Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SağlIk KuruluşlarIndaki TIbbi Cihaz Sorun ve KazalarInIn AraştIrIlmasI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SağlIk KuruluşlarIndaki TIbbi Cihaz Sorun ve KazalarInIn AraştIrIlmasI"— Sunum transkripti:

1 SağlIk KuruluşlarIndaki TIbbi Cihaz Sorun ve KazalarInIn AraştIrIlmasI
Hasan Ali Sökmen 1The Sağlıkta Kalite Yönetimi , Okan Ünv. Mana Sezdi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, İstanbul Ünv. SağlIk KuruluşlarIndaki TIbbi Cihaz Sorun ve KazalarInIn AraştIrIlmasI

2 Günümüzde sağlık kurulusları, ürettikleri sağlık hizmetini nitelik ve nicelik açısından artırabilmek için teknolojiyi ve teknoloji ürünü olan tıbbi cihazları yaygın olarak kullanmaktadır. Ancak ileri teknoloji, birtakım teknoloji kaynaklı problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, hastanelerde kullanılan tıbbi cihazların-gereçlerin kullanımı sırasında yaşanan sorunların saptanıp ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır.

3 Bu cihazların kullanımı sırasında oluşabilecek tehlikelerin engellenmesi için bir takım müdahaleler vardır. Bu müdahaleler, cihazın üretimi ve kullanılacağı yere nakil edilmesi ile başlayıp, cihazın uygun periyotlarla kalibrasyonun sağlanması ve kullanıcının ürün hakkında doğru, güncel bilgiye sahip olarak doğru kullanımı ile devam etmektedir.

4 Tıbbi cihazlar kullanılırken oluşabilecek cihaza bağlı
ya da cihaz uygulanmasına bağlı olarak oluşabilecek hatalar sonrası hastanın zarar görmesi, tıbbi cihaz kazalarını tanımlar.

5 Bunun sebebini; Cihaz kaynaklı, Yanlış veya hatalı kalibrasyon, Cihaz arızası, Sağlık profesyonelinin cihazı kullanırken yetersiz bilgisine bağlı olarak yetersiz ve ihmalkar davranması şeklinde tanımlayabiliriz.

6 Bütün bunlara bağlı olarak hastanın,
hastanede daha uzun süre yatmasına sebep olan, sağlığını bozan, hastaya zarar veren hatta hastanın ölümüne sebep olan tıbbi cihaz kaynaklı tüm vakalar, birer tıbbi cihaz kazasıdır.

7 Tıbbi cihaz kazaları, hasta ölümü yada en azından yaralanma ve sakatlanmaya sebebiyet vereceğinden göz ardı edilemeyecek , üzerinde yoğunlaşılması gereken problemlerdir. Kullanılan cihazlar, yüksek teknoloji ürünü olduklarından, kazalar, büyük oranda kullanıcı hatası sonucunda meydana gelmektedir

8 Malzeme ve Metod Bu çalışma ameliyathane, yoğun bakım ve acil serviste çalışan sağlık personeli ile gerçekleştirilmiştir. 115 kişiden alınan anket sonuçlarının kullanılabilir olduğu saptanmış, diğer 10 adet anket geçersiz sayılmıştır. Kişilerle yüz-yüze görüşülememiş, anketlerin kendileri tarafından uygun olduklarında tamamlanması beklenmiştir.

9 Anketler, Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Acil
olmak üzere 3 ayrı grup halinde sunulmuştur. Bu anketler içerisinde ortak olan sorular da yer almaktadır. Anketlerde kişi özelliği olarak sadece meslek ve meslekteki çalışma yılı sorulmuş, elde edilen bilgiler yorumlamada faydalı olmuştur.

10 Acil serviste; 22 hemşire ve acil tıp teknikeri, Ameliyathanede ; 21 hemşire ve ameliyathane teknisyeni, Yoğun bakımda; 72 hemşire ve toplum sağlığı teknisyeni; Anketlerde sorulara evet-hayır ve evet ise vakayı kaç kez yaşadığı şeklinde cevap alınmaya çalışılmıştır.

11 Çalışma, 3 özel hastane (Avcılar Medicana Hastanesi, Acıbadem İnternational Hastanesi, Bahçelievler Medical Park Hastanesi) ve 2 eğitim-araştırma hastanesinde (Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi) gerçekleştirilmiştir. Çalışma sırasında özel hastanelerin klinik sorunlularından izin alınmış, eğitim ve araştırma hastaneleri için ise genel sekreterlikten izin alınmıştır.

12 Anket sorularına verilen cevaplar için yüzdelik değerler oluşturulmuş ve toplam kişi içerisindeki oranı hesaplanmıştır.

13 Tablo 1: Anket sorularına verilen cevaplar ve yüzdeleri -1-
Sıra Soru Cevap Kişi sayısı Yüzde 1 İnf.pompası arızasına bağlı sorun yaşadınız mı? Evet 74 64% Hayır 41 35% 2 İnf.pom.üzerindeki rakamların okunmaması-yanlış okunmasına bağlı sorun yaşadınız mı? 28 24% 87 75% 3 Defibrilatör arızası-şarj tutmayan def bağlı sorun yaşadınız mı? 27 23% 88 76% 4 Ekg cihazı kalibrasyon eksikliğine bağlı sorun yaşadınız mı? 23 71 5 Oksijen tüp bitmesine bağlı sorun yaşadınız mı? 77 67% 38 33%

14 Tablo 1: Anket sorularına verilen cevaplar ve yüzdeleri -2-
Sıra Soru Cevap Kişi sayısı Yüzde 6 Yatak başı monitör arızasına bağlı sorun yaşadınız mı? Evet 57 50% Hayır 58 7 Yatak başı monitör deki rakamların yanlış okunmasına bağlı sorun yaşadınız mı? 26 23% 89 77% 8 Yatak başı monitör bağlantı hatasına bağlı sorun yaşadınız mı? 37 32% 78 68% 9 Yatak başı monitör alarm limitlerinin kapatılmasına bağlı sorun yaşadınız mı? 49 43% 66 57% 10 Cep tel.kullanımına bağlı monitör arızası yaşadınız mı? 5 5% 88 99%

15 Tablo 1: Anket sorularına verilen cevaplar ve yüzdeleri-3-
Sıra Soru Cevap Kişi sayısı Yüzde 11 Aspirasyon cihaz arızasına bağlı sorun yaşadınız mı? Evet 50 43% Hayır 65 57% 12 Aspirasyon cihaz bağlantı hatasına bağlı sorun yaşadınız mı? 51 44% 64 56% 13 Larengeskop arızasına bağlı sorun yaşadınız mı? 58 50% 57 14 Pals oksimetre arızasına bağlı sorun yaşadınız mı? 55 48% 60 52% 15 Ventilatör-respiratör arızasına bağlı sorun yaşadınız mı? 52 41

16 Tablo 1: Anket sorularına verilen cevaplar ve yüzdeleri-4-
Sıra Soru Cevap Kişi sayısı Yüzde 16 Ventilatör-respiratör bağlantı arızasına bağlı sorun yaşadınız mı? Evet 31 33% Hayır 62 67% 17 Ventilatör-respiratör oksijen filtresine bağlı enfeksiyon gelişmesi olayıyla karşılaştınız mı? 18 19% 75 81% Ameliyathane-yoğun bakım cep telefonu kullanımına bağlı ventilatör arızası sorunu yaşadınız mı? 2 2% 91 98% 19 Ventilatör alarm limitleri kapatılması veya yanlış ayarlanmasına bağlı sorun yaşadınız mı? 28 30% 65 70% 20 Elektrokoter yanığı ile karşılaştınız mı? 5 24% 76%

17 Tablo 1: Anket sorularına verilen cevaplar ve yüzdeleri-5-
Sıra Soru Cevap Kişi sayısı Yüzde 21 Batikon alev alması olayı ile karşılaştınız mı? Evet 1 5% Hayır 20 95% 22 Çalışmayan hepafiltrelere bağlı enfeksiyon sorunu yaşadınız mı? 2 10% 19 90% 23 Kardiyovasküler cerrahi ameliyatları sonrası kullanılan kalp pili cihazı arızasına bağlı sorun yaşadınız mı? 15 16% 78 84% 24 Cerrahi testere arızasına bağlı sorun yaşadınız mı? 25 Ameliyat masası ayar bozulmasına bağlı sorun yaşadınız mı? 17 81% 4 19% 26 Enteral beslenme pompası arızasına bağlı sorun yaşadınız mı? 32% 49 68%

18 Sonuçlar Cihazın bulunduğu serviste kullanım miktarı ile karşılaşılan sorun miktarının doğru orantı olarak artış gösterdiği saptanmıştır.

19 Acil serviste; oksijen tüp bitmesine bağlı sorun görülürken,
Ameliyathanede; ameliyat masa ayarlarının bozulmasına bağlı, Yoğun bakımda ise; infüzyon pompasına bağlı sorunların ilk sırada geldiği görülmüştür.

20 Acil servis içinde İNFÜZYON POMPASI ile karşılaşılan sorunların daha çok 0-5 yıl çalışma aralığındaki kişilerde olduğu görülmektedir. Bu da bize tecrübe ile doğru şekilde cihaz kullanımının kalitesinin arttığını göstermektedir.

21 Tüm birimler için ortak sorulan sorular içerisinde, en çok OKSİJEN TÜPÜ ile yaşanmış sorunlar belirtilmiştir. “Oksijen tüpünün bitmesine bağlı sorun yaşadınız mı?” diye sorulan 115 kişiden 70 i evet demiştir. (%67) Acildeki oran %40, Ameliyathanede %42, Yoğun bakımda ise oran % 72 dir.

22 Serviste merkezi sistem oksijen yoksa ve oksijen tüpü kullanılmak zorunda kalınmış ise, yada hastanın başka bir yere sevki söz konusu ise oksijen tüpünün çalışmıyor yada bitmiş olabileceği hususu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

23 Kullanılan cihazın önem derecesine, yaşamı direkt etkileyip etkilemediğine göre baktığımızda da bazı cihazların gerçektende büyük risk taşıdığını görebiliriz. Mesela kullanılan infüzyon pompasının yanlış miktarda ilaç enjekte etmesi ile oluşabilecek durum ya da monitörün kullanımı sırasında alarm limitleri ile oynanmış olması hasta üzerinde büyük sorunlar oluşturabilir.

24 Acil müdahaleler sırasında her zaman acil çantalarında yada acil arabalarında istisnasız sağlam olarak bulunmak zorunda olan LARENGESKOP cihazı sorunları, acilde %50 oranında, yoğun bakımda ise % 62 oranındadır. Bu durum, cihazların kontrol sıklığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bu cihazın kullanımı sırasında karşılaşılacak arıza yada bağlantıların yanlış yapılmış olma durumu, o anki acil gereksinimini karşılayamaz.

25 “ASPİRASYON cihazı bağlantı hatasına bağlı sorun yaşadınız mı
“ASPİRASYON cihazı bağlantı hatasına bağlı sorun yaşadınız mı?” sorusuna 115 kişiden 51 i evet cevabını vermiştir. Yoğun bakımda %48 lik oranla evet cevabı çıkarken Ameliyathanede %38, Acilde %36 lık bir oran vardır. Aspirasyon cihazının servislerde sürekli kullanılmak zorunda olduğu göz önüne alınırsa %40-50 lik oran hiç de küçümsenmeyecek bir orandır.

26 “PALS OKSİMETRE arızasına bağlı sorun yaşadınız mı
“PALS OKSİMETRE arızasına bağlı sorun yaşadınız mı?” diye sorulan 115 kişiden 55 i yani yaklaşık yarısı evet cevabını  vermiştir. Bu cihazın arızalı olması eğer ki serviste iken saptanmış ise çok sorun değil fakat bir hastayı nakil işlemi sırasında, servisten ayrıldıktan sonra anlaşılması sağlıkçıyı çok zor durumda bırakabilmektedir.

27 Yoğun bakım veya ameliyathanede kullanılan ventilatörler için yaşanan sorunların da insan hayatını ne kadar yakından etkileyeceğini göz ardı edemeyiz. Hasta bu cihaza bağlandığında belki 1-2 saat belki de günlerce cihaza bağlı kalacağı için oluşabilecek cihaz kaynaklı yada kullanıcı hatasına bağlı cihaz kazası kişiyi geri dönüşü olamayacak etkilere maruz bırakabilir

28 Oluşabilecek etkiler kişinin durumu da söz konusu olacağı için geç fark edilebilir. Bu nedenle cihazın her zaman çalışabilir ve hazır olarak kalması çok önemlidir. Araştırma sonucunda görülüyor ki, çalışma tecrübesi ile ilgisi olmayarak tüm çalışma yılı gruplarında VENTİLATÖR sorunu ile karşılaşılmıştır.

29 Kardiyo vasküler cerrahiler sonrası kullanılan ve kalbin yerine geçici olarak yada sürekli olarak kullanılmak zorunda kalınabilen PACE MAKER cihazı ile yaşanan sorunlar, daha çok yoğun bakımda çalışan ve 0-5 yıl aralığı tecrübesi olan hemşire grubunda görülmüştür. Bu cihazın ne kadar komplike olduğu ve büyük risk grubuna girdiği düşünülür ise, cihaz konusunda daha fazla önem ve eğitim verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

30  SONUÇ Yaşanılan cihaz sorunlarına bakıldığında en doğru çözüm yönteminin, çok kullanılan cihazlar için tabi ki yedekte ya da yardımcı bir cihaz bulundurmak olduğu sonucuna varılırken az kullanılan fakat hayati önem taşıyan cihazlar için de, cihaz kontrol periyotlarının doğru ayarlanması gelmektedir.

31 Tıbbi cihaz, sağlık personelinin mecburiyeti ve vaz geçilmezidir.
Fakat kullanmak zorunda olduğu cihazın, arızalı ya da çalışamaz durumda olması hem zaman kaybına, hem hatalı sonuçların ortaya çıkmasına ve buna bağlı olarak ta hastalar üzerinde hayati risklerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

32 Tıbbi cihaz kazaları konusunda en önemli nokta,
kullanıcı ve cihazı destekleyici personelin çok iyi eğitilmesidir. Oluşabilecek tehlikelerin önceden önlerine serilmesi, gerekli tedbirlerin nasıl alınacağı yönünde bilgilendirilmeleri, sözkonusu cihazların yol açacağı kazaları azaltacaktır .

33 Kullanılan cihaz ne olursa olsun belirli periyotlarla bakımının yapılması ve yapılan bakımın kayıt altına alınıp saklanması gerekir. Bu kayıtlar cihaz ile ilgili bilgiyi gösterirken aynı zamanda da yeni bakım zamanı hakkında da bilgi verir. Hastanelerde tıbbi cihazı kullanan kişi kim olursa olsun bu cihaz hakkında yeterli bilgiye sahip olmak zorundadır. Bu bilgiyi edinmek sahada pratik yaparak, bilenden öğrenmek şeklinde olabileceği gibi, düzenlenen hizmetiçi eğitimlerle bilgilerin güncellenmesi şeklinde de olabilir.

34 Teşekkürler. Sağlık memuru Hasan Ali SÖKMEN
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Okan Üniversitesi Sağlıkta Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Programı


"SağlIk KuruluşlarIndaki TIbbi Cihaz Sorun ve KazalarInIn AraştIrIlmasI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları