Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARİTA OKUMA BİLGİSİ SORU 1: Haritaların alt kenar çizgisi hangi anayönü gösterir?    A. Doğu   B.  Batı  C.  Güney   D.  Kuzey   SORU 2: Haritanın sol.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARİTA OKUMA BİLGİSİ SORU 1: Haritaların alt kenar çizgisi hangi anayönü gösterir?    A. Doğu   B.  Batı  C.  Güney   D.  Kuzey   SORU 2: Haritanın sol."— Sunum transkripti:

1 HARİTA OKUMA BİLGİSİ SORU 1: Haritaların alt kenar çizgisi hangi anayönü gösterir?    A. Doğu   B.  Batı  C.  Güney   D.  Kuzey   SORU 2: Haritanın sol kenar çizgisi hangi yönü gösterir? A. Güney B. Doğu C. Kuzey D. Batı SORU 3: Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı B. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey

2 HARİTA OKUMA BİLGİSİ SORU 4: Haritalarda ölçülen bir uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk arasındaki orana ne denir? A. Rakım   B.  Kroki   C.  Ölçek   D.  İrtifa   SORU 5: Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Önce enlemi sonra boylamı okunur. B. Önce yüksekliği sonra boylamı okunur. C. Önce derinliği sonra yüksekliği okunur. D. Önce boylamı sonra enlemi okunur. SORU 6: Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir. B. Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir C. Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir. D. Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.

3 HARİTA OKUMA BİLGİSİ SORU 7: Sınırları gösteren haritalara ne ad verilir? A. Fiziki haritalar B. Siyasi haritalar C. Beşeri ve ekonomik haritalar D. Özel amaçlı haritalar SORU 8: Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir? A. Ayrıntı azdır B. Küçültme oranı fazladır C. Ölçek paydası küçüktür D. Gösterilen gerçek alan fazladır SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/ den küçük olan haritalardır?   A. Büyük ölçekli haritalar B. Beşeri ve ekonomik haritalar C. Küçük ölçekli haritalar D. Siyasi haritalar

4 HARİTA OKUMA BİLGİSİ SORU 10:  Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir? A.  Küçültme oranı azdır   B.  Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır C.  Bozulma oranı azdır. D.  Şekillerin ayrıntısı azdır   SORU 11: Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir? A. Dar alanları gösterir B. Paydası büyüktür C. Ayrıntı gösterme gücü azdır D. Küçültme oranı fazladır SORU 12: Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir? A. Fiziki haritalar B. Siyasi haritalar C. Beşeri ve ekonomik haritalar D. Özel amaçlı haritalar

5 HARİTA OKUMA BİLGİSİ SORU 13: Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır? A. Su ile ilgili tüm detayları B. Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri C. Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik. D. Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları SORU 14: Fiziki haritalarda su ile ilgili detaylar hangi renk ile gösterilmektedir? A. Siyah                       B. Mavi                    C. Yeşil                       D. Kırmızı SORU 15: Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir? A. O yolun rakımını                           B. O yolun devlet karayolu olduğunu C. O yolun otoyol olduğunu             D. O yolun 817 km olduğunu

6 HARİTA OKUMA BİLGİSİ SORU 16: Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir? A. O yolun otoyol olduğunu B. O yolun uluslararası yol olduğunu C. O yolda 90 km hızla gidileceğini D. O yolun devlet karayolu olduğunu SORU 17: Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar. nereleri göstermek için kullanılır?   A. Yasak bölgeleri B. Gümrük kapılarını C. Turistik bölgeleri D. Hava limanlarını SORU 18: Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir? A. İçinde GMRK yazılı çerçeve B. Kırmızı renkli üçgen flama C. Yuvarlak içinde nokta D. İçi boş yuvarlak

7 HARİTA OKUMA BİLGİSİ SORU 19: “Fiziki haritalarda yeryüzü şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir.” Buna göre yeşil renk hangi yükselti basamaklarını gösterir? A m arası yükseltileri B m arası yükseltileri C m arası yükseltileri D m ve üzeri yükseltileri SORU 20: Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır? A.  Su ile ilgili tüm detayları. B.  Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri. C.  Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik.. D.  Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları. SORU 21: Haritalarda şehir merkezlerinin yanında parantez içinde yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir? A. O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını) B. O şehrin nüfusunu C. O şehrin km olarak genişliğini D. O şehirdeki araç sayısını

8 HARİTA OKUMA BİLGİSİ SORU 22: Fiziki haritalarda yol çizgileri, demiryolları ve rakım noktaları hangi renk ile gösterilmektedir? A. Siyah                  B. Mavi                        C. Yeşil                        D. Kırmızı


"HARİTA OKUMA BİLGİSİ SORU 1: Haritaların alt kenar çizgisi hangi anayönü gösterir?    A. Doğu   B.  Batı  C.  Güney   D.  Kuzey   SORU 2: Haritanın sol." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları