Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

• Bugün etkili iletişim uzmanı olan sizlerle bir süreliğine birlikte olacağız… • Sizler, bu günün ve geleceğin en kritik meselesi olan “ insan yetiştirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "• Bugün etkili iletişim uzmanı olan sizlerle bir süreliğine birlikte olacağız… • Sizler, bu günün ve geleceğin en kritik meselesi olan “ insan yetiştirme."— Sunum transkripti:

1

2

3 • Bugün etkili iletişim uzmanı olan sizlerle bir süreliğine birlikte olacağız… • Sizler, bu günün ve geleceğin en kritik meselesi olan “ insan yetiştirme meselesinde ” görev ve sorumluluk üstlenme adına yola çıktınız ve buralara kadar geldiniz… • SİZİ KUTLUYORUM. • SİZLERİ CANI GÖNÜLDEN KUCAKLIYORUM.

4 Merhaba…

5 En uzak mesafe ne Afrika’dır Ne Cin, ne Hindistan, Ne seyyareler, Ne de yıldızlar geceleri ışıldayan… En uzak mesafe; iki kafa arasındaki mesafedir Birbirini anlamayan... Can YÜCEL

6

7  Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yaşanan problemlerin nedenleri nelerdir?  Amerika ve Avrupa; Onlar hani çok güçlü idi, neden krize girdiler?  Son 25 yılda dünya neden bu kadar değişti ?  Ne zaman bitecek bu kriz ?

8  Bu son yaşadığımız ve üstelik tüm dünyada gerçekleşen krizlerin sebebi nedir? Bu hep böyle olacak mı ? Bu hep böyle olacak mı ?  Neden bir ülkede başlayan problem tüm dünyayı sarsıyor?

9  Neden eskisi gibi hayat değişmeden kendini tekrarlamıyor?  Neden arkamıza bakıp geleceği eskisi gibi göremiyoruz? Geleceğin lambalarını kim söndürdü ?

10 SSSSürekli bir şeyler değişiyor. HHHHer türlü değişim, değişimi fark edemeyenlere riskler yaratıyor. ÜÜÜÜstelik bu değişim son 25 yıldır çok hızlı gerçekleşiyor. Çünkü;

11  1986 da Soğuk savaş bitti.  1989 Doğu Batı Almanya Duvarının yıkılması ile Avrupa ve dünya 2 kutuplu olmaktan çıktı. Avrupa ve dünya 2 kutuplu olmaktan çıktı.  1992- 2000 arasında dünyada Bosna savaşı yaşandı.  1992 yılından sonra silaha giden paralar bilgiye yöneldi. yöneldi.  Bilgi teknolojileri gelişerek sınırları kaldırdı ve önce bilgide sonra mal ve sermayede küreselleşme başladı. bilgide sonra mal ve sermayede küreselleşme başladı.  1996-1998 de ilk küreselleşmenin krizini yaşadık.

12

13 Çünkü bu dönüşümü hiç biri yaşamadı. Bundan önceki dönüşüm 100 yıl sürmüştü ve 3 nesil sindire sindire kendini değişime adapte etti. YA ŞİMDİ Dalganın birine ayak uyduramadan ikincisi yüzümüze çarpıyor.

14 Evet… yaşam ilişkiler üzerine kurulmuştur. İlişkiler de sevgi üzerine…

15

16 kişi, kişiler veya İletişim, bir kaynaktan (kişi, kişiler veya organizasyon), bir aracla (yazılı, sozlu, gorsel veya beden dili ile gorsel veya beden dili ile), bilgi, haber, düşünce, durum, duygu veya kültürün bir başka insan insan topluluklarına başka insan veya insan topluluklarına aktarılmasıdır.

17 16

18 Mesaj (içerik) Mesaj (içerik) KAYNAK (İletişimin Başlatıcısı) ALICI (Mesajın gönderildiği birim) Kanal Mesajın alıcıya giderken izlediği yol (yazı, işaret, konuşma vb.)

19

20  Umursanmak  Kabul gormek  Değerli olmak  Yeterlilik  Sevilmek vb…  Umursanmak  Kabul gormek  Değerli olmak  Yeterlilik  Sevilmek vb… Varolmak icin…

21 ilk dakika • İletişimde ilk dakika önemlidir. bilgi alışverişi • İletişim, bilgi alışverişi değildir. kişiyle • İletişim,kişiye değil,kişiyle yapılır. bütündür • İletişim bir bütündür.

22 İNSANLARIN SİZİ ÇEKİCİ BULMASI İÇİN;  Görünüm  Gülümseme  Takım kurma  Özgüven  Heyecan  Cesaret vermek  Önemli olmak  Umut  Vizyon  Karizma İNSANLARIN SİZE İNANMASI VE GÜVENMESİ İÇİN;  Doğru olanı yapın.  Yapabileceğinizin en iyisini yapın.  Başkalarına, size davranılmasını istediğiniz gibi davranın.  İnsanlara inancınızı ve güveninizi gösterin. İNSANLARIN SİZE BAĞLANMASI İÇİN;  İnsanlara değer verin.  Ortak nokta arayın.  İnsanın yapısını anlayın.  Onların yeteneklerini fark edin.  Kendinize kafanızla, onlara kalbinizle yaklaşın  Her insanın anahtarını bulun.  Zor günlerinde destek olun.  İlk adımı hep siz atın.

23  İç huzuru  Öz güven  Tatmin duygusu  Psikolojik rahatlama  Etkileyicilik  Samimiyet  İkna kabiliyeti  Hoşgörü  Sevecenlik  Tutarlılık

24 Erdemlilik Saygınlık Toplumsal Statü Mevki ve Makam Geniş bir çevre Huzur, Mutluluk ve Başarı...

25 • SENİNLE İFTİHAR EDİYORUMÖnemli 3 Kelime • NE DERSİN? Önemli 2 Kelime • LÜTFENÖnemli 1 Kelime • TEŞEKKÜR EDERİMEn Sık Kullanılması Gereken • SEN Sihirli Kelime

26 25 İnsanlar ne dediğinize değil, ne yaptığınıza bakar.

27 • G üven • Ü slup • L ütfen • Ü retken Çözümler • M emnun olma • S aygı • E mpati

28

29 1- Dinleyicilerle daha başlangıçta iyi ilişki oluşturulamamıştır. 2- Beden hareketleri katı ve cansızdır. 3- Konu, dinleyicilerin duyguları göz önüne alınmadan zihinsel olarak sunuluyordur. 4- Konuşmacı başarısızlık korkusuyla rahatsız görünür. 5- Göz teması ve yüz ifadesi yetersizdir. 6- Mizah eksiktir. 7- Konuşmacı hazırlıksız olduğu için konu açık ve net değildir. 8- Dil ve malzeme sıkıcıdır. 9- Elverişsiz ses niteliğinin, konuşma hızının ve şiddetinin sonucu olarak enerji düşüktür.

30 Araştırmalar, işletme içindeki iletişimin % 80 ’inin tekrarlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. % 80 ’inin tekrarlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Üst yönetimin gönderdiği haber ve bilgilerin yalnızca % 20 ’si işin fiilen yapıldığı alt kadroya (5 kademe alta) tam ve doğru olarak ulaşabilmektedir. (5 kademe alta) tam ve doğru olarak ulaşabilmektedir.

31

32

33

34

35

36 Çağdaş iş yaşamında yöneticilerin Zamanının % 70 ’i bilgi ve haber alışverişi ile geçmektedir. Bunun ; % 11 ’i yazma, % 15 ’i okuma, % 15 ’i okuma, % 31 ’i konuşma, % 43 ’ü dinleme olmaktadır. % 43 ’ü dinleme olmaktadır. İletişimin önemli bir öğesi de DİNLEME ’dir. Yukarıdaki rakamlar iletişimin ¾ ’ünün konuşma ve dinlemeye dayalı olduğunu göstermektedir.

37 İş yaşamındaki sorunların %70 ’i hatalı iletişimden hatalı iletişimdenkaynaklanmaktadır.

38 Gönderilen mesajlarda, Algılanan anlamın Gönderilen mesajlarda, Algılanan anlamın %7 ’si kelimelerle, %7 ’si kelimelerle, % 38 ’i ses tonuyla ve % 38 ’i ses tonuyla ve söyleyiş biçimleriyle, söyleyiş biçimleriyle, % 55 ’i beden diliyle % 55 ’i beden diliyle anlaşılmaktadır. anlaşılmaktadır.

39 Tekrar hatırlayabilmek için herhangi bir ek çaba gösterilmediği takdirde ; Sözlü bir mesajın % 50 ’si alındıktan 20 dakika içinde unutulmaktadır. İzleyen 8 saat içinde % 20 ’si daha unutulmaktadır. Ertesi gün % 10 ’u unutulmaktadır. Demek ki 24 saat içinde mesajın % 80 ’i unutulmaktadır.

40 İnsanlar dakikada 120-150 kelime söyleyerek konuşmaktadırlar. Buna karşılık insan düşüncesinin hızı dakikada 1200-1500 kelime arasındadır. Demek ki kişiler dinlerken düşüncelerinde boş zaman olmakta ve başka şeyler düşünmeye başlamaktadırlar.

41 Carnegie teknoloji enstitüsünde 10 bin kişiye ait veriler analiz edilerek, başarının %15 ’inin yapılan işle ilgili bilgi ve beceri geliştirmek çalışmalarına, % 85 ’ininde kişilik faktörlerine insanlarla başarılı ilişkiler kurmaya bağlı olduğu görülmüştür. % 85 ’ininde kişilik faktörlerine insanlarla başarılı ilişkiler kurmaya bağlı olduğu görülmüştür.

42 Hangi sahada başarıya bakarsanız bakın, kesinlikle insanlarla iyi geçinme konusunda uzmanlaşmış, diğer insanlarla ilişkilerde “şeytan tüyüne” sahip bir kadın veya erkek görürsünüz. Diğer insanlar size kaba davrandıkları, sizi hakir gördükleri “birinin size mantıksızca davrandığı durumların yaklaşık % 95’inde siz bunu hak etmişsinizdir. Aslında siz davranışlarınızla ondan size kaba davranmasını istemekteydiniz.

43 Dr. Albert Edward Wiggan’in araştırmasına göre: Bir yıl içinde işinden olan 4 bin kişiden sadece % 10’u yani 400 kişi verilen işi yapamadıkları için işten çıkarılmış, % 90 ’ı yani 3600 kişi ise diğer insanlarla başarılı ilişkiler kurma yetisi edinememiş olmaları nedeniyle işine son verilmiştir.

44 • Yüz mimiklerinin oluşmasında 16 adet kas rol oynar. • Sözsüz mesajlar beyinde daha derin merkezlerden (spinal kord, beyin sapı, bazal gangliyonlar, limbik sistem), bilinç altından kaynaklanır ve yine buralardan algılanırlar. • O nedenle sözlerin etkisi geçtikten sonra da hatırlanabilirler • O nedenle sözlerin etkisi geçtikten sonra da hatırlanabilirler. Biliyor muydunuz?

45 Kadınların Kadınların • beden diline yönelik olarak, • daha fazla gülümsedikleri, • daha az kişisel alan kullandıkları, daha fazla göz teması kurdukları saptanmıştır. daha fazla göz teması kurdukları saptanmıştır. Ayrıca kadınlar daha açık, ifade edici ve yakın Ayrıca kadınlar daha açık, ifade edici ve yakın davranmaktadır. davranmaktadır. • Kadınlar sözsüz mesajları erkeklerden daha iyi yorumlar. (Depaulo&Friedman,1998). Biliyor muydunuz?

46 Farklılıklarımızı görmek ve tesbit etmek üzere (-) Uyum sağlamak,uzlaşabilmek için (+)

47 Söylediklerinize dikkat edin düşüncelere dönüşür Düşüncelerinize dikkat edin duygularınıza dönüşür, Duygularınıza dikkat edin davranışlarınıza dönüşür Davranışlarınıza dikkat edin alışkanlıklara dönüşür, Alışkanlıklarınıza dikkat edin değerlerinize dönüşür, Değerlerinize dikkat edin karakterinize dönüşür, Karakterinize dikkat edin kaderinize dönüşür.

48 Bir öğretmenin İLETİŞİMDE tam olarak başarılı olabilmesi, öncelikle öğrencilerle iyi bir iletişim kurabilmesine bağlıdır. Bunun için öğretmenlerin :  Etkin dinleme  Ben dili kullanmak  Göz teması  Bekleme Süresi  Kişiler arası sosyal mesafe

49 48 330 öğrenciye, “En çok başarısız olduğu dersle, bunun nedeni ” sorulduğunda ; 71 öğrencinin (yani % 21.5 ‘inin) “Dersi ve öğretmeni sevmemek “ ; “Başarılı olduğun derslerde en çok neyin etkisi ” var diye sorulduğunda 133 öğrencinin (yani %40.3’ünün)”Dersin öğretmenini çok sevmek” cevabını vermiştir.” ÖĞRETMEN “SEVGİ” VE “İLGİ” ABİDESİDİR. ÖĞRETMEN “SEVGİ” VE “İLGİ” ABİDESİDİR. Öğrenci sevmediği öğretmenden hiç bir şey öğrenemez.

50 49 VELİLERİN BİR KURUMDAN VAZGEÇME NEDENLERİ? % 1 Ölüm % 3 Taşınma % 5 Olumsuz Arkadaşlık ortamı % 9 Rekabet nedenleri (fiyat) % 14 Ürün hoşnutsuzluğu AMA............ Çalışanların ilgisizliği yüzünden vazgeçiyorlar. % 68 Çalışanların ilgisizliği yüzünden vazgeçiyorlar. ÖĞRETMEN VELİ DİYALOĞU NASIL OLMALI? ÖĞRETMEN VELİ DİYALOĞU NASIL OLMALI?

51 Söyledim…Duydu anlamına gelmez Duydu…Doğru anladı anlamına gelmez Anladı…Hak verdi anlamına gelmez Hak verdi…İnandı anlamına gelmez İnandı…Uyguladı anlamına gelmez Uyguladı…Sürdürecek anlamına gelmez…

52

53 Bana aldanmayın…. Yüzüm bir maskedir,sizi aldatmasın. Binlerce maskem var,çıkarmaya korktuğum; Ve…Hiçbiri ben değilim….. Olmadığımı göstermekse,ikinci doğam oldu. “Kendinden emin biri”dersiniz; Sanki güllük gülistanlık benim için her şey…. Adım güven belirtir; Ve…Oyunumun adı;Ağırbaşlılıktır. İçimde ve dışımda denizler sakin, Herşeyin kumandanı BEN…. Kimseye gereksinme duymayan BEN… Fakat;İnanmayın,inanmayın bana… Lütfen..! Herşey dışta düzgün ve cilalı, Hiç yıpranmayan,her zaman saklayan.O MASKE….

54 Altta ne güven,nede rahatlık… Karışıklık,korku ve yalnızlık içinde bocalayan; GERÇEK BEN… Ama saklarım bu gerçeği savunuculukla… Kimsenin bilmesini istemem… Zayıf taraflarımı düşündükçe, Titrer…Ve sararırım; Ve başkaları görürse iç dünyamı…? Gerçek beni ve yalnızlığımı..! İşte,Maskelerimi onun için takarım…. Onun için,arkalarına saklanacak maskeler yaratırım….

55 Onlar,gösterişle kullanabileceğim,parlatılmış yüzlerim. Beni korur,bakan gözlerden…. Beni olduğum gibi kabul edecek; Sevecek bakışlar bulamazsam… Solacak,kuruyacak gerçek ben; Ve,…Ben bunu biliyorum, Beni kendi maskelerimden kurtaracak,kurduğum hapishaneden kaçıracak,Diktiğim engellerden aşıracak;.. Beni seven; Beni anlayan,bakışlar olacak….

56 Bana, “Sen değerlisin”diyecek, “Maskesizken,daha bir insansın, daha bir bendensin;Daha yakın,daha bir dostsun”diyecek,bir bakışa; Beni gören bir bakışa..Muhtacım…. Benim yanıma sokulman kolay olmayacaktır… Uyarayım seni Dost. Uzun yılar kendini yetersiz hissetmiş ben, Sana kendini kolay açamayacaktır… Bütün gücümle tutunacağım maskelerime, Ne kadar sokulursan yanıma; O denli şiddetle geri iteceğim seni….

57 Kim olduğumu merak ediyormusun..? Hiç merak etme…. Ben çevrendeki, Her Erkek ve Kadınım…. MASKE TAKAN HER İNSANIM…..! İyi düşün doğru karar ver/

58


"• Bugün etkili iletişim uzmanı olan sizlerle bir süreliğine birlikte olacağız… • Sizler, bu günün ve geleceğin en kritik meselesi olan “ insan yetiştirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları