Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 3 Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim tiplerinin dağılışında Coğrafi Konumun ve Yeryüzü şekillerinin etkisini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 3 Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim tiplerinin dağılışında Coğrafi Konumun ve Yeryüzü şekillerinin etkisini."— Sunum transkripti:

1

2 Kazanım 3 Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim tiplerinin dağılışında Coğrafi Konumun ve Yeryüzü şekillerinin etkisini açıklar

3 Hava Durumu ve İklim Aşağıda bir günlük hava durumu verilmiştir. Hava durumunda hangi olaylarla ilgili bilgi verilir?

4 Bir yerdeki kısa bir süre etkili olan hava olaylarına Hava Durumu denir. İnceleyen bilim Meteorolojidir. Hava Durumu

5 İklim Bir bölgede uzun süre etkili olan karakteristik hava koşullarına İklim denir. Hava olaylarının uzun yıllar (35-50 yıl) ortalamasıdır. İklimi inceleyen bilim Klimatolojidir.

6 İklimi Etkileyen Başlıca Unsurlar Enlem Rüzgarlar Yükselti Denizellik Bakı

7 Enlem

8 Güneş Işınlarının Geliş Açısı Dünya’nın şeklinden dolayı, kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülür, atmosferde aldıkları yol uzar. Bu nedenle kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır. Buna enlem etkisi denir Yeryüzünde sıcaklık dağılışını etkileyen en önemli etmen enlemdir Kutuplara gidildikçe sıcaklık düzenli bir biçimde azalır mı?

9 Güney kıyılarımız ekvatora daha yakın olduğu için daha sıcaktır Enlem

10 Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı En yüksek ve en düşük sıcaklıklar nerelerde görülmektedir? Kuzey yarım kürede kuzeye gittikçe, güney yarım kürede ise güneye gittikçe sıcaklık düşmektedir

11 Örnek Soru : Normal koşullarda yeryüzünde sıcaklık, Ekvator’dan kutuplara doğru giderek azalır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? A) Yerin şeklinin B) Yerin hareketlerinin C) Hava hareketlerinin D) Deniz etkisinin Cevap : A Enlem

12 Rüzgarlar

13 Rüzgarlar Sıcak Ekvator Soğuk Ekvator çevresi sıcak olduğuna göre ekvatordan kutuplara doğru esen rüzgarlar nasıldır? Kutup çevresi soğuk olduğuna göre kutuplardan ekvatora doğru esen rüzgarlar nasıldır? Bir yerde güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürüyorsa bu yer hangi yarı kürededir?

14 Yurdumuzda kuzeyden esen rüzgarlar soğuk iken güneyden esen rüzgarlar ılık esmektedir Rüzgarlar Bu durum, ülkemizin kuzey yarımkürede yer aldığını gösterir

15 Örnek Soru : Rüzgârlar, geldikleri yönlere göre hava sıcaklığını düşürücü ya da yükseltici bir etki yapar. Buna göre yukarıdaki şekilde ok yönünde estiği görülen rüzgârlar numaralı bölgelerin hava sıcaklığını hangi yönde etkiler? I. BölgeII. BölgeIII. Bölge A)DüşürürYükseltirDüşürür B)YükseltirDüşürürYükseltir C)YükseltirYükseltirDüşürür D)DüşürürYükseltirYükseltir Cevap : B IIII II K Rüzgarlar

16 Yükselti

17 Yükseklerde atmosfer yoğunluğu az olduğu Için, yüksek yerler çabuk ısınır, çabuk soğur. 200 metre yükselti arttığında normal şartlarda 1 derece hava sıcaklığı azalmaktadır Yükselti Kışın karlar ilk nerelere yağmaktadır? Yaz aylarında insanlar serinlemek için nerelere gitmektedir?

18 Yükselti artarsa sıcaklık düşer Deniz seviyesinde sıcaklık daha yüksektir Yükselti Türkiye fiziki haritasına bakarak ülkemizde nerelerin soğuk olması gerekir söyleyiniz?

19 Örnek Soru : Aynı boylam üzerinde bulunan noktalarda aynı saatte ölçülen sıcaklıkların Ekvator’dan kutuplara doğru düzenli bir biçimde azalması gerekir. Gerçekte böyle bir düzenliliğin gözlenememesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Yükselti B) Yerin hareketlerine C) Güneş enerjisindeki dalgalanmalara D) Dünya’nın şekline Cevap : A Yükselti

20 Denizellik

21 Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Denizler geç ısınır, geç soğur. En yüksek ve en düşük sıcaklıklar karalarda yaşanır. Denizden esen rüzgarlar, yazın soğutucu etki yapar Ortalama 200 m derine işler. Ortalama 15-20 cm’ye kadar işler. Yaz Serin Kış IlıkDenizellik Denizden esen rüzgarlar, kışın ısıtıcı etki yapar Deniz her zaman ılıtıcı etki yapar. Deniz kıyılarında yaz ve kış ayları arasındaki sıcaklık farkı kara içlerine göre azdır

22 Denizellik Antalya’daki ve Isparta’daki en sıcak ve en soğuk dereceler nedir? Antalya niçin Isparta’dan daha sıcaktır?

23 Bakı

24 Kuzey yarım kürede ağaçların yosun tutan tarafı hangi yönü gösterir? Neden? Türkiye’de kiralamak ya da satın almak istenilen evlerin güneye bakması istenir. Neden? Bakı durumu nedir? Kuzey yarım küredeki dağların güneyi, Güney yarım küredeki dağların kuzeyi bakı durumundadır. Bakı durumunda olan yamaçlar, diğer yamaçlara göre daha çok ısınır. Bakı Bakı Dağların kuzey yamaçları daha fazla ısınıyorsa bu yer hangi yarım kürededir?

25 Dünya Sıcaklık Dağılışı Yukarıdaki haritadaki sıcaklık değeri hangi döneme ait olabilir? En yüksek ve en düşük sıcaklıklar hangi yarım kürelerde yaşanmaktadır? Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık düzenli bir biçimde azalmakta mıdır? Neden?

26 Sıcaklık Dağılışı Sıcaklık Dağılışı Hangi merkezlerde sıcaklık farkı fazladır? Neden? Sıcaklık, kutuplara gidildikçe düzenli bir biçimde azalmakta mıdır? Neden? Kuzey kıyılarla güney kıyıların sıcaklıklarını karşılaştırınız. Hangisi daha yüksektir? Neden? Aynı enlemde bulunan İzmir ile Malatya’yı karşılaştırınız. Hangisi daha sıcak? Neden? Ankara ile Erzurum’u karşılaştırınız. Hangisinde sıcaklık daha düşük? Neden?

27 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM 1.Yeryüzünde sıcaklık dağılışının en önemli nedeni nedir? 2.Deniz kıyısı yakınlarında kışlar neden çok soğuk değildir 3.Kuzey ve Güney yarım kürelerde bakı durumunda olan yamaçlar hangileridir? 5.Kuzey yarım kürede kuzeyden ve güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı nasıl etkiler? 4. Günün en sıcak ve en soğuk zamanları hangileridir? Neden?

28 Yazın denizden karaya doğru esen rüzgarlar sıcaklığı………………. Kuzey yarım kürede dağların…………… yamaçları bakı durumundadır Her ……….metrede 1 derece hava sıcaklığı düşmektedir Enlemin etkisi ile ekvatordan kutuplara doğru gittikçe sıcaklık…………….. Hava tahminlerini……………………….. yapmaktadır Bir yerdeki uzun süreli ortalama hava olaylarına………………. denir İklim Meteoroloji Azalır 200 Güney Düşürür

29 Kara içlerinde yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkı fazla olur Adana’daki sıcaklığın Sinop’tan fazla olmasının sebebi denizelliktir Karalar denizlere göre erken ısınır ve erken soğur İklimleri belirleyen en önemli unsur yükseltidir Her zaman güneydeki yer kuzeydeki yere göre daha sıcaktır YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER

30 A) Dağlık bölgeye baraj yapmak. B) Akarsuyun yatağını değiştirmek. C) Tarım arazilerine sanayi tesisleri kurmak. D) Yörede ekonomik faaliyetlere son vermek. SBS 2009 Resimdeki akarsu, yılın belli dönemlerinde taşarak su baskınlarına sebep olmakta, çevresindeki tarım alanlarına ve konutlara büyük zararlar vermektedir. Yaz döneminde ise kuruyarak yöreyi susuz bırakmaktadır. Bu durumda yapılması gereken en doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

31 A) Dağda bitki örtüsü yoktur. B) Dağda ekonomik faaliyet yapılamaz. C) Yükselti arttıkça hava sıcaklığı düşer. D) Dağda kayak tesisleri bulunmaktadır. SBS 2009 Dağ tırmanışı yapan bir araştırma grubu 3 gün boyunca aynı saatte yükselti ve sıcaklı­ğı ölçmüşlerdir Tabloda verilen bu ölçümler göz önüne alınarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

32 A) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi. B) Kuzey yarım kürede karaların daha fazla yer kaplaması C) Güneş ışınlarının ekvatordan kutuplara doğru daha eğik açı ile gelmesi D) Ekvator çevresinde çöllerin, kutuplar çevresinde buzulların yer alması Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıkların düşmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

33 A ) Konya B ) Kocaeli C ) Erzurum D ) Antalya Deniz seviyesinden ne kadar yükseğe çıkılırsa sıcaklık o kadar azalır. Ortalama her 200 metre’ de 1°C de azalır. Bu bilgiye göre aşağıda verilen illerden hangisinin ortalama sıcaklığı daha düşüktür? 200 m 400 m10°C - 11°C -

34 A) Enlem – denizellik B) Boylam – denizellik C) Bakı – yükselti D) Hava kütleleri – karasallık Şehirler Ocak Ayı Ortalama Sıcaklığı I Şanlıurfa 5.1 II Antalya 9.9 III Adana 9.9 IV Ankara - 0.1 Yukarıdaki tabloda dört kentimizin Ocak ayı ortalama sıcaklıkları verilmiştir. En yüksek sıcaklıkların Adana ve Antalya’da görülmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?


"Kazanım 3 Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim tiplerinin dağılışında Coğrafi Konumun ve Yeryüzü şekillerinin etkisini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları