Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEB EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ. Marifet iltifata tabidir İltifatsız marifet zayidir. Türk Atasözü PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEB EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ. Marifet iltifata tabidir İltifatsız marifet zayidir. Türk Atasözü PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır."— Sunum transkripti:

1 MEB EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ

2 Marifet iltifata tabidir İltifatsız marifet zayidir. Türk Atasözü PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır

3 9.Kalkınma Planı Hedefi (2007-2013) "Kaliteli eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim kurumlarında kalite güvence sistemi kurulacak, kalite standartları belirlenerek yaygınlaştırılacak, eğitim kurumlarının yetkileri ve kurumsal kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne dayalı bir model geliştirilecektir." 3

4 Kalite Güvencesi Bir ürün veya hizmetin, tanımlanmış kalite/performans göstergelerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistematik işlemler, etkinlikler bütünüdür. 4

5 Kalite Güvence Sistemi Bir hizmet sektöründe; –Görevlerin, sorumlulukların tanımlanması ve belgelendirilmesi, –Çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi, –Kalitenin; planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması, –Hizmetten yararlananların gereksinimlerinin tam olarak ve belirlendiği şekilde karşılanması –İç ve dış denetimlerin yapılması …..gibi aşamaları kapsar. 5

6 Kalite Güvence Sistemi Etkinlikleri  SWOT (GZFT) Analizleri,  Öz değerlendirme,  Örnek Kurum Seçme,  Karşılaştırma,  Vizyon, Misyon, ilke ve Değerleri Belirleme,  Stratejik Plan,  Kalite/Performans Göstergeleri,  Gelişim Planları,  Kalite Yönetimine Geçiş,  Gözden Geçirme, İyileştirme ve Geliştirmeler,  Akreditasyon,  Sürekli İyileştirme (Kaizen),  Kalite Kültürü Oluşturma. 6

7 Bitmiş ürünün kontrolü Bitmiş ürünün kontrolü yoluyla kalite Kontrol yönteminin geliştirerek ve çeşitlendirerek iyileştirme Ürün odaklılık Kuruluşun tümüne bakış Liderlerin kararlılık ve bağlılığı Çalışanların katılımı Sadece üretim süreçlerine değil tüm süreçlere odaklanma Müşteri odaklılık Kalite Kavramının Evrimi Kalite Kontrol Kalite Güvence Toplam Kalite Yönetimi Kalitenin Evrimi 1900 1960 Üretim süreçlerine odaklanma Üretim süreçlerinin kontrolü Teknik yöntemler Uzmanlar Süreç yönetimine yöneliş 1980 Zaman

8  Malcolm Baldrige Modeli  Deming Ödülü Modeli  ISO 9001 (2000) Modeli  CEDEFOP (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi) Modeli  İskoçya Eğitim Modeli  ECIS/CIS (Avrupa Uluslararası Okullar Birliği/Uluslararası Okullar Konseyi) Akreditasyon Standartları  EFQM Mükemmellik Modeli  MEB Eğitimde Kalite Ödülü Modeli KALİTE İLE İLGİLİ KURUMSAL PERFORMANSI ÖLÇEN MODELLER

9 Öğrenci ve Paydaş Odaklı Strateji ve Eylem Planları 2 Strateji Planlama % 8,5 5 İKY odaklılık % 8,5 1 Liderlik %12,5 7 İş Sonuçları % 45 6 Eğitimsel ve Destek Süreç Yönetimi % 8,5 3 Öğrenci ve PaydaşOdaklılık % 8,5 4 B i l g i v e A n a l i z i %8.5 Malcolm Baldrige Modeli

10 1 Politika SİSTEM 2 Organizasyon 3 Bilgi 4 Standartlaştırma 5 İnsan Kaynağı 10 Gelecek Planları 9 Sonuçlar 6 Kalite Güvencesi 7 Bakım 8 İyileştirme FAALİYET Deming Ödülü Modeli

11 ISO 9001 -2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1. Kapsam 2. Referanslar 3. Terimler ve Tanımlar 4. Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri 5. Yönetimin Sorumluluğu 6. Kaynak Yönetimi 7. Süreç Yönetimi 8. Ölçme, Analiz, İyileştirme

12 Geri Bildirim ve Değişim Süreçleri Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Amaç ve Plan Metodoloji CEDEFOP Modeli (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi)

13 İskoçya Eğitim Modeli 1. Müfredat 2. Ders Başarısı 3. Öğrenme-öğretme 4. Öğrencilere Rehberlik 5. Okul Ortamı/Çevre 6. Kaynaklar 7. Yönetim, Liderlik, Kalite Güvencesi

14 ECIS/CIS Akreditasyon Standartları (Avrupa Uluslararası Okullar Birliği/Uluslararası Okullar Konseyi) 1.Felsefe ve Hedefler 2.Organizasyon ve İdare 3.Öğretim Kadrosu 4.İlköğretim Ana – Hazırlık Sınıfları Öğretim Programı 5.İlköğretim 1. – 5. Sınıflar Öğretim Programı 6.İlköğretim 6. – 8. Sınıflar Öğretim Programı 7.Lise Öğretim Programı 8. Özel Eğitim 9.Rehberlik Hizmetleri 10.Sağlık Hizmetleri ve Güvenlik 11.Öğrenci Hizmetleri 12.Öğrenci Yaşamı 13.Kütüphane / Medya Merkezi 14.Okulun Fiziki Olanakları 15.Finans ve Finans Yönetimi 16.Öğrencilerin Ölçme – Değerlendirmesi

15 15 Müşteri ile İlgili Sonuçlar %20 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar %9 Çalışanlar Politika ve Strateji %8 İşbirlikleriveKaynaklar%9 Temel Performans Sonuçları %15 GİRDİLERSONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME Toplumla İlgili Sonuçlar %6 Süreçler %14 Liderlik %10 EFQM Mükemmellik Modeli

16 16 Süreçler (Saldım çayıra Mevla’m kayıra) Liderlik (Balık baştan kokar) Ana Performans Sonuçları (Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın) (Takdiri İlahi) Ortaklık Kaynaklar (Ayağını yorganına göre uzat) İnsan Kay. (Emir demiri keser) Politika Strateji (Gün Ola harman ola) İnsan Kay.Sonuç (Ne kadar köfte o kadar iş) Toplum. Sonuç. (El elin eşeğini türkü söyler arar) Müşteri Sonuç. (Satılan mal geri alınmaz) Inovasyon ve Öğrenme (Eski köye yeni adet getirme) Üstüne vazife olmayan işlere karışma EFQM Modeli ve Atasözlerimiz Negatif Bakış

17 17 Süreçler (Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır) (Vakit nakittir) Liderlik (Bir ülkede iki şey düzelince o ülke de düzelir. Bunlar alimler ve amirlerdir) Ana Performans Sonuçları (Yazın başı pişenin kışın aşı pişer) (Varsa hünerin, var her yerde yerin) İnsan Kaynakları (Testiyi kıranla suyu getiren farklıdır) Politika Strateji (Yanlış hesap Bağdat’tan döner) İK Sonuçları (Sevelim sevilelim) Toplum. Sonuç. (Ekmeden biçilmez) Müşteri Sonuç. (Müşteri velinimetimizdir) Yenileşme ve Öğrenme (Eski köye yeni adet getirelim) (Üstümüze vazife olmayan işlere karışalım) (Birbirimize işlerimizi öğretelim) Ortaklık Kaynaklar (Ucuz alan pahalı alır) (Bir elin nesi var iki elin sesi var) EFQM Modeli ve Atasözlerimiz Pozitif Bakış

18 18 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Öğrenci, Veli, İşletme ve Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Sonuçlar % 25 Çalışanlar ile İlgili Sonuçlar % 13 Okul/KurumPlanı % 9 İnsan Kaynakları Yönetimi % 6 Maddi Kaynakların, Bilgi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi % 4 SüreçYönetimi % 12Finansalve Temel Performans Sonuçları % 17 GİRDİLERSONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Sonuçları % 5 İŞLEMLER Liderlik % 9 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Ödülü Modeli

19 19 9 ANA KRİTER, * ( Girdi ve İşlemler Kriteri) 39 (+11)* Alt Kriter * ( Sonuç Kriteri) + 114 (+29)* Gösterge ** 153 (+40)* = 193 * bulunur. * Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları için ek kriter ve gösterge sayısı MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ GENEL YAPISI

20 20 DEĞERLENDİRME SONUCUNDA İKİ TEMEL SONUÇTAN BİRİNE ULAŞILIR: Kriterin alt göstergesi 1- İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANDIR (İAA) veya 2- KUVVETLİ YÖN (KY) dür. PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır

21 1e 1d 1d GİRDİ KRİTERLERİ ALT KRİTERLER “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır. Liderlik Okul/Kurum Planı İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi Süreçler 1234512345 1c 1b1a 5e 5d 5d 5c 5b5a

22 22 GİRDİ VE İŞLEMLER KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI TASARIMTASARIM –MEVZUATA UYGUNLUK –BİLİMSELLİK –SONUÇ ALINABİLİRLİK UYGULAMAUYGULAMA –SİSTEMATİK UYGULAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRMEİZLEME VE DEĞERLENDİRME –DÜZENLİ GÖZDEN GEÇİRME VE GELİŞTİRME/İYİLEŞTİRME –KIYASLAMA VE GELİŞTİRME/ İYİLEŞTİRME PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır

23 23 TASARIM; teknik, araç ve gereç anlamına gelir. Modelin sorguladığı alanın hangi yöntem, teknik, araç ve gereçle yapıldığının belirlendiği boyuttur. Tasarım incelenirken; Mevzuata uygunluk, Bilimsellik ve Sonuç alınabilirlik bakımından incelenir. PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır

24 24 UYGULAMA; TASARIMIN OKULUN/KURUMUN İLGİLİ BÜTÜN BÖLÜMLERİNDE PERİYODİK - SİSTEMATİK - OLARAK HAYATA GEÇİRİLMESİ ANLAMINA GELİR. PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır

25 25 İZLEME VE DEĞERLENDİRME;  Tasarım ve uygulamanın makul bir dönemde amaca ne kadar hizmet ettiğinin test edilmesi,  Gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi,  Bu aşamada ilgili alanda başarısı ile bilinen okulların incelenmesi (Benchmarking: Kıyaslama yapılması) ve  Buradaki uygulamaların transfer edilmesi veya tasarım ve uygulamanın başarısının teyit edilmesi ile ilgilidir. PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır

26 26 1. Kriter: Liderlik (90 Puan) Alt Kriterler a)Liderlerin önderliğinde, okul/kurum misyon, vizyon, ilke ve değerlerini nasıl oluşturmaktadır? b)Liderler, okul/kurumun ilke ve değerlerini davranışlarına nasıl yansıtmakta ve bir kalite kültürü doğrultusunda nasıl örnek ve önder olmaktadırlar? c)Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya nasıl destek sağlamaktadır? d)Okul/kurum içinde her düzeydeki liderler nasıl tanımlanmakta ve yönetime nasıl destek sağlamaktadırlar? (kurul ve komisyon çalışmaları, etkinlikler, temel süreçlerin tanımlanması vb.) e)Liderler okul/kurum çalışanları, hizmet götürülen kesim ve işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla olan ilişkileri nasıl yönetmektedir? (Bu kesimlerin istek, beklentileri dinleme, yanıtlama ve önerileri alma, başarıları tanıma, takdir etme vb.) f)Okulda/kurumda liderler kendi liderlik etkinliklerini nasıl ölçmekte, değerlendirmekte ve iyileştirmektedir? g)Okul/kurum liderleri bireysel gelişimlerini nasıl sağlamaktadır? h)Okul/kurum liderleri toplumsal-sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine nasıl destek olmaktadır?

27 27 1. Kriter: Liderlik (90 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alt Kriterler nasıl  Liderler; işletmeler, sosyal ortaklar, işçi/işveren sendika ve konfederasyonları, meslek kuruluşları ile STK’larla ilişkileri nasıl yönetmektedir? nasıl  Liderler, İl Meslekî Eğitim Kurulu ile olan ilişkileri nasıl yönetmektedir?

28 28 2. Kriter: Okulun/Kurumun Planı (90 Puan) Alt Kriterler a)Okul/kurum, mevcut durum analizini nasıl yapmaktadır? b)Okul/kurum, stratejik plânlamasını yaparken; mevcut kurumsal performansını (öz- değerlendirmesini), araştırma ve inceleme faaliyetlerini, Bakanlık plânlamalarını, yakın çevrenin ekonomik ve demografik göstergelerini, eğitimde ve bilimde yaşanan gelişmeleri nasıl dikkate almaktadır? c)Okul/kurum, stratejik planlamasında paydaş beklentilerini/ihtiyaçlarını nasıl tespit etmekte ve planlarına nasıl yansıtmaktadır? d)Okul/kurum, stratejik plan girdileri ile ilgili gelecek tahminlerini nasıl belirlemekte ve planlamaya nasıl yansıtmaktadır? e)Okul/kurum, misyonunu, vizyonunu, ilke ve değerlerini, stratejik amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini ve/veya projelerini ve birbirleriyle uyumlu olarak nasıl belirlemektedir? f)Okul/kurum, performans göstergelerini nasıl belirlemekte ve nasıl değerlendirmektedir? g)Okul/kurum, stratejik planı ve eylem planlarını/gelişim planlarını, süreçleriyle nasıl ilişkilendirmektedir? h)Okul/kurum, eylem planlarını/gelişim planlarını, maliyetlendirme ve bütçelendirmeyi nasıl yapmaktadır? i)Okul/kurum, stratejik planını ilgililere nasıl duyurmakta, kilit süreçler aracılığıyla planın yayılımı nasıl yapmakta, düzenli olarak nasıl gözden geçirmekte ve güncellemektedir?

29 29 2. Kriter: Okulun/Kurumun Planı (90 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alt Kriterler nasıl  Okul/kurum, stratejik plânlamasını yaparken; işgücü piyasasının durumunu, nasıl dikkate almaktadır? nasıl  İl ve Bakanlık düzeyindeki Meslekî Eğitim Kurulları nasıl izlenmektedir. nasıl  İşgücü piyasasının durumu, işletmelerin beklenti ve ihtiyaçları, pazarın durumu, yeni gelişen meslekler vb. hususların dikkate alınarak eğitim programlarının/planlarının hazırlanması/ güncellenmesi nasıl yapılmaktadır? nasıl  İşgücü durumu, işletmelerin beklenti ve ihtiyaçları, pazarın durumu, yeni gelişen meslekler vb. hususların dikkate alınarak eğitim ortamının, araç-gereç ve donanımın hazırlanması/güncellenmesi nasıl yapılmaktadır? nasıl  Mezunların istihdamı ve izlenmesi nasıl yapılmaktadır?

30 30 3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi (60 Puan) Alt Kriterler a)Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinlikleri nasıl analiz edilmekte ve okul/kurum içi görevlendirmelerde nasıl dikkate alınmaktadır? b)Çalışan performansının değerlendirilmesi, uygun bir şekilde takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi nasıl yapılmaktadır? c)Çalışanların bilgi birikimi ve niteliklerinin geliştirilmesi nasıl yapılmaktadır? d)Ekiplerin oluşumu ve çalışması nasıl sağlanmaktadır? e)Çalışanların yönetime katılımı nasıl sağlanmaktadır? f)Çalışanların iletişim gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması nasıl yapılmaktadır? g)Okul/kurum içerisindeki görev dağılımı ve görev tanımlarının yapılması, okuldaki kurul ve komisyonların oluşumu, çalışanların ve kurulların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır? h)Çalışandan gelen yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ve proje önerilerinin değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır? i)Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi nasıl yapılmaktadır? j)Çalışanların ücret ve ücret dışı olanaklardan adil bir şekilde yararlanması nasıl sağlanmaktadır?

31 31 3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi (60 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alt Kriterler nasıl  Ulusal ve uluslar arası eğitim olanaklarının değerlendirilerek çalışanların meslekî bilgileri nasıl güncellenmektedir? nasıl  Çalışanlar ile iş piyasasının ilişkilerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin işbaşı eğitimleri nasıl sağlanmaktadır? nasıl  Usta öğretici vb. öğretmen dışındaki eğitmen ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması; bu tür personelin izlenmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

32 32 4. Kriter: Maddi Kaynakların Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi (40 Puan) Alt Kriterler a)Okul/kurum maddi kaynaklarını, belirlenen stratejik plan ve eylem planlarını/gelişim planlarını destekleyecek şekilde nasıl kullanmaktadır? b)Okul/kurum işbirliklerini ve bilgi birikimini nasıl yönetmektedir? c)Okul/kurum bina, donanım ve malzemeleri etkili ve verimli olarak nasıl kullanmaktadır? d)Her türlü bina, donanım ve malzemenin bakım, onarım, temizlik ve güvenliği nasıl sağlanmaktadır? e)Teknolojik gelişmeler nasıl takip edilmekte ve okula/kuruma nasıl kazandırılmaktadır? f)Teknoloji ve bilgi birikiminden azami ölçüde nasıl yararlanmaktadır? g)Okul/kurum bütçesi nasıl yönetilmektedir? h)Okul/kurum paydaşlarıyla bilgiyi nasıl paylaşmaktadır?

33 33 Alt Kriterler nasıl  Atölyelerin amacına uygun, etkin ve verimli kullanılması nasıl sağlanmaktadır? nasıl  Temrinlik malzemenin sağlanması, etkin ve verimli kullanılması nasıl yapılmaktadır? 4. Kriter: Maddi Kaynakların Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi (40 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları

34 34 5. Kriter: Süreç Yönetimi (120 Puan) Alt Kriterler a)Okul/kurum süreçleri nasıl analiz edilmekte ve tanımlanmaktadır? b)Okul/kurum kritik ve kilit süreçlerini nasıl belirlemektedir? c)Okul/kurum süreçlerinin performansı nasıl ölçülmekte ve yönetilmektedir? d)Okul/kurum süreçleri nasıl gözden geçirilmekte ve iyileştirilmektedir?

35 35 SONUÇ KRİTERLERİ “NE” elde edildiğini incelemektedir. Olumlu eğilimlerin varlığı Hedeflere erişim Sonuçların okul/kuruma ait olması Karşılaştırma (İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyilerle) Kriter göstergelerinin tamamını kapsaması Alanla ilgili olanları kapsaması 6a 6b 9a 9b 6 ÖĞRENCİ, VELİ VE HİZMETTEN YARARLANANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR 9 FİNANSAL VE TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

36 36 SAYISAL SONUÇ EĞİLİM GÖSTERME (olumlu eğilim veya yüksek performans) HEDEF VE HEDEFE ULAŞMA (uygun hedefler) KARŞILAŞTIRMA (İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyilerle) SONUÇLARIN OKUL/KURUMA AİT OLMASI KAPSAM KRİTER GÖSTERGELERİNİN TAMAMINI KAPSAMASI ALANLA İLGİLİ OLANLARI KAPSAMASI PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır SONUÇ KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI

37 37 Kriterler Arası İlişkiler Kriter 3. & 7. 5. & 6. 4./5. & 9. 2. & 1.– 9.

38 38 6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (70 Puan) Göstergeler 1.Okul/kurum hizmetlerine ulaşma 2.İletişim 3.Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) 4.Güvenilirlik 5.Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri 6.Güvenlik 7.Kararlara katılım 8.Öğrenci işleri 9.Ders programları 10.Öğrenme/öğretme yöntemleri 11.Sınıf ortamı 12.Ders araç gereçleri 13.Ders arası (Dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği) 14.Okulun fiziki ortamı 15.Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa) 16.Sosyal, kültürel, bilimsel, sportif vb. faaliyetler 17.Belirli gün ve hafta kutlamaları 18.Öğrenci kulüpleri 19.Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür 20.Olumlu davranış kazanma

39 39 6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (40 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Göstergeler 1.Atölye eğitimi 2.İşletmelerdeki eğitim 3.Rehberlik ve danışmanlık 4.İşe ilişkin tavır, tutum, davranış kazanma

40 40 6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (60 Puan) Göstergeler 1.Okul/kurum hizmetlerine Ulaşma 2.İletişim 3.Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) 4.Güvenilirlik 5.Rehberlik ve yönlendirme 6.Güvenlik 7.Kararlara katılım 8.Öğrenci işleri 9.Ders programları 10.Sınıf ortamı 11.Ders araç gereçleri ve donatım 12.Ders arası (dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği) 13.Okulun fiziki ortamı 14.Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa) 15.Sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetler (katılımcı veya izleyici olarak) 16.Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür 17.Olumlu davranış kazanma

41 41 6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (40 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Göstergeler 1.Atölye eğitimi 2.İşletmelerdeki eğitim 3.Rehberlik ve danışmanlık

42 42 Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları 6a.3 Kriter: İşletme ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (50 Puan) Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Göstergeler 1.İletişim 2.İşbirliği 3.Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) 4.Güvenilirlik 5.Kararlara katılım 6.Okulda uygulanan programların niteliği ve yeterliliği 7.Program geliştirme 8.Eğitimcilerin yeterliliği 9.Eğitim araç-gerecinin, okul ve atölye donanımının yeterliliği 10.İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin işe ilişkin tavır tutum ve davranışları 11.İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin ekip çalışmalarına yatkınlığı 12.İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yatkınlığı 13.İşletmede çalışan/staj gören/mezun öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyi

43 43 6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları (120 Puan) Göstergeler 1.Öğrenci devamsızlık oranları 2.Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları 3.Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları 4.Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci sayıları 5.Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci sayıları 6.Sağlık kuruluşlarına sevk alan öğrenci sayıları 7.Rapor alan öğrenci sayıları 8.Öğrenci ve veliden gelen öneri/dilek sayıları 9.Öğrenci ve veliden gelen şikayet sayıları 10.Öğrenci ve velilerin iyileştirme çalışmalarına gönüllü katılım sayıları 11.Okulda kaza geçiren öğrenci sayıları 12.Öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyet sayıları ve bu faaliyetlere katılım oranı 13.Okul-aile işbirliğinin sağlandığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım oranları 14.Öğrenci ve velilerin memnuniyet anketlerine cevap verme oranları 15.Öğrencilere ve velilere sunulan hizmetler nedeniyle okula verilen ödül ve unvanlar 16.Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine ilişkin sonuçlar 17.Okulda üretilen proje sayısı 18.Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılan projelerle ilgili sonuçlar 19.İdari denetim, teftiş ve/veya ziyaretlerde okulun öğrenci ve velilere sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlara ilişkin sonuçlar

44 44 6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları (120 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Göstergeler 1.Mezuniyet sonrası işe yerleştirilen öğrenci sayıları, 2.İşletmelerde pratik eğitim yaptırılan öğrenci sayısı, 3.Öğrenci, veli ve işletmeden gelen öneri/dilek sayıları, 4.Öğrenci, veli ve işletmeden gelen şikayet sayıları, 5.Öğrenci, veli ve işletmelerin iyileştirme çalışmalarına (gönüllü) katılım sayıları, 6.Okulda/işletmede kaza geçiren öğrenci sayıları, 7.Öğrenci, veli ve işletmelerin memnuniyet anketlerine cevap verme oranları 8.İşbirliği yapılan işletme sayıları, 9.İşletmelerle ortak yürütülen proje/faaliyet sayıları

45 45 7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (80 Puan) Göstergeler 1.Kariyer geliştirme 2.İletişim 3.Yetkelendirme (çalışanın görevi ile ilgili güçlü kılınması) 4.Fırsat eşitliği 5.Kararlara katılım 6.Yönetimden memnuniyet 7.Takdir-tanıma sistemi 8.Performans değerlendirme sistemi 9.Okulun vizyon, misyon ve değerlerine ilişkin algılamalar 10.Destek (moral, motivasyon, kariyer, ekipman vb.) 11.Okulda bulunan araç, gereç 12.Okul/Kurum ortamı (fiziki şartlar ve psiko-sosyal şartlar) 13.Çalışana okul tarafından sağlanması gereken hizmetler

46 46 7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (80 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Göstergeler 1.Atölye ortamı ve donanımı 2.Okulun işletme seçimi

47 47 7b. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları (50 Puan) Göstergeler 1.İyileştirme ekip sayısı, çalışanların katılım oranları 2.Öneri sistemlerine çalışanların katılım oranları 3.Önerilerin dikkate alınma oranı 4.Çalışanlarca iletilen şikayet sayıları 5.Şikayetlerin dikkate alınma durumu 6.Eğitim ve gelişim düzeyleri (örneğin: lisans tamamlayan, yüksek lisans ve doktora yapanlar) 7.Yıllık kişi başına alınan hizmet-içi eğitim saati (Okul/kurum içi ve okul/kurum dışı) 8.Çalışanlara verilen ödül/belge sayıları ve bunların çalışan sayısına oranı 9.Memnuniyet anketlerine katılım oranları 10.Sevk, izin ve rapora dayalı devamsızlık durumu ve çalışan sayısına oranı 11.İş kazaları 12.Okulda görev yapan öğretmenlerin, bu okuldaki ortalama görev süresi 13.Çalışana sağlanan ücret dışı hizmetlerin (Kreş, servis, gezi ve sosyal, kültürel, sportif vb. etkinlikler) her bir alanıyla ilgili faaliyet sayıları ve katılım oranları 14.İdari denetim, teftiş ve/veya ziyaretlerde okulun çalışanlarına sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlara ilişkin sonuçlar

48 48 8. Kriter: Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile ilgili Performans Sonuçları (50 Puan) Göstergeler 1.Okul/kurumun diğer okul/kurumlarla bilgi, deneyim paylaşımı ve çevre ile olan ilişkileriyle ilgili sonuçlar 2.Çevreye duyarlılık ve doğal ortamın korunmasına ilişkin sonuçlar 3.Doğal kaynakların korunmasına ilişkin sonuçlar 4.Okul/kurumun medyada yer almaya ilişkin sonuçlar 5.Toplumsal çevreyi geliştirmeye yönelik her türlü faaliyetlerle ilgili sonuçlar 6.Özel eğitim ihtiyacı olanlarla varsa toplumsal açıdan dezavantajlı bireylere sağlanan desteğe ilişkin sonuçlar 7.Toplum memnuniyetiyle ilgili kazanılan unvan ve ödül sayısı 8.Okul/kurumun halk sağlığı, sosyal, kültürel, sportif vb. alanlarda toplumsal sorumluluk gereği gönüllü yaptığı faaliyet sayısı

49 49 9a. Kriter: Finansal Sonuçlar (30 Puan) Göstergeler 1.Gelir ve gidere ilişkin sonuçlar 2.Harcamaların okul/kurum stratejik plan ve eylem planları ile uyumu 3.Verimlilik, tasarrufa ilişkin sonuçlar 4.Bütçe hedeflerine ulaşma oranı

50 50 9a. Kriter: Finansal Sonuçlar (30 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Göstergeler 1.Üretim miktarı, satışlar kâr- zarar durumu

51 51 9b. Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar (140 Puan) Göstergeler 1.Okulun sınıf ve her bir ders için başarı düzeyleri 2.Bir üst öğrenim kurumuna sınavla yerleştirilen öğrenci oranları 3.Bir üst öğrenim kurumuna sınavsız yerleştirilen öğrenci oranları 4.Sınıfını doğrudan geçen öğrenci oranları 5.Okulun başarısından dolayı yerel ve genel basında yer alma durumu 6.Ulusal ve uluslar arası düzenlenen yarışmalarda alınan sonuçlar 7.Okulda üretilen projeler, yayınlar vb. alanlara ilişkin sonuçlar 8.Süreçlere ilişkin sonuçlar 9.Yeni süreç tasarımına ilişkin sonuçlar 10.Stratejik plan hedeflerinin gerçekleşme durumuna ilişkin sonuçlar 11.Merkezi sistem sınavları ile il düzeyinde yapılan sınavlara ilişkin sonuçlar 12.Bina, donanım, araç gereç ve sarf malzemelerinin ekonomik, verimli ve etkili kullanımına ilişkin sonuçlar 13.Öğrenci/öğretmen oranı 14.Kütüphane, bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinden yararlanma oranı 15.Üniversiteler, eğitim ile ilgili kuruluşlarla yapılan işbirliklerine ilişkin sonuçlar 16.Özdeğerlendirme sonuçları doğrultusunda yapılan iyileştirme sayıları 17.Teftiş puanları, okulu başarılı gösterebilecek diğer uygulamalara ilişkin sonuçları 18.Öğrenci disiplin olaylarıyla ilgili sonuçlar

52 52 9b. Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar (140 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Göstergeler 1.Mezun olduğu alanda istihdamı sağlanan öğrenci sayıları 2.İstihdam sayısının mezunlara oranı 3.Mezunlara yönelik talebe ilişkin sonuçlar 4.Yeni uygulamaya konan programlar, yöntem ve teknikler 5.Alanı ile ilgili bir üst öğrenim kurumuna yerleştirilen öğrenci sayıları

53 53 Boyut Kriter No Kriterler Kriter Puanı Kriter % Boyut % Girdiler 1 Liderlik 909 28 2 Okulun/Kurumun Planı 909 3 İnsan Kaynakları Yönetimi 606 4 Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi 404 İşlemler 5 Süreç Yönetimi 12012 Sonuçlar 6a.1 Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 70 25025 60 6a.2 Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 60 6b6b Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları 120 7a7a Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 80 13013 7b7b Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları 50 8a8a Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 505 9a9a Finansal Sonuçlar 30 17017 9b9b Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 140 Toplam1000100

54 54 Boyut Kriter No Kriterler Kriter Puanı Kriter % Boyut % Girdiler 1Liderlik 909 28 2Okulun/Kurumun Planı 909 3İnsan Kaynakları Yönetimi 606 4 Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi 404 İşlemler 5Süreç Yönetimi 12012 Sonuçlar 6a.1Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları40 25025 60 6a.2Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları40 6a.3İşletme ile İlgili Memnuniyet Sonuçları50 6b Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları 120 7aÇalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 80 13013 7bÇalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları 50 8a Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 50 5 9aFinansal Sonuçlar 30 17017 9bTemel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 140 Toplam1000100

55 55 1 Kriter: Liderlik (90 Puan) Değerlendirme Mantığı Alt Kriterler Tasarım  Mevzuata Uygunluk  Bilimsellik  Sonuç Alınabilirlik Uygulama  Sistematik Uygulama İzleme ve Değerlendirme  Düzenli Gözden Geçirme ve Geliştirme/İyileştirme  Kıyaslama ve Geliştirme/ İyileştirme a)Liderlerin önderliğinde, okul/kurum misyon, vizyon, ilke ve değerlerini nasıl oluşturmaktadır? b)Liderler, okul/kurumun ilke ve değerlerini davranışlarına nasıl yansıtmakta ve bir kalite kültürü doğrultusunda nasıl örnek ve önder olmaktadırlar? c)Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya nasıl destek sağlamaktadır? d)Okul/kurum içinde her düzeydeki liderler nasıl tanımlanmakta ve yönetime nasıl destek sağlamaktadırlar? (kurul ve komisyon çalışmaları, etkinlikler, temel süreçlerin tanımlanması vb.) e)………………. 1 (0-9) 2 (10-22) 3 (23-35) 4 (36-49) 5 (50-67) 6 (68-90) Puan (*) Kriterin alt kriterleri ile ilgili hiç kanıt yok Kriterin alt kriterleri ile ilgili tasarım kanıtları var Kriterin alt kriterleri ile ilgili uygulama kanıtları var Kriterin alt kriterleri ile ilgili sistematik uygulama kanıtları var Kriterin alt kriterleri ile ilgili düzenli gözden geçirme ve geliştirme/ iyileştirme kanıtları var Kriterin alt kriterleri ile ilgili kıyaslama örnekleri ve geliştirme/iyileştirme kanıtları var

56 56 6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (70 Puan) ML (40 Puan) Değerlendirme Mantığı Göstergeler Sayısal Sonuç  Eğilim Gösterme  Hedef ve Hedefe Ulaşma  Karşılaştırma (İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyilerle)  Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması Kapsam  Kriter Göstergelerinin Tamamını Kapsaması  Alanla İlgili Olanları Kapsaması 1.Okul/kurum hizmetlerine ulaşma 2.İletişim 3.Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) 4.Güvenilirlik 5.Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri 6.Güvenlik 7.Kararlara katılım 8.Öğrenci işleri 9.Ders programları 10.Öğrenme/öğretme yöntemleri 11.. ………………………………… 1 (0-7) 2 (8-17) 3 (18-27) 4 (28-37) 5 (38-52) 6 (53-70) Puan (*) Kriterin göstergeleri ile ilgili sonuç yok Kriterin göstergeler i ile ilgili 1 yıllık sonuç var ve hedefi karşılıyor Kriterin göstergeler i ile ilgili 2 yıllık olumlu sonuç var ve hedefleri karşılıyor Kriterin göstergeleri ile ilgili 3 yıllık sonuç var, hedefleri karşılıyor ve göstergelerle ilgili az sayıda karşılaştırma var Kriterin göstergeleri ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var, hedefleri karşılıyor ve göstergelerin çoğunluğunda karşılaştırma var Kriterin göstergeleri ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var, hedefleri karşılıyor ve göstergelerin tamamında karşılaştırma var Sonuçlar okula/kuruma ait ve kapsamı karşılıyor (*) Her bir puanlama aralığında; sonuçların okula/kuruma ait olduğu ve hedef kitleyi (öğrenciyi) kapsadığı varsayılarak puan verilir.

57 57 Kriter Sıra No DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Kriter Puanı Verilen Puan GİRDİER 1 Liderlik 90 2 Okulun/Kurumun Plânı 90 3 İnsan Kaynakları Yönetimi 60 4 Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi 40 İŞLEMLER 5 Süreç Yönetimi 120 SONUÇLAR 6 a.1 Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 70 250 a.2 Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 60 b Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları 120 7 a Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 80 130 b Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları 50 8 Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 50 9 a Finansal Sonuçlar 30 170 b Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 140 TOPLAM PUAN1000

58 58 Kriter Sıra No DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Kriter Puanı Verilen Puan GİRDİER 1 Liderlik 90 2 Okulun/Kurumun Plânı 90 3 İnsan Kaynakları Yönetimi 60 4 Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi 40 İŞLEMLER 5 Süreç Yönetimi 120 SONUÇLAR 6 a.1 Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 40 250 a.2 Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 40 a.3 İşletme ile İlgili Memnuniyeti Sonuçları 50 b Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları 120 7 a Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 80 130 b Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları 50 8 Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 50 9 a Finansal Sonuçlar 30 170 b Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 140 TOPLAM PUAN1000

59 EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SÜRECİ A D I M L A R I 1. Adım: Eğitimde Kalite Ödülü Başvuru Raporlarının Bakanlığa Gönderilmesi 2. Adım: Bakanlık Değerlendiricilerinin belirlenmesi 3. Adım: Bakanlık Değerlendirici Ekibin Eğitilmesi 4. Adım: Rapor Değerlendirme Çalışmalarının Planlanması 5. Adım: Bireysel Değerlendirme 6. Adım: Bireysel Değerlendirme Sonuçlarının Sekreterya’ya Teslimi 7. Adım: Ödül Başvuru Raporlarının Değerlendirilmesi 8. Adım: Uzlaşım Toplantısı 9. Adım: “Okul/Kurum” ve “Ekip” Kategorilerinde İlk 10’a Girenlerin Belirlenmesi 10. Adım: İlk 10’a Giren Okul/Kurum ve Ekiplerin Açıklanması 11. Adım: Saha Ziyaretine Gidecek Ekip Liderleri ve Üyelerinin Belirlenmesi 12. Adım: Saha Ziyaretinde Görüşüleceklerin Belirlenmesi 13. Adım: Saha Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi 14. Adım: Saha Ziyareti Değerlendirme Raporlarının Sekreterya’ya Teslimi 15. Adım: Saha Ziyareti Raporlarının İncelenmesi, Dereceye Girenlerin Belirlenmesi 16. Adım: Ödül Törenine Katılacaklara Gerekli Duyurunun Yapılması 17. Adım: Ödül Alacak Okul/Kurum Temsilcilerinin Ankara’da Misafir Edilmesi 18. Adım: TKY Uygulamaları Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni

60 Kalite yönetiminde kararlı olun!”

61


"MEB EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ. Marifet iltifata tabidir İltifatsız marifet zayidir. Türk Atasözü PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları