Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ (OPEC,İMF,OECD,KEİ). OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ (OPEC,İMF,OECD,KEİ). OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin."— Sunum transkripti:

1 COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ (OPEC,İMF,OECD,KEİ)

2 OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 13 ülkenin oluşturduğu konfederasyondur. Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı, Eylül 1960’ta kuruldu. İlk olarak ham petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak gayesiyle Venezuela’nın teklifiyle kurulan teşkilata Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt katıldı.VenezuelaİranIrakSuudi ArabistanKuveyt

3 OPEC OPEC’in 1980’den itibaren dünya petrol fiyatları üzerindeki etkisi azalmaya başladı. Batılı sanayileşmiş ülkeler başta kömür ve nükleer enerji olmak üzere farklı enerji kaynaklarına yöneldiler. Kendi ülkelerinde petrol arama ve çıkarma çalışmalarına ağırlık verdiler. Petrol ihtiyaçlarını da Meksika gibi OPEC dışındaki petrol ihracatçısı ülkelerden karşılamaya başladılar. Enerji talebini kısmaya yönelik tasarruf politikaları uyguladılar.Meksika

4 OPEC Bu çabaların neticesinde Batılı ülkelerin OPEC ülkelerinde üretilen petrole olan bağımlılığı azaldı ve OPEC 1982’de petrol fiyatlarını düşürmek ve üretimi kısmak zorunda kaldı. Batılı ülkelerin petrol talebinin azalması, teşkilatın iç çekişmeler ve 1980’de başlayan İran-Irak savaşı sebebiyle zaten zayıflamış olan iç bütünlüğünü daha da sarstı.

5 OPEC ÜYELERİ Afrika Angola (10 Ocak 2007) Angola Libya (Aralık 1962) Libya Nijerya (Temmuz 1971) Nijerya Cezayir (1969) Cezayir Orta Doğu İran (Eylül)(1960)İran Irak (Eylül1960) (1998 den beri OPEC üretim kotalarını kabul etmemekte)Irak Kuveyt (Eylül 1960) Katar (Aralık1961)KuveytKatar Suudi Arabistan (Eylül 1960)Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri (Kasım 1967)Birleşik Arap Emirlikleri Güney Amerika Venezuela (Eylül 1960) Venezuela Ekvador (Kasım 2007) Ekvador Güney Doğu Asya

6 OPEC ÜYELERİ Endonezya (Aralık 1962)Üyeliği görüşme altında çünkü Endenozya OPEC tarafından artık net petrol ihracatçısı olarak kabul edilmemekte.Endonezya Eski Üyeler Gabon (bütün üyelik 1975 den 1995 e kadar) Gabon Üyeliği Beklenenler Bolivya Meksika Sudan ve Suriye OPEC' e katılmaya davet edildiler.[1] Bolivya MeksikaSudanSuriye[1] Sudan ve Ekvador halih azırda üyelik arıyorlar.[1]Sudan Ekvador[1]

7 İMF Uluslararası Para Fonu ya da daha çok bilinen kısaltmasıyla IMF küresel finansal düzeni takip etmek, borsa,döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur. IMF "küresel para işbirliği, finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik, ve dünya çapında yoksulluğu azaltmayı teşvik etmek için çalışan, 188 ülkenin üye olduğu organizasyondur.finansalborsadövizorganizasyondur

8 İMF’NİN NİYETLERİ Milletlerarası ticaretin dengeli şekilde gelişmesini üye devletlerin tam istihdama ve yüksek büyüme hızına ulaşmasına imkân hazırlamak; Ödemeler dengesi güçlüklerinin çözümünde yardımcı olmak; Kambiyo istikrarını kurmak ve tek taraflı değer düşürmelerine mani olmak; Çok taraflı dış ödemeler sisteminin kurulmasını sağlamak.

9 İMF’YE ÜYE OLAN BİRKAÇ ÜLKE TÜRKİYE BULGARİSTAN İTALYA TÜRKMENİSTAN UKRAYNA YEMEN AFGANİSTAN ROMANYA İRAN IRAK KAZAKİSTAN ALMANYA PAKİSTAN

10 OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı uluslararası bir ekonomi örgütüdür. OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak, 1961'de kurulmuştur ve savaş yıkıntıları içindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) doğrudan mirasçısıdır.ekonomi14 Aralık1960Paris Sözleşmesi1961Marshall Planı1948Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü

11 OECD’NİN AMAÇLARI Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek ve yardım, işsizliğin ortadan kaldırılması; Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo- ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi; Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesi. OECD'ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyo-politik ve ekonomik yaşamda, aşağıda belirtilen üç ilkeyi vazgeçilmez değerler olarak benimsemişlerdir: Demokrasi; Demokrasi İnsan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık. İnsan haklarına

12 Üye ülkeler Kurucu üyeler (1961):kurucu üyelerden bir kaçı Avusturya* Avusturya Belçika* Belçika Kanada* Kanada Danimarka* Danimarka Fransa* Fransa Almanya* Almanya Yunanistan Yunanistan İzlanda* İzlanda İrlanda* İrlanda İtalya* İtalya

13 KEİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da düzenlenen zirvede imzalanan anlama ile kurulan ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin ekonomik işbirliğini amaçlayan uluslararası kuruluştur.25 Haziran1992İstanbulKaradeniz

14 KEİ’NİN İLKELERİ,AMAÇLARI VE KAPSAMI KEİ'nin kuruluş aşamasındaki hazırlık çalışmalarında temel amaç olarak Katılan Devletler'in coğrafi yakınlıklarından ve ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanılarak ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeleri ve Karadeniz Bölgesi'nin bir barış, işbirliği ve refah bölgesi haline gelmesi öngörülmektedir. Bu temel amaç doğrultusunda kısa dönemde bölge ülkeleriyle işbirliği için uygun ortam oluşturulması ve taraflar arasında mal ve hizmet ticaretinin arttırılması öngörülmüştür.

15 KEİ’YE ÜYE ÜLKELER Kurucu üyeler Arnavutluk Arnavutluk Azerbaycan Azerbaycan Bulgaristan Bulgaristan Ermenistan Ermenistan Gürcistan Gürcistan Moldova Moldova Romanya Romanya Rusya Rusya Türkiye Türkiye Ukrayna Ukrayna Yunanistan Yunanistan

16 KAYNAKÇA:VİKİPEDİ

17 SEDA TURAN 11/B 1157


"COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ (OPEC,İMF,OECD,KEİ). OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları