Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALGORİTMA ÖRNEKLERİ Programlamaya Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALGORİTMA ÖRNEKLERİ Programlamaya Giriş"— Sunum transkripti:

1 ALGORİTMA ÖRNEKLERİ Programlamaya Giriş
ve Programlamaya Giriş ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

2 Mustafa Eker’in “ALGORİTMAYI ANLAMAK” adlı kitabından, 3
Mustafa Eker’in “ALGORİTMAYI ANLAMAK” adlı kitabından, 3.konudaki algoritma örneklerini tahtaya çizdirerek öğrencilere anlattır. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

3 285 lira çekmek isteyen bir müşteriye paraları nasıl verirsin?
Bir bankamatikte : * 100 liralar * 50 liralar * 20 liralar * 10 liralar * 5 liralar var 285 lira çekmek isteyen bir müşteriye paraları nasıl verirsin? 2 adet 100’lük 1 adet 50’lik 1 adet 20’lik 1 adet 10’luk 1 adet 5’lik Güle güle harca.... ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

4 Okul önünde bekleyen öğrencileri sıraya sokup içeri sınıflarına alan bir algoritma tasarlayınız.
Çoban yanına aldığı ot , kurt ve koyunu bir nehir kenarına geldiğinde karşıya geçirmek zorundadır. Ve nehirde bir kayık ve yalnızca 2 tane nesneyi taşıyacak kadar sağlamdır. Örneğin Çoban ve ot, veya koyun neyse... Otu koyuna, koyunuda kurda kaptırmadan üçünü de karşıya nasıl geçirir? Araba yarışlarında hızla bakım ve tamirat yerlerinin (pit) çalışma algoritmasını yazınız. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

5 EBOB ve EKOK hesaplama algoritmalarını yazınız.
Bir bina inşaatının iş akış algoritmasını (ön raporlar, plan-proje, malzeme, beton ve duvarlar, elektrik, su vs. tesisatları gibi) yazınız. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

6 Programlama örnekleri Pascal dilinden verilecek
DOS temelli Turbo Pascal 7.0 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

7 veya Turbo Pascal for Windows
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

8 Pascal dilinde program yazarken dikkat edilecek hususlar:
Orada komut veya işlem olduğu için, değişken veya sabit adı olarak kullanılmaması gereken bazı kelimeler var: AND, ARRAY, BEGIN, CASE, CONST, DIV, DO, DOWNTO, ELSE, END, FILE, FOR, FORWARD, FUNCTION, GOTO, IF, IN, LABEL, MOD, NIL, NOT, OF, OR, PACKED, PROCEDURE, PROGRAM, RECORD, REPEAT, SET, THEN, TO, TYPE, UNTIL, VAR, WHILE, WITH. Bunların dışında input, output, false, true, get, new, read, write, char, integer, real, boolean, text, sin, cos, sqr, sqrt, round vs. gibi veri tiplerini, fonksiyonları, işlemleri, dosyaları belirleyici (identifier) anahtar kelimeler de kullanılamaz. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

9 Pascal dilinde program yazarken dikkat edilecek hususlar:
Pascal dilinin bazı yazım kuralları vardır: En başa program adı yazılır; Her satır sonu ve her ifade ; ile biter (End.); Ekrana yazılmasını istediğiniz yazılar ‘...’ içine alınır; Boşluklar görmezden gelinir; Sabitler (Const) değişkenlerden (Var) önce yazılır; Ana program ve alt programlar Begin ile başlar End ile biter; Değişken listesinde ve çıktı listesinde aralara , konur; Pascal BÜYÜK/küçük harf ayrımı yapmaz; Eşleştirmeler := ile gösterilir. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

10 Değişken (variable) ve sabit (constant) kavramları:
Program içinde değeri değişecek kavram ve değerler değişken (variable), hiç değişmeden sabit kalacak kavram ve değerler ise sabit (constant) adını alır. Değişkenler tam sayı (integer), küsürlü sayı (real), bir harf (char) veya dizi (string) olabilir. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

11 Program DegiskenlerVeSabitler; uses wincrt; const ad='Mustafa Ergün';
var a,b,toplam:integer; var bolum:real; begin writeln ('Bir sayı girin: '); read (a); writeln ('Bir sayı daha girin: '); read (b); toplam := a+b; bolum := a/b; writeln ('Sayın ',ad); writeln ('Sayıların toplamı :',toplam:10); writeln ('Sayıların bölümü :',bolum:10:2); readln; end. Başla a’yı Oku b’yi Oku toplam= a+b bolum= a/b Çıktıları yaz Son M e r h a b a M e r h a b a Write (‘Merhaba’:10,toplam:4:2);{toplam ise} Write (‘Merhaba’:10) ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

12 Değişken (Variable) kavramını anlatmak için
Adım adım test (trace, walk-through) Program adimadim1; uses wincrt; Var a,b:integer; Begin a:=5; b:=a+4; a:=b-2; b:=a*5; b:=b div 3; Writeln (a:5,b:5); End. İfade a’nın değeri b’nin değeri a:=5; henüz yok b:=a a:=b b:=a* b:=b div Değişkende en son işlemden sonra kalan esastır. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

13 Değişken (Variable) kavramını anlatmak için
Adım adım test (trace, walk-through) Program adimadim2; uses wincrt; Var a,b,c,t:integer; Begin Writeln (‘a sayısını girin:’); read (a); Writeln (‘b sayısını girin:’); read (b); Writeln (‘c sayısını girin:’); read (c); t :=a+b+c; Writeln (‘Toplam:’,t); End. Her adımda değişkenlerin değeri Adımlar a b c t . 6 (yaz) ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

14 (Değer aktaran for döngüsü)
FOR... TO.... DO yapısı (Değer aktaran for döngüsü) Program forto1; uses wincrt; var i,j,k:integer; begin for i:=1 to 4 do for j:=1 to 3 do for k:=1 to 2 do writeln ('i=',i:2,' j=',j:2,' k=',k:2); end. Burada 4*3*2=24 döngü yapar. Döngüler içten dışa doğru başlar. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN


"ALGORİTMA ÖRNEKLERİ Programlamaya Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları