Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI KURULUŞLAR"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI KURULUŞLAR
BÖLÜM ULUSLARARASI KURULUŞLAR 8 1.Birleşmiş Milletler–1945 (Unıted Natıons) Nisan 1945’te ABD’nin San Fransisko kentinde yapılan konferans ile BM resmen kuruldu. Merkezi ABD’nin New York şehridir. BM anayasası bu konferansta ABD-İngiltere-Rusya-Fransa ve Çin tarafından hazırlandı. Bu yüzden bugün bile BM’nin Güvenlik Konseyinde sadece bu 5 devletin veto hakkı vardır. Anayasa’da herhangi bir değişikliğin yapılabilmesi için Genel Kurul’un 3’te 2 çoğunluğu gerekir. Ancak Güvenlik konseyinin devamlı üyesi olan beş devletin de bu üçte iki çoğunluğun arasında olması gerekir. BM’nin başlıca 7 tane alt kuruluşu vardır.  Genel Kurul: Bu kuruluşa tüm üyeler katılır. Her üye devletin 5 temsilcisi vardır. Her devletin 1 oy hakkı vardır. Yılda bir kez toplanır. Tavsiye kararı alabilir. Yeni ülkelerin kabulü, BM bütçesi ve barışın korunması için ayrılan bütçe gibi önemli konularda kararlar çoğunluğun üçte ikisi ile alınır. Diğer konular, salt çoğunlukla karara bağlanır.  Güvenlik Konseyi: Barış ve güvenlikten sorumludur. Kararları tüm üye ülkeler İçin bağlayıcıdır. 15 üyeden oluşur. 5 tanesi beş büyük devlettir. Diğer 10 üye ise Genel kurul üyeleri arasından 2 yıllık bir dönem için seçilir. Karar için 9 oy gerekir. Beş büyük devletten biri aleyhte oy verirse karar veto edilir. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

2 1.Birleşmiş Milletler–1945 (United Nations)
FİRÇA  Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD Ekonomik ve Sosyal Konsey: Ekonomik ve sosyal kalkınmayı amaçlar. 54 Üyeden oluşur. Üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Vesayet Konseyi: Henüz kendi kendini idare edecek güce sahip olamayan milletlerin ilerlemesini sağlar. Onları sömürmeye kalkışacak ülkelerden korur. Bugün işlevini kaybetmiştir. Adalet Divanı: BM’nin en yüksek yargı organıdır. Hollanda’nın Lahey Şehri’nde bulunur. Her biri ayrı milletten 15 yargıcı bulunur. Yargıçlar 3 yıl süre ile görev yaparlar. Buradaki karar daha çok tavsiye kararı niteliğindedir. AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) ile karıştırılmamalıdır. Sekreterlik: Kuruluşun idari şefidir. İnsan Hakları Konseyi:19 Haziran 2006’da 47 üye olarak kuruldu. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

3 BM Ekonomik Ve Sosyal Konseyine
Bağlı Başlıca Kuruluşlar  BM Çocuklara Yardım Fonu (New-York) UNICEF BM Mülteciler Yüksek Komiseri (Cenevre) UNHCR BM Kalkınma Programı (New-York) UNDP BM Sinaî Kalkınma Örgütü (Viyana) UNİDO Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (Viyana) IAEA Uğur YILMAZER

4 BM Ekonomik Ve Sosyal Konseyine
Bağlı Başlıca Kuruluşlar Uluslararası Çalışma Örgütü (Cenevre) lLO BM Gıda ve Tarım Örgütü (Roma) FAO BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (Paris) UNESCO Dünya Sağlık örgütü (Cenevre) WHO Uluslararası Para Fonu (Washington) IMF Uğur YILMAZER

5 2) NATO – 1949 (Kuzey Atlantik Savunma Paktı)
4 Nisan 1949’da Washington’da toplam 12 devletin, ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, İtalya, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda, Portekiz katılımı ile kuruldu. Paktın amacı barışın korunmasıdır. Bu yüzden savunma amaçlıdır. Yalnız askeri işbirliği değil, ekonomik işbirliğini de öngörür. Türkiye 1952’de Yunanistan ile beraber NATO’ya üye olmuştur. Türkiye’nin 1950’de Kore’ye 1 Tugay asker göndermesi Türkiye’nin NATO’ya girişinde etkili olmuştur. 1954’te Almanya Federal Cumhuriyeti ve 1982’de İspanya’nın da katılımı ile üye sayısı 16’ya çıktı Fransa’nın 1966’da Askeri Kanattan çekilmesi ile paktın merkezi Paris’ten Brüksel’e alındı. Fransa ve İzlanda sadece sivil kanata üyedir. 1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın da katılması ile üye sayısı 19’a yükseldi. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

6 2) NATO – 1949 (Kuzey Atlantik Savunma Paktı)
NATO KONSEYİ Sivil Kanat Askeri Kanat   Fransa İzlanda Ülke Ve Diğer 17 Ülke NATO konseyi üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşur. En yetkili karar organıdır. Kararlar oy birliği ile alınır. Her üye ülkenin veto hakkı vardır. En üst düzeydeki memuru Genel Sekreterdir. NATO Parlamenterler Asamblesi ise üye ülkelerin parlamenterlerinden oluşur. Parlamenterler arası işbirliğini sağlar. Sivil kanada bağlıdır. Türkiye’nin burada 9 parlamenteri vardır. NATO’nun en yüksek organı Askeri komitedir. Askeri kanada bağlıdır. Askeri savunma ile ilgili önlemleri NATO Konseyi’ne sunar. NATO bugün hala faaliyetine devam etmektedir. Uğur YILMAZER

7 2) NATO – 1949 (Kuzey Atlantik Savunma Paktı)
Türkiye’nin NATO’ya Girişi ABD II. Dünya Savaşı sonunda SSCB ile girdiği soğuk savaş neticesinde Truman yardımları denen yardımlarla Türkiye’yi kendine çekmeye başladı. 1947’de Truman yardımları neticesinde Türkiye’ye 100 Milyon dolarlık yardım yapıldı. 1948–52 yılları arası da ABD dışişleri bakanı George Marshall’ın ismi ile anılan Marshall yardımları çerçevesinde ABD Türkiye’ye 352 milyon dolar daha yardım yaptı. Bu yardımlar Ekonomik Kalkınma adı altında yapılıyor. Fakat asıl amaçlanan Türkiye’yi soğuk savaşta kendi yanlarına çekebilmekti. Uğur YILMAZER

8 2) NATO – 1949 (Kuzey Atlantik Savunma Paktı)
1950’de SSCB koruyuculuğundaki Kuzey Kore ile ABD koruyuculuğundaki Güney Kore savaşmaya başladı. ABD ve 15 BM üyesi buraya asker çıkardı. ABD’den sonra buraya en çok asker gönderen devlet Türkiye’dir. Türkiye buraya Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında 1 Tugay asker gönderdi (6000 asker). Türkler burada Kunuri Muharebesi’nde 8. Amerikan Tugayının imha edilmesini engellediler. 1953’te ateşkes yapıldı. Türkler 721 şehit, 672 yaralı, 234 esir ve 175 de kayıp verdiler. Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü Türkiye 1950’de Kore’ye asker gönderdiğinde henüz NATO üyesi değildi. Türkiye Kore’ye asker gönderdikten sonra 1952’de NATO’ya üye oldu. NATO’ya aynı yıl Yunanistan’da katıldı. 1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın da katılımı ile üye sayısı 19 oldu. Uğur YILMAZER

9 3) VARŞOVA PAKTI (1955) 3)Varşova Paktı (1955) SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Arnavutluk arasında kuruldu. Bu devletler kendi aralarında NATO’ya karşı Birleşik bir Askeri Komutanlık oluşturdular. Bu devletlerin hepsinde SSCB askerleri bulunacaktı. 1990’da Macaristan Pakttan ayrıldı. Aynı yıl Doğu Almanya da pakttan ayrılınca 1991’de Prag’da son bir zirve ile pakt kendi kendini sona erdirdi. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

10 4) COMECON (1949) Ocak 1949’da SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya ve Romanya arasında kuruldu. Şubat 1949’da Arnavutluk da katıldı. 1950’de Doğu Almanya, 1962’de Moğolistan, 1972’de Küba, 1978’de Vietnam üye oldu. Bu paktın amacı ise üye ülkeler arasında Ekonomik işbirliğini sağlamaktı. Bu pakt da 1991’de sona erdi. Uğur YILMAZER

11 5) CENTO–1959 Türkiye ile Irak arasında yapılan karşılıklı işbirliği antlaşmasıdır. Aynı zamanda bir bölgesel savunma ve işbirliği örgütüdür. 1955’te İngiltere ve İran da katıldı. 1959’da Irak pakttan çekildi. Aynı yıl 1959’da ABD de CENTO’ya katıldı. 1979’da İran İnkılâbına kadar bu pakt devam etti. CENTO NATO’nun bir bölgesel uzantısı özelliğindedir. Uğur YILMAZER

12 6) AVRUPA BİRLİĞİ–1951 Avrupa Birliği'nin temelini, 1951'de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu oluşturmaktadır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, 18 Nisan 1951'de Belçika, İtalya , Lüksemburg, Fransa, Almanya(Batı) ve Hollanda arasında imzalanan Paris Antlaşması ile kurulmuştur. Bu ülkeler AB’nin kurucu üyeleri sayılırlar. Belçika, İtalya, Lüksemburg, Fransa, Almanya, Hollanda B - İ - L - F - A - H Uğur YILMAZER

13 6) AVRUPA BİRLİĞİ–1951 Yine bu ülkelerin imzaladığı 25 Mart 1957 tarihli ve 1958'de yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile üye ülkeler arasında gümrük birliği, yani malların gümrük vergisi ödenmeksizin üye ülkeler arasında serbestçe alınıp satılması sağlanmıştır. Bu yapının oluşturulmasının öncüleri Fransız Planlama Teşkilatı Başkanı Jean Monnet ve Dışişleri Bakanı Robert Schuman olmuştur. Jean Monnet ve ekibinin titizlikle hazırlamış olduğu ve Robert Schuman'ın 9 Mayıs 1950'de ilan ettiği metin "Schuman Bildirgesi" adını alacak ve daha sonraları 9 Mayıs, Avrupa Günü olarak kabul edilecekti.Ancak Roma Antlaşması'nda nihai hedef sadece ekonomik değil ortak tarım, ulaştırma, rekabet gibi diğer birçok alanda ortak politikalar oluşturulması, ekonomik politikaların yakınlaştırılması, ekonomik ve parasal birlik kurulması, ortak bir dış politika ve güvenlik politikası oluşturulmasıdır. Belirtilen bu amaçlara, süreç içerisinde daha sonra imzalanacak olan diğer anlaşmalarla aşamalı olarak ulaşılmaya çalışılmıştır. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

14 6) AVRUPA BİRLİĞİ–1951 Maastricht Antlaşması (1992) (Avrupa Birliği'ni kuran antlaşma sayılmaktadır), Amsterdam Antlaşması (1999) ve Nice Antlaşması (2003) sonrasında Avrupa Birliği, bazı üyeler dışında parasal birliğe girmiş (Avro), Ortak Dışişleri ve GüvenlikPolitikasını benimsemiş, Adalet ve İçişlerinde, suça ilişkin konularda polis ve hukuk işbirliğine karar vermiştir. AB’nin merkezi 1992’de alınan karar ile Belçika’nın Brüksel şehridir. Ayrıca AB’ye bağlı olan AİHM(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) ve Avrupa Parlamento Strasburg ’ta, AB’nin Merkez Bankası ise Frankfurt’tadır. Uğur YILMAZER

15 Üye ülkeler ve topluluğun genişlemesi
6) AVRUPA BİRLİĞİ–1951 Üye ülkeler ve topluluğun genişlemesi 1973'te,Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık (İngiltere) 1981'de,Yunanistan 1986'da, Portekiz ve İspanya 1990'da,Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmeleri sonucu, üye ülke sayısı artmamasına rağmen, AB'nin sınırları genişledi ve nüfusu arttı. 1995'te, Avusturya, Finlandiya ve İsveç 2004'te,Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya,Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya 2007’de, Bulgaristan ve Romanya birliğe katıldı. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

16 6) AVRUPA BİRLİĞİ–1951 AB’nin toplam üye sayısı 27’dir. Fakat birliğin bayrağındaki yıldız sayısında sadece ilk 12 üye temsil edilmiştir. Norveç 1972 ve 1994 yıllarında yapılan halk oylaması sonucu topluluğa katılmama kararı aldı. Fas'ın yaptığı üyelik başvurusu girişimleri değişik zamanlarda, coğrafi gerekçeyle reddedildi Makedonya 2004,Hırvatistan 2005’te üyelik başvurusu yaptı.2006’da da Karadağ üyelik başvurusu yaptı. Türkiye 1987 yılında AB’ye tam üyelik başvurusu yaptı. 1996’da gümrük birliğine girdi.1999 yılında AB üyeleri tarafından aday olarak kabul edildi.2005 yılında da tam üyelik müzakerelerine başladı. Uğur YILMAZER

17 6) AVRUPA BİRLİĞİ–1951 AB 2002’de ortak para birimi olan Avro’ya geçmiştir. AB üyesi olmayıp Avro kullananlar Monako, San Marino ve Vatikan AB üyesi olmamasına rağmen yapılan antlaşmalar çerçevesinde Avro kullanmaktadır. Andorra, Karadağ ve Kosova ise AB ile herhangi bir antlaşma yapmaksızın Avro kullanmaktadır. AB üyesi olup Avro kullanmayanlar Danimarka ,İsveç ve Birleşik Krallık (İngiltere), Avro kullanmamaktadır. İsveç ve Danimarka yapılan halkoylaması sonucu hayır demiştir. İsveç Danimarka İngiltere Avro Kullanmamaktadır. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

18 6) AVRUPA BİRLİĞİ–1951 Avrupa ülkeleri vatandaşlarının Avrupa ülkeleri arasında serbest dolaşım vizesine shengen vizesi denir. Lihtenştayn, Monaco, İsviçre ve bütün AB üyesi ülkeler shengen serbest dolaşım hakkına sahiptirler. Sadece İngiltere AB üyesi olmasına rağmen shengen ‘e dâhil olmamıştır. Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığı, altı ayda bir dönüşüm sistemi esas alınarak düzenlenmiş olup, her üye devlet bu süre boyunca Başkanlığı elinde bulundurur. Başkanlık bir görev olmasının yanı sıra, her üye devletin Topluluk kurumlarının iyi işleyişine katkısını sağlar. Bugünkü durumda her üye devlet, yedi buçuk yılda bir dönem başkanlığı yapmaktadır. Uğur YILMAZER

19 2008 Ocak-Haziran Temmuz-Aralık
Slovenya Fransa 2009 Çek Cumhuriyeti İsveç 2010 İspanya Belçika 2011 Macaristan Polonya 2012 Danimarka Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 2013 İrlanda Litvanya Uğur YILMAZER

20 G–8 (Group of Eight) Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerin kurdukları bir birliktir. İngiltere, Rusya, İtalya, Kanada, Almanya, ABD, Fransa, Japonya Rusya gruba daha sonradan dâhil olmuştur. G8 ülkeleri tarafından 1975'ten beri yıllık ekonomi zirveleri düzenlenmektedir.G8 Uluslararası hükümetler formu olup, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere ve Amerika dünya ekonomisinin yaklaşık %65 ini temsil ederler. Grubun aktiviteleri yıl bazında konferanslar ve politik araştırmaları içerir. Üye ülkelerin hükümet başkanlarının yıllık zirve toplantısına katılması ile doruğuna ulaşır. Herhangi bir askeri savunma birliği değildir. İ-R-İ-K-A-F-A JAPON Uğur YILMAZER

21 Bangladeş, Endonezya, Nijerya, İran, Mısır, Türkiye, Pakistan, Malezya
1997 yılının 15 Haziranında gelişmekte ve nüfusları 60 milyondan fazla olan 8 ülke üst düzey yöneticileri Türkiye’nin başkanlığı ve ev sahipliğinde İstanbul Çırağan Otel’de toplanarak “D–8” adında bir ittifak kurmuşlardı. Bu ittifakın amacı üye ülkeler arasındaki ortak işbirliğidir. Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş,Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya birliği kuran ülkelerdir. Bangladeş, Endonezya, Nijerya, İran, Mısır, Türkiye, Pakistan, Malezya B-E-N-İ-M T-O-P-U-M Uğur YILMAZER

22 FİFA OECD FİFA Merkezi İsviçre'nin Zürih kentidir. 21 Mayıs 1904 yılında Paris'te kurulmuştur. FIFA çeşitli futbol turnuvaları düzenlemenin yanı sıra, dünya futbolunu yöneten, kuralları uygulayan, değiştiren kuruluştur. OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü demektir. Halkın yaşam standardının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikalar üretilmesi için çalışır. Türkiye de üyedir. Uğur YILMAZER

23 KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü)
Kuruluş amacı KEİ üyesi ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak aralarındaki ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerini çeşitlendirmeleri ve daha da geliştirmeleri, böylelikle Karadeniz havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını sağlamaktır. Üyeleri Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye Ukrayna ve Yunanistan kurucu üye olarak yer almışlardır. Ayrıca Almanya, Fransa, Polonya, Tunus, İsrail, Mısır, Slovak Cumhuriyetleri, İtalya ve Avusturya KEİ’de gözlemci devlet sıfatıyla bulunmaktadırlar. Türkiye, BAB’a (Batı Avrupa Birliği),OECD’ye, BM’ye, NATO’ya, AGİT’e(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) İKÖ’ ye (İslam Konferansı Örgütü),D-8’e ve KEİ’ ye üyedir. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

24 BU KİTABI ÇÖZMEDEN SINAVA GİRMEYİNİZ?
2010/2011 yılı soru formatı dikkate alınarak , Eğitim bilimleri ile ilgili tüm akademik kaynaklar taranarak elde edinilmiş tüm yeni yaklaşım ve kavramlar doğrultusunda hazırlanmış,konu kavratıcı, bilgiyi yorumlayıcı tek eser. Edinmek için; Adresinden meil bırakarak isteyebilirsiniz. TEL; Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…


"ULUSLARARASI KURULUŞLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları