Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KASTAMONU TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI 2012 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KASTAMONU TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI 2012 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI."— Sunum transkripti:

1 KASTAMONU TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI 2012 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

2 Çalışmanın Yapıldığı Müdürlük: Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü İyileştirme Takımını Adı: SONSÖZ Takımın Lideri: Turgut AKGÜL Takımın Raportörü: Selçuk HELVACI Takım Rehberi: Erkan ÇAKAL Takım Üyeleri: Rukiye KELEŞ Mehtap DEMİREL Mustafa GÜRBÜZ Emine SALCI Mustafa DEMİR Nurgül BAYRAK Uğur KAYA Mustafa ESEN Bilal AŞICI Mustafa ARTAR Yüksel DEMİRCİ Ömer AYCAN İyileştirme Takımı Çalışma Konusu : Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması Çalışmanın Başlama Tarihi: 31.01.2012 Çalışmanın Bitirildiği Tarih: 05.02.2012 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

3 SUNUM Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı bulunan müdürlüklerimiz Kalite Temsilcilerinden seçilerek oluşturulan ve 31.01.2012 tarihinde kurulmuş olan SONSÖZ iyileştirme takımımızın ilk toplantısında takım liderliğine 15 oy ile Turgut AKGÜL, takım rehberliğine 15 oy ile Erkan ÇAKAL, takım raportörlüğüne 15 oy ile Selçuk HELVACI, üye olarak ise Rukiye KELEŞ, Mehtap DEMİREL, Mustafa GÜRBÜZ, Emine SALCI, Mustafa DEMİR, Nurgül BAYRAK, Uğur KAYA, Ömer AYCAN, Yüksel DEMİRCİ, Mustafa ESEN, Bilal AŞICI ve Mustafa ARTAR seçilerek aşağıda açıklanan çalışmalar yapılmıştır. SONSÖZ İyileştirme takımımız öncelikle mevcut durum tespitine yönelik olarak SWOT analizi yapmış ve kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. İyileştirme Takımımız tarafından SWOT analizi çerçevesinde problem havuzu oluşturulmuş ve bunun için beyin fırtınası tekniği kullanılmıştır. Yapılan beyin fırtınası tekniği ile oluşturulan problem havuzunun puanlanması neticesinde ilk etapta tespit edilen 10 adet problemden, “Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması” problemi en yüksek puanı alarak öncelikli problem olarak belirlenmiştir Takımımız en yüksek puan alan “Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması” probleminin çözümüne yönelik, beyin fırtınası tekniğini kullanarak neden analizi yapmış ve neden analizinde ana sorunun neden tespiti / çözüm önerileri belirlenmiş ve aşağıda gösterilmiştir.

4 GÜÇLÜ – ÜSTÜN YÖNLER 1.Mevcut personelin nitelikli olması 2.Kurum kültürü 3.Taşınmazların güvence altına alınması 4.Sorunlara anında müdahale edilmesi 5.Devlete gelir sağlaması 6.İletişimi güçlü olması 7.Kurum personelinin özverili çalışması 8.Takbis e geçmiş olması 9.Güçlü bir vizyona sahip olması 10.İletişim Kaynaklarının güçlü olması ZAYIF – GÜÇSÜZ YÖNLER 1- Personelin mevzuat anlamında yetersiz olması 2 Nitelikli personel sayısının yetersiz olması 3- Takbise bağlı mernis sisteminin yetersiz olması 4- Hizmet içi eğitim eksikliği 5- Sosyal tesis eksikliği 6- Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması FIRSATLAR 1.TAKBİS-ERP gibi programlara sahip olması 2.Güvenilirlik 3.SKGP ne üst düzey yöneticilerin destek vermesi 4.Müşterinin tanınıyor olması 5.Personelin genç ve dinamik olması 6.Personelin tanınıyor olması TEHDİTLER TEHLİKELER 1.Fiziki ortamın yetersiz olması 2.Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması 3.Mevzuatın geniş olması 4.Nitelikli personelin tayin olması,geçici görevle görevlendirilmesi KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

5 TEHDİTLER- TEHLİKELER VE ZAYIF – GÜÇSÜZ YÖNLER 1- Personelin mevzuat anlamında yetersiz olması 2- Nitelikli personel sayısının yetersiz olması 3- Takbise bağlı mernis sisteminin yetersiz olması 4- Hizmet içi eğitim eksikliği 5- Sosyal tesis eksikliği 6- Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması 7- Fiziki ortamın yetersiz olması 8- Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması 9- Mevzuatın geniş olması 10-Nitelikli personelin tayin olması, geçici görevle görevlendirilmesi PROBLEM HAVUZU KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

6 Sıra NoProblem TURGUT AKGÜL ERKAN ÇAKAL SELÇUK HELVACI RUKİYE KELEŞ MEHTAP DEMİREL MUSTAFA GÜRBÜZ EMİNE SALCI MUSTAFA DEMİR NURGÜL BAYRAK UĞUR KAYA MUSTAFA ESEN ÖMER AYCAN YÜKSEL DEMİRCİ MUSTAFA ARTAR BİLAL AŞICI TOPLAM 1 Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması 109897 7978 9768 124 2 Personelin mevzuat anlamında yetersiz olması 5464678935 6578992 3Mevzuatın geniş olması4652436897 8869691 4 Takbise bağlı mernis sisteminin yetersiz olması 7568596445 7584588 5Fiziki ortamın yetersiz olması5643674673 4653877 6 Nitelikli personelin tayin olması, geçici görevle görevlendirilmesi 4567234865 3484675 7Sosyal tesis eksikliği6545673637 3627474 8 Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması 6823567346 5275473 9 Nitelikli personel sayısının yetersiz olması 1342746843 6458267 10Hizmet içi eğitim eksikliği5535625342 7436565 PROBLEM HAVUZU PUAN SIRALAMASI KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

7 Sıra NoYapılacak İşSorumluSüreç 1 Tüm takım üyelerinin katılımı ile ortak problemin belirlenmesi ve çözüm önerileri SONSÖZ İyileştirme Takımı Lideri ve Üyeleri, Birim Amirleri Personel Performans ölçülmesi yapılarak uygulamaya geçirilmesi 2 Tüm takım üyelerinin katılımı ile ortak problemin belirlenmesi ve çözüm önerileri Birim Amirleri Personel performans ölçümünün değerlendirilmesi. ÇALIŞMA PLANI KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

8 NEDEN TESPİTİ PROBLEM: Personel Performans Ölçme ve Değerlendirmesinin Yapılamaması Seçilen problem Ölçme ve Değerlendirme olarak iki bölümde ele alınması gerekmektedir. 1- Personel Performans Ölçme 2- Performans Değerlendirmesi ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1- Personel performans ölçümü Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinde aşağıda belirlenen normlara göre yapılmalıdır. 1.1- Tapu Müdürlüklerinde TKGM Kamu Hizmet Standartları baz alınarak; 1.1.a- Yapılan İşlemin nevi 1.1.b- İşleme konu parsel sayısı 1.1.c- İşlem gören malik sayısı KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

9 TAPU İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

10 TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN PUANLAMA STANDARDI SIRA NOİŞİN ADI 1 ADET İŞİN SÜRESİ BİR GÜNDE BİR PERSONELİN YAPACAĞI İŞ İŞİN PUANI 1İmar Uygulaması8 Saat1 Adet100 2Satış2 Saat4 Adet25 3İpotek2 Saat4 Adet25 4Terkin İşlemleri (İpotek)30 Dakika16 Adet6.25 5Mirasın İntikali2 Saat4 Adet25 6Ölünceye Kadar Bakma Akdi Sözleşmesi4 Saat2 Adet50 7Cins Tashihi2 Saat4 Adet25 8Kamulaştırma2 Saat4 Adet25 9Bağış2 Saat4 Adet25 10Taksim8 Saat1 Adet100 11Tahsis2 Saat4 Adet25 12Diğer İşlemler30 Dakika16 Adet6.25 13 Elbirliği Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 4 Saat2 Adet50 14Birleştirme4 Saat2 Adet50 15Şerhler Sütununda Belirtme2 Saat4 Adet25 16Kat Mülkiyeti Tesisi8 Saat1 Adet100 17Beyanlar Sütununda Belirtme2 Saat4 Adet25 18 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği İstemi 30 Dakika16 Adet6.25 19Trampa2 Saat4 Adet25 20Kooperatiflerde Ferdileşme4 Saat2 Adet50 21Aile Konut Şerhi2 Saat4 Adet25 22Ayırma2 Saat4 Adet25 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

11 23Düzeltme2 Saat4 Adet25 24Kira Sözleşmesinin Şerhi2 Saat4 Adet25 Kat İrtifakının Sona Ermesi8 Saat1 Adet100 26İntifa Hakkı Tesisi2 Saat4 Adet25 27 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Satış Vaadi Sözleşmesi Şerhi 2 Saat4 Adet25 28İrtifak Hakkı8 Saat1 Adet100 29Kat Karşılığı Temlik2 Saat4 Adet25 30Geçit Hakkı Tesisi8 Saat1 Adet100 31Vasiyetin Tenfizi İşlemi2 Saat4 Adet25 32Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi8 Saat1 Adet100 33Eklentinin Yazımı2 Saat4 Adet25 34Yönetim Planı Eklenmesi ve Değiştirilmesi2 Saat4 Adet25 35Üst Hakkı Tesisi8 Saat1 Adet100 36 Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil 2 Saat4 Adet25 37 Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Belirtmesi 2 Saat4 Adet25 38 Kat Mülkiyeti Kurulu Taşınmazlarda Kat İlavesi 8 Saat1 Adet100 39Devre Mülk Hakkı Tesisi8 Saat1 Adet100 40Ortaklaşa Kullanılan YerlerinTescili8 Saat1 Adet100 41Vakfa Özgülenen Malların Tescili2 Saat4 Adet25 42Şufa, İştifa, Vefa Hakkı Şerhi2 Saat4 Adet25 43Kat İrtifakı Tesisi8 Saat1 Adet100 44Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş2 Saat4 Adet25 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

12 Tapu İşlemleri Hizmet Standardına göre yapılan işlemlerin süreleri ve puanlama standartları aşağıdaki tabloda gösterilen katsayı uygulaması ile hesaplanmalıdır. PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN PUANLAMAYA ESAS KATSAYI TABLOSU 1.b- İŞLEME KONU OLAN PARSEL (Bğmsz. Blm.) SAYISI 1-56-1011-1516-2021-25 Her 5 parselden fazla her 5 parsel için Katsayı11,21,41,61,8 0,3 katsayı eklenir. 1.c- İŞLEM GÖREN MALİK SAYISI 1-56-1011-1516-2020+ Her 5 parselden fazla her 5 malik için Katsayı11,21,41,61,8 0,3 katsayı eklenir. İMAR UYGULAMALARI (Uygulamaya Giren Parsel Sayısı) 1-100101-200201-300301-500500+ Her 100parselde n fazla her 100parsel için Katsayı11,21,41,61,8 0,3 katsayı eklenir. (Uygulama Sonrası Oluşan Parsel Sayısı) 1-100101-200201-300301-500500+ Her 100parselde n fazla her 100parsel için Katsayı11,21,41,61,8 0,3 katsayı eklenir. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

13 ÖRNEK:1 1-5 parsel ve 10 malik sayılı Mirasın intikali işlemi; İşlemi Yapan: Bilgisayar İşletmeni İşlemi Yapan Personelin Puanı: İşlem Puanı X Parsel Katsayısı X Malik Katsayısı= 25 X 1 X 1,2 =30 Yapılan İşlemin Süresi: İşlem süresi X Parsel Katsayısı X Malik Katsayısı= 120 dak. X 1 X 1,2 = 144 dak. Örnekte Belirtildiği üzere bu işlemi yapan Bilgisayar İşletmenin 5 parsel ve 10 malik sayılı Mirasın İntikali işleminin süresi 144 dakika olarak ölçümlenmelidir. ÖRNEK:2 2- 20 parsel sayılı Haciz işlemi; İşlemi Yapan: Bilgisayar İşletmeni İşlemi Yapan Personelin Puanı: İşlem Puanı X Parsel Katsayısı = 6,25X 1,6 =10 Yapılan İşlemin Süresi: Baz Alınan Süre X Parsel Katsayısı = 30 dak. X 1,6 = 48 dak. Örnekte Belirtildiği üzere bu işlemi yapan Bilgisayar İşletmenin 20 parsel için haciz işlediği zaman işlem puanı 10 ve işlem süresi 48 dakika olarak ölçümlenmelidir. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI 10 TL TELEFON HACİZLERİND EN BIKTIM … 10 TL TELEFON HACİZLERİND EN BIKTIM … ADAMIN 30 TAŞINMAZI VAR. BORCUMU ÖDESEM ACABA ??? ADAMIN 30 TAŞINMAZI VAR. BORCUMU ÖDESEM ACABA ??? 1 HAFTA SONRADA TERKİNİ GELİR ŞİMDİ … 1 HAFTA SONRADA TERKİNİ GELİR ŞİMDİ … İMDAAAT !

14 ÖRNEK UYGULAMA Adı SoyadıÜnvanı Satış Taksim İntikal Konut İpoteği İpotek Terkini İmar Uygulaması Kat irtifakı/Kat Mülkiyeti Diğer İşlemler Puanı Arife TAŞKINTAPU SİCİL MÜDÜR YAR. 101 53 2152175.25 Selçuk HELVACIKADASTRO TEKNİSYENİ 101 53 2152385.25 Murat ATMACAKADASTRO TEKNİSYENİ 101 53 2152225.75 Saadet HELVACIKADASTRO TEKNİSYENİ 101 53 2152500.25 Abdullah ŞENCANBİLGİSAYAR İŞLETMENİ 101 53 2151840.3 Adnan ERKARAGÜLLEBİLGİSAYAR İŞLETMENİ 101 53 2152390.60 Köksal TAŞKINBİLGİSAYAR İŞLETMENİ 101 53 2152150.75 Toplam Puan 15668.15 Ocak 2012 Ayında İşlem Yapan Personel Sayısı= 7 İlan Edilen İşlem Süresine Göre Olması Gereken Müdürlük Puanı (100*21*7) = 14700 Tapu İstatistiklerine Göre Olması Gereken Müdürlük Puanı (80*21*7) = 11760 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

15 1.2- Kadastro Müdürlüklerinde TKGM Kamu Hizmet Standartları baz alınarak; 1.2.a- İşlem Gören Parsel Sayısı 1.2.b- Parsel Büyüklüğü 1.2.c- İşlem gören Parselin Müdürlüğe Olan Uzaklığı 1.2.d- Kadastro Yapım Yöntemi 1.2.e- Yapılan İşin Nevi KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

16 KADASTRO İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

17 Kadastro Müdürlüğünde Yapılan İşlemlerini 8 ana başlık altında inceleyebiliriz. 1-Tapu- Fen İşlemleri 2-Kontrollük Hizmetleri 3-İmar Planı Kontrolü 4-Kamulaştırma Kontrolü 5-Diğer İşlemler 6-Tesis Kadastrosu 7-2/b Kadastrosu 8-22/a Yenileme KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

18 KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN PUANLAMA STANDARDI 1-TAPU FEN İŞLEMLERİ İŞLEMİN NEVİ İŞLEMİ YAPANKONTROL-ONAY K.Müh.Müh.K.Me.Tek.K.Müh.Müh.K.Me. 1- Aplikasyon140 60 2- Cins Değişikliği (Yapılıdan)60 40 3- Cins Değişikliği (Yapısızdan)130 70 4- Birleştirme (n-1)130 70 5- Parselin Yerinde Gösterilmesi60 40 6- İrt. Hak. Tesisi (G. Hakkı)130 70 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

19 TAPU FEN İŞLEMLERİ KATSAYILARI MESAFE BİLGİLERİ 0-5 km6-10 km11-30 km31-50 km Her fazla 20 km için 0,3 ilave edilir. Katsayı11,21,51,8 KADASTRO YAPIM YÖNTEMİ SayısalPrizm.Takeo.Fotog.Grafik Katsayı11,21,31,41,6 PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 0-1 dön.1-3 dön.3-5 dön.5-10 dön. Her fazla 10 dönüm için 0,2 ilave edilir. Katsayı11,21,31,4 * Katsayılar 2 ve 4. maddedeki işlemlerde kullanılmaz. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

20 İŞLEMİN NEVİ KONTROL-ONAY-ARŞİVLEME Müd.Müd. Y.K.Müh.Müh.K.Me.Tek. 1- Ayırma 10060 2- Yola Terk 10060 3- Yoldan İhdas 10060 4- Tescil Harici kalmış kamuya ait Taşınmazların İdari Yoldan Tescili 10060 5- Sınırlandırma Haritaları 20060 6- Köy Yerleşim Haritaları 10060 2-KONTROLLÜK HİZMETLERİ KADASTRO YAPIM YÖNTEMİ SayısalPrizmTakeoFotogGrafik Katsayı22,22,42,83 PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 0-1 dön.1-5 dön.5-10 dön.10-30 dön. Her fazla 20 dönüm için 0,2 ilave edilir. Katsayı11,11,21,4 KONTROLLÜK HİZMETLERİ KATSAYILARI KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

21 İŞLEMİN NEVİ KONTROL-ONAY-ARŞİVLEME Müd.Müd. Y.K.Müh.Müh.K.Me.Tek. 1- İmar Planı 100 30 3-İMAR PLANI KONTROLÜ UYGULAMAYA GİREN PARSEL SAYISI 1-50Ad.51-100101-200201-300301-500 Her fazla 200 parsel için 0,3 ilave edilir. Katsayı11,21,51,82+0,3 UYGULAMA SONUCU OLUŞAN PARSEL SAYISI 1-50Ad.51-100101-200201-300301-500 Her fazla 200 parsel için 0,3 ilave edilir. Katsayı11,21,51,82+0,3 UYGULAMAYA GİREN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 0-1 He.1-5 He.5-10 He.10-30 He.30-60 He. Her fazla 30 He. için 0,3 ilave edilir. Katsayı11,21,51,82+0,3 İMAR PLANI KONTROLÜ KATSAYILARI KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

22 İŞLEMİN NEVİ KONTROL-ONAY-ARŞİVLEME Müd.K.Müh.Müh.K.Me.Tek. 1- Kamulaştırma 100 40 4-KAMULAŞTIRMA KONTROLÜ PARSEL SAYISI 1-10Ad.11-5051-100101-200201-300 Her fazla 100 parsel için 3 ilave edilir. Katsayı510121518+3 PROJE UZUNLUĞU (KM) 1-10 km11-2021-3031-5051-100 Her fazla 100 km için 0,2 ilave edilir. Katsayı11,11,21,41,6+0,2 KAMULAŞTIRMA KONTROLÜ KATSAYILARI KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

23 İŞLEMİN NEVİ İŞLEMİ YAPANKONTROL-ONAY K.Müh.Müh.K.Me.Tek.K.Müh.Müh.K.Me.Tek. 1- İrt. Hak. Terkini25 2- Plan Örneği25 3- Teknik Belge (Adet)25 4- 41. Madde Uyg. (Adet)180 100 5- 1458 Düzeltme (Adet)120 100 6- Bilirkişilik Hizmeti (Dosya)80 5-DİĞER İŞLEMLER MESAFE BİLGİLERİ (4,5 ve 6. maddeler) 0-5 km 5-10 km10-30 km30-50 km Her fazla 20 km için 0,3 ilave edilir. Katsayı11,11,21,50,3 KADASTRO YAPIM YÖNTEMİ (3,4,5 ve 6. maddeler) SayısalPrizmTakeoFotogGrafik Katsayı11,21,31,41,6 * Katsayılar sadece belirtilen işlemlerde kullanılır. DİĞER İŞLEMLER KATSAYILARI KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

24 6-TESİS KADASTROSU İŞLEMİN NEVİ İŞLEMİ YAPANKONTROL - ONAY Md.Kad.Ü.K.Müh.K.Me.Tek.Md.Kad.Ü.K.Müh.K.Me. İlanlar (Her İlan İçin)40 Tapu ve Vergi Kayıtlarının Çık.80 40 Genel Sınırı Çevrilmesi (Birim)160 40 Nir. ve Pol. Tesisi (Adet)60 40 Sınırlandırma (Parsel)40 Ölçü (Parsel)40 Tespit (Parsel)40 Paftaların Çizimi (Pafta)80 16080 Komisyon Çalışması100 Askı İlanı (Birim)120 Tescil ve Tapu Md. Devir (Birim)120 *İhaleli Kadastro Çalışmalarında puanlar 0,40 ile çarpılarak elde edilir. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

25 7-2/B KADASTROSU İŞLEMİN NEVİ İŞLEMİ YAPANKONTROL - ONAY Md.Kad.Ü.K.Müh.K.Me.Tek.Md.Kad.Ü.K.Müh.K.Me. Duyuru (Birim)40 Bilirkişi Seçimi ve Yemini (Birim)100 Aplikasyon (Blok)60 Düzeltme (Blok)100 Nir. Ve Pol. Tesisi (Adet)40 Sınırlandırma (Parsel)40 Ölçü (Parsel)40 Tespit (Parsel)40 Paftaların Çizimi (Pafta)100 Askı İlanı (Birim)100 Tescil ve Tapu Md. Devir (Birim)100 *İhaleli Kadastro Çalışmalarında puanlar 0,40 ile çarpılarak elde edilir. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

26 2/B KADASTROSU KATSAYILARI MESAFE BİLGİLERİ (Apl. Düz. Ölç. Ve Sın.) 0-5 km5-10 km10-30 km30-50 km Her fazla 20 km için 0,2 ilave edilir. Katsayı11,21,51,80,2 KADASTRO YAPIM YÖNTEMİ (Apl. Ve Düz.) SayısalPrizmTakeoFotogGrafik Katsayı11,21,31,41,6 2/B BLOK PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ (Apl. Ve Düz.) 0-1 ha.1-3 ha.3-5 ha.5-10 ha. Her fazla 10 ha. İçin 0,1 ilave edilir. Katsayı11,21,31,40,1 2/B PARSELİ KULLANICI SAYISI (Tespit) 1-5 Kul.5-10 Kul.10-20 Kul.20- Kul. Her fazla 10 kullanıcı için 0,2 ilave edilir. Kaysayı11,21,31,5 0,2 * Katsayılar sadece belirtilen işlemlerde kullanılır. * Kontrol-Onay bölümünde TESPİT işlemi hariç katsayı kullanılmaz. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

27 İŞLEMİN NEVİ İŞLEMİ YAPANKONTROL - ONAY Md.Kad.Ü.K.Müh.K.Me.Tek.Md.Kad.Ü.K.Müh.K.Me. Uyg. Al. Belirlenmesi ve Uyg.Raporunun Haz.(Birim)100 İlanlar (her ilan için)40 Tapu Kay. Örn. Günc. Ve Bil. Kay. Alınması (Birim)80 Paf. ve Fen Kla. Günc. (Birim)40 Bilirkişi Seçimi ve Yemini (Birim)80 Uyg. Al. Kaps. Tescil Edil. Har.Değerledirme ve Düz. (Parsel) 80 Sınırlandırma (Parsel)40 Ölçü (Parsel)40 Değerlendirme (Mad.33) (Parsel)8040 Dengeleme Planı (Parsel)120 Plan Apl. ve Ada Ölçü Krokisi (Parsel)80 Yeni paftaların Çizimi (Pafta)80 16080 Yüz. Hes. ve Karş. (Parsel)60 12060 Ada Raporunun Düz. (Ada)100 Uyg. Tu. Kap. Ve İmza. (Parsel)100120100 Davalı Taşınmazlar (Parsel)80 Komisyon Çalışması (Parsel)120 Kontrol (Mad.43) (Parsel)80 Askı İlanı (Birim)120 Eski Paftaların Geçersiz Sayılması (Pafta) 40 Yeni Paftaların Geçerlilik Kazanması (Pafta) 40 Tescil ve Tapu Md. Devir (Birim)120 *İhaleli Kadastro Çalışmalarında puanlar 0,40 ile çarpılarak elde edilir. 8-22/a MADDE UYGULAMASI KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

28 ÖRNEK-1 Merkeze 80 Km mesafede, sayısal yöntemle üretilmiş 40 hektar büyüklüğündeki 2/B blok parselinin teknik hata düzeltme işlemi, Düzeltmeyi Yapan: 1 Kontrol Mühendisi ve 1 Kadastro Teknisyeni Düzeltmeyi Yapan Memurunun Puanı = 100 X 1,8 X 2 = 360 ÖRNEK-2 2/B PARSELİ KULLANICI TESPİTİ: Kullanıcı sayısı 16 kişi olan 2/b parselinin tespiti Tespiti Yapan: 1 Kadastro Teknisyeni Tespiti Yapan Memurun Puanı = 40 X 1,3 = 52 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

29 Müdürlükte diğer işlemlerde görevli personele ise; Müdürlüğün aylık toplam puanın personel sayısına göre bölümünden elde edilen aritmetik ortalama sonucunda elde edilen puan verilecektir. •Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Performans ölçüm değerleri her personel için aylık 2100 puan üzerinden değerlendirilmelidir. •Kurumumuz için performans ölçümü yapılırken personelin çalıştığı müdürlük ve müdürlüğün bulunduğu bölgenin yaşam standartları dikkate alınarak performans ölçümü yapılırsa daha sağlıklı ve daha doğru veriler alınabilir. •Her Bölge Müdürlüğünde farklı işlemlerin yıl içindeki talebi farklılık gösterebildiği gibi işlem sayıları da farklılık gösterdiği yevmiye sayılarından anlaşılmaktadır. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

30 2- Performans Değerlendirmesi Müdürlüklerde yapılan personel performans ölçümü sonucunda uygulanması gereken usûl ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 2.1- Performans düşük olması durumunda 2.2- Performans yüksek olması durumunda 2.1.1- Personelin performansının düşük olduğu takdirde yönetim tarafından aşağıda belirttiğimiz tedbirler alınabilir.  Çalışanların daha iyi tahlil ve analiz edilmesi.  Çalışanlar arasındaki iş dağılımının dengeli olmasına dikkat edilmeli.  Birim içerisinde iş rotasyonu yapılmalı.  Aylık düzenlenecek olan performans izleme cetvelinden personellerin durumunu kontrol ederek hangi personelin ne durumda olduğunu gözlemlenmesi.  Personelin mevzuat anlamında yetersizliği söz konusu ise bu konu hakkında iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalı. 2.2.1- Personelin performansının yüksek olduğu takdirde diğer personeli teşvik edici şekilde yönetim tarafından ödüllendirilmelidir. KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

31 YAPILACAK ÇALIŞMALAR HAFTALAR VE SORUNLAR 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 4. GÜN 5. GÜN Takımda lider ve raportörün seçilmesiX Problem havuzunun oluşturulmasıX Önemli olan problemin seçilmesi.X Çalışma programının hazırlanması. -Yapılacak çalışmaların tespit edilmesi ve bitirilecek tarihin belirlenmesi -Spesifik çalışmalar gerekiyor ise, üyelerin görevlendirilmesi -Destek alınması gereken kişi, birim ve daha önce yapılmış çalışmaların (raporlar, kayıtlar v.b.) tespit edilmesi. -Toplanılacak tarihlerin ve saatlerin tespit edilmesi.( Bu genel prensip olarak belirlendikten sonra her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi ve saati tekrar teyit edilebilir.) X Sebeplerin tespit edilmesi ve kök analizinin yapılmasıX Çözüm önerilerinin tespit edilmesi.X Takımın her üyesine rol verilerek, rehberin de bulunduğu bir ortamda sunum yapılması. X ÇALIŞMA PROGRAMI/İŞ AKIŞ ŞEMASI KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

32 SONUÇ •Kurumumuzda performans çalışmalarına; •Öncelikli olarak Tapu Müdürlüklerinde, •Daha sonra Kadastro Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerinde, •Uygulamaya geçilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. KAYNAKÇA •Kurumumuzda yapılan münferit çalışmalar, •TKGM Hizmet Standartları, •Tapu Müdürlüklerinde kullanılan Takbis Programı, •Kadastro Müdürlüklerinde yapılan çalışmalar, KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI

33 ARZ EDERİZ KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI


"KASTAMONU TAPU VE KADASTRO XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI 2012 KASTAMONU XIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 – ANTALYA SONSÖZ İYİLEŞTİRME TAKIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları