Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsani Değerler Beş Temel İnsani Değer Beş Temel İnsani Değer (insanda ortaya çıkış sırasıyla) şunlardır: Sevgi, Hakikat, Doğru Davranış, İç Huzur, Şiddetten.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsani Değerler Beş Temel İnsani Değer Beş Temel İnsani Değer (insanda ortaya çıkış sırasıyla) şunlardır: Sevgi, Hakikat, Doğru Davranış, İç Huzur, Şiddetten."— Sunum transkripti:

1

2 İnsani Değerler

3 Beş Temel İnsani Değer Beş Temel İnsani Değer (insanda ortaya çıkış sırasıyla) şunlardır: Sevgi, Hakikat, Doğru Davranış, İç Huzur, Şiddetten Kaçınma.

4 Beş Temel İnsani Değer çok sayıda Alt Değer içerir. Örneğin Beş DeğerAlt Değer SEVGİ :Şefkat HAKİKAT:Doğruyu söylemek DOĞRU DAVRANIŞ:Dürüstlük İÇ HUZUR:Sükûnet ŞİDDETTEN KAÇINMA:Alçakgönüllülük - Alt Değerler’in hepsi de birer Erdem’dir -

5 İnsani Değerler kişinin kendi Yüreğinde doğuştan mevcuttur. Kişi, Beş İnsani Değer’i kendi Kalbinde aramalı ve doğal bir şekilde de içinden dışarıya çıkarmalıdır.

6 İnsanın bu Beş İnsani Değer’i içinden dışarıya çıkarması, günlük hayatta uygulaması demektir. Üstelik, bu Beş İnsani Değer’i hiçbir zaman birbirinden ayırmayıp, bir Bütün halinde uygulamalıdır.

7 Beş İnsani Değer’in günlük hayatta uygulanması iyi bir karakterin oluşmasını sağlayacaktır. İyi bir karakterin geliştirilmesi de Eğitimin asıl Hedefi değil midir zaten?

8 SEVGİ

9 Sevgi, aslında herkesin doğasında fıtraten (doğuştan) var olan Yüce Enerji’dir. Dolayısıyla, diğer dört Değer olan Hakikat, Doğru Davranış, İç Huzur ve Şiddetten Kaçınma’yı köklerinden besleyen Can Suyu’dur Sevgi.

10 Bir insanda ortaya çıkan ilk his, Sevgi’dir. Hayat Sevgi’yle başlar: İnsan annesini, babasını, kardeşlerini, akrabalarını, arkadaşlarını sevmekle başlayıp, giderek Doğa’yı sever.

11 Sevgi’nin hayat boyunca kendini ifade etme ve gelişme alanlarını da Sözlerimiz, Faaliyetlerimiz ve Düşüncelerimizoluşturur.

12 Sevgi’den ortaya çıkan yansımaya ve kıvılcıma Hakikat denir. Sevgi, faaliyet olarak ifade edilince, Doğru Davranış olur.

13 Sevgi’nin üzerinde tefekkür edildiğinde, gönül İç Huzur’a kavuşur. Sevgi’nin Kaynağı’nı araştırıp ne olduğunu idrak ettiğimizde de, Şiddetten Kaçınma dediğimiz Yüce Prensip ortaya çıkar.

14 HAKİKAT

15 Hakikat, Zaman ve Mekân’la kısıtlı değildir. Hakikat, tüm ülkeler ve tüm iklimler için ve her zaman herkes için aynıdır, hiç değişmez.

16 Geçmişte, şimdi ve gelecekte hiç değişmeden kalan Tek bir Evrensel Hakikat vardır. Hayatın her safhasında, hiç değişmeyen Tanık olarak, Hakikat daima mevcuttur.

17 Hakikat’in gerçek anlamı, Vicdan’dır. Vicdan daima doğruyu söyler. Sözlerimiz de Vicdan’a bağlı kaldıkları vakit Hakikat’e dönüşürler.

18 Dolayısıyla, insan daima doğruyu söylemelidir, yani hiç yalan söylememelidir yani hiç yalan söylememelidir ki, sözleri Vicdan’a bağlı kalıp, Hakikat’e dönüşebilsin.

19 DOĞRU DAVRANIŞ

20 Hakikat’e bağlı kalarak faaliyette bulunduğumuzda, buna Doğru Davranış denir. Yani Vicdanımız’ın sesini yansıtan eylemdir Doğru Davranış.

21 “İyiyi kötüden ayırt etme bilgisiyle dolup taşan tavır” olan Ahlâk’ın yeşerip boy atmasını Doğru Davranış sağlar. “İyi olanı yap, iyi olanı gör, iyi ol” düsturu, bu Değerin özünü ve maksadını ortaya koyar.

22 Doğru Davranış ancak Arzulara Set Çekme uygulamasının hayata geçirilmesiyle ifade bulabilir. Arzulara Set Çekme de Yiyecek (ve Su), Zaman, Enerji ve Para israfının tamamen önlenmesini gerektirir.

23 Yiyecek israf edilmeyip ihtiyacı olanlara verilmelidir. Konuşma da insanın son derece değerli olan Enerjisi’ni boşa harcadığı için, insan çok konuşmamalıdır. Zaman da boşa harcanmamalıdır. “Boşa giden zaman, boşa giden hayat demektir.” Sırf cebimizde Para var diye gereksiz şeyler için parayı çarçur etmemeliyiz. “Paranın çarçur edilmesi kötülüktür.”

24 Doğru Davranış, insanın giderek •Sükûnete kavuşmasını, •Dengeli yaşamasını ve •Ilımlı olmasını sağlar.

25 İÇ HUZUR

26 İç Huzur, insanın zihnindeki düşünce düğümlerini denetleyerek Gönlünü sükûnete kavuşturması ve Kalbini açmasıdır.

27 İç Huzur, mantık yoluyla ulaşılan bir kanaat olmayıp, her tarafa yayılan ve arındıran bir Atmosfer’dir.

28 Hakiki İç Huzur, kazanç da olsa kayıp da olsa, acı da olsa mutluluk da olsa, sakin düşünceler taşıyarak Ilımlılığın korunması demektir. İç Huzur’a kavuşmak için öfkeden uzak durmak gerekir.

29 Dolayısıyla, ancak Hakikat’e ve Doğru Davranış’a bağlı kaldığımızdadır ki, İç Huzur’u da en olgun haliyle deneyimleyebiliriz.

30 İç Huzur’u en olgun haliyle deneyimleyen kimse de her zaman için şiddetten kaçınacaktır.

31 ŞİDDETTEN KAÇINMA

32 Bütün İnsani Değerler’in doruk noktası Şiddetten Kaçınma’dır. Sevgi, Hakikat, Doğru Davranış ve İç Huzur; Şiddetten Kaçınma’da özümsenirler.

33 İnsan, Sevgi’nin herkeste doğuştan var olan Yüce Enerji olduğunu idrak ettiği vakit, Şiddetten Kaçınma prensibini daha iyi anlayacaktır.

34 Şiddetten Kaçınma’nın gerçek anlamı, herhangi bir varlığı düşünceyle, sözle ve hareketleincitmemektir.

35 Dolayısıyla Şiddetten Kaçınma, hem başkalarına ve genel olarak Doğa’ya zarar vermekten kaçınmayı hem de Yasalara ve Düzene saygı göstermeyi öngörür.

36 İNSANİ DEĞERLERİN DESTEKLENMESİ

37 Beş Temel İnsani Değer ancak BEY sayesinde yeşerip çiçek açar. BEY nedir? B = Baş: Dile getirilen Sözlerin, E = Eller: Yapılan Faaliyetlerin ve Y = Yürek: Kalpten geçen Düşüncelerin ‘Birliği’nin sağlanmasıdır.

38 İnsan, Düşünce, Söz ve Faaliyet’in bir bileşimidir. İnsanlık da Söz, Faaliyet ve Düşünce’nin ‘Birliği’yle ortaya çıkar.

39 SONSÖZ

40 E RDEM K ARAKTER A HLÂK insanlar ve insanlık için hayatidir.

41 İşte, Beş İnsani Değer’in günlük hayatta uygulanması da, insanlarda ve insanlıkta hem Erdem ve Ahlâk gelişimini hem de İyi bir Karakter oluşumunu sağlayacaktır.

42 Karşılıksız Hizmet Vakfı İDE Eğitim Projesi Tüm yayın hakları Karşılıksız Hizmet Vakfı’na aittir. Kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz. Hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz veya yayımlanamaz. Vakıf İrtibat Bürosu: 0212 233 81 98 E-mail: www.insanidegerleregitimi.com


"İnsani Değerler Beş Temel İnsani Değer Beş Temel İnsani Değer (insanda ortaya çıkış sırasıyla) şunlardır: Sevgi, Hakikat, Doğru Davranış, İç Huzur, Şiddetten." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları