Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KASTAMONU TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KASTAMONU TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 KASTAMONU TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI 2012 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

2 İyileştirme Takımını Adı : SONSÖZ Takımın Lideri : Turgut AKGÜL
Çalışmanın Yapıldığı Müdürlük : Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü İyileştirme Takımını Adı : SONSÖZ Takımın Lideri : Turgut AKGÜL Takımın Raportörü : Selçuk HELVACI Takım Rehberi : Erkan ÇAKAL Takım Üyeleri : Rukiye KELEŞ Mehtap DEMİREL Mustafa GÜRBÜZ Emine SALCI Mustafa DEMİR Nurgül BAYRAK Uğur KAYA Mustafa ESEN Bilal AŞICI Mustafa ARTAR Yüksel DEMİRCİ Ömer AYCAN İyileştirme Takımı Çalışma Konusu : Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması Çalışmanın Başlama Tarihi : Çalışmanın Bitirildiği Tarih : KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

3 SUNUM Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı bulunan müdürlüklerimiz Kalite Temsilcilerinden seçilerek oluşturulan ve tarihinde kurulmuş olan SONSÖZ iyileştirme takımımızın ilk toplantısında takım liderliğine 15 oy ile Turgut AKGÜL, takım rehberliğine 15 oy ile Erkan ÇAKAL, takım raportörlüğüne 15 oy ile Selçuk HELVACI, üye olarak ise Rukiye KELEŞ, Mehtap DEMİREL, Mustafa GÜRBÜZ, Emine SALCI, Mustafa DEMİR, Nurgül BAYRAK, Uğur KAYA, Ömer AYCAN, Yüksel DEMİRCİ, Mustafa ESEN, Bilal AŞICI ve Mustafa ARTAR seçilerek aşağıda açıklanan çalışmalar yapılmıştır. SONSÖZ İyileştirme takımımız öncelikle mevcut durum tespitine yönelik olarak SWOT analizi yapmış ve kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. İyileştirme Takımımız tarafından SWOT analizi çerçevesinde problem havuzu oluşturulmuş ve bunun için beyin fırtınası tekniği kullanılmıştır. Yapılan beyin fırtınası tekniği ile oluşturulan problem havuzunun puanlanması neticesinde ilk etapta tespit edilen 10 adet problemden, “Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması” problemi en yüksek puanı alarak öncelikli problem olarak belirlenmiştir Takımımız en yüksek puan alan “Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması” probleminin çözümüne yönelik, beyin fırtınası tekniğini kullanarak neden analizi yapmış ve neden analizinde ana sorunun neden tespiti / çözüm önerileri belirlenmiş ve aşağıda gösterilmiştir. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

4 S W O T GÜÇLÜ – ÜSTÜN YÖNLER Mevcut personelin nitelikli olması
Kurum kültürü Taşınmazların güvence altına alınması Sorunlara anında müdahale edilmesi Devlete gelir sağlaması İletişimi güçlü olması Kurum personelinin özverili çalışması Takbis e geçmiş olması Güçlü bir vizyona sahip olması İletişim Kaynaklarının güçlü olması ZAYIF – GÜÇSÜZ YÖNLER 1- Personelin mevzuat anlamında yetersiz olması 2 Nitelikli personel sayısının yetersiz olması 3- Takbise bağlı mernis sisteminin yetersiz olması 4- Hizmet içi eğitim eksikliği 5- Sosyal tesis eksikliği 6- Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması FIRSATLAR TAKBİS-ERP gibi programlara sahip olması Güvenilirlik SKGP ne üst düzey yöneticilerin destek vermesi Müşterinin tanınıyor olması Personelin genç ve dinamik olması Personelin tanınıyor olması TEHDİTLER TEHLİKELER Fiziki ortamın yetersiz olması Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması Mevzuatın geniş olması Nitelikli personelin tayin olması ,geçici görevle görevlendirilmesi KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

5 T W PROBLEM HAVUZU TEHDİTLER- TEHLİKELER VE ZAYIF – GÜÇSÜZ YÖNLER
1- Personelin mevzuat anlamında yetersiz olması 2- Nitelikli personel sayısının yetersiz olması 3- Takbise bağlı mernis sisteminin yetersiz olması 4- Hizmet içi eğitim eksikliği 5- Sosyal tesis eksikliği 6- Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması 7- Fiziki ortamın yetersiz olması 8- Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması 9- Mevzuatın geniş olması 10-Nitelikli personelin tayin olması, geçici görevle görevlendirilmesi KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

6 PROBLEM HAVUZU PUAN SIRALAMASI
Sıra No Problem TURGUT AKGÜL ERKAN ÇAKAL SELÇUK HELVACI RUKİYE KELEŞ MEHTAP DEMİREL MUSTAFA GÜRBÜZ EMİNE SALCI MUSTAFA DEMİR NURGÜL BAYRAK UĞUR KAYA MUSTAFA ESEN ÖMER AYCAN YÜKSEL DEMİRCİ MUSTAFA ARTAR BİLAL AŞICI TOPLAM 1 Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması 10 9 8 7 6 124 2 Personelin mevzuat anlamında yetersiz olması 5 4 3 92 Mevzuatın geniş olması 91 Takbise bağlı mernis sisteminin yetersiz olması 88 Fiziki ortamın yetersiz olması 77 Nitelikli personelin tayin olması, geçici görevle görevlendirilmesi 75 Sosyal tesis eksikliği 74 Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması 73 Nitelikli personel sayısının yetersiz olması 67 Hizmet içi eğitim eksikliği 65 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

7 ÇALIŞMA PLANI Sıra No Yapılacak İş Sorumlu Süreç 1 Tüm takım üyelerinin katılımı ile ortak problemin belirlenmesi ve çözüm önerileri SONSÖZ İyileştirme Takımı Lideri ve Üyeleri, Birim Amirleri Personel Performans ölçülmesi yapılarak uygulamaya geçirilmesi 2 Birim Amirleri Personel performans ölçümünün değerlendirilmesi. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

8 PROBLEM: Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması
NEDEN TESPİTİ PROBLEM: Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması Seçilen problem Ölçme ve Değerlendirme olarak iki bölümde ele alınması gerekmektedir. 1- Personel Performans Ölçme 2- Performans Değerlendirmesi ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1- Personel performans ölçümü Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinde aşağıda belirlenen normlara göre yapılmalıdır. 1.1- Tapu Müdürlüklerinde TKGM Kamu Hizmet Standartları baz alınarak; 1.1.a- Yapılan İşlemin nevi 1.1.b- İşleme konu parsel sayısı 1.1.c- İşlem gören malik sayısı KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

9 TAPU İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI
KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

10 TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN PUANLAMA STANDARDI
SIRA NO İŞİN ADI 1 ADET İŞİN SÜRESİ BİR GÜNDE BİR PERSONELİN YAPACAĞI İŞ İŞİN PUANI 1 İmar Uygulaması 8 Saat 1 Adet 100 2 Satış 2 Saat 4 Adet 25 3 İpotek 4 Terkin İşlemleri (İpotek) 30 Dakika 16 Adet 6.25 5 Mirasın İntikali 6 Ölünceye Kadar Bakma Akdi Sözleşmesi 4 Saat 2 Adet 50 7 Cins Tashihi 8 Kamulaştırma 9 Bağış 10 Taksim 11 Tahsis 12 Diğer İşlemler 13 Elbirliği Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 14 Birleştirme 15 Şerhler Sütununda Belirtme 16 Kat Mülkiyeti Tesisi 17 Beyanlar Sütununda Belirtme 18 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği İstemi 19 Trampa 20 Kooperatiflerde Ferdileşme 21 Aile Konut Şerhi 22 Ayırma KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

11 23 Düzeltme 2 Saat 4 Adet 25 24 Kira Sözleşmesinin Şerhi Kat İrtifakının Sona Ermesi 8 Saat 1 Adet 100 26 İntifa Hakkı Tesisi 27 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Satış Vaadi Sözleşmesi Şerhi 28 İrtifak Hakkı 29 Kat Karşılığı Temlik 30 Geçit Hakkı Tesisi 31 Vasiyetin Tenfizi İşlemi 32 Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi 33 Eklentinin Yazımı 34 Yönetim Planı Eklenmesi ve Değiştirilmesi 35 Üst Hakkı Tesisi 36 Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil 37 Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Belirtmesi 38 Kat Mülkiyeti Kurulu Taşınmazlarda Kat İlavesi 39 Devre Mülk Hakkı Tesisi 40 Ortaklaşa Kullanılan YerlerinTescili 41 Vakfa Özgülenen Malların Tescili 42 Şufa, İştifa, Vefa Hakkı Şerhi 43 Kat İrtifakı Tesisi 44 Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

12 PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN PUANLAMAYA ESAS KATSAYI TABLOSU
Tapu İşlemleri Hizmet Standardına göre yapılan işlemlerin süreleri ve puanlama standartları aşağıdaki tabloda gösterilen katsayı uygulaması ile hesaplanmalıdır. PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN PUANLAMAYA ESAS KATSAYI TABLOSU 1.b- İŞLEME KONU OLAN PARSEL (Bğmsz. Blm.) SAYISI 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 Her 5 parselden fazla her 5 parsel için Katsayı 1 1,2 1,4 1,6 1,8 0,3 katsayı eklenir. 1.c- İŞLEM GÖREN MALİK SAYISI 20+ Her 5 parselden fazla her 5 malik için İMAR UYGULAMALARI (Uygulamaya Giren Parsel Sayısı) 1-100 500+ Her 100parselden fazla her 100parsel için Katsayı 1 1,2 1,4 1,6 1,8 0,3 katsayı eklenir. (Uygulama Sonrası Oluşan Parsel Sayısı) KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

13 ÖRNEK:1 1-5 parsel ve 10 malik sayılı Mirasın intikali işlemi; İşlemi Yapan: Bilgisayar İşletmeni İşlemi Yapan Personelin Puanı: İşlem Puanı X Parsel Katsayısı X Malik Katsayısı= 25 X 1 X 1,2 =30 Yapılan İşlemin Süresi: İşlem süresi X Parsel Katsayısı X Malik Katsayısı= 120 dak. X 1 X 1,2 = 144 dak. Örnekte Belirtildiği üzere bu işlemi yapan Bilgisayar İşletmenin 5 parsel ve 10 malik sayılı Mirasın İntikali işleminin süresi 144 dakika olarak ölçümlenmelidir. 1 HAFTA SONRADA TERKİNİ GELİR ŞİMDİ… ADAMIN 30 TAŞINMAZI VAR. BORCUMU ÖDESEM ACABA ??? 10 TL TELEFON HACİZLERİNDEN BIKTIM… ÖRNEK:2 2- 20 parsel sayılı Haciz işlemi; İşlemi Yapan: Bilgisayar İşletmeni İşlemi Yapan Personelin Puanı: İşlem Puanı X Parsel Katsayısı = 6,25X 1,6 =10 Yapılan İşlemin Süresi: Baz Alınan Süre X Parsel Katsayısı = 30 dak. X 1,6 = 48 dak. Örnekte Belirtildiği üzere bu işlemi yapan Bilgisayar İşletmenin 20 parsel için haciz işlediği zaman işlem puanı 10 ve işlem süresi 48 dakika olarak ölçümlenmelidir. İMDAAAT! KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

14 Kat irtifakı/Kat Mülkiyeti
ÖRNEK UYGULAMA Adı Soyadı Ünvanı Satış Taksim İntikal Konut İpoteği İpotek Terkini İmar Uygulaması Kat irtifakı/Kat Mülkiyeti Diğer İşlemler Puanı Arife TAŞKIN TAPU SİCİL MÜDÜR YAR. 10 1 5 3 2 15 Selçuk HELVACI KADASTRO TEKNİSYENİ Murat ATMACA Saadet HELVACI Abdullah ŞENCAN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1840.3 Adnan ERKARAGÜLLE Köksal TAŞKIN Toplam Puan Ocak 2012 Ayında İşlem Yapan Personel Sayısı= 7 İlan Edilen İşlem Süresine Göre Olması Gereken Müdürlük Puanı (100*21*7) = 14700 Tapu İstatistiklerine Göre Olması Gereken Müdürlük Puanı (80*21*7) = 11760 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

15 1.2- Kadastro Müdürlüklerinde TKGM Kamu Hizmet Standartları baz alınarak;
1.2.a- İşlem Gören Parsel Sayısı 1.2.b- Parsel Büyüklüğü 1.2.c- İşlem gören Parselin Müdürlüğe Olan Uzaklığı 1.2.d- Kadastro Yapım Yöntemi 1.2.e- Yapılan İşin Nevi KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

16 KADASTRO İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI
KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

17 2-Kontrollük Hizmetleri 3-İmar Planı Kontrolü 4-Kamulaştırma Kontrolü
Kadastro Müdürlüğünde Yapılan İşlemlerini 8 ana başlık altında inceleyebiliriz. 1-Tapu- Fen İşlemleri 2-Kontrollük Hizmetleri 3-İmar Planı Kontrolü 4-Kamulaştırma Kontrolü 5-Diğer İşlemler 6-Tesis Kadastrosu 7-2/b Kadastrosu 8-22/a Yenileme KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

18 KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN PUANLAMA STANDARDI
1-TAPU FEN İŞLEMLERİ İŞLEMİN NEVİ İŞLEMİ YAPAN KONTROL-ONAY K.Müh. Müh. K.Me. Tek. 1- Aplikasyon 140 60 2- Cins Değişikliği (Yapılıdan) 40 3- Cins Değişikliği (Yapısızdan) 130 70 4- Birleştirme (n-1) 5- Parselin Yerinde Gösterilmesi 6- İrt. Hak. Tesisi (G. Hakkı) KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

19 TAPU FEN İŞLEMLERİ KATSAYILARI
MESAFE BİLGİLERİ 0-5 km 6-10 km 11-30 km 31-50 km Her fazla 20 km için 0,3 ilave edilir. Katsayı 1 1,2 1,5 1,8 KADASTRO YAPIM YÖNTEMİ Sayısal Prizm. Takeo. Fotog. Grafik 1,3 1,4 1,6 PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 0-1 dön. 1-3 dön. 3-5 dön. 5-10 dön. Her fazla 10 dönüm için 0,2 ilave edilir. * Katsayılar 2 ve 4. maddedeki işlemlerde kullanılmaz. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

20 KONTROLLÜK HİZMETLERİ KATSAYILARI
İŞLEMİN NEVİ KONTROL-ONAY-ARŞİVLEME Müd. Müd. Y. K.Müh. Müh. K.Me. Tek. 1- Ayırma 100 60 2- Yola Terk 3- Yoldan İhdas 4- Tescil Harici kalmış kamuya ait Taşınmazların İdari Yoldan Tescili 5- Sınırlandırma Haritaları 200 6- Köy Yerleşim Haritaları KONTROLLÜK HİZMETLERİ KATSAYILARI KADASTRO YAPIM YÖNTEMİ Sayısal Prizm Takeo Fotog Grafik Katsayı 2 2,2 2,4 2,8 3 PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 0-1 dön. 1-5 dön. 5-10 dön. 10-30 dön. Her fazla 20 dönüm için 0,2 ilave edilir. 1 1,1 1,2 1,4 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

21 KONTROL-ONAY-ARŞİVLEME
3-İMAR PLANI KONTROLÜ İŞLEMİN NEVİ KONTROL-ONAY-ARŞİVLEME Müd. Müd. Y. K.Müh. Müh. K.Me. Tek. 1- İmar Planı 100 30 İMAR PLANI KONTROLÜ KATSAYILARI UYGULAMAYA GİREN PARSEL SAYISI 1-50Ad. 51-100 Her fazla 200 parsel için 0,3 ilave edilir. Katsayı 1 1,2 1,5 1,8 2 +0,3 UYGULAMA SONUCU OLUŞAN PARSEL SAYISI UYGULAMAYA GİREN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 0-1 He. 1-5 He. 5-10 He. 10-30 He. 30-60 He. Her fazla 30 He. için 0,3 ilave edilir. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

22 KONTROL-ONAY-ARŞİVLEME
4-KAMULAŞTIRMA KONTROLÜ İŞLEMİN NEVİ KONTROL-ONAY-ARŞİVLEME Müd. K.Müh. Müh. K.Me. Tek. 1- Kamulaştırma 100 40 KAMULAŞTIRMA KONTROLÜ KATSAYILARI PARSEL SAYISI 1-10Ad. 11-50 51-100 Her fazla 100 parsel için 3 ilave edilir. Katsayı 5 10 12 15 18 +3 PROJE UZUNLUĞU (KM) 1-10 km 11-20 21-30 31-50 Her fazla 100 km için 0,2 ilave edilir. 1 1,1 1,2 1,4 1,6 +0,2 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

23 DİĞER İŞLEMLER KATSAYILARI
İŞLEMİN NEVİ İŞLEMİ YAPAN KONTROL-ONAY K.Müh. Müh. K.Me. Tek. 1- İrt. Hak. Terkini 25 2- Plan Örneği 3- Teknik Belge (Adet) Madde Uyg. (Adet) 180 100 Düzeltme (Adet) 120 6- Bilirkişilik Hizmeti (Dosya) 80 DİĞER İŞLEMLER KATSAYILARI MESAFE BİLGİLERİ (4,5 ve 6. maddeler) 0-5 km 5-10 km 10-30 km 30-50 km Her fazla 20 km için 0,3 ilave edilir. Katsayı 1 1,1 1,2 1,5 0,3 KADASTRO YAPIM YÖNTEMİ (3,4,5 ve 6. maddeler) Sayısal Prizm Takeo Fotog Grafik 1,3 1,4 1,6 * Katsayılar sadece belirtilen işlemlerde kullanılır. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

24 6-TESİS KADASTROSU İŞLEMİN NEVİ İŞLEMİ YAPAN KONTROL - ONAY Md. Kad.Ü.
K.Müh. K.Me. Tek. İlanlar (Her İlan İçin) 40 Tapu ve Vergi Kayıtlarının Çık. 80 Genel Sınırı Çevrilmesi (Birim) 160 Nir. ve Pol. Tesisi (Adet) 60 Sınırlandırma (Parsel) Ölçü (Parsel) Tespit (Parsel) Paftaların Çizimi (Pafta) Komisyon Çalışması 100 Askı İlanı (Birim) 120 Tescil ve Tapu Md. Devir (Birim) *İhaleli Kadastro Çalışmalarında puanlar 0,40 ile çarpılarak elde edilir. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

25 7-2/B KADASTROSU İŞLEMİN NEVİ İŞLEMİ YAPAN KONTROL - ONAY Md. Kad.Ü.
K.Müh. K.Me. Tek. Duyuru (Birim) 40 Bilirkişi Seçimi ve Yemini (Birim) 100 Aplikasyon (Blok) 60 Düzeltme (Blok) Nir. Ve Pol. Tesisi (Adet) Sınırlandırma (Parsel) Ölçü (Parsel) Tespit (Parsel) Paftaların Çizimi (Pafta) Askı İlanı (Birim) Tescil ve Tapu Md. Devir (Birim) *İhaleli Kadastro Çalışmalarında puanlar 0,40 ile çarpılarak elde edilir. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

26 2/B KADASTROSU KATSAYILARI
MESAFE BİLGİLERİ (Apl. Düz. Ölç. Ve Sın.) 0-5 km 5-10 km 10-30 km 30-50 km Her fazla 20 km için 0,2 ilave edilir. Katsayı 1 1,2 1,5 1,8 0,2 KADASTRO YAPIM YÖNTEMİ (Apl. Ve Düz.) Sayısal Prizm Takeo Fotog Grafik 1,3 1,4 1,6 2/B BLOK PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ (Apl. Ve Düz.) 0-1 ha. 1-3 ha. 3-5 ha. 5-10 ha. Her fazla 10 ha. İçin 0,1 ilave edilir. 0,1 2/B PARSELİ KULLANICI SAYISI (Tespit) 1-5 Kul. 5-10 Kul. 10-20 Kul. 20- Kul. Her fazla 10 kullanıcı için 0,2 ilave edilir. Kaysayı * Katsayılar sadece belirtilen işlemlerde kullanılır. * Kontrol-Onay bölümünde TESPİT işlemi hariç katsayı kullanılmaz. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

27 8-22/a MADDE UYGULAMASI İŞLEMİN NEVİ İŞLEMİ YAPAN KONTROL - ONAY Md. Kad.Ü. K.Müh. K.Me. Tek. Uyg. Al. Belirlenmesi ve Uyg.Raporunun Haz.(Birim) 100 İlanlar (her ilan için) 40 Tapu Kay. Örn. Günc. Ve Bil. Kay. Alınması (Birim) 80 Paf. ve Fen Kla. Günc. (Birim) Bilirkişi Seçimi ve Yemini (Birim) Uyg. Al. Kaps. Tescil Edil. Har.Değerledirme ve Düz. (Parsel) Sınırlandırma (Parsel) Ölçü (Parsel) Değerlendirme (Mad.33) (Parsel) Dengeleme Planı (Parsel) 120 Plan Apl. ve Ada Ölçü Krokisi (Parsel) Yeni paftaların Çizimi (Pafta) 160 Yüz. Hes. ve Karş. (Parsel) 60 Ada Raporunun Düz. (Ada) Uyg. Tu. Kap. Ve İmza. (Parsel) Davalı Taşınmazlar (Parsel) Komisyon Çalışması (Parsel) Kontrol (Mad.43) (Parsel) Askı İlanı (Birim) Eski Paftaların Geçersiz Sayılması (Pafta) Yeni Paftaların Geçerlilik Kazanması (Pafta) Tescil ve Tapu Md. Devir (Birim) *İhaleli Kadastro Çalışmalarında puanlar 0,40 ile çarpılarak elde edilir. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

28 Düzeltmeyi Yapan: 1 Kontrol Mühendisi ve 1 Kadastro Teknisyeni
ÖRNEK-1 Merkeze 80 Km mesafede, sayısal yöntemle üretilmiş 40 hektar büyüklüğündeki 2/B blok parselinin teknik hata düzeltme işlemi, Düzeltmeyi Yapan: 1 Kontrol Mühendisi ve 1 Kadastro Teknisyeni Düzeltmeyi Yapan Memurunun Puanı =100 X 1,8 X 2 = 360 ÖRNEK-2 2/B PARSELİ KULLANICI TESPİTİ: Kullanıcı sayısı 16 kişi olan 2/b parselinin tespiti Tespiti Yapan: 1 Kadastro Teknisyeni Tespiti Yapan Memurun Puanı = 40 X 1,3 = 52 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

29 Müdürlükte diğer işlemlerde görevli personele ise;
Müdürlüğün aylık toplam puanın personel sayısına göre bölümünden elde edilen aritmetik ortalama sonucunda elde edilen puan verilecektir. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Performans ölçüm değerleri her personel için aylık 2100 puan üzerinden değerlendirilmelidir. Kurumumuz için performans ölçümü yapılırken personelin çalıştığı müdürlük ve müdürlüğün bulunduğu bölgenin yaşam standartları dikkate alınarak performans ölçümü yapılırsa daha sağlıklı ve daha doğru veriler alınabilir. Her Bölge Müdürlüğünde farklı işlemlerin yıl içindeki talebi farklılık gösterebildiği gibi işlem sayıları da farklılık gösterdiği yevmiye sayılarından anlaşılmaktadır. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

30 2- Performans Değerlendirmesi
Müdürlüklerde yapılan personel performans ölçümü sonucunda uygulanması gereken usûl ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 2.1- Performans düşük olması durumunda 2.2- Performans yüksek olması durumunda Personelin performansının düşük olduğu takdirde yönetim tarafından aşağıda belirttiğimiz tedbirler alınabilir. Çalışanların daha iyi tahlil ve analiz edilmesi. Çalışanlar arasındaki iş dağılımının dengeli olmasına dikkat edilmeli. Birim içerisinde iş rotasyonu yapılmalı. Aylık düzenlenecek olan performans izleme cetvelinden personellerin durumunu kontrol ederek hangi personelin ne durumda olduğunu gözlemlenmesi. Personelin mevzuat anlamında yetersizliği söz konusu ise bu konu hakkında iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalı. Personelin performansının yüksek olduğu takdirde diğer personeli teşvik edici şekilde yönetim tarafından ödüllendirilmelidir. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

31 ÇALIŞMA PROGRAMI/İŞ AKIŞ ŞEMASI
YAPILACAK ÇALIŞMALAR HAFTALAR VE SORUNLAR 1. GÜN 2. 3. 4. 5. Takımda lider ve raportörün seçilmesi X Problem havuzunun oluşturulması Önemli olan problemin seçilmesi. Çalışma programının hazırlanması. -Yapılacak çalışmaların tespit edilmesi ve bitirilecek tarihin belirlenmesi -Spesifik çalışmalar gerekiyor ise, üyelerin görevlendirilmesi -Destek alınması gereken kişi, birim ve daha önce yapılmış çalışmaların (raporlar, kayıtlar v.b.) tespit edilmesi. -Toplanılacak tarihlerin ve saatlerin tespit edilmesi.( Bu genel prensip olarak belirlendikten sonra her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi ve saati tekrar teyit edilebilir.) Sebeplerin tespit edilmesi ve kök analizinin yapılması Çözüm önerilerinin tespit edilmesi. Takımın her üyesine rol verilerek, rehberin de bulunduğu bir ortamda sunum yapılması. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

32 Kurumumuzda performans çalışmalarına;
SONUÇ Kurumumuzda performans çalışmalarına; Öncelikli olarak Tapu Müdürlüklerinde, Daha sonra Kadastro Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerinde, Uygulamaya geçilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. KAYNAKÇA Kurumumuzda yapılan münferit çalışmalar, TKGM Hizmet Standartları, Tapu Müdürlüklerinde kullanılan Takbis Programı, Kadastro Müdürlüklerinde yapılan çalışmalar, KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

33 ARZ EDERİZ KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI


"KASTAMONU TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları