Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Resul BUĞDAYCI MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı TEMEL İLETİŞİM TEKNİKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Resul BUĞDAYCI MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı TEMEL İLETİŞİM TEKNİKLERİ."— Sunum transkripti:

1 Resul BUĞDAYCI MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı TEMEL İLETİŞİM TEKNİKLERİ

2 Resul BUĞDAYCI, Doç.Dr.  1962 Kayseri Doğumlu  1988 Çukurova Üniv Tıp Fakültesi  Adıyaman Gerger-Tillo Sağlık Ocağı  1993 Çukurova Üniv Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Halk Sağlığı Uzmanı  Şanlıurfa Halk Sağlığı Lab.Md.  1993 Mersin sağlık Müdürlüğü (Şb Md, Md Yrd)  1995 Çukurova Üniv Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD  1998 Mersin Üniv Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD  Evli ve 2 kızı var Yan Uğraşları  Edebiyat…, Satranç …

3 Çocuğun hasta mı? sorusuna “hayır” diyen bir anne, Çocuğun solucan düşürüyor mu? Sorusuna “evet” diyebilir Toplumsal algı süreci

4 Toplumların kültür düzeyi yükseldikçe hasta sayılma eşiği düşer Toplumsal algı süreci

5 Halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen davranışları ve alışkanlıkları değiştirmek isteyenler mutlaka o toplumun kültürel yapısını bilmek zorundadır Toplumsal algı süreci

6 1- Yaşam kaybına 2- Sakatlıklara 3- Hastalıklara 4- Bedensel rahatsızlıklara 5- Stres ve Duygusal rahatsızlıklara yol açan nedenler Risk Olarak Kabul Edilen Faktörler

7  A lkollü halde araba sürmek  Başkasının kaşığını / çatalını kullanmak  Sigara içmek Risk algılaması standart mı ?

8 Aynı yerde Aynı anda Yılda 20 bin Ayrı ayrı yerlerde Ayrı ayrı zamanlarda Yılda 100 bin Ölümün algılanması standart mı ?

9 Aynı yerde Aynı anda Deprem Yılda 20 bin Ayrı ayrı yerlerde Ayrı ayrı zamanlarda Sigara Yılda 100 bin Ölümün algılanması standart mı ? 100 bin ne ifade ediyor ? Algı ne düzeyde ?

10 SİGARA ÖLDÜRÜR demek yeterli midir? AIDS TEHLİKELİDİR demek yeterli midir? Tehlike nasıl anlatılabilir ?

11 Hastalık, ölümNeden Hastalık, ölüm Süre uzun --------------------------yıllar Süre kısa --- günler, haftalar Risk algılaması Neden-sonuç arasındaki mesafe

12 ... İletişim sorunları

13  İç mekan sıkışıklığı  Farkında olamamak  İletişim engellerine takılmak  İletişim kazaları yapmak  “Kayboldum” sendromu... İletişim sorunları

14

15 Bu oturum sonunda katılımcılar  Etkili bir iletişimde gerekli sözlü-sözsüz temel becerileri uygulayacaklar  Ses tonunun önemini tanımlayacaklar  Doğru “empati” kuracak  “Etkin dinleme” yapacak  “Ben Dili” ile yanıt verecek  Sandviç tekniği ile olumlu geri bildirim verecek Öğrenim hedefleri

16 Kaynak - İleti - İletişim Kanalı - Alıcı - Görme - Tad - Dokunma - Koku - İşitme - Ses - Konuşma - Görüntü - Yazılar

17  İçerik “Anlattığın, karşıdakinin anladığı kadardır” İletişimin Unsurları

18  Gürültü Mekanik Psikolojik İletişimin unsurları

19 1. Hız 2. Ulaşılan sonuçların doğruluğu 3. Planlama, hazırlık 4. Mesajların algılanması 5. Anlatıcının psikolojik durumu 6. Oturumun seyri İletişimin yönü 1.Tek yönlü 2.Çift Yönlü

20 Hangi yöntemi seçmeliyiz? ?

21 Çevresel * Gürültülü ortam * Gizliliği olmayan ortam * Rahat olmayan ortam * Uyaranları fazla olan ortam İletişimi Engelleyen Etkenler

22 Bireysel * Algılama farklılıkları ve dolaylı anlatımı * Gerginlik, kaygı, ağrı, sıkıntı * İletişim kurmada isteksizlik * İletişim sırasında farklı şeyler düşünüp planlama * Duymak istenen şeyleri işitmeye eğilimli olma İletişimi Engelleyen Etkenler

23 Bireysel * Bilgimize ters düşen bilginin önemsenmemesi * İletilenin ileten kişiye göre değerlendirilmesi * Bilimsel terminoloji * Duyguların yoğunluğu ya da duygusal uzaklık * Duyu organlarındaki bozukluklar İletişimi Engelleyen Etkenler

24 Beden Dili:% 55 Sözsüz ses özellikleri:% 38 Sözlü:% 7 Mesajların iletime gücü

25 İletişim teknikleri Sözel İletişim (%7)  İsim kullanma  Mizah kullanma  Olumlu geri bildirim  Uygun sözcük seçimi  Tekrarlayan sözlerden kaçınma “anlatabiliyor muyum, hani, yani”

26 Ses ve konuşma özellikleri (Tonlama, Tempo, Vurgulama, %38)  Konuşma hızı, vurgu  Ses tonu ve ses tonu değişiklikleri  Sesin volümü, kararlılık  İç çekmeler ve homurtular, duraksamalar  ıııı’lama İletişim teknikleri

27 “Biliyorum” sözü ile aşağıdaki ruh hallerini ifade edebilir miyiz? Kızgınlık Yorgunluk İsteksizlik Kararlılık Çaresizlik Merak Vurgu, Tonlama, Volüm

28 Beden Dili (% 55)  Duruş, postür  Jestler ve mimikler  Giyim kuşam, renkler  Göz teması  Alanın kullanılması, nerede duracaksın  Katılımcıya yönelim  Tekrarlayan hareketlerden kaçınma  Temas  Omuz sıvazlama  El sıkışma  Bir şey verme İletişim teknikleri

29 Güvenlik mesafemizi ortadan kaldıran durumlar *Sarılma, dokunma, yan yana oturma * Polislerin sanığı çok yaklaşarak sorgulaması * Diş hekiminin çok yakın mesafede çalışması * Bir asansördeki sıkışıklık Karşılıklı güven oluştuktan sonra, karşıdaki kişiye dokunmak iletişimi sıcak bir havaya sokabilir Güvenlik mesafesi

30

31 ABD Başkanlık Seçimlerinde; Yorgun ses tonu ve postür, özensiz giyimle televizyona çıkan başkan adayı iyi bir çalışma planı sunmasına rağmen sportmen görünümlü, emin ve sağlıklı ses tonu olan, özenli giyimli başkan adayından daha düşük düzeyde oy toplamaktadır Beden dilini iyi kullanan dünyayı yönetir !

32 1- Dinlemez 2- Dinler, anlamaz 3- Dinler, anlar, inanmaz 4- Dinler, anlar, inanır, yanlış uygular 5- Dinler, anlar, inanır, doğru uygular, beklentilerini karşılamaz İletişim süreci

33 1- Dinlemez 2- Dinler, anlamaz 3- Dinler, anlar, inanmaz 4- Dinler, anlar, inanır, yanlış uygular 5- Dinler, anlar, inanır, doğru uygular, beklentilerini karşılamaz İletişim süreci

34 1- Dinlemez 2- Dinler, anlamaz 3- Dinler, anlar, inanmaz 4- Dinler, anlar, inanır, yanlış uygular 5- Dinler, anlar, inanır, doğru uygular, beklentilerini karşılamaz İletişim süreci

35 1- Dinlemez 2- Dinler, anlamaz 3- Dinler, anlar, inanmaz 4- Dinler, anlar, inanır, yanlış uygular 5- Dinler, anlar, inanır, doğru uygular, beklentilerini karşılamaz İletişim süreci

36 1- Dinlemez 2- Dinler, anlamaz 3- Dinler, anlar, inanmaz 4- Dinler, anlar, inanır, yanlış uygular 5- Dinler, anlar, inanır, doğru uygular, beklentilerini karşılamaz İletişim süreci

37 Doğru mesajları versek bile, iletişim her zaman amacına ulaşmayabilir Bu nedenle iletişim engellerini her zaman göz önüne alınmalıdır İletişim engelleri ve iletişim kazaları

38 1. Doğrudan temas 2. Güvenlik mesafesi (tehditler) 3. Konuşurken vücut pozisyonu 4. Grup eğitiminde konuşma bölgesi Beden Dili

39 5. Masayı kullanma 6. Konuşurken yüz ifadesi, eller-kollar Aynı sözcüğün farklı tonlamalarla tekrarlanması (yüz ifadenizin ve vücut hareketlerinizin değişimi) 7. Konuşurken nereye bakarsınız 8. Rahatlık ve rahatsızlık bulaşıcıdır Beden Dili

40  Rahat-kendinden emin  Hareketi serbest-sakin  Giysi-aksesuar sorun yaratmamalı  Masa vb eşyadan destek aranmamalı Görünüm-duruş

41 Göz teması  Sözü göz dinler  Gözler ve burnu ortalayan temas (3-5’’)  Bir noktaya odaklanma( - )

42  İfadesiz yüz : ilgisiz - coşkusuz (-)  Güleryüz - canlı - ciddi - gülümseyen - soran – güvenli  Ne söyediğin değil nasıl söyledin önemli Yüz ifadesi

43  Yetişkin dikkati 10 – 12 dakika  Konuşmacı 120 – 160 kelime/dakika  Yetişkin anlama 400 – 600 kelime/dakika  Aradaki boşluklara başka konular girmemeli İlginin canlı tutulması

44  Ellerin ön veya arkada birleştirilmesi( - )  Kolların önde çaprazlanması( - )  Kollar serbestçe iki yanda ve( + ) avuç içlerinin görülmesi  Jestler – Aynısını sürekli tekrarlama, çeşitlendir - Sözle senkronize et - İlgiyi çekmesin fikre yöneltsin El-Kol Hareketleri

45  Yormamalı  Açıklayıcı hareket : ifadeyi açıklamak  Güçlendirici hareket : fikir-duygu-sembolize  Hazırlayıcı hareket : katılımcıdan tepki almak El-Kol Hareketleri

46  Konuşurken -Amaçsız - sert hareket yapma - İstem dışı hareket - Elde oynama - Elini cebinde unutma - Sırtını dönme Dikkat !

47 On iki İletişim Engeli

48  HASTA : Bu egzersizleri yapmaktan nefret ediyorum. Bana iyi geldiğine de inanmıyorum.  DOKTOR: Ben size söyleyinceye kadar hiç ara vermeden egzersizlerinizi sürdürün. Bırakın ne yapacağınıza ben karar vereyim. 1-Emir vermek

49  HASTA: Acaba bacaklarımdaki dermansızlık geçecek mi?  DOKTOR: Umudunu yitirirsen hiç iyileşemezsin. 2-Uyarmak, gözdağı vermek

50  HASTA: Kemoterapi almak istemiyorum İnsanı çok kötü yapıyormuş, pek de işe yaramıyormuş  DOKTOR: Kocanın ve çocuklarının hatırı için almalısın 3-Ahlak dersi vermek

51  HASTA:Bu aptal sürgüyü kullanmak yerine neden tuvalete gitmiyorum?  HEMŞİRE: Prenses hazretlerine bakar mısınız. Rahatınız mı bozuluyor acaba ? 4-Ad takmak, alay etmek

52  HASTA: Son muayeneden beri bu kadar kilo aldığım için kendimi çok suçlu hissediyorum.  DOKTOR: Yediğin onca yağlı yemekler için başkasını suçlayamazsın. 5-Yargılamak, suçlamak

53  HASTA: Histerektomi yaptıramam, çok korkuyorum. Kendimi eksik gibi hissederek depresyona girebilirim.  DOKTOR : Hayır Hayır öyle değil, sana gerçekleri anlatayım. 6-Öğretmenliğe kalkışmak

54  HASTA: Kocam yaşlandıkça daha da unutkan oluyor, çıldıracağım. Evde her işini ben yapıyorum.  HEMŞİRE: İnsanlar yaşlandıkça unutkan olurlar: Bu doğaldır. Ama size gerçekten bravo, aşırı sabırlı davranıyorsunuz. 7-Aşırı övmek

55  HASTA: Gittikçe kötüleştiğimi hissediyorum.  DOKTOR: Ahmet bey, bugün yürüyüş yapmadığınız için size öyle geliyor. 8-Analiz etme, yorumlama

56  HASTA: Ailemi özlüyorum, burada kendimi yalnız hissediyorum.  DOKTOR: Evet ama burada yeni arkadaşlar edindin. Herkes seni çok seviyor. 8-Güven verme

57  HASTA: Tüm yaşamım boyunca kendi kendime baktım. Şimdi başkalarına muhtaç olmak beni üzüyor  DOKTOR: Özgür bey bir tansiyonunuza bakalım. Öksürüğünüz nasıl oldu 10-Sözünü kesmek, konuyu saptırmak

58  HASTA: Bu hastanede hemşirelerin hastaları nasıl ihmal ettiklerini bilmeniz gerektiğini düşünüyorum  DOKTOR: Hemşirelerin ne tür görevleri olduğunu biliyor musunuz? Bu şikayetinizi onlara hiç söylediniz mi 11-Soru sormak, sınamak

59 12-Öğüt verme, çözüm getirme  HASTA: Kilo vermek istiyorum ama çok zorlanıyorum  DOKTOR: Az yiyeceksin ve spor yapacaksın

60 Seni ve anlattıklarını anlıyorum mesajı  Konuşanın yüzüne bakarak/göz teması kurarak dinleme  Uygun aralıklarla başını sallama  Sözünü kesmeden ‘Anlıyorum’, ‘evet’, ‘hı hı’ gibi ilgiyi gösteren kısa geri bildirimlerde bulunma  Uzun boşluklarda söylediğini tekrarlama gereklidir  Yakalanan duyguları bir cümlede özetlemek Etkin Dinleme

61 Ben Dili ile yanıtlama

62 Empati  KURGU: Acil servise, alın bölgesinde kesi olan bir bebek getiriliyor. Annesi sürekli ağlıyor, bağırıyor. Bebeği uygunsuz pozisyonda tutuyor ve dikiş atmanıza izin vermiyor. Ne yaparsınız?

63 Hangi basamaktan empati yapıyoruz  Çocuğunuz sizin böyle ağlamanız karşısında ne hissediyor?  Kocaman kadınsınız, sizin böyle üstünüzü başınızı yırtmanıza bu insanlar ne der ?  Sıradaki insanlar sizin bu şekilde zamanımı almanıza diyor?

64 Hangi basamaktan empati yapıyoruz EN ALT BASAMAK / DİĞERLERİ Senin sorunun karşısında toplum ne hissediyor? (Ayıplama)  Çocuğunuz sizin böyle ağlamanız karşısında ne hissediyor?  Kocaman kadınsınız, sizin böyle üstünüzü başınızı yırtmanıza bu insanlar ne der ?  Sıradaki insanlar sizin bu şikayetlerinize benim zaman ayırmama ne diyor?

65 Hangi basamaktan empati yapıyoruz  3 ay önce de benim oğlumun da alnında kesi oldu hiç bir şey olmuyor merak etme  Ben de çok etkilendim.

66 Hangi basamaktan empati yapıyoruz ORTA BASAMAK / BEN Senin sorunların karşısında ben ne hissediyorum? (Eleştiri, akıl verme, teşhis etme, bende de var, benim duygularıma göre… )  3 ay önce de benim oğlumun da alnında kesi oldu hiç bir şey olmuyor merak etme  Ben de çok etkilendim.

67 Hangi basamaktan empati yapıyoruz  Çok üzgün olduğunuzu görüyorum. Çok kaygılısınız.  Babanızı kaybettiğiniz için ne kadar üzüldüğünüzü görüyorum  Nasıl yardım edebilirim

68 Hangi basamaktan empati yapıyoruz EN ÜST BASAMAK / SEN Senin sorunun karşısında sen ne hissediyor ve ne düşünüyorsun? (Anlamaya çalışma ve ifade et, destekle, soruna eğil, derin duyguları anlamaya çalış, yardım öner)  Çok üzgün olduğunuzu görüyorum. Çok kaygılısınız.  Babanızı kaybettiğiniz için ne kadar üzüldüğünüzü görüyorum  Nasıl yardım edebilirim

69 Geri bildirim  Olumlu-geliştirilmesi gereken-olumlu  Spesifik  Tanımlayıcı  Doğrudan  Zamanında

70 Etkin Geri Bildirim İyi zamanlama

71  Ö nce takdir et, Sonra geliştirilmesi gerekenleri ekle, düzelt!

72  Takdir etmeyi bir alışkanlık haline getir! Alkışla

73 Basmakalıp olma! “ Aferin İyi iş G ü zel yapıyorsun Olmadı ”

74 Spesifik ol !  Problemi sapta  Sonucunu sapta  Beklentini a ç ıkla!  Bu davranışı devam ederse olacakları a ç ıkla!

75 Olumlu geri bilgilendirmenin temel kuralı!  Ö nce Takdir et!  Sonra geliştir, d ü zelt!  Tekrar takdir et!

76 Yönetim 1. Planlama 2. Uygulama 3. Değerlendirme 4. DENETİM Sağlık Bakanlığı, Tütün Kontrolünde Denetim Ekipleri Eğitimi, 13-14 Nisan 2009

77 Denetim 1. İzleme kriterlerine uygunluğun belirlenmesi 2. Sonuçların değerlendirmesi 3. Sorun alanının ve temel nedenlerinin saptanması 4. Nedenlerin ortadan kaldırılması  Bilgilendirme  Destekleme Sağlık Bakanlığı, Tütün Kontrolünde Denetim Ekipleri Eğitimi, 13-14 Nisan 2009

78 İzleme Kriterleri 1. Basit 2. Anlaşılır 3. Güncel 4. Gerçekçi 5. YASAL Sağlık Bakanlığı, Tütün Kontrolünde Denetim Ekipleri Eğitimi, 13-14 Nisan 2009

79 İzleme Kriterlerine Uygunluk  4207 Sayılı Yasa Maddeleri ile bir kontrol Listesi oluşturma  Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan rehberde yer alan form bir kontrol listesi özelliğindedir

80 Denetimin Başarısı  Denetleyicinin özellikleri  İnsanlar arası ilişki kuralları  İletişime özgü kurallar  Yetişkin eğitimine özgü kurallar  Denetime özgü kurallar

81 Denetleyicinin özellikleri  Dürüst  Özerk  Saygılı  İçten  Hoşgörülü  Güven verici  Önyargısız  Tutarlı

82 Başarılı bir denetleyici için donanım  Ölçme kriterlerini bilme  Değerlendirme yapabilme  İletişim teknikleri  Eğitim teknikleri  Sorunu bulabilme ve çözebilme  Planlama yapabilme

83 İLETİŞİM BECERİSİ KONTROL LİSTESİ Sayın denetim ekibi üyesi, Denetim sürecinde iletişim kurarken lütfen aşağıdaki kontrol listesinde yer alan adımların tamamını gerçekleştirmeye özen gösteriniz. BASAMAKLAR 1. Denetim mekanında g ö r ü ş ü lecek olan kişiyi selamlama 2.Kendini/grubu tanıtma 3. İletişim kurulacak kişinin ismini ö ğrenme, isimle hitap etme 4. Mekanda bulunma nedenini a ç ıklama 5. İletişim sırasında ses tonunu başvuranın duyabileceği şekilde ayarlama 6. G ö z teması kurma 7.Durumla ilgili olarak yeterli bilgiyi aktarma 8. S oruyu nazik ve olumlu y ü z ifadesiyle dinleme, yanıt verme 9. Denetleme s ü recini kontrol listelerine g ö re yapılacağını s ö yleme 10. Denetleme aşamasındaki basamakları a ç ıklama 11. Denetleme s ü reci bittiğinde bundan sonraki s ü reci nazik bir şekilde a ç ıklama 12.Varsa soruları yanıtlama 13.Teşekk ü r ederek mekandan ayrılma

84 Yetişkinin Özellikleri 1. Sorumluluk duygusu gelişmiştir 2. Benlik duygusu gelişmiştir 3. Gereksinim duyduğu konuyu öğrenir 4. Pratik düşünür 5. Birikimli ve deneyimlidir 6. Sonuçları bilmek ister Sağlık Bakanlığı, Tütün Kontrolünde Denetim Ekipleri Eğitimi, 13-14 Nisan 2009

85 İlk izlenim … ?

86 İlk birkaç dakikada !

87 Etkili Giriş  Güleryüz  İsimle hitap  Güncel bir konu ile ilgili birkaç söz  Beden dili…

88 Ekip Zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır

89


"Resul BUĞDAYCI MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı TEMEL İLETİŞİM TEKNİKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları