Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 4 Seçme Komutları Koşul İfadesi if Komutu Bileşik Komut İçiçe if Komutu if--else Eşleşmesi Soru İşareti Operatörü switch Komutu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 4 Seçme Komutları Koşul İfadesi if Komutu Bileşik Komut İçiçe if Komutu if--else Eşleşmesi Soru İşareti Operatörü switch Komutu."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 4 Seçme Komutları Koşul İfadesi if Komutu Bileşik Komut İçiçe if Komutu if--else Eşleşmesi Soru İşareti Operatörü switch Komutu

2 2 Koşul İfadesi Problem çözme sürecinde program akışını değiştirecek farklı komutlara da ihtiyaç duyulur. Bu komutlara program akışını kontrol etmeleri nedeniyle kontrol komutları adı verilir. Kontrol komutları seçme ve döngü komutları olmak üzere iki grupta toplanır.

3 Koşul İfadesi Ko ş ul Đ fadeleri ilişkisel ve matıksal operatörler kullanılarak oluşturulur. Đ li ş kisel Operatörler değerlerin karşılaştırılmasında kullanılır. 3

4 Koşul İfadesi Örnek: 4

5 Koşul İfadesi Operatörlerin Öncelik Sıralaması 5

6 && Operatörü! Operatörü Koşul İfadesi Mantıksal Operatörler mantıksal işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılır. 6 || Operatörü

7 Koşul İfadesi Örnek: 7

8 Koşul İfadesi Operatörlerin Geni ş letilmi ş Öncelik Sıralaması 8

9 9 Koşul İfadesi Örnek: int i=5, j=10, k=20; i > 5 * k % 3 && !(k-2!=18) ↓ i > 5 * k % 3 && !(18!=18) ↓ i > 5 * k % 3 && !0 ↓ i > 5 * k % 3 && 1 ↓ i > 100 % 3 && 1 ↓ i > 1 && 1 ↓ 1 && 1 ↓ 1

10 10 if Komutu if komutu belirtilen koşul altında hangi komut veya komutların yürüleceğini belirleyen bir komuttur. Tek Yönlü if if ( ko ş ul_ ifadesi ) komut ; if komutunda ilk önce koşul ifadesinin değeri hesaplanır. Eğer koşul ifadesinin değeri sıfırdan farklı (doğru) ise komut yürütülür. Eğer koşul ifadesinin değeri 0 (yanlış) ise komut yürütülmez.

11 if Komutu 11

12 12 if Komutu Çift Yönlü if if ( ko ş ul_ifadesi ) komut1 ; else komut2 ; Bu yapıda ko ş ul_ifadesi sıfırdan farklı (doğru) ise komut1 yürütülür; ko ş ul_ifadesi sıfır ise komut2 yürütülür.

13 if Komutu 13

14 14 Bileşik Komut Bile ş ik Komut içinde bir çok komut bulunduran tek bir komuttur. { komut1; komut2;. komutn; } printf(“Sayi giriniz: “); scanf(“%d”,&a); printf(“%d sayisinin karesi %d”,a,a*a); {}{} Örnek:

15 İçiçe if Durum I: 15

16 İçiçe if Durum II: 16

17 İçiçe if Durum III: 17

18  İçiçe if Örnek:  xy x  0, y  0  f ( x, y )   x  y x  0, y  0  y − x x  0, y  0 18

19 19 if else Eşleşmesi “Her else en yakın e ş le ş memi ş if ile e ş le ş tirilir.”

20 Soru işareti operatörü ifade1 ? ifade2 : ifade3 20 Soru i ş areti operatörü kullanarak int x=10, y; y=x>9 ? 100 : 200; if komutu kullanarak int x=10, y; if(x>9) y=100; else y=200;

21 switch Komutu 21

22 22 switch Komutu Örnek: scanf(“%d”,&sinif); switch (sinif) { case 1: printf(“Birinci sinif ogrencisi\n”); break; case 2: printf(“Ikinci sinif ogrencisi\n”); break; case 3: printf(“Ucuncu sinif ogrencisi\n”); break; case 4: printf(“Dorduncu sinif ogrencisi\n”); break; case 5: printf(“Yuksek lisans ogrencisi\n”); break; default: printf(“Sinif bilgisi yanlis\n”); }


"Bölüm 4 Seçme Komutları Koşul İfadesi if Komutu Bileşik Komut İçiçe if Komutu if--else Eşleşmesi Soru İşareti Operatörü switch Komutu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları