Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALGORİTMA ÖRNEKLERİ Programlamaya Giriş ve ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALGORİTMA ÖRNEKLERİ Programlamaya Giriş ve ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN."— Sunum transkripti:

1 ALGORİTMA ÖRNEKLERİ Programlamaya Giriş ve ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

2 Mustafa Eker’in “ALGORİTMAYI ANLAMAK” adlı kitabından, 3.konudaki algoritma örneklerini tahtaya çizdirerek öğrencilere anlattır.

3 Bir bankamatikte : * 100 liralar * 50 liralar * 20 liralar * 10 liralar * 5 liralar var 285 lira çekmek isteyen bir müşteriye paraları nasıl verirsin? ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN 2 adet 100’lük 200 1 adet 50’lik 250 1 adet 20’lik 270 1 adet 10’luk 280 1 adet 5’lik 285 Güle güle harca....

4 Okul önünde bekleyen öğrencileri sıraya sokup içeri sınıflarına alan bir algoritma tasarlayınız. Çoban yanına aldığı ot, kurt ve koyunu bir nehir kenarına geldiğinde karşıya geçirmek zorundadır. Ve nehirde bir kayık ve yalnızca 2 tane nesneyi taşıyacak kadar sağlamdır. Örneğin Çoban ve ot, veya koyun neyse... Otu koyuna, koyunuda kurda kaptırmadan üçünü de karşıya nasıl geçirir? Araba yarışlarında hızla bakım ve tamirat yerlerinin (pit) çalışma algoritmasını yazınız. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

5 EBOB ve EKOK hesaplama algoritmalarını yazınız. Bir bina inşaatının iş akış algoritmasını (ön raporlar, plan- proje, malzeme, beton ve duvarlar, elektrik, su vs. tesisatları gibi) yazınız. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

6 Programlama örnekleri Pascal dilinden verilecek DOS temelli Turbo Pascal 7.0 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

7 veya Turbo Pascal for Windows ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

8 Pascal dilinde program yazarken dikkat edilecek hususlar: Orada komut veya işlem olduğu için, değişken veya sabit adı olarak kullanılmaması gereken bazı kelimeler var: AND, ARRAY, BEGIN, CASE, CONST, DIV, DO, DOWNTO, ELSE, END, FILE, FOR, FORWARD, FUNCTION, GOTO, IF, IN, LABEL, MOD, NIL, NOT, OF, OR, PACKED, PROCEDURE, PROGRAM, RECORD, REPEAT, SET, THEN, TO, TYPE, UNTIL, VAR, WHILE, WITH. Bunların dışında input, output, false, true, get, new, read, write, char, integer, real, boolean, text, sin, cos, sqr, sqrt, round vs. gibi veri tiplerini, fonksiyonları, işlemleri, dosyaları belirleyici (identifier) anahtar kelimeler de kullanılamaz.

9 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Pascal dilinde program yazarken dikkat edilecek hususlar: Pascal dilinin bazı yazım kuralları vardır: En başa program adı yazılır; Her satır sonu ve her ifade ; ile biter (End.); Ekrana yazılmasını istediğiniz yazılar ‘...’ içine alınır; Boşluklar görmezden gelinir; Sabitler (Const) değişkenlerden (Var) önce yazılır; Ana program ve alt programlar Begin ile başlar End ile biter; Değişken listesinde ve çıktı listesinde aralara, konur; Pascal BÜYÜK/küçük harf ayrımı yapmaz; Eşleştirmeler := ile gösterilir.

10 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Değişken ( var iable) ve sabit ( const ant) kavramları: Program içinde değeri değişecek kavram ve değerler değişken (variable), hiç değişmeden sabit kalacak kavram ve değerler ise sabit (constant) adını alır. Değişkenler tam sayı ( integer ), küsürlü sayı ( real ), bir harf ( char ) veya dizi (string) olabilir.

11 Program DegiskenlerVeSabitler; uses wincrt; const ad='Mustafa Ergün'; var a,b,toplam:integer; var bolum:real; begin writeln ('Bir sayı girin: '); read (a); writeln ('Bir sayı daha girin: '); read (b); toplam := a+b; bolum := a/b; writeln ('Sayın ',ad); writeln ('Sayıların toplamı :',toplam:10); writeln ('Sayıların bölümü :',bolum:10:2); readln; end. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Başla a’yı Oku b’yi Oku toplam= a+b bolum= a/b Çıktıları yaz Son Write (‘Merhaba’:10) M e r h a b a Write (‘Merhaba’:10,toplam:4:2);{toplam 38.356 ise} M e r h a b a 3 8. 3 5

12 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Değişken (Variable) kavramını anlatmak için Adım adım test (trace, walk-through) Program adimadim1; uses wincrt; Var a,b:integer; Begin a:=5; b:=a+4; a:=b-2; b:=a*5; b:=b div 3; Writeln (a:5,b:5); End. İfade a’nın değeri b’nin değeri a:=5; 5henüz yok b:=a+4 5 9 a:=b-2 7 9 b:=a*5 7 35 b:=b div 3 7 11 Değişkende en son işlemden sonra kalan esastır.

13 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Değişken (Variable) kavramını anlatmak için Adım adım test (trace, walk-through) Program adimadim2; uses wincrt; Var a,b,c,t:integer; Begin Writeln (‘a sayısını girin:’); read (a); Writeln (‘b sayısını girin:’); read (b); Writeln (‘c sayısını girin:’); read (c); t :=a+b+c; Writeln (‘Toplam:’,t); End. Adımlar a b c t. 1 - - - - 2 4 - - - 3 4 7 - - 4 4 7 5 - 5 4 7 5 16 6 (yaz) 4 7 5 16 Her adımda değişkenlerin değeri

14 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Program forto1; uses wincrt; var i,j,k:integer; begin for i:=1 to 4 do for j:=1 to 3 do for k:=1 to 2 do writeln ('i=',i:2,' j=',j:2,' k=',k:2); end. FOR... TO.... DO yapısı (Değer aktaran for döngüsü) Burada 4*3*2=24 döngü yapar. Döngüler içten dışa doğru başlar.


"ALGORİTMA ÖRNEKLERİ Programlamaya Giriş ve ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları