Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ik gündemi anket raporu Çalışan Başına Düşen İ K Departman Çalışan Sayısı Tüm yorum ve analizler Emre Kavukcuo ğ lu’na aittir. İ zinsiz olarak herhangibir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ik gündemi anket raporu Çalışan Başına Düşen İ K Departman Çalışan Sayısı Tüm yorum ve analizler Emre Kavukcuo ğ lu’na aittir. İ zinsiz olarak herhangibir."— Sunum transkripti:

1 ik gündemi anket raporu Çalışan Başına Düşen İ K Departman Çalışan Sayısı Tüm yorum ve analizler Emre Kavukcuo ğ lu’na aittir. İ zinsiz olarak herhangibir amaçla kullanılamaz.

2 Göstergeyi Yorumlarken… Çalışan Başına Düşen İ K Çalışan Sayısı;  İ K departmanı için genel bir «performans» göstergesi de ğ ildir,  İ K fonksiyonlarından herhangibirinin başarısını ölçümlemez,  Do ğ ru şekilde kıyaslandı ğ ı, do ğ ru bir şekilde de ğ erlendirildi ğ i sürece, bu bir «verimlilik» göstergesidir,  Mutlak do ğ ru bir sonucu yoktur, ancak kıyaslamalar fikir verebilir, genel olarak kullanılan 1:100 oranıdır (1 İ K çalışanı başına, 100 Çalışan)

3 Bu metri ğ in sonuçları;  Şirketin bulundu ğ u sektöre,  İ K departmanlarının organizasyon yapısına  Şirketin, İ K departmanından beklentilerine,  İ K sistemlerinin IT altyapılarının hazır olma durumuna, yeterlili ğ ine,  İ K çalışanlarının yeterlilikleri ve yetkin olma durumlarına göre de ğ erlendirilmelidir Göstergeyi Yorumlarken…

4 Global Kıyaslamalar… i4cp tarafından, 850 şirket üzerinden yapılan araştırma sonuçlarına göre; Çalışan sayısı / İ K Departman Çalışan Sayısı oranları http://www.i4cp.com/productivity-blog/2010/05/21/how-many-hr-employees-do-you-have-and-should-you-have-in-your-organization

5 Global Kıyaslamalar… «SHRM Human Capital Benchmarking Study» araştırma sonuçlarına göre; Çalışan sayısı / İ K Departman Çalışan Sayısı oranları http://www.businessmanagementdaily.com/1722/whats-the-correct-hr-to-employee-ratio

6 ik gündemi anket sonuçları- katılımcı da ğ ılımı • ik gündemi’nde ankete veri sağlayan şirket sayısı 76’dır. • veri sağlayan şirketlerin %83’ü 101 ve üzerinde çalışan sayısına sahiptir.

7 ik gündemi anket sonuçları- sektörel da ğ ılım • 20 farklı sektörden veri toplanmıştır. • Diğer kategorisinde 16 şirket verisi yer almaktadır: endüstriyel otomasyon/ambalaj/ithalat-ihracat/çimento/gümrükleme/savunma sanayii/reklamcılık/havacılık/güvenlik/ulaşım/çelik/liman işletmeciliği sektörlerinin konsolidasyonudur.

8 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – genel durum • 76 şirketin verisine göre; ortalama olarak ik/çalışan sayısı oranı; 1:119 olarak hesaplanmıştır. • Ölçeklerin küçük olması sebebiyle, 100 çalışanın altında büyüklüğe sahip şirketlerde ( 20/100 kişi arasında değişmektedir ) bir İK çalışanı başına 37 çalışan düşmesi olağan bir durum olarak yorumlanabilir.

9 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – sektörel durum Kişi başına İK çalışan sayılarının, sektör ortalamaları incelendiğinde; • Sağlık, gıda, otomotiv ve hizmet sektörlerinde daha yüksek oranlara rastlanmaktadır.

10 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – perakende Çalışan Sayısı

11 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – fmcg Çalışan Sayısı

12 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – hizmet Çalışan Sayısı

13 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – inşaat Çalışan Sayısı

14 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – sa ğ lık Çalışan Sayısı

15 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – danışmanlık Çalışan Sayısı

16 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – bilişim Çalışan Sayısı

17 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – bankacılık Çalışan Sayısı

18 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – sigorta Çalışan Sayısı

19 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – turizm Çalışan Sayısı

20 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – d.tüketim malları Çalışan Sayısı

21 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – gıda Çalışan Sayısı

22 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – otomotiv Çalışan Sayısı

23 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – telekomünikasyon Çalışan Sayısı

24 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – tekstil Çalışan Sayısı

25 toplam ç.s / ik çalışan sayısı – lojistik Çalışan Sayısı

26 Son söz…  Ankete veri sa ğ layan tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Umarım bu çalışma sizlere katkı sa ğ lamıştır.  Yapmış oldu ğ um grafikler, 1 katılımcı ve üzerindeki sektörleri kapsamaktadır. Di ğ er sektörler ile ilgili bilgi almak isterseniz; emre.kavukcuoglu@anadoluefes.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. emre.kavukcuoglu@anadoluefes.com  Herhangibir yorumunuz varsa da lütfen yukarıda belirtti ğ im mail adresinden bana mesaj gönderiniz.  Bir sonraki ik gündemi anketi, sektörel bazda çalışan devir oranı ve istifa nedenleri konularını kapsayacak. Saygılarımla Emre Kavukcuo ğ lu 11/03/2012


"Ik gündemi anket raporu Çalışan Başına Düşen İ K Departman Çalışan Sayısı Tüm yorum ve analizler Emre Kavukcuo ğ lu’na aittir. İ zinsiz olarak herhangibir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları