Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ 2017 Hedefleri Sunumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ 2017 Hedefleri Sunumu."— Sunum transkripti:

1 YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ 2017 Hedefleri Sunumu

2  Önsöz  2017 Hedefleri  Mevcut Durum / Açıklamalar  Farkındalık / Katılım  Özet Gündem 2/14

3  Tarihçe / iş planı:  2017 hedefleri oluşumunda genel yaklaşım:  Kampus verileri ve uluslararası standartlardan yola çıkan  (Özellikle ilk ODTÜ KKK YKİ hedefleri olduğu için) az risk prensibine göre  YKİ stratejisindeki tüm performans gösterge alanlarını kapsayan  Gönüllülük esaslı olduğundan çok kısa vadeli (çok agresif) değil, ancak hedef odaklı çalışmayı teşvik edici Önsöz 3/14 ’17 HedefleriMevcut DurumFarkındalıkÖzetGörüşler

4 4/14 2017 Hedefleri NoPerformans GöstergesiHedef iİç mekânlardaki hava kalitesinin uluslararası standartları sağlaması • Küçük ofis ve sınıflarda (< 30 kişi): < 1000 ppm CO 2 yoğunluğu • Kalabalık kafeterya ve sınıflarda (> 100 kişi): < 1500 ppm CO 2 yoğunluğu ii Kişi başına ve bina kapalı birim alanına düşen enerji tüketiminin azaltılması > %10 iii Kişi başına ve bina kapalı birim alanına düşen CO 2 emisyonunun azaltılması > %10 iv Kişi başına düşen su tüketimi miktarının azaltılması> %25 v Kampus genelinde kişi başına (geri dönüştürülmemiş) katı atık oranındaki azalma > %15 viMutfak ve bahçe atıklarının komposta dönüştürme oranı> %25 vii Kampus içindeki dış ortamda gündüz, akşam ve gece saatlerindeki çevresel gürültü değerinin standartlara uyumu Gündüz < 50 dB, Akşam < 45 dB, Gece < 40 dB viii Kampus içerisindeki binalarda iç ortam gürültü değerinin standartlara uyumu • Kütüphane vb. ortamlarda < 40 dB • Dersliklerde < 45 dB • Büro makinalı yoğun çalışan ofislerde, yemekhane ve spor salonunda < 60 dB Önsöz’17 HedefleriMevcut DurumFarkındalıkÖzetGörüşler

5  Hava kalitesi standartlarında karbon monoksit, naftalin, nitrojen dioksit, radon, hidrokarbonlar gibi bazı kimyasalların yoğunluğu  Ortama göre birçoğunu ölçmeye gerek olmayabilir  ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers), IAQ (Internal Air Quality), ASTM (American Society of Testing and Materials) standartlarında ofis ve okul ortamlarına yönelik olarak CO 2 ölçümü ön planda  CO 2 ölçümü az ekipman yatırımı ancak dikkatli ölçüm planı gerektiriyor – öğrenci topluluklarının desteği ile ilk ölçümler Güz 2014’den itibaren gerçekleştirilecek  İlgili standartlar incelenerek yukarıdaki hedefler çıkarıldı  Yan Hedefler:  Yakındaki çöp alanının çevreye yaydığı zararlı partikül konsantrasyonu ölçümü – Araştırma projelerinden destekle  Kimya laboratuvarları ve diğer özel bölgelerde daha kapsamlı planların oluşumu (CO, Rn, vs.) 5/14 Hava Kalitesi Önsöz’17 HedefleriMevcut DurumFarkındalıkÖzetGörüşler NoPerformans GöstergesiHedef i İç mekânlardaki hava kalitesinin uluslararası standartları sağlaması • Küçük ofis ve sınıflarda (< 30 kişi): < 1000 ppm CO 2 yoğunluğu • Kalabalık kafeterya ve sınıflarda (> 100 kişi): < 1500 ppm CO 2 yoğunluğu

6  Referans: 2012 yılı sonu itibarı ile ana enerji tüketimi :  Enerji tüketim azaltma hedefleri hem kişi başına hem kapalı alan başına takip ediliyor  Herhangi bir kurumsal enerji yönetim inisiyatifinde ilk %10 azalma yüksek yatırım bütçeli olmayabiliyor (low hanging fruit)  Bina enerji ölçüm raporları doğrultusunda muhtelif projelerin ileriki yıllarda hazırlanması  Kademeli elektronik balast değişimi, elektrik trafo kompanzasyon sisteminin düzenlenmesi ve bazı kullanım uygulamalarıyla %10’un büyük kısmı sağlanabilir  Yan Hedefler: Yenilenebilir Enerji yatırımına yönelik  2014 yılı içerisinde 1 senelik rüzgar, 4 senelik PV, ve 1 senelik CSP potansiyel verileri olacak  Yatırım geri dönme analizleri yapılacak – 3 SEES YL tezinden destekle  İlgili kanun ve tüzüklerin takibine devam edilecek– kurum olarak ürettiğimizi satabilme önemli bir parametre ve ilgili tüzük halen tartışılıyor 6/14 Enerji Önsöz’17 HedefleriMevcut DurumFarkındalıkÖzetGörüşler NoPerformans GöstergesiHedef ii Kişi başına ve bina kapalı birim alanına düşen enerji tüketiminin azaltılması > %10 Enerji türüBirimKişi başına tüketimKapalı m 2 başına tüketim MazotLitre2133.6 ElektrikkW-saat329155.7 Not: 2012 sonunda toplam 2318 kişi, 137000 m 2 kapalı alan

7  Referans: 2012 yılı sonu itibarı ile ana CO 2 salınımı:  2017 CO 2 (karbon ayak izi) azaltım hedefleri sadece ana kaynak olan enerjiye bağlı olarak oluşturulmuştur  Yan Hedefler: Doğrudan ve dolaylı olarak karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunan birçok aktiviteyle ilgili analizlerin tamamlanması ve bir sonraki hedeflere dahil edilmesi  Ağaçlandırma çalışmaları  Kampus içindeki taşıtlarla ilgili düzenlemeler, bisiklet kullanımına yönelik projeler  Kampus atıkları ve su pompalanması ile ilgili azaltmaların dolaylı olarak ayak izini azaltma katkısı 7/14 CO 2 emisyonu Önsöz’17 HedefleriMevcut DurumFarkındalıkÖzetGörüşler Enerji türüKişi başına CO 2 emisyonu (kg)Kapalı m 2 başına CO 2 emisyonu (kg) Mazot (Dizel)553.89.4 Elektrik249942.3 NoPerformans GöstergesiHedef iii Kişi başına ve bina kapalı birim alanına düşen CO 2 emisyonunun azaltılması > %10 Not: - 2012 sonunda toplam 2318 kişi, 137000 m 2 kapalı alan - Dizel litre tüketimi başına 2.6 kg CO 2 emisyonu - 250 g Fuel-Oil 6 / 1 kW-saat enerji üretimi varsayıldı - Fuel Oil 6 US galonu (3.71 kg) başına 11.27 kg CO 2 emisyonu

8 8/14 Su Önsöz’17 HedefleriMevcut DurumFarkındalıkÖzetGörüşler NoPerformans GöstergesiHedef iv Kişi başına düşen su tüketimi miktarının azaltılması> %25  Referans: 2012 yılı sonu itibarı ile su kullanımı  Arıtma suyunun kampus yakın peyzaj alanlarına taşınma projesi  Peyzaj alanlardaki su kullanımının azaltılması  Tarımsal ve orman sulamasının düzenlenmesi (gerektiği kadar su)  Enerji Öğrenci Topluluğu’nun lojmanlarda duşlarla ilgili su basıncına yönelik harcama azaltıcı ve farkındalık çalışmaları  Yan Hedef:  SEES tezinden destekle yağmur suyu geri dönüşüm potansiyeli ve yeşil alanlarda su tüketimi düzenlemesi analizleri Kişi başına yıllık su kullanımı (ton)57.1 Not: 132,414 ton toplam 2012 yılı kullanımı / 2318 kişi

9  Referans: 2012 yılı sonu (sadece akademik dönemler) itibarı ile katı atık envanteri:  Güzelyurt Belediyesi kampusumuzdan güz ve bahar dönemlerinde ortalama günde 1200 kg, yaz okulu döneminde ise ortalama günde 600 kg katı atık aldı (2012 envanter detayları):  Detaylı katı atık verileri bir SEES YL tezi aracılığıyla toplandı  %70 geri dönüşüm potansiyeli  %30 kompost potansiyeli  2013 yılında gerçekleştirilen Katı Atık Çalıştayı’ndan çıkan raporun takibi devam ediyor – kampus yakınındaki çöp alanında yakma faaliyetlerini durdurma konusunda işbirliği alamıyoruz  Yan Hedefler:  Atık yakmanın durdurulmasına yönelik yeni projeler ve girişimler ör: Güzelyurt’ta metal çöp toplama kutuları  Kampus içinde geçici, geri dönüşüme yönelik ayrılmış katı atık depolama bölgesi proje analiz ve uygulaması 9/14 Katı Atık (genel) Önsöz’17 HedefleriMevcut DurumFarkındalıkÖzetGörüşler NoPerformans GöstergesiHedef v Kampus genelinde kişi başına (geri dönüştürülmemiş) katı atık oranındaki azalma > %15 Akademik DönemNüfusDönemdeki gün sayısıKişi başına ortalama günlük katı atık (kg) Bahar 201220431240.50 Yaz Okulu 2012613461.10 Güz 201223181180.48

10  Referans olarak 2012 katı atık verileri kullanılacak Ör: Bahar 2012 döneminde komposta dönüştürme yapılsa idi, kişi başına en az 530 g. atık * %30 (kompost oranı) * %25 = 40 g. günlük kompost girdisi olurdu  Bahsi geçen SEES tezi çerçevesinde bir kompost alanı oluşturulması için gerekli bazı hesaplar yapıldı  Analizlerin tamamlanmasının ardından bu alanın faaliyete geçirilmesi için altyapı oluşturulması bütçe gerektirecek 10/14 Katı Atık (organik) Önsöz’17 HedefleriMevcut DurumFarkındalıkÖzetGörüşler NoPerformans GöstergesiHedef viMutfak ve bahçe atıklarının komposta dönüştürme oranı> %25

11  Referans: KKTC Çevre Yasası Tüzüğü ve diğer (Environmental Engineering by Vesilind, A., Morgan, S.M., Heine, L. G. )  Dış ortamlarda bazı ölçümler Enerji Topluluğu tarafından tamamlanmıştır:  Kafeterya binası yanındaki klima grubunun gürültü kalkanı olmayan arka tarafnda: 79 dBA, lojmanların yanında: 58 dBA  Kafeterya binası yanındaki klima grubu çalışmıyorken kafeterya bacasından yayılan gürültü (bina yakınında): 56 dBA  R ve S binası arasında çalıştırılan çim biçme makinasının oluşturduğu gürültünün R binası 2. katının balkonundan yapılan ve dışarıda biraz mesafede yapılan ölçümü: 68 - 80 dBA  S Binasının çatısındaki klima grubunun oluşturduğu gürültünün R- Binasının 2. Katından yapılan ölçüm değeri: 57 dBA  ODTÜ otobüsü içinde hareket halindeyken yapılan ölçüm: 67 dBA  2017’ye kadar iç ve dış ortamlarda düzenli yapılacak ölçümler için bir plan oluşturulacaktır. Ayrıca:  Kafeterya binası yakınındaki gürültü problemi ve klima grupları için çözüm aranacaktır  Çim makinası ve benzeri makine kullanıcılarının kişisel koruyucu kulaklık kullanması uygulamasına geçilecektir  Çim makinası ve benzeri makine kullanım saatleri düzenlenecektir – mümkün olduğunca mesai saatleri dışında tutulacaktır  Kampusa yeni taşıt alımlarında şartnamelere gürültü spesifikasyonu konacaktır  Kampus sınırlarına yakın paydaşlarla çalışılacaktır … 11/14 Gürültü Önsöz’17 HedefleriMevcut DurumFarkındalıkÖzetGörüşler NoPerformans GöstergesiHedef vii Kampus içindeki dış ortamda gündüz, akşam ve gece saatlerindeki çevresel gürültü değerinin standartlara uyumu Gündüz < 50 dB, Akşam < 45 dB, Gece < 40 dB viii Kampus içerisindeki binalarda iç ortam gürültü değerinin standartlara uyumu • Kütüphane vb. ortamlarda < 40 dB • Dersliklerde < 45 dB • Büro makinalı yoğun çalışan ofislerde, yemekhane ve spor salonunda < 60 dB

12 Fırsatlar:  Somut hedefler ve bunlara ulaşım sürecinde öğrencilerimizin, toplumun ve genel (ulusal ve uluslararası) paydaşlarımızın farkındalık seviyesini artırma  Somut hedeflere yönelik katılıma çağırma, 2017 hedeflerini kampus gayreti ve tutkusu haline getirme; aidiyet ve birliktelik duygularını geliştirme Yöntem:  Öğrenci Toplulukları’nın hedefleri anlamasını ve bu konularda faaliyet üretmesini teşvik etme  Kampus web sayfasında 2017 hedeflerinin düzenli yer bulması  2014-2017 yılları arasında her sene düzenli olarak iki dilde elektronik bülten yayımlanması ve bültenlerin ulusal/uluslararası düzeyde dağıtımı Önsöz’17 HedefleriMevcut DurumFarkındalıkÖzetGörüşler Farkındalık / Katılım 12/14

13  2013 yılı envanter çıkarma faaliyetleri sonucunda YKİ Koordinasyon Kurulu 2017 hedeflerini belirlemiştir  Hedefler ulaşılabilir, kapsamlı ve sayısal (somut) içeriklidir  Hedeflere yaklaşım her yıl ölçülecek ve gerekirse yeni projeler oluşturulacaktır  YKİ için ilk orta vadeli hedefler olan 2017 hedeflerine ulaşmak çok önemlidir  Üst Yönetim onayı ve desteği ile hedef odaklı projelerin önceliklendirilerek sürdürülmesi ve 2017 hedeflerinin iç/dış paydaşlarla yaygın paylaşımı planlanmaktadır Önsöz’17 HedefleriMevcut DurumFarkındalıkÖzetGörüşler Özet 13/14

14 14/14 Önsöz’17 HedefleriMevcut DurumFarkındalıkÖzetGörüşler Görüşler - nccgreen@metu.edu.tr


"YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ 2017 Hedefleri Sunumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları