Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tanıtım ve Deneyimlerin Paylaşımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tanıtım ve Deneyimlerin Paylaşımı"— Sunum transkripti:

1 Tanıtım ve Deneyimlerin Paylaşımı
TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) Tanıtım ve Deneyimlerin Paylaşımı Yrd.Doç.Dr.Hatice AKKOÇ Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bu sunumdaki slaytların bir kısmı TÜBİTAK ve Marmara Üniversitesi BAPKO birimi sayfasında yer almaktadır. Ayrıntılı slaytlara buralardan da ulaşabilirsiniz. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

2 Sunumun içeriği TUBİTAK ARGE Projelerine genel bir bakış Tanımlar
Başvuru süreci Panel (Değerlendirme kriterleri) Başvuruların iade nedenleri Proje süreci Projenin sonlandırılması Soru-cevap H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

3 Genel Bir Bakış H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

4 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

5 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

6 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

7 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

8 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

9 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

10 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

11 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

12 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

13 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

14 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

15 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

16 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

17 Tanımlar H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

18 Tanımlar Proje Personeli Proje yürütücüsü Araştırmacı
Yardımcı personel Danışmanlar (yerine göre) H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

19 Tanımlar Proje Yürütücüsü
Sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan araştırmacıyı, H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

20 Proje yürütücüsü olmaya engel durumlar
Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü (Arastırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Başhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya Daire Baskanı, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danısma Kurulu üyeleri başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

21 Tanımlar Araştırmacı İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek ve sonuç raporunda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki kişiler Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

22 Tanımlar Yardımcı Personel
Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan, işvereni Kurum olan ve kesin raporda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant ve benzeri personel Danışman Projenin özel uzmanlık gerektiren konulardan birinde kısa süreli ve geçici olarak hizmetinden yararlanılan, sonuç raporunda adı geçmeyen araştırmacı tanımına uygun Uzman kişileri, H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

23 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) Kişiye bir ayda ödenebilecek PTİ miktarları ne kadardır ? Nasıl hesaplanır? Kamu personeli olarak projede yer alan kişilere bir ayda aldığı ücretin % 75’ini geçmemek kaydıyla 2011 yılında aşağıda belirtilen üst limitlerde, PTİ (brüt) ödenebilir: Proje Yürütücüsü : YTL/ay Araştırmacılar : YTL/ay Danışman : YTL/yıl PTİ , TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanarak, proje bütçesine ilave edilir ve sözleşme buna göre hazırlanır. Sözleşme ekinde, PTİ alacak kişiler tarafından imzalanmış olan “PTİ ödeme planı tablosu” yer alır. Proje Teşvik İkramiyesinin hesaplanmasında, projenin panel puanı ile Araştırmacıların projeye katkı oranları (%100 üzerinden) dikkate alınır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

24 Tanımlar Bursiyer/Doktara sonrası bursiyer:
Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri“ bursiyer, Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan Türkiye’de ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak, H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

25 Burs Ödemeleri Burs miktarları en fazla ne kadar olabilir?
Projede yer alacak bursiyerlere TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırları geçmemek şartıyla, projede belirlenen miktarlarda burs ödemesi yapılabilir. 2011 yılı için burs miktarı üst sınırları: Bursiyer Kurumda veya başka bir kuruluşta, ücret karşılığı çalışmıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Doktora sonrası araştırmacılar : YTL/ay Bursiyer ücretli çalışıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay 25 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

26 Tanımlar Üniversite Yetkilisi TÜBİTAK ile üniversite adına proje sözleşmesini imzalayan, üniversite mütevelli heyetini veya mütevelli heyetin yetkilerini devrettiği üniversite yöneticisidir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

27 Tanımlar Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş (Kurum): TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen projelerin fiilen yürütüldüğü özel veya kamu, tüzel veya gerçek kişileri, H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

28 Bütçe Proje Bütçesini kim hazırlar, kim onaylar?
Proje yürütücüsü hazırlar ve TÜBİTAK onaylar. Kabul edilen bu bütçe sözleşmenin eki niteliğindedir. Bütçe hangi formatta hazırlanır? Öneri formunda belirtilen Ekonomik Sınıflandırma kodları 4. düzeyinde hazırlanır. Projelerin bütçelendirmesinde ve uygulanmasında kullanılacak ekonomik sınıflandırma kodları TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olup, bunlara ilişkin açıklamalara ait doküman web sayfamızda ( veya tts.tubitak.gov.tr) mevcuttur. Mal ve hizmet alımı ile sermaye giderleri ayırımında kullanılan ve Bütçe Kanunu ile belirlenen limitler TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde uygulanmaz. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

29 Başvuru Süreci H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

30 Proje teklifinin hazırlanması
Proje ekibinin oluşturulması (Sorumluluk + Kapasite) İş yükü paylaşımı H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

31 Proje başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
YÜRÜTÜCÜSÜ TÜBİTAK Proje başvuruları elektronik olarak alınmaktadır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

32 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

33 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

34 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

35 2011 yılı için, son başvuru tarihleri nedir?
I. Dönem:  4 Mart II. Dönem: 9 Eylül 2011 2011 yılı I. Dönem başvuruları için basılı olarak gönderilmesi gereken belgelerin en geç 11 Mart 2011 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılmış olması gerekmektedir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

36 Değerlendirme Süreci H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

37 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım-14.04.11

38 Araştırma Projelerinde En Çok Karşılaşılan İade Nedenleri
Etik kurul/yasal izin belgesi gerektiren projelerde belgenin eksik olması ya da belgenin istenilen kriterlere uygun olmaması, Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının doldurulmamış olması ya da projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermemesi, Proje önerisi değişiklik bildirim formunun elektronik başvuru sistemine yüklenmemiş olması ya da formun panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeleri içermemesi, Literatür özetinin ham liste halinde verilmiş olması, literatür referansı verilerek tartışılmamış olması ya da literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmemiş olması, Kabul ve taahhüt beyanları sayfalarında; proje yürütücüsü, araştırmacı ve kuruluş yetkilisi imzalarının eksik olması yada imzaların, orjinal olmaması/ istenilen kişiye ait olmaması/kime ait olduğunun belli olmaması, H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

39 Araştırma Projelerinde En Çok Karşılaşılan İade Nedenleri
Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin gelmemiş ya da geç gelmiş olması, Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olmaması, Alınması talep edilen  makina-teçhizatın herhangi birinin toplam fiyatının kdv ve diğer tüm vergiler dahil (yurt dışı alım olması durumunda diğer masraflar dahil) tl.nin üzerinde olması, tek bir sistemin parçası oldukları halde bölünerek ayrı ayrı yazılan cihazların birleştirildiğinde toplam fiyatının tl’yi aşması ya da talep edilen teçhizata kdv ve vergiler eklendiğinde bütçenin tl’yi aşması. Yukarıda, ön inceleme sırasında  en sık karşılaşılan iade nedenlerinden örnekler verilmiştir. Bu kapsamda, bilgi notlarında belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmayan ve/veya bu kriterlerden herhangi birini sağlamayan proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir. Ön incelemede eksikliği tespit edilen hususlar ve/veya format ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi için öneri sahipleri ile kesinlikle iletişime geçilmez. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

40 Kervan yolda düzülmez! Hakemleri yapılabilirlik hakkında somut bir içerikle ikna etmek gerekmektedir. İş tanımları ve iş paketlerinin detaylı şekilde hazırlanması gerekmektedir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

41 Araştırma Destek Programları Başkanlığı
26/03/09 Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) PANEL SÜRECİ H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım 41

42 26/03/09 Panel nedir? Panel: Proje önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla, proje konularında uzman kişilerden oluşturulan kuruldur. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım 42

43 Panelistlerin Belirlenmesi
26/03/09 Panelistlerin Belirlenmesi Panelistlerin proje konularında uzman olmaları yanında; Panelistler ile panelde görüşülecek proje öneri sahipleri arasında çıkar çakışması veya çatışması olmamasına, Proje önerilerinin verildiği kurumlardan zorunlu olmadıkça panelist seçilmemesine, Panelistlerin aynı panelde görüşülecek proje önerilerinde yer almıyor olmalarına, (proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman) Daha önce çağırılan panelistlere ait istatistiki bilgiler dikkate alınarak, kurumlar arası yaygın dağılımın korunmasına özen gösterilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım 43

44 Bilimsel Değerlendirme Kriterleri
26/03/09 Bilimsel Değerlendirme Kriterleri Proje önerileri; Özgün Değer Yapılabilirlik (Yöntem, Ekip, Ekipman) Yaygın Etki kriterlerine göre değerlendirilir. Bütçe ve süre ile ilgili hususlar değerlendirme kriteri olarak ele alınmaz. Panelin bu konularla ilgili görüşleri değerlendirme bittikten sonra Panel Raporunda ilgili bölümde belirtilir. Proje önerisi yeterince tartışıldıktan sonra oylamaya (puanlama aşamasına) geçilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım 44

45 Oylama/Puanlama Proje No: Kriterler Çok İyi (3) İyi (2)
26/03/09 Oylama/Puanlama Proje önerisi yeterince tartışıldıktan sonra oylamaya geçilir. Oylama gizli oy - gizli kimlik – açık sayım şeklinde yapılır. Her bir panelist aşağıda bir örneği görülen oy pusulasını doldurmak suretiyle o proje önerisiyle ilgili puanlamasını yapmış olur. Proje No: Kriterler Çok İyi (3) İyi (2) İyi Değil / Yetersiz (0) Özgün Değer Yapılabilirlik Yaygın Etki Panelistin Adı Soyadı: İmzası: H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

46 26/03/09 Panel Puan Tablosu Panelistler doldurdukları oy pusulalarını moderatöre teslim ederler. Panelistlerin kimliği gizli tutularak puanlar okunur ve Panel Puan Tablosuna işlenir. Her bir kriter için Panel Puanı Ortalaması hesaplanırken en yüksek ve en düşük oylardan tek kalanlar dikkate alınmaz. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım 46

47 26/03/09 Panel Raporu Panelistlerin ortak görüşleri doğrultusunda Panel Puanını yansıtacak şekilde, her bir kriter için ayrıntılı açıklamaların yer aldığı Panel Raporu düzenlenir. Raporda her bir kriter için eksik görülen ya da yeterli bulunmayan hususların neler olduğunun gerekçeli olarak belirtilmesine dikkat edilir. Panel Raporunun “bütçe”, “süre” ve “diğer görüşler” ile ilgili bölümlerine de panelistlerin ortak görüşleri yansıtılarak raporun yazımı tamamlanır. Panel Puan Tablosu ve Panel Raporları moderatör ve panelistler tarafından imzalandıktan sonra panel süreci tamamlanır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

48 26/03/09 Özgün Değer ≤ 1 Durumu Oylama sonucunda panel puanı Özgün Değer ≤ 1 şeklinde gerçekleşen proje önerilerinin raporunun yazımında sadece “Özgün Değer” kriteriyle ilgili bölümün gerekçe ve açıklamaları ayrıntılı olarak belirtilir. Diğer kriterlerin yer aldığı bölümlere ise “Projenin özgün değerinin yetersiz bulunması nedeniyle, bu kriterle ilgili değerlendirme rapora yansıtılmamıştır ” ifadesi yazılarak rapor tamamlanır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

49 Panel Sonucunun İptali
26/03/09 Panel Sonucunun İptali Proje önerisinin usulüne uygun olmadan değerlendirildiğinin ve/veya panelistlerin yetki ve sorumluluklarına aykırı durumlarının tespit edilmesi halinde, panelin bu proje ile ilgili kararının iptal edilmesi söz konusu olabilir. Panel kararı iptal edilen proje önerisi, konusu ile ilgili düzenlenecek ilk panelde yeniden değerlendirilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım 49

50 26/03/09 Önemli Hatırlatma! Panelistlerin seçiminde TÜBİTAK Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) aktif olarak kullanılmaktadır. Lütfen ARBİS’te kayıtlı olan bilgilerinizi düzenli olarak güncellemeyi unutmayınız ve bu konuyu meslektaşlarınızla da paylaşınız. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

51 Proje Süreci H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

52 BAP Birimi (Harcamaları gerçekleştiren kuruluş)
TÜBİTAK (DESTEKLEYEN KURULUŞ) BAP Birimi (Harcamaları gerçekleştiren kuruluş) PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ (Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu) H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

53 Proje dönemleri Proje dönemi 6 aydır.
Her dönem sonunda gelişim raporu yazılır. Projenin tamamlanmasından sonra projenin bitiş tarihinden itibaren 2 ay içerisinde sonuç raporu yazılır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

54 Rapor takvimi Örneğin, 01 Şubat 2008 tarihinde başlayan 3 yıllık bir proje için aşağıdaki tarihlerde rapor teslimleri söz konusudur. 1.dönem gelişme raporu: 2.dönem gelişme raporu: 3.dönem gelişme raporu: 4.dönem gelişme raporu: 5.dönem gelişme raporu: Sonuç raporu: H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

55 Proje raporları Raporların tarihinde TÜBİTAK’a ulaşması gerekmektedir.
Rapor bilimsel ve mali olmak üzere iki kısımdan oluşur. Rapor formu ve bütçe tablosu TÜBİTAK sayfasından indirilebilir. Raporlar projeye (panellerde yer alan panelist hakemler arasından) atanan danışman tarafından değerlendirilir. Değerlendirme formu TÜBİTAK sayfasında yer almaktadır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

56 Proje raporları Raporlar ayrıntılı olarak yazılmalı,
Veri analizlerine ayrıntılı olarak yer verilmelidir, Proje teklifindeki takvime uygun olarak hareket edilmelidir H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

57 Proje raporunun değerlendirilmesi
Danışman raporu değerlendirip 20 gün içerisinde TÜBİTAK’a ulaştırır. TÜBİTAK proje yürütücüsüne e-posta ve normal posta ile ulaştırır. Raporun başarılı olması halinde projenin bir sonraki 6 aylık proje döneminde desteklenmesine karar verilerek projenin dönem bütçesi ve proje ekibinin PTİ ödemeleri transfer edilir. Raporun başarısız olması halinde proje dönem bütçesi yatırılmaz. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

58 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) Kişiye bir ayda ödenebilecek PTİ miktarları ne kadardır ? Nasıl hesaplanır? Kamu personeli olarak projede yer alan kişilere bir ayda aldığı ücretin % 75’ini geçmemek kaydıyla 2011 yılında aşağıda belirtilen üst limitlerde, PTİ (brüt) ödenebilir: Proje Yürütücüsü : YTL/ay Araştırmacılar : YTL/ay Danışman : YTL/yıl PTİ , TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanarak, proje bütçesine ilave edilir ve sözleşme buna göre hazırlanır. Sözleşme ekinde, PTİ alacak kişiler tarafından imzalanmış olan “PTİ ödeme planı tablosu” yer alır. Proje Teşvik İkramiyesinin hesaplanmasında, projenin panel puanı ile Araştırmacıların projeye katkı oranları (%100 üzerinden) dikkate alınır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

59 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
PTİ ne zaman ve ne kadar ödenir? Gelişme ve sonuç raporlarının kabulünü takiben rapor dönemine tekabül eden PTİ ödeneğinin diğer ödeneklerle birlikte proje hesabına TÜBİTAK tarafından transfer edildiğinde ve TTS’ye bankaya aktarılan ödeneğin yansıtılması yapıldığı zaman, Proje Yürütücünün Birime yapacağı talimat üzerine ödeme gerçekleştirilir. Ödemeler sözleşme ekinde yer alan “PTİ Ödeme Planı” tablosunda belirlenen miktarlar üzerinden gerçekleştirilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

60 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
Projeye yeni araştırmacı alınır mı? Bu kişiye PTİ ödenir mi? İlgili grubun uygun görmesi alınabilir. Ancak bu kişiye PTİ ödenmez. Projeden ayrılan bir araştırmacının yerine alınan araştırmacıya PTİ ödenir mi? İlgili grubun uygun görmesi halinde ve projeye ek ödenek getirmeyecek biçimde PTİ ödenebilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

61 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
Bir araştırmacının projeden ayrılması halinde PTİ diğer araştırmacılar arasında paylaştırılır mı? Hayır. 61 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

62 Burs Ödemeleri Burs ödemeleri için ön koşul nedir?
Proje önerisinde projede yer alacak bursiyerin niteliği, (Y.Lisans ve doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı) sayısı, süresi ve ödenecek ücretleri proje bütçesinde belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması esastır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

63 Burs Ödemeleri Burs miktarları en fazla ne kadar olabilir?
Projede yer alacak bursiyerlere TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırları geçmemek şartıyla, projede belirlenen miktarlarda burs ödemesi yapılabilir. 2011 yılı için burs miktarı üst sınırları: Bursiyer Kurumda veya başka bir kuruluşta, ücret karşılığı çalışmıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Doktora sonrası araştırmacılar : YTL/ay Bursiyer ücretli çalışıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay 63 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

64 Burs Ödemeleri Bursiyer değişikliğini kim ve nasıl yapar?
Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik Proje Yürütücüsü tarafından, gereği için ilgili Birime, bilgi için gelişme raporlarında TÜBİTAK’a bildirilir. Bursiyerin projede öngörülen nitelik ve sayısında değişiklik yapılabilir mi? Bursiyer faslındaki toplam ödeneğin değişmemesi kaydıyla, bursiyerlerin nitelik (Y. lisans, doktora öğrencisi veya doktora sonrası araşırmacı) değişikliği Yürütücü tarafından yapılabilir. Bursiyer sayısının değişikliği ise, Yürütücünün gerekçeli başvurusu, TÜBİTAK’ın uygun görmesi halinde yapılabilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

65 Burs Ödemeleri Burs alacak öğrenci birden fazla projeden burs alabilir mi? Bursiyere sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. Bursiyer, aynı anda TÜBİTAK’ın farklı programlarından da burs alamaz. (Not: Bu konudaki sorumluluk “Burslu Öğrenci Bilgi Formu”nda başka burs almadığını beyan etmesi nedeni ile bursiyerde olup, Birim tarafından TTS kayıtlarına ödeme ile ilgili bilgiler girilirken, bursiyerin T.C. kimlik numarası ile adı soyadı girilmesi gerekmektedir. Böylece TÜBİTAK kendi veri tabanlarında bu kişinin TÜBİTAK ile ilişkisini sorgulayarak , yanlış yapılmış bir beyanı tesbit edebilir ve kişiye yapılan haksız ödeme geri alınır.) Burs alacak öğrenci başka bir üniversitede Y.Lisans/Doktora öğrencisi veya başka bir kurum/kuruluşta çalışıyor olabilir mi? Olabilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

66 Bursiyer görevlendirmelerinden TÜBİTAK’ın beklentileri
Projelerin bursiyerler üzerinden yürütülmemesi Bursiyerlerin tezlerinin projeden üretilmesi (Tezlerde mutlaka tezin TUBİTAK projesinden üretildiği, proje numarası da verilerek belirtilmelidir). H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

67 Projeden çıkacak yayınlar
Projeden çıkacak yayınlarla ilgili hususlar TÜBİTAK sayfasında da yer alan yönetmeliklerle belirlenmiştir. Yayınlarda TÜBİTAK tarafından desteklendiği, proje numarası da verilerek mutlaka belirtilmelidir. Proje raporundan izinsiz alıntı yapılmamalıdır. Proje yayınlarında, yayına kimlerin katkısı olduysa onların ismi yer alır. Herkesin ismi yer almak zorunda değildir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

68 Ön Ödeme (Avans) ve Mahsup İşlemleri
En fazla ne kadar ön ödeme alınabilir? TÜBİTAK tarafından belirlenen ön ödeme limitleri dahilinde alınabilir (2008 yılında ön ödeme limiti YTL dir). Seyahat için yapılacak ön ödemeler bu limitlere dahil değildir ve bu tür ön ödeme talepleri diğer ön ödeme taleplerinden ayrı olarak yapılabilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

69 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Zamanında kapatılmayan ön ödeme olursa ne yapılacak? Mahsup süresi geçtikten sonra kapatılan ön ödeme tutarları ile ilgili olarak yapılacak işlem şöyledir: Mahsup süresi içinde gerçekleşen harcamalar kabul edilir. Bunun dışında kalan tutarlar üzerinden 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden bu miktarın proje hesabına yatırmaları istenir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

70 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Harcama yapmadan veya az harcama yapılarak zamanında kapatılan ön ödeme olursa ne yapılacak? Mahsup süresi sonunda ön ödeme tutarının en az % 50’si harcanmadan iade edildiği takdirde, harcanamama gerekçeleri TÜBİTAK tarafından istenebilir . Yapılacak değerlendirme ve inceleme sonucunda yürütücünün veya mutemedin ihmal, kusur veya suistimalinin tespiti halinde harcanmayan tutarlara sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilir ve proje hesabına yatırılır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

71 Satınalma İşlemleri Yapılacak satınalmalarda yazılı veya en az 3 teklif alınması zorunlu mudur? Yürütücü piyasa araştırması yapmak suretiyle en uygun alımı yapmak zorundadır. Yazılı teklif toplamak zorunda değildir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

72 Satınalma İşlemleri (Ön Ödeme Yoluyla Olanlar)
Faturalar kimin adına düzenlenecek? Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Kurum adına düzenlenecektir. (Örneğin: Marmara Üniversitesi-107K531 nolu Proje) H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

73 Ayniyat İşlemleri Kamu Kuruluşları ve Devlet Üniversitelerinde Alınan malzeme nereye kaydedilecektir? Taşınır Mal Yönetmeliğinde “dayanıklı taşınırlar” olarak tanımlanan malzemelerin bu esaslar çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak kurum taşınırlarına ilgili harcama birimi (projenin fiilen yürütüldüğü Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Bölüm, ABD vb.) adına kaydedilir. Oluşturulan “Taşınır İşlem Fişi”nin bir örneği ödeme belgesine eklenir. Kaydedilen taşınır, zimmet fişi düzenlenerek proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir. Bunların dışında kalan diğer taşınırlar kaydedilmez. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

74 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasında aktarım hangi durumlarda yapılır? Projede öngörülen malzeme yada hizmetlerin ödeneklerinin yetersiz kalması durumunda, yürütücü yetkisinde ve/veya onay alınmak suretiyle ekonomik sınıflandırma kodları arasında aktarım yapılabilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

75 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Hangi Ekonomik Sınıflandırma Kodlarında (fasıllarda) aktarım yapılmaz? Burs, PTİ, Seyahat (arazi çalışmaları hariç) ve Kurum Hissesi fasıllarına aktarım yapılmaz, bu fasıllarda kalan ödeneğin başka fasıllara aktarımı da yapılmaz. Ayrıca bu fasıllara ek ödenek de verilmez. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

76 Proje harcama belgeleri hangi tarihler arasında geçerlidir?
Bütçe İşlemleri Proje harcama belgeleri hangi tarihler arasında geçerlidir? Proje kapsamında yapılacak her türlü harcama belgelerinin tarihleri proje sözleşmesinde yer alan başlama ve bitiş tarihleri arasında olmaları gerekir. Verilecek ek süre bitiş tarihine dahil edilir. Proje bitiş tarihinden sonra (ek süre dahil) proje bütçesinden yalnızca PTİ ödemesi yapılabilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

77 Seyahat Ödemeleri Proje kapsamında yapılacak seyahat harcamaları
neleri kapsar ve ne kadar ödenir? Kamu Kurumları Yurtiçi seyahatlerde; Vakıf Üniversiteleri Gündelik miktarları - Yürütücü ve Araştırmacılar YTL - Diğer Personel YTL Konaklama Ücreti Gündeliğin 2 katına kadar (süre sınırı bulunmaksızın) Yurtdışı seyahatlerde; Gündelik miktarları sayılı Kanun hükümleri Konaklama Ücreti sayılı Kanun hükümleri Yol Giderleri Mutad araçların (Uçak dahil) bilet ücreti (Projede ek ödeneğe sebep vermemek kaydıyla yapılacak seyahatlerde uçak kullanımı onaya tabi değildir.) H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

78 Seyahat Ödemeleri Özel araç ile seyahat yapılabilir mi?
Projede ek ödeneğe sebep olmaması kaydıyla, araştırmanın gerektirdiği hallerde, mesafe (kilometre) ve güzergah belirterek şehirlerarası seyahatler özel oto ile yapılabilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

79 Kurum Hissesi Kurum hissesi nedir?
Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında Kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığında proje maliyetine bağlı olarak hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer alan tutardır. Proje çalışmalarında kurumun altyapısından yararlanılmaması durumunda (sosyal nitelikli projeler, anket çalışması v.b.) bu projelere kurum hissesi ödenmez. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

80 Kurum Hissesi Kurum hissesi nasıl hesaplanır?
Kurum hissesi, PTİ dışında kalan proje bütçesinin en fazla %10’una tekabül eden ödenektir. Projeye ek ödenek verilmesi durumunda bu ek ödeneğe ilişkin kurum hissesi verilmez. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

81 Kurum Hissesi Kurum hissesi ile yapılacak harcamalar önceden projede öngörülmüş olacak mı? Mahiyeti ne olacak? Kurum hissesi proje bütçesine TÜBİTAK tarafından hesaplanarak ve mahiyeti belirtilmeden toplam rakam olarak yer alır. Kurum Hissesinin mahiyeti, harcanması aşamasında araştırmanın fiilen yürütüldüğü birim yetkilisince (Bölüm ve/veya Sağlık Bilimlerinde ABD, Merkez ve Enstitü Başkanı vb.) Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere belirlenir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

82 Kurum Hissesi Kurum hissesi nasıl gönderilir ve harcanır?
Kurum hissesi, bütçe transfer tablosunda belirlenen dönemlerde, diğer ödeneklerle birlikte proje hesabına transfer edilir. Kurum hissesi projenin ikinci transfer döneminden itibaren ödenmeye başlanır Projenin fiilen yürütüldüğü birimin (Bölüm, Sağlık Bilimlerinde ABD, Merkez ve Enstitü Başkanı vb.) yetkilisinin talebi ve proje yürütücüsünün talep edilen harcamanın Ar-Ge niteliğine ilişkin uygun görüşü ile proje harcamalarının tabi olduğu Esas ve Usuller çerçevesinde harcanır. Kurum hissesi, proje bitiş tarihinden sonra harcanamaz Proje bitiş tarihinden sonra kalan kurum hissesi varsa TÜBİTAK’a iade edilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

83 Proje Durum Değişiklikleri
Proje durdurulur mu? Nasıl? Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmeyen ve ikaza rağmen mücbir sebep bildirilmeyen projeler, İzleme sonucunda öngörülen amaç ve çalısma programına uygun biçimde yürütülmediği anlasılan projeler, Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, Proje Yürütücüsünün talebi veya söz konusu hususların TÜBİTAK’ça tespiti üzerine, TÜBİTAK Başkanlığın kararı doğrultusunda geçici olarak durdurulabilir. 83 H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

84 Proje Durum Değişiklikleri
Durdurma ne zaman kalkar? Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde tarafların başvurusu TÜBİTAK’ın onayı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi sözleşme hükümleri uygulanarak proje süresine ilave edilir. Durdurma da ne yapılır? Proje ile ilgili hiçbir işlem yapılmaz ve tüm harcamalar da durdurulur. (Buna ilişkin olarak TÜBİTAK tarafından TTS İşlemleri kapatılır) H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

85 Proje Durum Değişiklikleri
Proje yürürlükten kaldırılır mı? Nasıl? Mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, tarafların basvurusu, TÜBİTAK’ın kararı ile yürürlükten kaldırılır. Yürürlükten kaldırılan projeye hangi işlemler yapılır? Karar TÜBİTAK tarafından Kuruma bildirilir ve proje hesabının kapatılarak, hesapta kalan miktarın oluşan faizleri ile birlikte TÜBİTAK’a iadesi istenir. Ayrıca proje hesabının tüm hareketlerini içeren kapanış ekstresi ile TTS’den alınacak proje harcama raporu TÜBİTAK’a iletilir. Yürürlükten kaldırmanın müeyyidesi nedir? Projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

86 Proje Durum Değişiklikleri
Proje İptal edilir mi? Nasıl? Proje yürütücüsünün kusur veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ya da yürütülemeyeceği anlaşılan projeler, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir. İptal edilen projeye hangi işlemler yapılır? Karar TÜBİTAK tarafından Kuruma bildirilir ve proje hesabının kapatılarak, hesapta kalan miktarın oluşan faizleri ile birlikte TÜBİTAK’a iadesi istenir. Ayrıca proje hesabının tüm hareketlerini içeren kapanış ekstresi ile TTS’den alınacak proje harcama raporu TÜBİTAK’a iletilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

87 Proje Durum Değişiklikleri
İptalin müeyyidesi nedir? Niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınır ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, TÜBİTAK tarafından bunların projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda projenin yürütüldüğü kurum talebin gereğini yapar ve TÜBİTAK’a yazılı olarak bilgi verir. Ayrıca kusuru/ihmali olan kişiler hakkında, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları uygulanır; bunlara üç yıl süresince TÜBİTAK’ta hiç bir görev verilmez, TÜBİTAK destek ve teşviklerinden yararlandırılmaz. TÜBİTAK personeli olanlar hakkında TÜBİTAK Personel Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

88 Proje Durum Değişiklikleri
İptalin müeyyidesi nedir? (devam…) İptal edilen proje özel bir kuruluşta yürütülüyorsa, proje kapsamında alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesi, iptalin projeyi yürüten kişi/kuruluşa bildirilmesinden sonraki bir ay içinde yürütücü kişi/kuruluş tarafından TÜBİTAK’a iade edilir. Dayanıklı taşınırlar ile tüketim malzemesi alımları için yapılanlar dışında, kişi ile projeye yapılan diğer tüm ödemeler ise iptal tarihinden itibaren bir ay içinde kusuru/ihmali olanlardan haksız fiil; kusuru/ihmali olmayanlardan ise sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre TÜBİTAK’a iade edilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

89 İzleme İzleme hangi yöntemlerle yapılır?
Projeler, TÜBİTAK’ca belirlenen formata uygun olarak hazırlanan gelişme raporları yoluyla izlenir. TÜBİTAK gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere, proje izleyicisi görevlendirebilir. TÜBİTAK, proje yürütücüsünü gelişmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet edebilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

90 İzleme Gelişme raporları ne zaman ve nasıl verilecek?
Sözleşmede belirtilen tarihlerde ve TÜBİTAK’ın belirlediği formatta yürütücü tarafından hazırlanarak, TÜBİTAK’a (İlgili Gruba) iletilir. Gelişme raporları zamanında iletilmez ise ne olacak? Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a gönderilmediği ve/veya gelişme raporu içeriğinin eksik/yetersiz olması durumda projeye ilişkin hiçbir ödeme yapılmaz. Ayrıca bu durumda sözleşmenin cezaya ilişkin madde hükmü uygulanır. Gelişme raporları geçerli bir mazeret belirtilmeksizin sözleşmede belirltilen tarihleri 1 (bir) ay geçtikten sonra gönderilmeleri halinde, raporun kapsadığı döneme ait PTİ ödemeleri de yapılmaz. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

91 Diğer Hususlar Projede yürütücü değişikliği nasıl olur?
Proje yürütücüsünün değiştirilmesi gerektiği veya kendisinin ayrılmayı talep ettiği hallerde, projenin durumu ilgili Araştırma Grubu tarafından değerlendirilerek, projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi hususunda oluşturulacak öneri, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karara bağlanır. Alınan bu karar taraflara bildirilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

92 Diğer Hususlar Projede yürütücü Kurum değiştirirse ne olur?
Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; yürütücü, kurum değişikliğini, projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı; "projenin kurumunda yürütülmesine izin verdiğine; Kurum sıfatı ile projeye gerekli desteği vereceğine; proje sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt ettiğine" dair yazı ile birlikte TÜBİTAK’a bildirir. Bu durumda, proje kapsamında daha önce alınmış olan teçhizat ve sarf malzemeleri proje süresince yürütücüsünün gözetimi ve sorumluluğunda olduğu için gerekirse projenin yürütüleceği kuruma götürülebilir. Bu husustaki uygulama yürütücünün gerekçeli başvurusu üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

93 Diğer Hususlar Projede yürütücü Kurum değiştirirse Kurum hissesi ne olur? Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; proje için TÜBİTAK’ın belirlediği esas çerçevesinde ödenecek olan Kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili Kuruma ödenir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

94 Diğer Hususlar Projede araştırmacı değişikliği nasıl olur?
Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan araştırmacı ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma dahil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli önerisi ve İlgili Grubun onayı ile yapılır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

95 Proje süresi uzatılabilir mi? Nasıl?
Diğer Hususlar Proje süresi uzatılabilir mi? Nasıl? Proje süresi, sözleşmede öngörülen sürenin en fazla %50 si kadar uzatılabilir. Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır ve karar, TÜBİTAK tarafından proje yürütücüsüne bilgi verilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

96 Diğer Hususlar Proje Yürütücüsünün TÜBİTAK ile yapacağı yazışmalar nasıl olacaktır? Projenin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK onayı ya da bilgisi gereken durumlarda yürütücünün TÜBİTAK’a yapacağı talep ve yazışmalar doğrudan ve sadece yürütücü tarafından TÜBİTAK’a (İlgili Gruba) yapılacaktır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

97 Projenin Sonlandırılması
H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

98 Proje Sonuç Raporu nasıl ve ne zaman verilir?
Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu nasıl ve ne zaman verilir? Proje Yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK’ca belirlenmiş formata uygun hazırlanan sonuç raporu, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki (2) ay içinde TÜBİTAK’a verilmek zorundadır. Sonuç raporları zamanında iletilmez ise ne olacak? Sonuç raporu geçerli bir mazeret belirtilmeksizin sözleşmede belirtilen tarihleri 3 (bir) ay geçtikten sonra gönderilmeleri halinde, rapor kabul edilse dahi, raporun kapsadığı döneme ait PTİ ödemeleri yapılmaz. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

99 Proje Sonuç Raporu nasıl değerlendirilir?
Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu nasıl değerlendirilir? Sonuç raporu, TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü hallerde, sonuç raporunun içerik ve/veya şekil yönünden revize edilmesi istenir. Değerlendirme sonucunda Raporun kabul veya reddine karar verilir. Kabul edilen Rapora ilişkin karar, Proje Yürütücüsüne İlgili Grup tarafından bildirilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

100 Proje Sonuç Raporu kabul edilmez ise ne olur?
Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu kabul edilmez ise ne olur? Sonuç raporu reddedilen proje, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir ve bu karar, taraflara bildirilir. Bu durumda iptal edilen projenin tabi olduğu yönetmelik hükümleri uygulanır. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

101 Proje Sonuç Raporu kabul edilirse ne olur?
Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu kabul edilirse ne olur? Sonuç raporu kabul edilen proje, sonuçlandırılır ve bu karar, taraflara bildirilir. Sonuçlanan projeye hangi işlemler yapılır? Proje hesabı kapatılarak, hesapta kalan miktar oluşan faizleri ile birlikte TÜBİTAK’a iade edilir. Ayrıca Proje hesabının tüm hareketlerini içeren kapanış ekstresi ile TTS’den alınacak harcama raporu TÜBİTAK’a iletilir. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

102 Projede yürütücünün sorumlulukları nedir?
Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Esaslar ve TÜBİTAK’ın diğer mevzuatına uygun bir şekilde yürütmekten, harcamaların proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım

103 Tanıtım ve Deneyimlerin Paylaşımı
TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) Tanıtım ve Deneyimlerin Paylaşımı Yrd.Doç.Dr.Hatice AKKOÇ Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bu sunumdaki slaytların bir kısmı TÜBİTAK ve Marmara Üniversitesi BAPKO birimi sayfasında yer almaktadır. Ayrıntılı slaytlara buralardan da ulaşabilirsiniz. H.Akkoç-TÜBİTAK Tanıtım


"Tanıtım ve Deneyimlerin Paylaşımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları