Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üyelerimizce Birliğimize Yapılacak Bildirimler TSPAKB 30.04.2008 - İSTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üyelerimizce Birliğimize Yapılacak Bildirimler TSPAKB 30.04.2008 - İSTANBUL."— Sunum transkripti:

1 Üyelerimizce Birliğimize Yapılacak Bildirimler TSPAKB 30.04.2008 - İSTANBUL

2 2  SPKn’nun 40/B maddesi, – kendisine mevzuatla bırakılan veya Kurulca belirlenen konularda düzenleme yapmak, yürütmek ve denetlemek görevini TSPAKB’ye vermiştir.  SPK tarafından Birliğe bırakılan yetkiler; – Komisyon iadesi denetimi – Promosyon uygulamaları izni – Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin İşlemler – KAF Takip  SPKn’nun 40/B maddesi, – kendisine mevzuatla bırakılan veya Kurulca belirlenen konularda düzenleme yapmak, yürütmek ve denetlemek görevini TSPAKB’ye vermiştir.  SPK tarafından Birliğe bırakılan yetkiler; – Komisyon iadesi denetimi – Promosyon uygulamaları izni – Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin İşlemler – KAF Takip SPK’NIN YETKİ DEVRİ YASAL DAYANAK

3 3  Tebliğin ana amacı; – Tebliğ ile Birliğe verilen görevler, düzenleme yapmak ve/veya denetlemek anlamında bir yetki devri değildir. – Verilen görevler bildirimlerle sınırlı, SPK’ya yapılan bildirimlerin, TSPAKB’ye yapılmasını sağlamaktır.  Olası Faydaları; – A/K ile Birliğin daha yakın ilişki ve işbirliğinde olması, – Birliğin, A/K bilgi merkezi olma hedefi için bir başlangıç, – A/K ortak/yönetici/ihtisas personeli bildirimlerini Birliğe yapması ile sicil bilgilerinin daha güncel olması, – Birliğe devredebilecek yetkiler (lisanslama sınavları, aracı kurum faaliyetlerine ilişkin diğer izinler) için başlangıç olması.  Tebliğin ana amacı; – Tebliğ ile Birliğe verilen görevler, düzenleme yapmak ve/veya denetlemek anlamında bir yetki devri değildir. – Verilen görevler bildirimlerle sınırlı, SPK’ya yapılan bildirimlerin, TSPAKB’ye yapılmasını sağlamaktır.  Olası Faydaları; – A/K ile Birliğin daha yakın ilişki ve işbirliğinde olması, – Birliğin, A/K bilgi merkezi olma hedefi için bir başlangıç, – A/K ortak/yönetici/ihtisas personeli bildirimlerini Birliğe yapması ile sicil bilgilerinin daha güncel olması, – Birliğe devredebilecek yetkiler (lisanslama sınavları, aracı kurum faaliyetlerine ilişkin diğer izinler) için başlangıç olması. SERİ:V, NO:99 SAYILI TEBLİĞ AMAÇ / FAYDALAR

4 4  Bankalar; – SP Faaliyetleri Kapsamında;  İlgili birimleri ve bunlarda görev yapan personelinin görevden ayrılması, atanma, ilave, görev değişikliği gibi değişiklikler,  Şubeleri nezdinde veya ayrı olarak oluşturacakları alt birimleri,  Lehe/aleyhe açılan dava ve takipler ile sonuçları, – Tescil ve ilan yükümlülükleri ile ilgili olarak;  Yetki belgelerinin ticaret siciline tescil ve ülke çapında iki gazetede ilan edilmesine,  Yetki belgesi iptalinde ticaret sicilinden terkin ve TTSG ile ülke çapında iki gazetede ilan edilmesi bildirimlerini ve ilana ilişkin gazeteleri, belirlenen süreler dahilinde Birliğimize bildireceklerdir.  Bankalar; – SP Faaliyetleri Kapsamında;  İlgili birimleri ve bunlarda görev yapan personelinin görevden ayrılması, atanma, ilave, görev değişikliği gibi değişiklikler,  Şubeleri nezdinde veya ayrı olarak oluşturacakları alt birimleri,  Lehe/aleyhe açılan dava ve takipler ile sonuçları, – Tescil ve ilan yükümlülükleri ile ilgili olarak;  Yetki belgelerinin ticaret siciline tescil ve ülke çapında iki gazetede ilan edilmesine,  Yetki belgesi iptalinde ticaret sicilinden terkin ve TTSG ile ülke çapında iki gazetede ilan edilmesi bildirimlerini ve ilana ilişkin gazeteleri, belirlenen süreler dahilinde Birliğimize bildireceklerdir. SERİ:V, NO:99 SAYILI TEBLİĞ TEBLİĞ İLE GETİRİLENLER

5 5  Aracı Kurumlar (1); – Doğrudan hizmet dışındaki birimlerini ek hizmet binasına taşımaları bildirimi, – Murahhas üye tayini, yetki ve sorumluluk belirlenmesi YK kararları, – Tescil ve ilan yükümlülükleri ile ilgili olarak;  Yetki belgesinin TS tescil ve ülke çapında iki gazetede ilan edilmesine,  Yetki belgesinin iptalinde TS terkin ve TTSG ile ülke çapında iki gazetede ilan edilmesine,  İzin belgelerinin TS’ne tescil ettirilmesine,  Şube, irtibat bürosu ve acente izninin TS’ne tescil ettirilmesine,  İşletme adı kullanım izninin TS’ne tescil ettirilmesine,  Faaliyet geçici durdurmasında, ülke çapında iki gazetede ilan edilmesine,  Aracı Kurumlar (1); – Doğrudan hizmet dışındaki birimlerini ek hizmet binasına taşımaları bildirimi, – Murahhas üye tayini, yetki ve sorumluluk belirlenmesi YK kararları, – Tescil ve ilan yükümlülükleri ile ilgili olarak;  Yetki belgesinin TS tescil ve ülke çapında iki gazetede ilan edilmesine,  Yetki belgesinin iptalinde TS terkin ve TTSG ile ülke çapında iki gazetede ilan edilmesine,  İzin belgelerinin TS’ne tescil ettirilmesine,  Şube, irtibat bürosu ve acente izninin TS’ne tescil ettirilmesine,  İşletme adı kullanım izninin TS’ne tescil ettirilmesine,  Faaliyet geçici durdurmasında, ülke çapında iki gazetede ilan edilmesine, SERİ:V, NO:99 SAYILI TEBLİĞ TEBLİĞ İLE GETİRİLENLER

6 6  Aracı Kurumlar (2); – Merkez dışı örgüt faaliyet  geçici durdurmasında, ülke çapında iki gazetede ilan edilmesine,  sürekli durdurmasında, TS’den terkin ve TTSG ile ülke çapında iki gazetede ilan edilmesine ilişkin bildirimlerini ve ilana ilişkin gazeteleri – Yardımcı hizmet kadrosundaki idari personel hariç,  tüm personelinin V/46 Tebliğ’in 9/(d) bendindeki durumlarında değişikliği,  tüm personelinin görevden ayrılması veya yeni atanması, görev ve yer değişikliği gibi değişikliği,  yeni istihdam edilenlerin aranan şartları gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte bildirilmesi, – Merkez dışı örgütleri dahil teşkilatlarındaki organizasyon, mekan, belge ve kayıt sistemindeki değişiklikleri,  Aracı Kurumlar (2); – Merkez dışı örgüt faaliyet  geçici durdurmasında, ülke çapında iki gazetede ilan edilmesine,  sürekli durdurmasında, TS’den terkin ve TTSG ile ülke çapında iki gazetede ilan edilmesine ilişkin bildirimlerini ve ilana ilişkin gazeteleri – Yardımcı hizmet kadrosundaki idari personel hariç,  tüm personelinin V/46 Tebliğ’in 9/(d) bendindeki durumlarında değişikliği,  tüm personelinin görevden ayrılması veya yeni atanması, görev ve yer değişikliği gibi değişikliği,  yeni istihdam edilenlerin aranan şartları gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte bildirilmesi, – Merkez dışı örgütleri dahil teşkilatlarındaki organizasyon, mekan, belge ve kayıt sistemindeki değişiklikleri, SERİ:V, NO:99 SAYILI TEBLİĞ TEBLİĞ İLE GETİRİLENLER

7 7  Aracı Kurumlar (3); – İmza sirküleri değişiklikleri, – Lehe/aleyhe açılan dava ve takipleri ile sonuçlarını, – Kurul’ca izin verilmesi gerekmeyen iştiraklerini, – Bağımsız denetim sözleşmelerini, – Acentelik faaliyetinde bulunan banka şubelerini, – Elektronik ortamda emir kabul etmeye başlamaları durumunda yapılacak bildirimi, belirlenen süreler dahilinde Birliğimize bildireceklerdir.  Aracı Kurumlar (3); – İmza sirküleri değişiklikleri, – Lehe/aleyhe açılan dava ve takipleri ile sonuçlarını, – Kurul’ca izin verilmesi gerekmeyen iştiraklerini, – Bağımsız denetim sözleşmelerini, – Acentelik faaliyetinde bulunan banka şubelerini, – Elektronik ortamda emir kabul etmeye başlamaları durumunda yapılacak bildirimi, belirlenen süreler dahilinde Birliğimize bildireceklerdir. SERİ:V, NO:99 SAYILI TEBLİĞ TEBLİĞ İLE GETİRİLENLER

8 8  Birliğe yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, Birliğe bırakılmaktadır.  Aracı kuruluşların Birliğe gönderecekleri bilgi ve belgeler hakkında Kurul’un bilgilendirilmesine ilişkin esaslar ise Kurulca belirlenecektir.  Birliğe yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, Birliğe bırakılmaktadır.  Aracı kuruluşların Birliğe gönderecekleri bilgi ve belgeler hakkında Kurul’un bilgilendirilmesine ilişkin esaslar ise Kurulca belirlenecektir. SERİ:V, NO:99 SAYILI TEBLİĞ TEBLİĞ İLE GETİRİLENLER

9 9 1. Evrak takip ve arşivleme yazılımı alınmıştır 2. Birlik iş akış süreçleri belirlenmiştir. 3. Profesyonel arşiv yönetimi hizmeti alınmıştır. 4. Birliğe yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir (Genelge 7). 5. Bildirimler için standart belgeler hazırlanmıştır. 6. Bildirimlerin veri tabanına işlenmesi, • LSTS üzerinden bildirim • HTML formlar 7. Bildirimlerin sorguya hazır hale getirilmesi. 1. Evrak takip ve arşivleme yazılımı alınmıştır 2. Birlik iş akış süreçleri belirlenmiştir. 3. Profesyonel arşiv yönetimi hizmeti alınmıştır. 4. Birliğe yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir (Genelge 7). 5. Bildirimler için standart belgeler hazırlanmıştır. 6. Bildirimlerin veri tabanına işlenmesi, • LSTS üzerinden bildirim • HTML formlar 7. Bildirimlerin sorguya hazır hale getirilmesi. BİRLİKÇE YAPILAN HAZIRLIKLAR TEKNİK HAZIRLIKLAR

10 10  Usul ve esaslar Uyelere duyurulmuştur.  Web tabanlı standart formlar hazırlanmıştır.  Bildirimlerde, Birliğimizce hazırlanan ve internet sitemizden doldurulacak standart formlar kullanılacak olup, diğer bildirimler kabul edilmeyecektir.  Standart formlar, (http://www.tspakb.org.tr/uyeler/bildirimform.htm) sayfasında yayınlanmaktadır.http://www.tspakb.org.tr/uyeler/bildirimform.htm  Formlarda değişiklik yapılmasına imkan verilmemektedir.  İhtiyaç duyulması halinde tablo ve sayfa yapısında bozukluğa sebebiyet verilmeksizin sistem kendiliğinden satır ekleyebilecektir.  Formlarda, zaman içerisinde değişiklikler yapılması halinde Birliğimiz internet sitesindeki formlar yenilenebilecektir.  Usul ve esaslar Uyelere duyurulmuştur.  Web tabanlı standart formlar hazırlanmıştır.  Bildirimlerde, Birliğimizce hazırlanan ve internet sitemizden doldurulacak standart formlar kullanılacak olup, diğer bildirimler kabul edilmeyecektir.  Standart formlar, (http://www.tspakb.org.tr/uyeler/bildirimform.htm) sayfasında yayınlanmaktadır.http://www.tspakb.org.tr/uyeler/bildirimform.htm  Formlarda değişiklik yapılmasına imkan verilmemektedir.  İhtiyaç duyulması halinde tablo ve sayfa yapısında bozukluğa sebebiyet verilmeksizin sistem kendiliğinden satır ekleyebilecektir.  Formlarda, zaman içerisinde değişiklikler yapılması halinde Birliğimiz internet sitesindeki formlar yenilenebilecektir. BİRLİKÇE YAPILAN HAZIRLIKLAR BİLDİRİM USUL VE ESASLARI

11 11  Bildirim Formlarının Doldurulması – Üyelerimiz, Birliğimiz internet sitesi üzerinden standart formları, ilgi alanlardaki açıklamalar çerçevesinde dolduracaklardır – Hücrelerde standartlaştırılmış cevaplar hazırlanmıştır (kullanıcıya en az müdahale olanağı) – Bildirim Formlarının web üzerinden doldurulması aşamasında; – Kurum ünvanı sistem üzerinden seçilecektir – Her üye için belirlenmiş standart kurum kodu form üzerinde otomatik olarak oluşacaktır – Standart form koduna ve kurum koduna göre sistem bir barkod üretecek ve form çıktısının en üst bölümünde bu barkod yer alacaktır  Bildirim Formlarının Doldurulması – Üyelerimiz, Birliğimiz internet sitesi üzerinden standart formları, ilgi alanlardaki açıklamalar çerçevesinde dolduracaklardır – Hücrelerde standartlaştırılmış cevaplar hazırlanmıştır (kullanıcıya en az müdahale olanağı) – Bildirim Formlarının web üzerinden doldurulması aşamasında; – Kurum ünvanı sistem üzerinden seçilecektir – Her üye için belirlenmiş standart kurum kodu form üzerinde otomatik olarak oluşacaktır – Standart form koduna ve kurum koduna göre sistem bir barkod üretecek ve form çıktısının en üst bölümünde bu barkod yer alacaktır BİRLİKÇE YAPILAN HAZIRLIKLAR BİLDİRİM USUL VE ESASLARI

12 12  Basılı Nüshalarının Gönderimi – Formlar, antetsiz kağıda basılıp imzalanarak, ekleri ile birlikte gönderilecektir. – Faks ve e-posta kabul edilmeyecektir. – Formların ve eklerinin Birliğimize teslimi sonrasında;  Evrak kayıt işlemleri, form üzerindeki barkod ve/veya kurum kodu- form koduna göre gerçekleştirilecektir.  Bildirim formları elektronik olarak (pdf dosya) muhafaza edilebilecektir.  Basılı nüshalar arşivlenecektir.  Basılı Nüshalarının Gönderimi – Formlar, antetsiz kağıda basılıp imzalanarak, ekleri ile birlikte gönderilecektir. – Faks ve e-posta kabul edilmeyecektir. – Formların ve eklerinin Birliğimize teslimi sonrasında;  Evrak kayıt işlemleri, form üzerindeki barkod ve/veya kurum kodu- form koduna göre gerçekleştirilecektir.  Bildirim formları elektronik olarak (pdf dosya) muhafaza edilebilecektir.  Basılı nüshalar arşivlenecektir. BİRLİKÇE YAPILAN HAZIRLIKLAR BİLDİRİM USUL VE ESASLARI

13 13  Bildirimlere İlişkin Süreler ve Sorumluluk – Aracı kurum ve bankalar bildirim yükümlülüklerini Tebliğde belirlenen süreler dahilinde yerine getireceklerdir. – SPK, 14.02.2008 tarih ve 5/197 sayılı kararı ile yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin Kurul’un Tebliğlerine aykırılık oluşturduğu hususunun Birliğimizce üyelerimize duyurulmasını ve Tebliğe aykırı uygulamaları tespit edilenlerin ivedilikle Kurul’a bildirilmesi gerektiğini bildirmiştir.  Bildirimlere İlişkin Süreler ve Sorumluluk – Aracı kurum ve bankalar bildirim yükümlülüklerini Tebliğde belirlenen süreler dahilinde yerine getireceklerdir. – SPK, 14.02.2008 tarih ve 5/197 sayılı kararı ile yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin Kurul’un Tebliğlerine aykırılık oluşturduğu hususunun Birliğimizce üyelerimize duyurulmasını ve Tebliğe aykırı uygulamaları tespit edilenlerin ivedilikle Kurul’a bildirilmesi gerektiğini bildirmiştir. BİRLİKÇE YAPILAN HAZIRLIKLAR BİLDİRİM USUL VE ESASLARI

14 14 BİRLİKÇE YAPILAN HAZIRLIKLAR FORM KODLARI

15 15 BİRLİKÇE YAPILAN HAZIRLIKLAR Örnek Form

16 16  Bildirimlerin bir bölümü mevcut LSTS yazılımı üzerinden yapılacaktır.  Bunlar genel olarak A/K’ların personel devinimine yöneliktir.  Bir kısım bildirimler ise bu aşamada HTML formlar ile veri tabanına işlenmeden yapılacaktır.  Birlik Üye Bilgi Bankası Projesi kapsamında daha sonra bu bildirimler de veri tabanına işlenmeye başlayacaktır.  Böylece yapılan tüm bildirimler sorgulanabilir olacaktır.  Bildirimlerin bir bölümü mevcut LSTS yazılımı üzerinden yapılacaktır.  Bunlar genel olarak A/K’ların personel devinimine yöneliktir.  Bir kısım bildirimler ise bu aşamada HTML formlar ile veri tabanına işlenmeden yapılacaktır.  Birlik Üye Bilgi Bankası Projesi kapsamında daha sonra bu bildirimler de veri tabanına işlenmeye başlayacaktır.  Böylece yapılan tüm bildirimler sorgulanabilir olacaktır. BİRLİKÇE YAPILAN HAZIRLIKLAR VERİ TABANI

17 17 Bildirim formları ile ilgili tereddüt edilen hususları, görüş ve önerilerinizi Birliğimizin inform@tspakb.org.tr adresine iletebilirsiniz. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Bildirim Formları

18 Teşekkürler TSPAKB 30.04.2008 - İSTANBUL


"Üyelerimizce Birliğimize Yapılacak Bildirimler TSPAKB 30.04.2008 - İSTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları