Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PAMUKKALE İyileştirme Takımı Çalışma Raporu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PAMUKKALE İyileştirme Takımı Çalışma Raporu."— Sunum transkripti:

1 DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PAMUKKALE İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

2 P AMUKKALE İYİLEŞTİRME TAKIMI ÇALIŞMA RAPORU DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3 Antalya ŞUBAT 2012 Antalya DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa no İçindekiler2 PamukkaleTakımı İsim Listesi3 Sunuş 4 Çalışma Tutanağı 5 Problem Havuzu Oluşturulması6 Sorunların Analiz Çalışması ve Puanlaması 7-8 Problem Nedenleri ve Çözüm Önerileri9-10 Pamukkale İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

4 Çalışmanın Yapıldığı Yer : Starlight Convention Tahalossa Spa Otel İyileştirme Takımını Adı: Pamukkale Takımın Lideri: Ayşe ÇİN Takımın Raportörü: Nagehan YAMAKOĞLU Takım Üyeleri: Serdar KUNDURACI Niyazi ŞAHAN Günday ERDOĞAN Yeliz KONAR Zeynel TEKİN İlknur ERYILMAZ Ömer ALTUNDAL Ali UŞAK İlhan BİLGİLİ Ahmet YASSIKAYA Rabia UĞURLU Burak ÖZÇINARLI İyileştirme Çalışmasının Konusu : Eşit İş dağılımının sağlanabilirliği Çalışmanın Başlama Tarih : 31.01.2012 Çalışmanın Bitirildiği Tarih : 04.02.2012 DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PAMUKKALE TAKIMI İSİM LİSTESİ Pamukkale İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

5 SUNUŞ Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında, oluşturulan Pamukkale İyileştirme Takımı 31 Ocak 2012 tarihinde ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamış olup, 04 Şubat 2012 tarihinde konuya ilişkin çalışmaları tamamlamıştır. Tespit edilen 10 adet problemden: Puanlamada birinci sırada yer alan; ‘ Eşit İş dağılımı yapılmasının nasıl sağlanabileceği problemi ele alınarak, nedenleri ve çözüm önerileri hakkında PAMUKKALE İyileştirme takımınca yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur. DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Pamukkale İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

6 SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ PAMUKKALE İYİLEŞTİRME TAKIMI ÇALIŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 31/01/2012 Toplantı No : 1 Toplantı Konusu : Eşit İş Dağılımının sağlanabilirliği Pamukkale İyileştirme Takımı’nın ilk toplantısı; Ayşe ÇİN Nagehan YAMAKOĞLU Serdar KUNDURACI Niyazi ŞAHAN Günday ERDOĞAN Yeliz KONAR Zeynel TEKİN İlknur ERYILMAZ Ömer ALTUNDAL Ali UŞAK İlhan BİLGİLİ Ahmet YASSIKAYA Rabia UĞURLU Burak ÖZÇINARLI katılımlarıyla ve Kalite Müdürü Ferhan KONUŞ rehberliğinde 31/01/2012 Pazartesi günü saat 17:00 ‘ de Toplantı Salonu’nda yapıldı. 31/01/2012 tarihinde gerçekleştirilen iyileştirme takımımızın ilk toplantısında aşağıda açıklanan çalışmalar yapıldı. Takım liderinin seçimi: Takım lideri olarak Ayşe ÇİN oy birliği ile seçildi. Takım raportörünün seçimi: Takım raportörü olarak Nagehan YAMAKOĞLU oy birliği ile seçildi. İyileştirme takımın adı “PAMUKKALE” olarak oy birliği ile kabul edildi TAPU VE KADASTRO 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Pamukkale İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

7 SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ PAMUKKALE İYİLEŞTİRME TAKIMI PROBLEM HAVUZU Toplantı Tarihi : 01/02/2012 – 04/02/2012 Toplantı No : 2 - 6 Toplantı Konusu : Problem Havuzu Oluşturması ve çözüm önerlerinin yapılması. Problem Havuzu oluşturmayla ilgili yapılan çalışmada aşağıda belirtilen problemler tespit edildi: PROBLEM HAVUZU 1-Kimlik Tesbitinin daha sağlıklı olarak belirlenmesi. 2-Fiziki Çalışma ortamının iyileştirilmesi. 3-Danışma yada halkla ilişkiler masasının oluşturulması. 4-Kullanılan teknik donanımların iyileştirilmesi. 5- Tapu Kütüklerinin elektronik ortama aktarılması ve takiplerinin dijital ortamda yapılması. 6-yeni atana personele yönelik oryantosyon eğitimi. 7-kuruma alınacak personelin, kurum çalışmalarına yönelik eğitim veren kurumlardan olmasının sağlanması 8- İlgisi bulunmayan memurların Tapu Müdürlüklerine atanması. 9- Müdürlüklerde yapılan görevlendirmelerin eşit olmaması 10- Unvan sınavlarının daha sıklıkla yapılması TAPU VE KADASTRO 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Pamukkale İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

8 PROBLEM HAVUZU ÖNCELİK OYLAMASI TAPU VE KADASTRO 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO PROBLEMLER / KİŞİLER Günday ERDOĞAN Yeliz KONAR iLhan BİLGİLİSerdar KUNDURACI Zeynel TEKİN Niyazi ŞAHAN Ömer ALTINDAL Ali UŞAK Burak ÖZÇINARLI İlknur ERYILMAZ Ayşe ÇİN Rabia UĞURLU Nagehan YAMAKOĞLU Ahmet YASSIKAYA TOPLAM PUAN 1 Kimlik Tesbitinin daha sağlıklı olarak belirlenmesi 9 91702021 610540 56 2 Fiziki Çalışma ortamının iyileştirilmesi. 3396596918477888 3 Danışma yada halkla ilişkiler masasının oluşturulması. 68080843805989 76 4 Kullanılan teknik donanımların iyileştirilmesi. 22057100294817 48 5 Tapu Kütüklerinin elektronik ortama aktarılması ve takiplerinin dijital ortamda yapılması. 100991086 78050 73 6 kuruma alınacak personelin, kurum çalışmalarına yönelik eğitim veren kurumlardan olmasının sağlanması 772467104113330 58 7 kuruma alınacak personelin, kurum çalışmalarına yönelik eğitim veren kurumlardan olmasının sağlanması 9961103584 9621 83 8 İlgisi bulunmayan memurların Tapu Müdürlüklerine atanması. 553355110757405 65 9 Müdürlüklerde yapılan görevlendirmelerin eşit olmaması 10 8 4670 22 6 95 10 Unvan sınavlarının daha sıklıkla yapılması 106420431343290 51 Pamukkale İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

9 Öncelik Sırasına Göre İyileştirilecek 10 Problem Puanı 1- Müdürlüklerde yapılan görevlendirmelerin eşit olmaması 95 2- Fiziki Çalışma ortamının iyileştirilmesi. 88 3- kuruma alınacak personelin, kurum çalışmalarına yönelik eğitim veren kurumlardan olmasının sağlanması 83 4- Danışma yada halkla ilişkiler masasının oluşturulması. 76 5- Tapu Kütüklerinin elektronik ortama aktarılması ve takiplerinin dijital ortamda yapılması. 73 6- İlgisi bulunmayan memurların Tapu Müdürlüklerine atanması. 65 7- kuruma alınacak personelin, kurum çalışmalarına yönelik eğitim veren kurumlardan olmasının sağlanması 58 8- Kimlik Tesbitinin daha sağlıklı olarak belirlenmesi 56 9- Unvan sınavlarının daha sıklıkla yapılması 51 10- Kullanılan teknik donanımların iyileştirilmesi. 48 Birinci sırada tespit edilen Problem “Müdürlüklerde yapılan görevlendirmelerin eşit olmaması.” konusu seçilerek nedenlerin irdelemesi yapıldı, çözüm önerileri sunuldu. Pamukkale İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

10 Problemin NedenleriÇözümleri 1-) Amir-Memur arasındaki ilişki. 2-) Aday memurun konuya hakim olmamasından dolayı daha karmaşık işlerin tecrübeli personele aktarılması. 3-) Özgüven eksikliğinden dolayı bazı memurların işlem almaktan kaçınması. 4-) Memurun memleketinde görevli olmasından dolayı hata riskini azaltmak için ilgili memura daha fazla işlem havale edilmesi. 5-) İşlemler cins yönünden aynı olsa da işlemin içeriği havale aşamasında bilinmmemesinden dolayı havalelerin düzensiz yapılması 1-) İşlemin cinsine bakılmaksızın havalelerin sırasıyla personele eşit şekilde dağıtılması. 2-) Havale edildikten sonra işlemin ağırlığının memur tarafından amirine geri bidiriminin yapılması. 3-) Tüm Personelin oryantasyon ve eğitiminin düzenli ve sürekli yapılması 4-) Ön incelemenin daha kaliteli yapılabilmesi için havale yapan personel sayısının arttırılması 5-) Ön başvuru sisteminde işlemle ilgili parsel sayısı, malik sayısı, vekalet sayısı, ölü sayısı vb. işlemlerin süresini uzatacak unsurların girilebilecek programın oluşturularak buna göre sistemin puanları oluşturmesı ve puanların neticesine göre takbis programının otomatik olarak havale yapması. 6-) Üzerinde kısıtlayıcı şerh varsa havalenin yapılmaması. 7-) İşlemlerin cinsine göre belirli ve dönüşümlü sürelerle personele havale edilmesi. 8-) Mevcut Müdürlükteki Mahalle, Kasaba ve Köylerin işlem hacmi belirlendikten sonra Müdürlükteki personele o yerlerin (Mahalle, Kasaba ve Köyler) adil bir biçimde dağıtıldıktan sonra işlemlerin cinsine bakılmaksızın havalelerin yapılması. Pamukkale İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

11 Pamukkale iyileştirme ekibi olarak: Tapu ve Kadastro çalışanlarını ve vatandaşlarımızı Tarafsız Kaliteli Güven Merkezi' ne davet ediyoruz. Pamukkale iyileştirme ekibi olarak: Tapu ve Kadastro çalışanlarını ve vatandaşlarımızı Tarafsız Kaliteli Güven Merkezi' ne davet ediyoruz. Pamukkale İyileştirme Takımı Çalışma Raporu


"DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PAMUKKALE İyileştirme Takımı Çalışma Raporu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları