Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Motorlu Araçlarda Güvenlik 1. • Motorlu araçlar ancak ehliyetli yetkilendirilmiş elemanlar tarafından kullanılmalıdır. • Motorlu araçlar işaretlenerek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Motorlu Araçlarda Güvenlik 1. • Motorlu araçlar ancak ehliyetli yetkilendirilmiş elemanlar tarafından kullanılmalıdır. • Motorlu araçlar işaretlenerek."— Sunum transkripti:

1 Motorlu Araçlarda Güvenlik 1

2 • Motorlu araçlar ancak ehliyetli yetkilendirilmiş elemanlar tarafından kullanılmalıdır. • Motorlu araçlar işaretlenerek kendisine ayrılmış yol ve alanlarda kullanılmalıdır. • Motorlu araçlar kullanılırken, trafik kural, işaret ve levhalarına dikkat edilmelidir. 2

3 Motorlu Araçlarda Güvenlik • Tehlike anı hariç hiçbir zaman ani fren yapılmamalıdır. • Sürücü, motor çalışırken el freni çekmeden aşağı inmemelidir. • İstiap haddi üstünde yük yüklenmemelidir. • Önde giden vasıta ile arada yeterli takip mesafesi bırakılmalıdır. 3

4 • İnsanlar emniyetli mesafeye uzaklaşmadan çalışmaya başlanmamalıdır. • Islak ve yağlı zeminlerde yavaş gidilmelidir. • Belirlenen azami hız sınırlamalarına uyulmalıdır. 4 Motorlu Araçlarda Güvenlik

5 • Genel kural olarak araçlar birkaç dakikalığına bile olsa üzerinden kontak anahtarı alınmadan park edilmemelidir. • Araçlar kapıları açık olarak hareket ettirilmemelidir. 5

6 Paletli Araçlarda Güvenlik 6

7 Paletli Araçlar -Ehil elemanlarca kullanılmalı, -Sürekli bakımı yapılmalı, -Çalışma alanı işaretlenmeli -Çalışma alanında kimse bulunmamalı, 7

8 Paletli Araçlar -Koruma kabini olmalı, -Aydınlatma, ikaz vb. güvenlik sistemleri çalışır durumda olmalı, -Trafiğe ancak nakil araçları üzerinde çıkarılmalı, -Seyyar yangın söndürücü ve ilk yardım çantası bulundurulmalıdır. 8

9 KALDIRMA PLATFORMLARI 9

10 • Sadece imalat amacına uygun işlerde kullanılmalı, • Eğitimli elemanlarca kullanılmalı, • Kullanma talimatı hazırlanmalı, • Taşıma kapasitesi aşılmamalı, 10

11 KALDIRMA PLATFORMLARI • Bakımları sürekli yapılarak kayıtları tutulmalı, • Periyodik kontrolü yapılarak belgelenmeli, • Daima platform aşağıda ve yüksüz iken hareket ettirilmeli, • Çalışma alanına girişler yasaklanmalı, 11

12 Yükün Yerleştirilmesi • Yükün birkaç parça halinde kaldırıldığı veya taşındığı zamanlarda, en ağır yük daima çatalların dip kısmına konulmalıdır. • Ağır yükleri çatalların dip kısmına yerleştirmek, yük ağırlık merkezi-ön aks mesafesini kısaltır ve bu durum aracın ve yükün daha dengeli ve kararlı olmasını sağlar. 12

13 KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Doğru 65cm 50cm Yanlış 13

14 Çatalların Konumu • Çatallar, arkaya doğru eğimli konuma getirilerek yükün kararlılığı arttırılmalıdır. • Çatalların arkaya doğru eğimli olması, yük ağırlık merkezini ön tekerlere doğru yaklaştıracaktır. 14

15 KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 15

16 KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR • Çatalları öne doğru yatırmak yük merkezini ön akstan uzaklaştırır ve genellikle çatallar yükseltildiği zaman kararlı olmayan bir durum oluşturur. • Yüklü olarak çatallar yükseltildiği zaman asla öne doğru eğimli konuma getirilmemelidir. 16

17 • KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 17

18 KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR • Ayak ve ellerin nereye koyulduğuna dikkat edilmelidir. • Sıkışma noktalarından uzak olduğunuzdan emin olun. 18

19 KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 19

20 Operatör Davranışları • Emniyet çerçevesinin altında oturulmalıdır. • Emniyet çerçevesi, kullanma esnasında operatörü korumak için tasarlanmıştır. 20

21 KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 21

22 •El ve ayaklar forklift kabini içinde tutulmalıdır. KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 22

23 KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 23

24 Operatör Davranışları • Eğer forklift devrilmeye başlarsa, KESİNLİKLE ATLAMAYIN! • 1.Sürücü koltuğunda kalın, aracınızı kontrol etmeye devam edin. • 2.Teker yönetim ve güvenliğine hakim olmaya çalışın. • 3.El ve ayaklarınız ile kendinizi destekleyin.. 24

25 KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 25

26 Operatör Davranışları • Forklifti güvenli kullanmanın anlamı yalnız operatörün değil, aynı zamanda çevrede bulunan diğer insanların güvenliğinin de göz ardı edilmemesi anlamına gelir. • Forklifti hareket ettirmeden önce ve her zaman diğer insanların konum ve davranışlarına dikkat edilmelidir. 26

27 Operatör Davranışları • Yaya yolları ve kavşaklarda dikkatli olunmalı, yavaş geçilmeli ve gerektiğinde korna çalınmalıdır. • Forkliftin hareket yönü değiştirilmeden önce, tamamen durulmalı çevreyi kontrol ettikten sonra değiştirilmelidir. 27

28 FORKLİFT KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 28

29 Operatör Davranışları • Çatallar yükseltilmiş konumda iken çatalların altında kendiniz veya başkalarının durmasına ve geçmesine müsaade edilmemelidir. 29

30 FORKLİFT KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 30

31 FORKLİFT KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 31

32 Operatör Davranışları Forkliftin bir taksi olmadığı unutulmamalı, forklift üzerine kimsenin binmesine müsaade edilmemelidir. 32

33 FORKLİFT KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 33

34 Operatör Davranışları • Forklift insanların kaldırılıp indirmesi amacı için yapılmamıştır. Çatal üstünde insan kaldırılmamalıdır. • İnsanların kaldırılmasında, ancak bu amaç için özel yapılmış araç ve donanımlar kullanılmalıdır. 34

35 FORKLİFT KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 35

36 Operatör Davranışları - Forkliftin kornası şu durumlarda kullanılmalıdır. * Geri gitmeden önce, • Kavşaklara girmeden önce, • Yaya yolundan geçmeden önce, * Kapılardan geçerken, * Görüş alanının sınırlandığı durumlarda 36

37 Operatör Davranışları • Geri geri giderken diğer insanları ikaz etmek için forkliftler geri vites ikaz sistemi ile donatılmalıdır. • Geri gidileceği zaman geriye dönüp, bakılmalı ve korna çalınmalıdır. 37

38 FORKLİFT KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 38

39 Operatör Davranışları • Forkliftin en önemli emniyet donanımı sürücünün kendisidir. • Kendiniz kadar, diğer çalışanlar içinde dikkatli olunmalı, forkliftin ve çalışma alanının şartları sürekli gözlenmelidir. 39

40 Operatör Davranışları • İşyerine gelmeden önce ve işyerinde alkol veya uyuşturucu kullanılmamalı, • Forkliftle çalışırken işin temel esasının insan ve güvenlik olduğunu unutulmamalıdır. 40

41 Göz Kontrolleri • Forkliftle günlük çalışmaya başlamadan önce ve vardiya değişimlerinde en az şu hususlar gözle kontrol edilmelidir. * Sesli ışıklı ikaz sistemi * Tahrik ve durdurma sistemi * Motor yağı ve soğutma sistemi *Aynalar ve kaldırma sistemi * Vb. diğer hususlar. 41

42 OPERATÖR GÜNLÜK BAKIM TALİMATI • Operatörler çalışmaya başlamadan önce: 1. Lastik basınçlarını ve bijonları, 2. Frenleri, debriyaj ve direksiyonu 3. Korna, sinyal, farlar, geri vites sesli ışıklı ikaz, akü, ayna vb. 4. Akaryakıt, motor yağı, soğutma suyunu, 42

43 OPERATÖR GÜNLÜK BAKIM TALİMATI 5. Hidrolik yağı, kaldırma ve bum yatırma sistemlerini, 6. Yük kaldırma ve taşıma bomu, zincir, bilye, makara ve pimleri, 7. Çatallar ve pimlerini, 8. Sürücü mahalli ve koltuğunu, 43

44 OPERATÖR GÜNLÜK BAKIM TALİMATI 9. Makinanın günlük temizliğini, 10. Amirlerin vereceği diğer emir ve talimatlara uyulmasını, – Kontrol ederek sonuçlarını kayıtlara işleyecektir. Not : Tesbit edilen hususlardan giderilebilecekler derhal giderilmeli ve kalan hususlar derhal yetkili amire bildirilmelidir 44

45 45

46 Operatör Davranışları • İş makinası vb. araçların kontrolleri: 1. Operatör kontrolleri, (gün/vardiya) 2. Bakımcıların kontrol ve ayarları, 3. Servis (tamirat, revizyon ve ayar bilgisi olan) elemanlarının yapacağı bakım-onarım ve ayarlar olarak sınıflandırır. 46

47 Operatör Davranışları • Bakım-onarım işleri ile ilgili elemanların yeterli eğitim almış ve eğitimlerinin belgelenmiş olması gereklidir. • Bakım-onarım planlamasının, organizasyonunun, uygulamalarının, kayıt ve dokümantasyonunun prosedür ya da talimatlarının yetkililer tarafından hazırlanmış olması ve belirli aralıklarla denetlenmesi gereklidir. 47

48 Bakım-Onarım Talimatları • Bakım-onarım işleri için dokümanların hazırlanmasında üç temel girdi dikkate alınmalıdır. • 1. İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi, (kullanım ve bakım-onarım el kitapları gibi) • 2. Başta İSG Mevzuatı olmak üzere, ilgili diğer mevzuat ve standartların incelenmesi, • 3. Kuruluş tecrübe, kayıt ve birikimlerinden yararlanılması, 48

49 Bakım-Onarım Talimatları • Bu referanslardan elde edilen bilgiler birleştirilerek talimat ya da prosedür haline dönüştürülmeli, bu talimatlar çalışanlara eğitilip öğretilmeli ve işyerinde ilan edilmelidir. 49

50 Servis İşleri • İhtiyaç halinde yetkili servislerle gerekli anlaşmalar yapılarak, bakım onarım faaliyetleri hizmet olarak ta alınabilir. • Bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar; 1.Firma elemanlarının akredite olması, 2. Alınan bakım-onarım hizmetleri ile ilgili tatmin edici ve izlenebilirliği olan kayıt, rapor ve dokümantasyonların düzenlenmesi 3. Hizmette devamlılığının sağlanması, 4. Orijinal yedek parçaların kullanılmasıdır. 50


"Motorlu Araçlarda Güvenlik 1. • Motorlu araçlar ancak ehliyetli yetkilendirilmiş elemanlar tarafından kullanılmalıdır. • Motorlu araçlar işaretlenerek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları