Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONUMUZ VARLIK FELSEFESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONUMUZ VARLIK FELSEFESİ."— Sunum transkripti:

1 KONUMUZ VARLIK FELSEFESİ

2 VARLIK Varlık Felsefesinin Konusu?
Varlığın ne olduğunu, anlamını, yapısını, ilkelerini ve türlerini konu edinen felsefe disiplinidir VARLIK Gerçekte var olan zaman, mekan,duyularla algılanan Masa Kitap bilgisayar Gerçekte var olmayan zaman, mekan,duyularla kavranamayan Sinüs Pi sayısı Rakamlar

3 Bilim Olarak Felsefe Olarak Bilim ve felsefe açısından varlık Varlık
Tartışmasız olarak var... Ön kabul olarak benimser Determinist yaklaşım Varlığı parçalayarak ele alır. Ör ; Fizik,kimya,biyoloji Var olup olamadığıyla ilgili kesin yargıda bulunmaz. Nedenin nedenini açıklar. Arkeası nedir Varlığı bütün olarak ele alır.

4 Bilim ve felsefe açısından varlık
Varlık var mıdır? Varlığın arka planı nedir? Evrende bir düzen var mıdır? Ruh nedir? Ruh ölümsüz müdür? METAFİZİK Felsefi olarak varlık Varlık var mıdır yok mudur? Varlık varsa nedir? ONTOLOJİ

5 Varlık felsefesinin problemleri
Nihilizm , Hiçbir şey var olamaz, olsa da bilinemez, bilinse de anlatılamaz. (Georgias) Realizm, Varlık insan zihninden bağımsız olarak vardır. Varlık Düşüncedir Varlık Madde Düşüncedir Varlık Oluştur Varlık Maddedir

6 Varlık Bir Oluştur Bu yaklaşımın ilk temsilcisi Herakleitos tur
Herakleitos a göre varlığın ana maddesi ateştir Bütün karşıtların içinde eridiği bir bütündür. Hayat bir oluş süreci içinde var ve yok olmanın sürekli ardada gelmesinden oluşur. İnsan nehirde ancak bir kez yıkanır. PANT REEE

7 Varlık Bir İdeadır. İdea
Bu yaklaşımın Platon, Aristo ,Farabi, Hegel dir. Platon a göre gerçek varlıklar idealar dır. Dünyadaki varlıkların asılları, örnekleridir. İdealar tektir, öncesiz ve sonrasızdır. Aristo da varlıklara ideadır der.Fakat o idea yerine form der. Örnek :Ağaç madde, masa ise form dur. İdeasız madde bir soyutlamadır.

8 Varlık Maddedir. Bu yaklaşımın ilk temsilcisi Demokritos’tur.
A-tomea, A-tomea, A-tomea Demokritos’ a göre varlık atomlardan ibarettir.Atomlar birbirinden farksız, sonsuz sayıdadır. Marks’a göre madde bilincin dışında ve ondan bağımsız olarak vardır.Madde diyalektik biçimde devam eden bir süreçtir.Düşünme maddenin en ileri şeklidir.

9 Varlık Hem Madde Hem de İdeadır.
Bu yaklaşımın ilk temsilcisi Descartes'tir. Madde İdea Descartes'e göre varlık hem madde hem de düşüncedir. (düşünüyorum o halde varım.) Maddenin özelliği yer kaplamak, ruhun özelliği ise düşünmektir. Örneğin el yer kaplamakta ama düşünmeyen maddeye iğne batırıldığında ruh onu duymaktadır.

10 Kim bu Descartes 1596—1650 La Haye de doğmuştur.Gençliğinde matematikle uğraşmış,askerliğinde pek çok yer gezmiştir.Analitik geometriyi bilimlerde ortak metot esaslarını bulan odur. Kiliseye inanmış olmasına rağmen,otorite zihniyetinin yıkıcısıdır. Bilimlerin ortak olarak kullanması gereken metotlar şunlardır; Apaçıklılık, analiz, sentez ve geri saymadır.


"KONUMUZ VARLIK FELSEFESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları