Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ 2017 Hedefleri Sunumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ 2017 Hedefleri Sunumu"— Sunum transkripti:

1 YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ 2017 Hedefleri Sunumu

2 Gündem Önsöz 2017 Hedefleri Mevcut Durum / Açıklamalar
Farkındalık / Katılım Özet

3 Önsöz Tarihçe / iş planı: 2017 hedefleri oluşumunda genel yaklaşım:
Kampus verileri ve uluslararası standartlardan yola çıkan (Özellikle ilk ODTÜ KKK YKİ hedefleri olduğu için) az risk prensibine göre YKİ stratejisindeki tüm performans gösterge alanlarını kapsayan Gönüllülük esaslı olduğundan çok kısa vadeli (çok agresif) değil, ancak hedef odaklı çalışmayı teşvik edici YKİ Stratejisi, Değerlendirme, Kurumsal Yapılanma, Paydaşlarla Değerlendirme Envanter / Mevcut Durum Analizi Orta Vadeli Sayısal Hedeflerin Oluşturulması Hedef Odaklı Proje Geliştirme, Uygulama, Ölçme 2017 Hedefleri Değerlendirme ve Yeni Hedefler 2017 Hedefi Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler

4 Gündüz < 50 dB, Akşam < 45 dB, Gece < 40 dB
2017 Hedefleri No Performans Göstergesi Hedef i İç mekânlardaki hava kalitesinin uluslararası standartları sağlaması Küçük ofis ve sınıflarda (< 30 kişi): < 1000 ppm CO2 yoğunluğu Kalabalık kafeterya ve sınıflarda (> 100 kişi): < 1500 ppm CO2 yoğunluğu ii Kişi başına ve bina kapalı birim alanına düşen enerji tüketiminin azaltılması > %10 iii Kişi başına ve bina kapalı birim alanına düşen CO2 emisyonunun azaltılması iv Kişi başına düşen su tüketimi miktarının azaltılması > %25 v Kampus genelinde kişi başına (geri dönüştürülmemiş) katı atık oranındaki azalma > %15 vi Mutfak ve bahçe atıklarının komposta dönüştürme oranı vii Kampus içindeki dış ortamda gündüz, akşam ve gece saatlerindeki çevresel gürültü değerinin standartlara uyumu Gündüz < 50 dB, Akşam < 45 dB, Gece < 40 dB viii Kampus içerisindeki binalarda iç ortam gürültü değerinin standartlara uyumu Kütüphane vb. ortamlarda < 40 dB Dersliklerde < 45 dB Büro makinalı yoğun çalışan ofislerde, yemekhane ve spor salonunda < 60 dB Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler

5 Hava Kalitesi Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet
No Performans Göstergesi Hedef i İç mekânlardaki hava kalitesinin uluslararası standartları sağlaması Küçük ofis ve sınıflarda (< 30 kişi): < 1000 ppm CO2 yoğunluğu Kalabalık kafeterya ve sınıflarda (> 100 kişi): < 1500 ppm CO2 yoğunluğu Hava kalitesi standartlarında karbon monoksit, naftalin, nitrojen dioksit, radon, hidrokarbonlar gibi bazı kimyasalların yoğunluğu Ortama göre birçoğunu ölçmeye gerek olmayabilir ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers), IAQ (Internal Air Quality), ASTM (American Society of Testing and Materials) standartlarında ofis ve okul ortamlarına yönelik olarak CO2 ölçümü ön planda CO2 ölçümü az ekipman yatırımı ancak dikkatli ölçüm planı gerektiriyor – öğrenci topluluklarının desteği ile ilk ölçümler Güz 2014’den itibaren gerçekleştirilecek İlgili standartlar incelenerek yukarıdaki hedefler çıkarıldı Yan Hedefler: Yakındaki çöp alanının çevreye yaydığı zararlı partikül konsantrasyonu ölçümü – Araştırma projelerinden destekle Kimya laboratuvarları ve diğer özel bölgelerde daha kapsamlı planların oluşumu (CO, Rn, vs.) Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler

6 Enerji Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler
No Performans Göstergesi Hedef ii Kişi başına ve bina kapalı birim alanına düşen enerji tüketiminin azaltılması > %10 Referans: 2012 yılı sonu itibarı ile ana enerji tüketimi : Enerji tüketim azaltma hedefleri hem kişi başına hem kapalı alan başına takip ediliyor Herhangi bir kurumsal enerji yönetim inisiyatifinde ilk %10 azalma yüksek yatırım bütçeli olmayabiliyor (low hanging fruit) Bina enerji ölçüm raporları doğrultusunda muhtelif projelerin ileriki yıllarda hazırlanması Kademeli elektronik balast değişimi, elektrik trafo kompanzasyon sisteminin düzenlenmesi ve bazı kullanım uygulamalarıyla %10’un büyük kısmı sağlanabilir Yan Hedefler: Yenilenebilir Enerji yatırımına yönelik 2014 yılı içerisinde 1 senelik rüzgar, 4 senelik PV, ve 1 senelik CSP potansiyel verileri olacak Yatırım geri dönme analizleri yapılacak – 3 SEES YL tezinden destekle İlgili kanun ve tüzüklerin takibine devam edilecek– kurum olarak ürettiğimizi satabilme önemli bir parametre ve ilgili tüzük halen tartışılıyor Enerji türü Birim Kişi başına tüketim Kapalı m2 başına tüketim Mazot Litre 213 3.6 Elektrik kW-saat 3291 55.7 Not: 2012 sonunda toplam 2318 kişi, m2 kapalı alan Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler

7 CO2 emisyonu Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet
No Performans Göstergesi Hedef iii Kişi başına ve bina kapalı birim alanına düşen CO2 emisyonunun azaltılması > %10 Referans: 2012 yılı sonu itibarı ile ana CO2 salınımı: 2017 CO2 (karbon ayak izi) azaltım hedefleri sadece ana kaynak olan enerjiye bağlı olarak oluşturulmuştur Yan Hedefler: Doğrudan ve dolaylı olarak karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunan birçok aktiviteyle ilgili analizlerin tamamlanması ve bir sonraki hedeflere dahil edilmesi Ağaçlandırma çalışmaları Kampus içindeki taşıtlarla ilgili düzenlemeler, bisiklet kullanımına yönelik projeler Kampus atıkları ve su pompalanması ile ilgili azaltmaların dolaylı olarak ayak izini azaltma katkısı Enerji türü Kişi başına CO2 emisyonu (kg) Kapalı m2 başına CO2 emisyonu (kg) Mazot (Dizel) 553.8 9.4 Elektrik 2499 42.3 Not: sonunda toplam 2318 kişi, m2 kapalı alan - Dizel litre tüketimi başına 2.6 kg CO2 emisyonu g Fuel-Oil 6 / 1 kW-saat enerji üretimi varsayıldı - Fuel Oil 6 US galonu (3.71 kg) başına kg CO2 emisyonu Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler

8 Su Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler
No Performans Göstergesi Hedef iv Kişi başına düşen su tüketimi miktarının azaltılması > %25 Referans: 2012 yılı sonu itibarı ile su kullanımı Arıtma suyunun kampus yakın peyzaj alanlarına taşınma projesi Peyzaj alanlardaki su kullanımının azaltılması Tarımsal ve orman sulamasının düzenlenmesi (gerektiği kadar su) Enerji Öğrenci Topluluğu’nun lojmanlarda duşlarla ilgili su basıncına yönelik harcama azaltıcı ve farkındalık çalışmaları Yan Hedef: SEES tezinden destekle yağmur suyu geri dönüşüm potansiyeli ve yeşil alanlarda su tüketimi düzenlemesi analizleri Kişi başına yıllık su kullanımı (ton) 57.1 Not: 132,414 ton toplam 2012 yılı kullanımı / 2318 kişi Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler

9 Katı Atık (genel) Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet
No Performans Göstergesi Hedef v Kampus genelinde kişi başına (geri dönüştürülmemiş) katı atık oranındaki azalma > %15 Referans: 2012 yılı sonu (sadece akademik dönemler) itibarı ile katı atık envanteri: Güzelyurt Belediyesi kampusumuzdan güz ve bahar dönemlerinde ortalama günde 1200 kg, yaz okulu döneminde ise ortalama günde 600 kg katı atık aldı (2012 envanter detayları): Detaylı katı atık verileri bir SEES YL tezi aracılığıyla toplandı %70 geri dönüşüm potansiyeli %30 kompost potansiyeli 2013 yılında gerçekleştirilen Katı Atık Çalıştayı’ndan çıkan raporun takibi devam ediyor – kampus yakınındaki çöp alanında yakma faaliyetlerini durdurma konusunda işbirliği alamıyoruz Yan Hedefler: Atık yakmanın durdurulmasına yönelik yeni projeler ve girişimler ör: Güzelyurt’ta metal çöp toplama kutuları Kampus içinde geçici, geri dönüşüme yönelik ayrılmış katı atık depolama bölgesi proje analiz ve uygulaması Akademik Dönem Nüfus Dönemdeki gün sayısı Kişi başına ortalama günlük katı atık (kg) Bahar 2012 2043 124 0.50 Yaz Okulu 2012 613 46 1.10 Güz 2012 2318 118 0.48 Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler

10 Katı Atık (organik) Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet
No Performans Göstergesi Hedef vi Mutfak ve bahçe atıklarının komposta dönüştürme oranı > %25 Referans olarak 2012 katı atık verileri kullanılacak Ör: Bahar 2012 döneminde komposta dönüştürme yapılsa idi, kişi başına en az 530 g. atık * %30 (kompost oranı) * %25 = 40 g. günlük kompost girdisi olurdu Bahsi geçen SEES tezi çerçevesinde bir kompost alanı oluşturulması için gerekli bazı hesaplar yapıldı Analizlerin tamamlanmasının ardından bu alanın faaliyete geçirilmesi için altyapı oluşturulması bütçe gerektirecek Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler

11 Gündüz < 50 dB, Akşam < 45 dB, Gece < 40 dB
Gürültü No Performans Göstergesi Hedef vii Kampus içindeki dış ortamda gündüz, akşam ve gece saatlerindeki çevresel gürültü değerinin standartlara uyumu Gündüz < 50 dB, Akşam < 45 dB, Gece < 40 dB viii Kampus içerisindeki binalarda iç ortam gürültü değerinin standartlara uyumu Kütüphane vb. ortamlarda < 40 dB Dersliklerde < 45 dB Büro makinalı yoğun çalışan ofislerde, yemekhane ve spor salonunda < 60 dB Referans: KKTC Çevre Yasası Tüzüğü ve diğer (Environmental Engineering by Vesilind, A., Morgan, S.M., Heine, L. G. ) Dış ortamlarda bazı ölçümler Enerji Topluluğu tarafından tamamlanmıştır: Kafeterya binası yanındaki klima grubunun gürültü kalkanı olmayan arka tarafnda: 79 dBA , lojmanların yanında: 58 dBA Kafeterya binası yanındaki klima grubu çalışmıyorken kafeterya bacasından yayılan gürültü (bina yakınında): 56 dBA R ve S binası arasında çalıştırılan çim biçme makinasının oluşturduğu gürültünün R binası 2. katının balkonundan yapılan ve dışarıda biraz mesafede yapılan ölçümü: dBA S Binasının çatısındaki klima grubunun oluşturduğu gürültünün R- Binasının 2. Katından yapılan ölçüm değeri: 57 dBA ODTÜ otobüsü içinde hareket halindeyken yapılan ölçüm: 67 dBA 2017’ye kadar iç ve dış ortamlarda düzenli yapılacak ölçümler için bir plan oluşturulacaktır. Ayrıca: Kafeterya binası yakınındaki gürültü problemi ve klima grupları için çözüm aranacaktır Çim makinası ve benzeri makine kullanıcılarının kişisel koruyucu kulaklık kullanması uygulamasına geçilecektir Çim makinası ve benzeri makine kullanım saatleri düzenlenecektir – mümkün olduğunca mesai saatleri dışında tutulacaktır Kampusa yeni taşıt alımlarında şartnamelere gürültü spesifikasyonu konacaktır Kampus sınırlarına yakın paydaşlarla çalışılacaktır … Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler

12 Farkındalık / Katılım Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık
Fırsatlar: Somut hedefler ve bunlara ulaşım sürecinde öğrencilerimizin, toplumun ve genel (ulusal ve uluslararası) paydaşlarımızın farkındalık seviyesini artırma Somut hedeflere yönelik katılıma çağırma, 2017 hedeflerini kampus gayreti ve tutkusu haline getirme; aidiyet ve birliktelik duygularını geliştirme Yöntem: Öğrenci Toplulukları’nın hedefleri anlamasını ve bu konularda faaliyet üretmesini teşvik etme Kampus web sayfasında 2017 hedeflerinin düzenli yer bulması yılları arasında her sene düzenli olarak iki dilde elektronik bülten yayımlanması ve bültenlerin ulusal/uluslararası düzeyde dağıtımı Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler

13 Özet 2013 yılı envanter çıkarma faaliyetleri sonucunda YKİ Koordinasyon Kurulu hedeflerini belirlemiştir Hedefler ulaşılabilir, kapsamlı ve sayısal (somut) içeriklidir Hedeflere yaklaşım her yıl ölçülecek ve gerekirse yeni projeler oluşturulacaktır YKİ için ilk orta vadeli hedefler olan 2017 hedeflerine ulaşmak çok önemlidir Üst Yönetim onayı ve desteği ile hedef odaklı projelerin önceliklendirilerek sürdürülmesi ve 2017 hedeflerinin iç/dış paydaşlarla yaygın paylaşımı planlanmaktadır Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler

14 Görüşler - nccgreen@metu.edu.tr
Önsöz ’17 Hedefleri Mevcut Durum Farkındalık Özet Görüşler


"YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ 2017 Hedefleri Sunumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları