göstermek  Başarı yönelimli olmak.

30 Güçlü olan, zayıf yanlarını herkesten iyi bilendir. Daha güçlü olan ise, zayıf yanına hükmedebilendir. Konfüçyüs

31 saptama ve bunları gerçekleştirmebelirli bir yön belirleme Yönetim, bir kurumun hedef ve değerlerini saptama ve bunları gerçekleştirme, liderlik ise, belirli bir yön belirleme ve çalışanları o yönde harekete geçirme sürecidir.

32 Günümüz dünyasında etkin liderler;  Değişiklikleri  Değişiklikleri destekler,  Hatalar  Hatalardan ders çıkarır, saygı  Başkalarına saygı gösterir, dinler  Çevresindeki kişileri dinler, yetenek ve bilgisinin  Kendi yetenek ve bilgisinin farkındadır, her düzeyinde  Kurumların her düzeyinde ortaya çıkabilir,

33 Bazıları, başardıklarımıza hayret etti; Oysa ben, yapacağım işlerin ne olduğunu ve nasıl olacağını o kadar açık görüyordum ki, bu milletin bu neticeye ulaşacağına kat’i inancım vardı. M.K. Atatürk


" İş birimleri, fonksiyonel bölümlerden “sürece yönelik” ekiplere;  İşin yapısı, basitten karmaşığa;  Çalışanların rolleri “denetlenir” olmaktan, yetkilendirilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları