Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Level1 Deneme Alanı Kurulum öncesi Faaliyetler Kurulum ve Değerlendirme Bülent UYGUN Orman Mühendisi İZMİR/AMASYA 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Level1 Deneme Alanı Kurulum öncesi Faaliyetler Kurulum ve Değerlendirme Bülent UYGUN Orman Mühendisi İZMİR/AMASYA 2012."— Sunum transkripti:

1 Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Level1 Deneme Alanı Kurulum öncesi Faaliyetler Kurulum ve Değerlendirme Bülent UYGUN Orman Mühendisi İZMİR/AMASYA 2012

2 Seviye I Daimi Gözlem Alanı Kurulum Kılavuzu’nun amacı: Ülkemiz orman ekosistemlerinin devamlı izlenerek aktüel durumu hakkında veri ve bilgilere ulaşmak ve geleceğe ilişkin projeksiyonlar yapmak ve uluslar arası veri ve bilgi alışverişini sağlamak için genel ilke ve esasları belirlemektir.

3 Seviye I Daimi Gözlem Alanı Kurulum iş ve işlemleri 3 ana bölümden oluşmaktadır: 1. Kurulum Öncesi İş ve İşlemler 2. Kurulum İş ve İşlemleri - Arazi 3. Kurulum Sonrası İş ve İşlemler

4 Orman ekosistemlerinin daimi gözlem alanlarıyla izlenebilmesi kapsamında Seviye I Programı için gerekli olan gözlem alanlarının daha sonra belirlenebilmesi için 16 Km X 16 Km grid ağı öncelikle Türkiye haritası üzerinde oluşturuldu

5

6 Bu grid ağı esas alınarak ormanlık alana düşen Seviye I gözlem alanları tespiti yapıldı. Bunun için Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğünce 1963-1972 Orman Amenajmanı Envanter verileri esas alınarak hazırlanmış 1/100 000 ölçekli meşçere haritası kullanılarak Seviye I noktaları belirlendi. Ormanlık alana sınır 500 m enindeki tampon alanda, oluşabilecek hatayı minimuma indirmek için tampon alana isabet eden Tampon Seviye I noktaları da değerlendirmeye alındı

7

8 Orman Bölge Müdürlüğü’ne düşen 16 Km X 16 Km grid ağına göre bütün noktalar için öncelikle ayrı ayrı birer dosya oluşturulmalı, Şekil 3 de Seviye I noktaları öznitelik tablosu PLOT_NO sütununda gösterilen nokta numaralarına uygun olarak dosya numarası verilmelidir.

9 Ormanlık alana düşen Seviye I noktalarının tespiti için tek tek grid noktalarına gidilmesi uzun zaman alacağından en uygun yöntem büroda altlıkların hazırlanmasıdır. Altlıklar, noktanın orman alanına düşüp düşmediğini tespit ve tespit edilen bu noktalara ulaşımı kolaylaştıracaktır. Bu tespitler kağıt ortamında verinin derlenmesi şeklinde olabileceği gibi, uygun Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımı yardımı ile sayısal ortamda da altlıklar hazırlanabilir ve tavsiye edilen yöntemde budur.

10 Altlıkların içinde en önemli olanı 1/25 000 ölçekli askeri paftalardır. Noktaların askeri pafta üzerinde yerleri bilinmelidir. Seviye I noktaları öznitelik bilgileri içinde her noktanın pafta numarası olduğu gibi, pafta anahtarı yardımıyla da tespit edilebilir ve gerektiğinde pafta anahtarı UOM tarafından sağlanacaktır

11 Seviye I gözlem alanından bahsedebilmemiz için grid noktasının ormanlık alana isabet edip etmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Amenajman Ofisleri sayısal meşçere haritalarını bir araya getirmeli, eğer meşçere haritaları eksikse sayısallaştırmalıdır. OZM Şubesi sayısal meşçere haritaları ile grid noktaları çakıştırılarak ormanlık alana düşen Seviye I gözlem alanları tespit etmelidir. Bu çalışmayı Şeflik bazında yapmak en uygun çalışma yöntemidir

12 Level1 Deneme Alanı Kurulum öncesi Faaliyetler

13 UTM 35 Level1 Deneme Alanı Kurulum öncesi Faaliyetler

14 UTM 35UTM 36 Level1 Deneme Alanı Aplikasyon öncesi Faaliyetler

15 UTM 35UTM 36UTM 37 Level1 Deneme Alanı Kurulum öncesi Faaliyetler

16 UTM 35UTM 36UTM 37UTM 38 TOPLAM NOKTA ADEDİ 3079 ( 16 x 16 km ) Level1 Deneme Alanı Kurulum öncesi Faaliyetler

17

18 500 m Level1 Deneme Alanı Kurulum öncesi Faaliyetler

19 Utm 35 Utm 36 Utm 37 Utm 38 TOPLAM24531519648804 10813812717390 1194 Level1 Deneme Alanı Kurulum öncesi Faaliyetler

20

21

22

23

24 Level1 Deneme Alanı Aplikasyon öncesi Faaliyetler

25 Kurulum öncesi aşağıda belirtilen her türlü formlar, altlıklar vb. materyaller sağlanmalı ve kalibrasyonları yapılmış alet ve donanımlar hazırlanmalıdır. • Meşçere Tanıtım Formu (Form 1) • 4 Uydulu ve 24 Ağaçlı Ölçme Formu (Form 3) • Uydu Krokisi (Form 5) Form 1 üzerinde aplikasyon öncesi yazılması gereken kısımlar doldurulmalı ve diğer formlarla birlikte hazırlanan dosyasında hazır bulundurulmalıdır.

26 Alet ve Donanımlar Listesi Kurulum Kılavuzu Gözlem Alanı Dosyası Yazı Altlığı Eğim Ölçer Pusula GPS Dürbün (Değerlendirme esnasında kullanılacak) Dijital Fotoğraf Makinesi Artım Burgusu (30 cm) Çelik Şerit Metre (30 m) Kompas (80 cm) veya Çelik Şerit Çap Ölçer Jalon 5 Adet (2 m) Eldiven Sarı Yağlı Boya

27 Kırmızı Yağlı Boya Yağlı Tebeşir Tiner Yağlı Boya Fırçası (1 cm kalınlığında) Çelik Fırça Alüminyum veya Galvaniz Plaka (4cmx4cm) boyutlarında ve 0.4 mm kalınlığında) Çelik Numaratör (10 mm) Farklı Boyutlarda Paslanmaz Çivi Çekiç Demir Boru (Galvanizli daha iyi) Belirteç (2.5 cm çap ve 30-33 cm boy) 1 Gözlem Alanı için 5 adet Kısa Saplı Balta Alet Edevat Çantası Sırt Çantası (2 Adet) İlkyardım Seti

28 22 Mayıs 2006 Pazartesi, 13:21:40 Level1 Deneme Alanı Kurulum

29 Grid ağı üzerinde teorik olarak orman alanı veya tampon alanda bulunan noktanın UTM X ve Y koordinatlarına dayanılarak arazide yeri GPS (Ek 1) ile belirlendiğinde, bu noktanın orman alanı dışında ve orman alanı sınırına en kısa yatay mesafede uzaklığının 25 m ve daha fazla olması durumunda hiçbir işlem yapılmayacak ve bu nokta geçersiz addedilecektir.

30 Orman alanı Orman alanı dışı K Orman alanı dışında ve orman alanı sınırından 25 m ve daha uzak mesafedeki grid noktası-GEÇERSİZ. > 25m > 25m

31 Orman Alanı dışında ve orman alanı sınırına en kısa yatay mesafede uzaklığının 25 metreden daha az olması durumunda nokta; Seviye I Daimi Gözlem Alanının 4 uydusunun orman alanı içinde aplikasyonunun yapılabilmesine imkan verebilecek şekilde yatay mesafede maksimum 100 m kaydırılacak ve noktanın hangi semt açısında kaç metre kaydırıldığı not edilerek yeni UTM X ve Y koordinatları belirlenecek ve nokta geçerli kabul edilecektir.

32 Artık Geçerliliği Belirlenen Veya Zaten Geçerliliği Tartışma Götürmeyen Bir L1 Noktasında Yapılacak İş Ve İşlemler

33 Seviye I Daimi Gözlem Alanı’nın her bir uydu merkezinin etrafında en yakın 6 ağaç olmak üzere toplam 24 ağacın yer aldığı grid noktasının yerinin tespiti ideal olduğundan grid noktasının aynı meşçere tipi içinde maksimum 100 m yatay mesafe dahilinde kaydırılmasına özen gösterilmeli, ancak tüm çabalara rağmen minimum 10 ağaca ulaşılabiliyorsa da kurulum tamamlanmalıdır.

34 Level1 Deneme Alanı Aplikasyon

35 Ölçme Standartları - Şekiller Demir Belirteç 3 cm. 27 cm. *Bu kısım kırmızı yağlı boya ile boyanacaktı *Demir belirteç, 2m uzunluğundaki jalonun ucunun içine girebilmesi için uygun çapta olacaktır

36 Merkezden 25m yatay mesafede kuzeydeki nokta demir belirteç ile belirlendikten sonra belirtece en yakın 1.30m yükseklikteki çapı 5 cm ve yukarısı, Kraft’a göre 1,2 veya 3 konumunda ve %50’den fazla mekanik zarar görmemiş 6 ağaç; belirtece en yakın ağaca 1 numara verilerek ve bu ağaçtan sonra diğer ağaçlar saat yelkovanı istikametinde numaralandırılarak tespit edilecektir.

37 Kraft’ın ağaç sınıfları

38 Uydu merkezindeki demir belirtece düşey olarak yerleştirilen jalon arkasından rasat edilerek her bir 6 ağacın semt açısı, demir belirtece yatay mesafesi, ağaç türü ve 1.30m. yüksekliğindeki çapı ölçülecektir

39 Level1 Deneme Alanı Kurulum

40 --Belirteç etrafında röper noktalarının mevcut olması durumunda belirteç 3 röper noktası ile konumlandırılacaktır (Belirtece yerleştirilen jalondan rasat edilerek her bir röper noktasına olan yatay mesafe ve semt açısı ölçülerek, en yakın röper noktası krokide RI olarak gösterilecektir. --Belirteç etrafında seçilen en yakın 6 ağaç ve çevresindeki mevcut ayrıntılar krokide gösterilecektir --Demir belirtecin içine jalon yerleştirilerek karşılıklı önce Kuzey ve daha sonra Güney yönünde olmak üzere fotoğraf karesinde jalon ve mümkünse röperler görülecek şekilde orman ekosistemi fotoğraflanacaktır

41 Doğu Uydusu – Kurulum Kuzey uydusunda belirtilen işlemler aynen yapılacak, belirtece en yakın ağaç 7 numarasını alacak ve krokide belirtece en yakın röper noktası R4 olarak gösterilecektir. Ancak fotoğraflar önce Doğu ve sonra Batı yönünde çekilecektir

42 Uydularda, fotoğraf çekim istikameti eğer mümkünse (fotoğraf çekim kalitesini etkileyen durumlarda başka yönlerden çekim yapılabilir) uydulara merkez noktadan ulaşım yönünden ve onun tam karşı istikametinden olmak üzere meşçere geneli ve özel ayrıntılar da görülecek şekilde iki tane olmalıdır.

43 25 m Kuzey Doğu 1.Fotoğraf yönü 2.Fotoğraf yönü 1 2 3 4 6 5 8 7 10 11 12 9 1322 Nolu Deneme Alanı Arazi çalışmalarında kullanılmak üzere Level1 Arazi Kurulum Klavuzu hazırlandı ve geliştirilmeye devam edilmektedir. Level1 Deneme Alanı Uydularında Fotoğraf Çekimi

44 Level1 Deneme Alanı Kurulumu

45 Gözlem alanı uydularının merkezlerine en yakın ağaçların tespit edilmesi esnasında Seviye I Daimi Gözlem Alanı kurulumunun düz bir orman alanı üzerinde yapılması durumunda, ağaçlar 4 yöndeki uydu merkezinden en fazla 17 m mesafede belirlenecek, ancak uydu merkezlerinin dışa bakan alanlarında bu mesafe en fazla 25 m.ye kadar uzatılabilecektir

46

47 Daha sonra aynı işlemler önce Güney ve sonra Batı yönlerinde belirlenen uydular içinde aynen uygulanacak ve ilgili meşçere tanıtım formu doldurulacaktır.

48 Çeşitli yönlerdeki uyduların bazılarında 6 ağaç bulunmadığı takdirde örneğin Kuzey yöndeki uyduda 3 ağaç, Doğu uydusunda 6 ağaç, Güney uydusunda 4 ağaç ve Batı uydusunda 6 ağaç bulunması durumunda uydulardaki ağaçlar Kuzey yönündeki uydunun merkezine en yakın ağaca 1 numarası verilerek, saat yelkovanı yönünde diğer 2. ağaç 2, 3. ağaç 3 ile numaralanmalı, Doğu yönündeki uyduda ise en yakın ağaç 7 numarasını almalı, diğer ağaçlarda yine aynı şekilde saat yelkovanı istikametinde 8,9,10,11 ve 12 olarak numaralanmalı, yani Kuzey, Doğu, Güney ve Batı yönlerindeki uyduların merkezlerine en yakın ağaçlar her bir uyduda sırayla 1,7,13 ve 19 numaraları almalı, diğer ağaçlar bu numaraları takip etmelidir. Bu durumun örneğin 2012 yılında olduğunu farz edelim, 2013 yılında Kuzey yöndeki uydu merkezi civarında 2 ağacın daha 1,3 yüksekliğindeki çapının 5 cm’ye ulaşması ve diğer kriterlere de uygun ağaçlar olması durumunda, merkeze en yakın ağacın 31, diğer ağacın ise 32 olarak numaralanması ve diğer uydularda da daha ileriki yıllarda böyle bir durumla karşılaşılması durumunda ilk ağaca 33 numarasının verilmesi gerekmektedir

49

50 Ayrıca silvikültürel müdahale veya herhangi bir nedenle uydularda ağaçların eksilmesi durumunda, uydulardaki ağaç sayıları 6’ya tamamlanmaya çalışılacak ve uydulara ilave edilen yeni ağaçlar örneğin en son numara 33 ise 34’den itibaren numaralandırılacaktır.

51 İlgili kurulum ve değerlendirme ekibinin görev mahallinden L I grid noktasına en yakın vasıta ile ulaşabildiği yere kadar hazırlanacak güzergah krokisi yanında noktaya detaylı yaya ulaşım krokisi çizilecek, patikalar gösterilecek ve en uygun patika veya erişim hatları üzerindeki belirli röper noktaları kırmızı yağlı boya ile halkalar yapılarak işaretlenecek, bunun dışında kesinlikle ok gibi işaretler konulmayacaktır. Halka üzerindeki çizgi ise L I noktasına erişim yönünü gösterecektir

52

53 Orman Ekosistem İzleme ekibince L I noktası aplikasyonu ile ilgili haritalar ve arazide doldurulan formlar, çizilen krokiler vb. orijinal materyal, bilgisayara aktarılan ilgili Orman Bölge Müdürlüğü OZM Şube Müdürü onaylı bilgisayar çıktısı ile birlikte arşivlenmek üzere OGM – Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Orman Ekosistemlerini İzleme Şube Müdürlüğüne (Odak Merkezi) teslim edilecek ve birer kopyası Bölge Müdürlüğünün OZM Şube Müdürlüğü arşivinde saklanacaktır.

54 Level1 Deneme Alanı Kurulum

55

56

57

58 Kurulum Sonrası İş ve İşlemler

59 Seviye 1 gözlem alanının kurulum esnasında arazide Meşcere Tanıtım Formu ile 4 Uydulu ve 24 Ağaçlı Ölçme Formu doldurulduktan sonra, kontrolü yapılarak ekip lideri tarafından imzalanacaktır. Arazide doldurulan Meşcere Tanıtım Formu ile 4 Uydulu ve 24 Ağaçlı Ölçme Formu bilgisayara aktarıldıktan sonra bilgisayar çıktısı, OZM Şube Müdürü tarafından kontrol edilerek imzalanacaktır. Mevcut veri tabanına veri ve bilginin girişinde bu belgeler kullanılacaktır

60 Seviye I gözlem alanı uyduları merkezlerine göre semt açıları ve mesafeleri ölçülerek belirlenen ağaçlar, bilgisayar ortamında konumlandırılacak ve her bir uyduya ilişkin fotoğraf ile birlikte bilgisayar çıktısı dosyasında saklanacaktır Arazide grid noktasında yapılan inceleme esnasında noktanın geçerlilik durumu ; 1 Geçerli-aplikasyon yapıldı (Orman alanı ve uydularda yeterli sayıda ağaç mevcut), 2 Geçerli-aplikasyon yapılamadı (Orman alanı ve uydularda yeterli sayıda ağaç mevcut değil) ve 3 Geçersiz-orman alanı dışı olarak tespit edildiğinde, Seviye I gözlem alanı öznitelik bilgileri AKTUEL sütununda 1,2 veya 3 rakamları ile belirtilecektir

61

62 Bölge Müdürlüğü Geçerli Plot İzmir 1 Trabzon 2 Muğla 12 12 Çanakkale 5 Ankara 9 TOPLAM 29 29 Level1 Deneme Alanı Aplikasyon

63 VERİ KONTROLÜ ve VERİ TABANINA GİRİŞİ

64 DEĞERLENDİRME Deneme Alanlarında Tepe Durumu (Crown Condition) değerlendirilecektir. Bu çerçevede referans ağaç kataloğu çalışmaları devam etmektedir. Referans ağaçlar Bölge Müdürlükleri bazında •Yükselti •Bonitet •Yaşsınıfı Dikkate alınarak oluşturulacaktır.

65 REFERANS AĞAÇ FORMU-3 Dijital Fotoğraf No :3 Orman Bölge Müdürlüğü :BURSA Orman İşletme Müdürlüğü :ORHANELİ Orman İşletme Şefliği :ORHANELİ Plan Adı/ Serisi :ORHANELİ x koordinatı-UTM(GPS ile Belirleyiniz) :660681 y koordinatı-UTM(GPS ile Belirleyiniz) :4430278 UTM Zonu :35 Bölme No :92 Rakım(m) :478 Yetişme Muhiti (Bonitet) :II Bakı :Güneybatı Ağaç Türü :Karaçam (Pinus Nigra) Ağaç Yaşı (yıl) :130 Ağaç 1,3 m’deki Çapı (cm) :58 Ağaç Boyu (m) :20 Meşçere Tipi (Aktüel) :Çkcd2 Formu Dolduran Ad Soyad,Görevi : Mehmet ERDEM - (Basın Bürosu) Fotoğrafı Çeken-Ad Soyad,Görevi : Şener TAŞ (Basın Bürosu)

66


"Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Level1 Deneme Alanı Kurulum öncesi Faaliyetler Kurulum ve Değerlendirme Bülent UYGUN Orman Mühendisi İZMİR/AMASYA 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları