Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güçlü Şİrketlerİ Yaratan İş Lİderlerİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güçlü Şİrketlerİ Yaratan İş Lİderlerİ"— Sunum transkripti:

1 Güçlü Şİrketlerİ Yaratan İş Lİderlerİ

2 Tohum İle Toprak İlişkisi Gibi..
İş birimleri, fonksiyonel bölümlerden “sürece yönelik” ekiplere; İşin yapısı, basitten karmaşığa; Çalışanların rolleri “denetlenir” olmaktan, yetkilendirilir olmaya; İşe hazırlık, “nasıl yapılacağının” öğrenilmesinden, “neden yapıldığının” öğrenilmesine;

3 Tohum İle Toprak İlişkisi Gibi..
Değerler ve zihin haritaları değişmiştir; “Maaşı patron öder” yerine; “müşteri öder”, “Çarkın dişlisiyim” yerine; “işim önemlidir”, “Ne kadar çok kişi bana bağlı çalışıyorsa, o kadar güçlü olurum” yerine; “yarattığım katma değer kadar değerliyim”

4 1.Şirketi Çalışanların Gözünde Değerli Kıl
Çalışanların aşağıdaki “12 Stratejik Soru”ya verdiği “evet” yanıtı ne kadar fazla ise o iş yeri çalışanların gözünde o ölçüde “güçlü şirket” sınıfına girmektedir: İşimi doğru yapmak için gerekli donanım ve malzemeye sahip miyim? En iyi yaptığım şeyi her gün yapma imkanım var mı?

5 1.Şirketi Çalışanların Gözünde Değerli Kıl
Herhangi biri beni gelişmem için cesaretlendiriyor mu? Görüşlerim hesaba katılıyor mu? Şirketimin varoluş amacı veya misyonu, bana işimin önemli olduğunu hissettiriyor mu? Birlikte çalıştığım kişiler, yaptıkları işin çok kaliteli olmasına önem veriyorlar mı? İş yerinde çok iyi arkadaşım diyebileceğim biri var mı?

6 1.Şirketi Çalışanların Gözünde Değerli Kıl
Gerçek lider, mutlaka büyük işler başaran değil, İnsanların büyük işler başarmasını sağlayan kişidir. R. Reagan

7 2.Düşük Performansa İzin Verme
Yapılan araştırmalara göre, düşük performansa yol açan nedenler aşağıdaki gibidir: Çalışanların bilgi ve beceri eksikliği, İşyeri donanımının yetersiz olması, Düşük çalışan motivasyonu, Yeterli teşvik olmaması.

8 2.Düşük Performansa İzin Verme
En İyisi Olmak İçin En İyileri Bul İşe almada, kişilik özelliklerine ve motivasyon düzeylerine odaklanarak, onlarda söz konusu yetenekleri ayıran yönetici, daha sonra yanlış ve yetersiz çalışanı eğitmek amacıyla akıntıya kürek çekmektense, doğru insanla yola çıkmış olur.

9 2.Düşük Performansa İzin Verme
Kişilik Özelliklerinin Önemi Çalışan kişi, ancak yaptığı işin ruhunu ve mantığını, kendi ruhu ve mantığıyla bütünleştirebilirse, işinde başarılı ve mutlu olur. İşin başarılı bir şekilde yapılması için gereken kişilik özelliklerine sahip olma derecesi, çalışanın başarısını doğrudan etkiler.

10 2.Düşük Performansa İzin Verme
Motivasyonun Önemi İnsanın, tüm potansiyelini işe yansıtmasının birinci koşulu, hayattaki varlık sebebiyle yaptığı iş arasında köprü kurmasıdır. Kuruma ve yapılan işe bağlılığın yüksek olması, çalışanı harekete geçiren temel öğelerin daha iş görüşmesi tanınmasına ve netleştirilmesine bağlıdır.

11 2.Düşük Performansa İzin Verme
“Nasıl ”ın cevabını verenin daima bir işi olur. “Neden”in cevabını veren de daima onun lideri olur. D. Ravitch

12 3.Çalışmaktan Zevk Alınan Bir Ortam Yarat
Bireylerin çalıştıkları kurumla gurur duymaları ve yaptıkları işten zevk almaları nasıl gerçekleşir? İş lideri; vizyonu şirkete yansıtmalı, Çalışanların motivasyon öğelerini ve değer sistemini bilmeli,

13 3.Çalışmaktan Zevk Alınan Bir Ortam Yarat
Mesajlarını, bu amaçla her fırsatı kullanmalı, tekrarlamaktan çekinmemeli Çalışanlarıyla kişisel olarak temas kurmalı, Mesajları samimi ve içten olmalı,

14 3.Çalışmaktan Zevk Alınan Bir Ortam Yarat
Geleceğin birçok adı var: Zayıf biri için ulaşılmaz; Korkak biri için bilinmeyen; Yürekli biri için ise fırsat. V. Hugo

15 4.İnsanın İçindeki Biricik Yeteneği Ortaya Çıkar
Yetenekli olanı seçin Çalışanın güçlü yanlarına odaklanın Herkese uygun olan pozisyonu bulun Beklentinizi ortaya koyun ve sonuçta görmek istediklerinizi açıkça tanımlayın

16 4.İnsanın İçindeki Biricik Yeteneği Ortaya Çıkar
Bir insana olduğu gibi davran, Öyle kalacaktır. Bir insana olabileceği ve olması gerektiği gibi davran, Öyle olacaktır. J. W. Von Goethe

17 5. “İşten Ayrılma” Faktörünü Ciddiye Al
“İstifa”yla İlgili Yanılgılar “Sadık çalışanlar bir şirkete uzun yıllar hizmet eder” “Daha yüksek maaşlı bir iş bulan herkes işten ayrılır” “Üst düzeyde işten ayrılma sürprizdir” “İstifa etme nedenleri her çalışan için farklıdır” “İşten ayrılmalar şirket için kan değişikliği etkisi yapar“

18 5. “İşten Ayrılma” Faktörünü Ciddiye Al
“İstifa”yla İlgili Gerçekler Çalışan, işletme içinde oynadığı rolden memnun olmayabilir. Mesleki gelişimiyle ilgili bir gelecek görmüyor olabilir. İşyerinde, ekip çalışmasının olumlu duygu ortamı yerine, dağınık grupların ve çekişmelerin yarattığı olumsuz duygu ortamı olabilir.

19 5. “İşten Ayrılma” Faktörünü Ciddiye Al
Bir yöneticinin görevi ; Motivasyon ışığını yakmak değil, Her insanın içindeki motivasyon kıvılcımlarını Çakmasını sağlayacak bir ortam yaratmaktır. F. Herzberg

20 6.Sadece A Takımı Oyuncularıyla Çalış
A takımında yer alan kişiler, tanımlanmış rollerin ötesine geçerler. Örneğin, bir mühendis veya muhasebeci, hem şirket içinde kendi değerini yükseltme, hem de şirketin pazardaki değerini yükseltme gayreti içindedir.

21 6.Sadece A Takımı Oyuncularıyla Çalış
Başarılı Bir İş Liderinin Sırları İnsanlara heyecan verecek vizyon oluşturmak Doğru insanları seçmek Onların eğitim ve gelişmesine kaynak ayırmak Onları,yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri biçimde serbest bırakmak

22 6.Sadece A Takımı Oyuncularıyla Çalış
Çalışmanın üç kuralı: Kargaşanın içinden yalınlığı çekip çıkarın Uyumsuzluğun içinde ahengi yakalayın Zorlukların arasında fırsatları görün A. Einstein

23 7.Etkile, Değişim Yarat, İz Bırak
Karizmatik insanlara özgü 8 davranış: Alışılmamış davranışlar göstermek Kişisel risk almak Geleceğe dönük vizyon sahibi olmak Kendilerini izleyenlerin ihtiyaçlarına duyarlılık Köklü değişim için harekete geçmek Şartları gerçekçi olarak değerlendirmek

24 7.Etkile, Değişim Yarat, İz Bırak
Lider; Bir mesaja, Bu mesajı oluşturacak zihinsel ve entelektüel birikime, Mesajın, topluluklara etkili bir şekilde aktarabilecek iletişim becerisine sahiptir.

25 7.Etkile, Değişim Yarat, İz Bırak
Etrafındaki kişiler, karizmatik insanları genellikle şu ifadelerle tanımlar: “O, benim izleyeceğim bir örnek.” “Ona bağlı olmak, bana gurur veriyor.” “Benim için önemli olanı bana gösterme konusunda özel bir yeteneği var.” “Kendi potansiyelimi keşfetmemi ve geliştirmemi sağlıyor.”

26 8.Zorluklarla Mücadelede Kararlı Ol
Zorluklar karşısında yöneticiler verdikleri tepkiye göre 5 gruba ayrılır : Umutsuz bir bekleyiş içinde olanlar, Sükunete teslim olanlar veya panik içinde çırpınanlar, Makul olmayan davranışlarla aşırı tepki verenler, Cesaretle mücadele eden, ancak gelecekteki sorunlara hazırlıklı olamayanlar, Gerçek liderler, sorunun kaynağına inen ve karşı saldırıya geçenler.

27 8.Zorluklarla Mücadelede Kararlı Ol
“Başarı”nın “çalışmak”tan önce geldiği tek yer, sözlüktür. A. Baltaş

28 9.Kendini ve Şirketini Geliştir
Yapılan araştırmalar, çalışanların “duygusal zekası” kadar, şirketlerin de duygusal zekalarının da hem müşteriler, hem de nitelikli iş gücü tarafından tercih edilme nedeni olacağını göstermektedir.

29 9.Kendini ve Şirketini Geliştir
Liderin Olgunluğu Kendisiyle ilgili farkındalık geliştirmek Olumsuz duygularını denetlemek Fevrilik Kaygı İnsanları motive etmek Empati göstermek Başarı yönelimli olmak.

30 9.Kendini ve Şirketini Geliştir
Güçlü olan, zayıf yanlarını herkesten iyi bilendir. Daha güçlü olan ise, zayıf yanına hükmedebilendir. Konfüçyüs

31 10.Heyecan Yarat, Geleceğe Yönelik Düşün
Yönetim, bir kurumun hedef ve değerlerini saptama ve bunları gerçekleştirme, liderlik ise, belirli bir yön belirleme ve çalışanları o yönde harekete geçirme sürecidir.

32 10.Heyecan Yarat, Geleceğe Yönelik Düşün
Günümüz dünyasında etkin liderler; Değişiklikleri destekler, Hatalardan ders çıkarır, Başkalarına saygı gösterir, Çevresindeki kişileri dinler, Kendi yetenek ve bilgisinin farkındadır, Kurumların her düzeyinde ortaya çıkabilir,

33 10.Heyecan Yarat, Geleceğe Yönelik Düşün
Bazıları, başardıklarımıza hayret etti; Oysa ben, yapacağım işlerin ne olduğunu ve nasıl olacağını o kadar açık görüyordum ki, bu milletin bu neticeye ulaşacağına kat’i inancım vardı. M.K. Atatürk


"Güçlü Şİrketlerİ Yaratan İş Lİderlerİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları