Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ (OPEC,İMF,OECD,KEİ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ (OPEC,İMF,OECD,KEİ)"— Sunum transkripti:

1 COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ (OPEC,İMF,OECD,KEİ)

2 OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 13 ülkenin oluşturduğu konfederasyondur. Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı, Eylül 1960’ta kuruldu. İlk olarak ham petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak gayesiyle Venezuela’nın teklifiyle kurulan teşkilata Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt katıldı.

3 OPEC OPEC’in 1980’den itibaren dünya petrol fiyatları üzerindeki etkisi azalmaya başladı. Batılı sanayileşmiş ülkeler başta kömür ve nükleer enerji olmak üzere farklı enerji kaynaklarına yöneldiler. Kendi ülkelerinde petrol arama ve çıkarma çalışmalarına ağırlık verdiler. Petrol ihtiyaçlarını da Meksika gibi OPEC dışındaki petrol ihracatçısı ülkelerden karşılamaya başladılar. Enerji talebini kısmaya yönelik tasarruf politikaları uyguladılar.

4 OPEC Bu çabaların neticesinde Batılı ülkelerin OPEC ülkelerinde üretilen petrole olan bağımlılığı azaldı ve OPEC 1982’de petrol fiyatlarını düşürmek ve üretimi kısmak zorunda kaldı. Batılı ülkelerin petrol talebinin azalması, teşkilatın iç çekişmeler ve 1980’de başlayan İran-Irak savaşı sebebiyle zaten zayıflamış olan iç bütünlüğünü daha da sarstı.

5 OPEC ÜYELERİ Afrika Angola (10 Ocak 2007) Libya (Aralık 1962)
 Nijerya (Temmuz 1971)  Cezayir (1969) Orta Doğu  İran (Eylül)(1960)  Irak (Eylül1960) (1998 den beri OPEC üretim kotalarını kabul etmemekte)  Kuveyt (Eylül 1960)  Katar (Aralık1961)  Suudi Arabistan (Eylül 1960)  Birleşik Arap Emirlikleri (Kasım 1967) Güney Amerika  Venezuela (Eylül 1960)  Ekvador (Kasım 2007) Güney Doğu Asya

6 OPEC ÜYELERİ  Endonezya (Aralık 1962)Üyeliği görüşme altında çünkü Endenozya OPEC tarafından artık net petrol ihracatçısı olarak kabul edilmemekte. Eski Üyeler  Gabon (bütün üyelik 1975 den 1995 e kadar) Üyeliği Beklenenler  Bolivya   Meksika  Sudan ve   Suriye OPEC' e katılmaya davet edildiler.[1]  Sudan ve   Ekvador halihazırda üyelik arıyorlar.[1]

7 İMF Uluslararası Para Fonu ya da daha çok bilinen kısaltmasıyla IMF  küresel finansal düzeni takip etmek, borsa,döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur.  IMF "küresel para işbirliği, finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik, ve dünya çapında yoksulluğu azaltmayı teşvik etmek için çalışan, 188 ülkenin üye olduğu organizasyondur.

8 İMF’NİN NİYETLERİ Milletlerarası ticaretin dengeli şekilde gelişmesini üye devletlerin tam istihdama ve yüksek büyüme hızına ulaşmasına imkân hazırlamak; Ödemeler dengesi güçlüklerinin çözümünde yardımcı olmak; Kambiyo istikrarını kurmak ve tek taraflı değer düşürmelerine mani olmak; Çok taraflı dış ödemeler sisteminin kurulmasını sağlamak.

9 İMF’YE ÜYE OLAN BİRKAÇ ÜLKE
TÜRKİYE BULGARİSTAN İTALYA TÜRKMENİSTAN UKRAYNA YEMEN AFGANİSTAN ROMANYA İRAN IRAK KAZAKİSTAN ALMANYA PAKİSTAN

10 OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı uluslararası bir ekonomi örgütüdür. OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak, 1961'de kurulmuştur ve savaş yıkıntıları içindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) doğrudan mirasçısıdır.

11 OECD’NİN AMAÇLARI Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek ve yardım, işsizliğin ortadan kaldırılması; Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo-ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi; Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesi. OECD'ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyo-politik ve ekonomik yaşamda, aşağıda belirtilen üç ilkeyi vazgeçilmez değerler olarak benimsemişlerdir: Demokrasi; İnsan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık.

12 Üye ülkeler Kurucu üyeler (1961):kurucu üyelerden bir kaçı Avusturya*
 Belçika*  Kanada*  Danimarka*  Fransa*  Almanya*  Yunanistan  İzlanda*  İrlanda*  İtalya*

13 KEİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da düzenlenen zirvede imzalanan anlașma ile kurulan ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin ekonomik işbirliğini amaçlayan uluslararası kuruluştur.

14 KEİ’NİN İLKELERİ,AMAÇLARI VE KAPSAMI
KEİ'nin kuruluş aşamasındaki hazırlık çalışmalarında temel amaç olarak Katılan Devletler'in coğrafi yakınlıklarından ve ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanılarak ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeleri ve Karadeniz Bölgesi'nin bir barış, işbirliği ve refah bölgesi haline gelmesi öngörülmektedir. Bu temel amaç doğrultusunda kısa dönemde bölge ülkeleriyle işbirliği için uygun ortam oluşturulması ve taraflar arasında mal ve hizmet ticaretinin arttırılması öngörülmüştür.

15 KEİ’YE ÜYE ÜLKELER Kurucu üyeler Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan
 Ermenistan  Gürcistan  Moldova  Romanya  Rusya  Türkiye  Ukrayna  Yunanistan

16 KAYNAKÇA:VİKİPEDİ

17 SEDA TURAN 11/B 1157


"COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ (OPEC,İMF,OECD,KEİ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları