Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DUYGU KUMBARAMDA DOSTLUK BİRİKİYOR!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DUYGU KUMBARAMDA DOSTLUK BİRİKİYOR!"— Sunum transkripti:

1 DUYGU KUMBARAMDA DOSTLUK BİRİKİYOR!

2 PROJENİN AMACI: Empatik olma becerilerini öğrencilerimizde geliştirerek onları sosyal yaşam içinde yer alırken kabul etmeyi, uyum sağlamayı, nerede nasıl davranmaları gerektiğini, başkalarının görüşlerine, düşüncelerine saygılı ve hoşgörülü olmayı öğretmek.

3 PROJE NEDEN UYGULANDI? Öğrencilerin; - Başkalarının davranışlarının altında yatan duyguları fark edebilmelerine, - Bu duyguların hangi tepkilere neden olduğunu anlayabilmelerine, - Çevrelerinde olup bitenleri daha iyi yorumlayabilmelerine, - Başkalarının problemlerini daha kolay anlayabilmelerine,

4 PROJE NEDEN UYGULANDI? - İlişkileri içindeki problemleri daha kolay çözebilmelerine, - Sevecen, hoşgörülü, kendini olduğu gibi kabul eden, olumlu ruhsal gelişime sahip, özsaygı düzeyleri oldukça yüksek kişiler olarak yetişmelerine yardımcı olur.

5 PROJENİN AŞAMALARI: 10 OTURUMDA EMPATİ BECERİ EĞİTİMİ
1. OTURUM: Bilgilendirme Empati ve empatiyle karıştırılan kavramlar hakkında bilgi verilir. Empati kurmanın faydaları ve empatiye neden ihtiyacımız var, konularında bilgilendirici konuşma yapılır.

6 1. OTURUM: Bilgilendirme

7 10 OTURUMDA EMPATİ BECERİ EĞİTİMİ
2. OTURUM: Etkin Dinleme Dinleme ve empati arasındaki ilişki açıklanır. Öğrencilerin günlük yaşantılarında, iletişimde bulundukları kişileri nasıl dinlediklerine ilişkin açık uçlu soru sorulur. Dinleme becerisi üzerinde durulur. Etkin dinlemenin ne olduğu açıklanır.

8 2. OTURUM: Etkin Dinleme

9 10 OTURUMDA EMPATİ BECERİ EĞİTİMİ
3. OTURUM: Beden Dili / Yüz ifadeleri Bu oturumda, beden dilinin ve yüz ifadeleri ile ilgili bilgilendirici konuşma yapılır. Yüz ifadelerini bulunduğu kartlar üzerinde konuşularak, karşıdaki kişinin duygularını, yüz ifadesinden anlaşılabileceği açıklanır.

10 3. OTURUM: Beden Dili / Yüz ifadeleri

11 10 OTURUMDA EMPATİ BECERİ EĞİTİMİ
4. OTURUM: Beden Dili / Hareket, Beden Durumu, El -Kol Davranışı, Ses Tonu Bu oturumda, iletişimde beden dilini kullanmanın önemi, beden dili kullanırken dikkat edilmesi gereken davranışlarla ilgili bilgilendirici konuşma yapılır.

12 4. OTURUM: Beden Dili / Hareket, Beden Durumu, El -Kol Davranışı, Ses Tonu

13 10 OTURUMDA EMPATİ BECERİ EĞİTİMİ
5. OTURUM: Duyguları Anlama ve Tanıma Duygu pastası üzerine öğrencilerden her bir pasta dilimi için duygulardan birini (öfke, mutluluk, korku, üzüntü, şaşırma, küçümseme, tiksinme) ve bu duyguların her biriyle ilgili başlarından geçen bir olayı kısaca yazmaları istenir.

14 5. OTURUM: Duyguları Anlama ve Tanıma

15 10 OTURUMDA EMPATİ BECERİ EĞİTİMİ
6. OTURUM: Karşıdakinin Duyguları Öğrencilerin aynı durumlar için ifade ettikleri duygular arasındaki farklılıklar vurgulanır. Öğrencilerden arkadaşları ile aynı olayı yaşayıp farklı duygular yaşadıkları örnekler vermeleri istenir .

16 6. OTURUM: Karşıdakinin Duyguları

17 10 OTURUMDA EMPATİ BECERİ EĞİTİMİ
7. OTURUM: Kendi ve Karşısındakinin Duygu Değişimi Öykü kartları ile televizyon programı hazırlayan öğrencilerin duyguları ve o an yaşadıkları duygu değişimi ile izleyici arkadaşının hissettikleri duyguları açıklamaları ve böylece duygu değişimini fark etmeleri istenir.

18 7. OTURUM: Kendi ve Karşısındakinin Duygu Değişimi

19 10 OTURUMDA EMPATİ BECERİ EĞİTİMİ
8. OTURUM: Empati Oyun ve örnek olaylar ile karşısındakini anlama ve karşısındaki tarafından anlaşılmanın iletişimdeki önemini kavrayabilmeleri ve söylediklerinin başkaları ve başkalarının söylediklerinin de kendi üzerindeki etkilerini değerlendirebilmeleri istenir.

20 8. OTURUM: Empati

21 10 OTURUMDA EMPATİ BECERİ EĞİTİMİ
9. OTURUM: Karşındakinin Yerinde Olmak Aynı olayı iki farklı şekilde tamamlayarak arkadaş ilişkilerindeki davranışlarının, başkalarını ve onlarla olan ilişkilerini nasıl etkilediğini fark edebilmeleri beklenir.

22 10 OTURUMDA EMPATİ BECERİ EĞİTİMİ
10. OTURUM: Empati ile Sempati Okunan iki örnek olay arasındaki farklar söylenir. Cevaplar değerlendirildikten sonra empati ile sempati arasındaki fark net bir şekilde belirtildikten sonra etkinlik sonlandırılır.

23 EMPATİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME
Empatik tepki verebilmeyi geliştirmek için “Duygu Kumbaraları” ile uygulamalar yapıldı. Kendilerini etkileyen bir olay karşısında yaşadığı duygu, karşısındakinin duyguları, nasıl davranmak istediği, nasıl davranması gerektiği, nasıl davrandığı ve davranışı ile yaşadığı olayın etkileşimini hazır not kağıtlarına yazar. Notu duygu kumbarasına atar. İstediği zaman bu notu sınıf ile paylaşır.

24 EMPATİ BECERİLERİNİ DAVRANIŞ HALİNE GETİRME
Empatik tepki verebilmeyi davranış haline getirmek için “Empati ile Hayat Bilgisi” konuları ilişkilendirildi.

25 DEĞERLENDİRME - Çocuklar İçin Empati Ölçeği,
- Conners, Öğretmen ve Ana baba Derecelendirme Ölçekleri - Empatik becerilerindeki gelişim düzeyi ön-test,, son-test ile kontrol edildi.


"DUYGU KUMBARAMDA DOSTLUK BİRİKİYOR!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları