Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
TEMEL İLETİŞİM TEKNİKLERİ Resul BUĞDAYCI MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2 Resul BUĞDAYCI, Doç.Dr. 1962 Kayseri Doğumlu
1988 Çukurova Üniv Tıp Fakültesi Adıyaman Gerger-Tillo Sağlık Ocağı 1993 Çukurova Üniv Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Halk Sağlığı Uzmanı Şanlıurfa Halk Sağlığı Lab.Md. 1993 Mersin sağlık Müdürlüğü (Şb Md, Md Yrd) 1995 Çukurova Üniv Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD 1998 Mersin Üniv Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Evli ve 2 kızı var Yan Uğraşları Edebiyat… , Satranç …

3 Toplumsal algı süreci Çocuğun hasta mı? sorusuna “hayır” diyen bir anne, Çocuğun solucan düşürüyor mu? Sorusuna “evet” diyebilir

4 Toplumların kültür düzeyi yükseldikçe hasta sayılma eşiği düşer
Toplumsal algı süreci Toplumların kültür düzeyi yükseldikçe hasta sayılma eşiği düşer

5 Toplumsal algı süreci Halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen davranışları ve alışkanlıkları değiştirmek isteyenler mutlaka o toplumun kültürel yapısını bilmek zorundadır

6 Risk Olarak Kabul Edilen Faktörler
1- Yaşam kaybına 2- Sakatlıklara 3- Hastalıklara 4- Bedensel rahatsızlıklara 5- Stres ve Duygusal rahatsızlıklara yol açan nedenler

7 Risk algılaması standart mı ?
Alkollü halde araba sürmek Başkasının kaşığını/çatalını kullanmak Sigara içmek

8 Ölümün algılanması standart mı ?
Aynı yerde Aynı anda Yılda 20 bin Ayrı ayrı yerlerde Ayrı ayrı zamanlarda Yılda 100 bin

9 Ölümün algılanması standart mı ?
Aynı yerde Aynı anda Deprem Yılda 20 bin Ayrı ayrı yerlerde Ayrı ayrı zamanlarda Sigara Yılda 100 bin 100 bin ne ifade ediyor ? Algı ne düzeyde ?

10 Tehlike nasıl anlatılabilir ?
SİGARA ÖLDÜRÜR demek yeterli midir? AIDS TEHLİKELİDİR demek yeterli midir?

11 Neden-sonuç arasındaki mesafe
Hastalık, ölüm Süre kısa --- günler, haftalar Risk algılaması Hastalık, ölüm Neden Süre uzun yıllar Risk algılaması

12 İletişim sorunları ...

13 İletişim sorunları İç mekan sıkışıklığı Farkında olamamak
İletişim engellerine takılmak İletişim kazaları yapmak “Kayboldum” sendromu...

14

15 Öğrenim hedefleri Bu oturum sonunda katılımcılar
Etkili bir iletişimde gerekli sözlü-sözsüz temel becerileri uygulayacaklar Ses tonunun önemini tanımlayacaklar Doğru “empati” kuracak “Etkin dinleme” yapacak “Ben Dili” ile yanıt verecek Sandviç tekniği ile olumlu geri bildirim verecek

16 Kaynak - İleti - İletişim Kanalı - Alıcı
- Ses - Konuşma - Görüntü - Yazılar - Görme - Tad - Dokunma - Koku - İşitme

17 karşıdakinin anladığı kadardır”
İletişimin Unsurları İçerik “Anlattığın, karşıdakinin anladığı kadardır”

18 İletişimin unsurları Gürültü Mekanik Psikolojik

19 İletişimin yönü 1.Tek yönlü 2.Çift Yönlü
1. Hız 2. Ulaşılan sonuçların doğruluğu 3. Planlama, hazırlık 4. Mesajların algılanması 5. Anlatıcının psikolojik durumu 6. Oturumun seyri

20 Hangi yöntemi seçmeliyiz?

21 İletişimi Engelleyen Etkenler
Çevresel * Gürültülü ortam * Gizliliği olmayan ortam * Rahat olmayan ortam * Uyaranları fazla olan ortam

22 İletişimi Engelleyen Etkenler
Bireysel * Algılama farklılıkları ve dolaylı anlatımı * Gerginlik, kaygı, ağrı, sıkıntı * İletişim kurmada isteksizlik * İletişim sırasında farklı şeyler düşünüp planlama * Duymak istenen şeyleri işitmeye eğilimli olma

23 İletişimi Engelleyen Etkenler
Bireysel * Bilgimize ters düşen bilginin önemsenmemesi * İletilenin ileten kişiye göre değerlendirilmesi * Bilimsel terminoloji * Duyguların yoğunluğu ya da duygusal uzaklık * Duyu organlarındaki bozukluklar

24 Mesajların iletime gücü
Beden Dili: % 55 Sözsüz ses özellikleri: % 38 Sözlü: % 7

25 İletişim teknikleri Sözel İletişim (%7) İsim kullanma Mizah kullanma
Olumlu geri bildirim Uygun sözcük seçimi Tekrarlayan sözlerden kaçınma “anlatabiliyor muyum, hani, yani”

26 İletişim teknikleri Ses ve konuşma özellikleri (Tonlama, Tempo, Vurgulama, %38) Konuşma hızı, vurgu Ses tonu ve ses tonu değişiklikleri Sesin volümü, kararlılık İç çekmeler ve homurtular, duraksamalar ıııı’lama

27 Vurgu, Tonlama, Volüm “Biliyorum” sözü ile aşağıdaki ruh hallerini ifade edebilir miyiz? Kızgınlık Yorgunluk İsteksizlik Kararlılık Çaresizlik Merak

28 İletişim teknikleri Beden Dili (% 55) Duruş, postür
Jestler ve mimikler Giyim kuşam, renkler Göz teması Alanın kullanılması, nerede duracaksın Katılımcıya yönelim Tekrarlayan hareketlerden kaçınma Temas Omuz sıvazlama El sıkışma Bir şey verme

29 Güvenlik mesafesi Güvenlik mesafemizi ortadan kaldıran durumlar
*Sarılma, dokunma, yan yana oturma * Polislerin sanığı çok yaklaşarak sorgulaması * Diş hekiminin çok yakın mesafede çalışması * Bir asansördeki sıkışıklık Karşılıklı güven oluştuktan sonra, karşıdaki kişiye dokunmak iletişimi sıcak bir havaya sokabilir

30 Güvenlik mesafesi

31 Beden dilini iyi kullanan dünyayı yönetir !
ABD Başkanlık Seçimlerinde; Yorgun ses tonu ve postür, özensiz giyimle televizyona çıkan başkan adayı iyi bir çalışma planı sunmasına rağmen sportmen görünümlü, emin ve sağlıklı ses tonu olan, özenli giyimli başkan adayından daha düşük düzeyde oy toplamaktadır

32 İletişim süreci 1- Dinlemez 2- Dinler, anlamaz 3- Dinler, anlar, inanmaz 4- Dinler, anlar, inanır, yanlış uygular 5- Dinler, anlar, inanır, doğru uygular, beklentilerini karşılamaz

33 İletişim süreci 1- Dinlemez 2- Dinler, anlamaz 3- Dinler, anlar, inanmaz 4- Dinler, anlar, inanır, yanlış uygular 5- Dinler, anlar, inanır, doğru uygular, beklentilerini karşılamaz

34 İletişim süreci 1- Dinlemez 2- Dinler, anlamaz 3- Dinler, anlar, inanmaz 4- Dinler, anlar, inanır, yanlış uygular 5- Dinler, anlar, inanır, doğru uygular, beklentilerini karşılamaz

35 İletişim süreci 1- Dinlemez 2- Dinler, anlamaz 3- Dinler, anlar, inanmaz 4- Dinler, anlar, inanır, yanlış uygular 5- Dinler, anlar, inanır, doğru uygular, beklentilerini karşılamaz

36 İletişim süreci 1- Dinlemez 2- Dinler, anlamaz 3- Dinler, anlar, inanmaz 4- Dinler, anlar, inanır, yanlış uygular 5- Dinler, anlar, inanır, doğru uygular, beklentilerini karşılamaz

37 İletişim engelleri ve iletişim kazaları
Doğru mesajları versek bile, iletişim her zaman amacına ulaşmayabilir Bu nedenle iletişim engellerini her zaman göz önüne alınmalıdır

38 Beden Dili 1. Doğrudan temas 2. Güvenlik mesafesi (tehditler) 3. Konuşurken vücut pozisyonu 4. Grup eğitiminde konuşma bölgesi

39 Beden Dili 5. Masayı kullanma 6. Konuşurken yüz ifadesi, eller-kollar Aynı sözcüğün farklı tonlamalarla tekrarlanması (yüz ifadenizin ve vücut hareketlerinizin değişimi) 7. Konuşurken nereye bakarsınız 8. Rahatlık ve rahatsızlık bulaşıcıdır

40 Görünüm-duruş Rahat-kendinden emin Hareketi serbest-sakin
Giysi-aksesuar sorun yaratmamalı Masa vb eşyadan destek aranmamalı

41 Göz teması Sözü göz dinler Gözler ve burnu ortalayan temas (3-5’’)
Bir noktaya odaklanma ( - )

42 Yüz ifadesi İfadesiz yüz : ilgisiz - coşkusuz (-) Güleryüz - canlı
- ciddi - gülümseyen - soran – güvenli Ne söyediğin değil nasıl söyledin önemli

43 İlginin canlı tutulması
Yetişkin dikkati 10 – 12 dakika Konuşmacı 120 – 160 kelime/dakika Yetişkin anlama 400 – 600 kelime/dakika Aradaki boşluklara başka konular girmemeli

44 El-Kol Hareketleri Ellerin ön veya arkada birleştirilmesi ( - )
Kolların önde çaprazlanması ( - ) Kollar serbestçe iki yanda ve ( + ) avuç içlerinin görülmesi Jestler – Aynısını sürekli tekrarlama, çeşitlendir - Sözle senkronize et - İlgiyi çekmesin fikre yöneltsin

45 El-Kol Hareketleri Yormamalı Açıklayıcı hareket : ifadeyi açıklamak
Güçlendirici hareket : fikir-duygu-sembolize Hazırlayıcı hareket : katılımcıdan tepki almak

46 Dikkat ! Konuşurken -Amaçsız - sert hareket yapma - İstem dışı hareket
- Elde oynama - Elini cebinde unutma - Sırtını dönme

47 On iki İletişim Engeli

48 1-Emir vermek HASTA : Bu egzersizleri yapmaktan nefret ediyorum. Bana iyi geldiğine de inanmıyorum. DOKTOR: Ben size söyleyinceye kadar hiç ara vermeden egzersizlerinizi sürdürün. Bırakın ne yapacağınıza ben karar vereyim.

49 2-Uyarmak, gözdağı vermek
HASTA: Acaba bacaklarımdaki dermansızlık geçecek mi? DOKTOR: Umudunu yitirirsen hiç iyileşemezsin.

50 3-Ahlak dersi vermek HASTA: Kemoterapi almak istemiyorum İnsanı çok kötü yapıyormuş, pek de işe yaramıyormuş DOKTOR: Kocanın ve çocuklarının hatırı için almalısın

51 4-Ad takmak, alay etmek HASTA:Bu aptal sürgüyü kullanmak yerine neden tuvalete gitmiyorum? HEMŞİRE: Prenses hazretlerine bakar mısınız. Rahatınız mı bozuluyor acaba ?

52 5-Yargılamak, suçlamak HASTA: Son muayeneden beri bu kadar kilo aldığım için kendimi çok suçlu hissediyorum. DOKTOR: Yediğin onca yağlı yemekler için başkasını suçlayamazsın.

53 6-Öğretmenliğe kalkışmak
HASTA: Histerektomi yaptıramam , çok korkuyorum. Kendimi eksik gibi hissederek depresyona girebilirim. DOKTOR : Hayır Hayır öyle değil, sana gerçekleri anlatayım.

54 7-Aşırı övmek HASTA: Kocam yaşlandıkça daha da unutkan oluyor, çıldıracağım. Evde her işini ben yapıyorum. HEMŞİRE: İnsanlar yaşlandıkça unutkan olurlar: Bu doğaldır. Ama size gerçekten bravo , aşırı sabırlı davranıyorsunuz.

55 8-Analiz etme, yorumlama
HASTA: Gittikçe kötüleştiğimi hissediyorum. DOKTOR: Ahmet bey , bugün yürüyüş yapmadığınız için size öyle geliyor.

56 8-Güven verme HASTA: Ailemi özlüyorum, burada kendimi yalnız hissediyorum. DOKTOR: Evet ama burada yeni arkadaşlar edindin. Herkes seni çok seviyor.

57 10-Sözünü kesmek, konuyu saptırmak
HASTA: Tüm yaşamım boyunca kendi kendime baktım. Şimdi başkalarına muhtaç olmak beni üzüyor DOKTOR: Özgür bey bir tansiyonunuza bakalım. Öksürüğünüz nasıl oldu

58 11-Soru sormak, sınamak HASTA: Bu hastanede hemşirelerin hastaları nasıl ihmal ettiklerini bilmeniz gerektiğini düşünüyorum DOKTOR: Hemşirelerin ne tür görevleri olduğunu biliyor musunuz? Bu şikayetinizi onlara hiç söylediniz mi

59 12-Öğüt verme, çözüm getirme
HASTA: Kilo vermek istiyorum ama çok zorlanıyorum DOKTOR: Az yiyeceksin ve spor yapacaksın

60 Etkin Dinleme Seni ve anlattıklarını anlıyorum mesajı
Konuşanın yüzüne bakarak/göz teması kurarak dinleme Uygun aralıklarla başını sallama Sözünü kesmeden ‘Anlıyorum’ , ‘evet’, ‘hı hı’ gibi ilgiyi gösteren kısa geri bildirimlerde bulunma Uzun boşluklarda söylediğini tekrarlama gereklidir Yakalanan duyguları bir cümlede özetlemek

61 Ben Dili ile yanıtlama

62 Empati KURGU: Acil servise, alın bölgesinde kesi olan bir bebek getiriliyor. Annesi sürekli ağlıyor, bağırıyor. Bebeği uygunsuz pozisyonda tutuyor ve dikiş atmanıza izin vermiyor. Ne yaparsınız?

63 Hangi basamaktan empati yapıyoruz
Çocuğunuz sizin böyle ağlamanız karşısında ne hissediyor? Kocaman kadınsınız, sizin böyle üstünüzü başınızı yırtmanıza bu insanlar ne der ? Sıradaki insanlar sizin bu şekilde zamanımı almanıza diyor?

64 Hangi basamaktan empati yapıyoruz
EN ALT BASAMAK / DİĞERLERİ Senin sorunun karşısında toplum ne hissediyor? (Ayıplama) Çocuğunuz sizin böyle ağlamanız karşısında ne hissediyor? Kocaman kadınsınız, sizin böyle üstünüzü başınızı yırtmanıza bu insanlar ne der ? Sıradaki insanlar sizin bu şikayetlerinize benim zaman ayırmama ne diyor?

65 Hangi basamaktan empati yapıyoruz
3 ay önce de benim oğlumun da alnında kesi oldu hiç bir şey olmuyor merak etme Ben de çok etkilendim.

66 Hangi basamaktan empati yapıyoruz
ORTA BASAMAK / BEN Senin sorunların karşısında ben ne hissediyorum? (Eleştiri, akıl verme, teşhis etme, bende de var, benim duygularıma göre… ) 3 ay önce de benim oğlumun da alnında kesi oldu hiç bir şey olmuyor merak etme Ben de çok etkilendim.

67 Hangi basamaktan empati yapıyoruz
Çok üzgün olduğunuzu görüyorum. Çok kaygılısınız. Babanızı kaybettiğiniz için ne kadar üzüldüğünüzü görüyorum Nasıl yardım edebilirim

68 Hangi basamaktan empati yapıyoruz
EN ÜST BASAMAK / SEN Senin sorunun karşısında sen ne hissediyor ve ne düşünüyorsun? (Anlamaya çalışma ve ifade et, destekle, soruna eğil, derin duyguları anlamaya çalış, yardım öner) Çok üzgün olduğunuzu görüyorum. Çok kaygılısınız. Babanızı kaybettiğiniz için ne kadar üzüldüğünüzü görüyorum Nasıl yardım edebilirim

69 Geri bildirim Olumlu-geliştirilmesi gereken-olumlu Spesifik
Tanımlayıcı Doğrudan Zamanında

70 Etkin Geri Bildirim İyi zamanlama 70

71 Sonra geliştirilmesi gerekenleri ekle, düzelt!
Önce takdir et, Sonra geliştirilmesi gerekenleri ekle, düzelt!

72 Takdir etmeyi bir alışkanlık haline getir!
Alkışla

73 Basmakalıp olma! “Aferin İyi iş Güzel yapıyorsun Olmadı”

74 Spesifik ol! Problemi sapta Sonucunu sapta Beklentini açıkla! Bu davranışı devam ederse olacakları açıkla!

75 Olumlu geri bilgilendirmenin temel kuralı!
Önce Takdir et! Sonra geliştir, düzelt! Tekrar takdir et!

76 Yönetim DENETİM Planlama Uygulama Değerlendirme
Sağlık Bakanlığı, Tütün Kontrolünde Denetim Ekipleri Eğitimi, Nisan 2009

77 Denetim İzleme kriterlerine uygunluğun belirlenmesi
Sonuçların değerlendirmesi Sorun alanının ve temel nedenlerinin saptanması Nedenlerin ortadan kaldırılması Bilgilendirme Destekleme Sağlık Bakanlığı, Tütün Kontrolünde Denetim Ekipleri Eğitimi, Nisan 2009

78 İzleme Kriterleri Basit Anlaşılır Güncel Gerçekçi YASAL
Sağlık Bakanlığı, Tütün Kontrolünde Denetim Ekipleri Eğitimi, Nisan 2009

79 İzleme Kriterlerine Uygunluk
4207 Sayılı Yasa Maddeleri ile bir kontrol Listesi oluşturma Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan rehberde yer alan form bir kontrol listesi özelliğindedir

80 Denetimin Başarısı Denetleyicinin özellikleri
İnsanlar arası ilişki kuralları İletişime özgü kurallar Yetişkin eğitimine özgü kurallar Denetime özgü kurallar

81 Denetleyicinin özellikleri
Dürüst Özerk Saygılı İçten Hoşgörülü Güven verici Önyargısız Tutarlı

82 Başarılı bir denetleyici için donanım
Ölçme kriterlerini bilme Değerlendirme yapabilme İletişim teknikleri Eğitim teknikleri Sorunu bulabilme ve çözebilme Planlama yapabilme

83 Denetim mekanında görüşülecek olan kişiyi selamlama 2.
İLETİŞİM BECERİSİ KONTROL LİSTESİ Sayın denetim ekibi üyesi, Denetim sürecinde iletişim kurarken lütfen aşağıdaki kontrol listesinde yer alan adımların tamamını gerçekleştirmeye özen gösteriniz. BASAMAKLAR 1. Denetim mekanında görüşülecek olan kişiyi selamlama 2. Kendini/grubu tanıtma 3. İletişim kurulacak kişinin ismini öğrenme, isimle hitap etme 4. Mekanda bulunma nedenini açıklama 5. İletişim sırasında ses tonunu başvuranın duyabileceği şekilde ayarlama 6. Göz teması kurma 7. Durumla ilgili olarak yeterli bilgiyi aktarma 8. Soruyu nazik ve olumlu yüz ifadesiyle dinleme, yanıt verme 9. Denetleme sürecini kontrol listelerine göre yapılacağını söyleme 10. Denetleme aşamasındaki basamakları açıklama 11. Denetleme süreci bittiğinde bundan sonraki süreci nazik bir şekilde açıklama 12. Varsa soruları yanıtlama 13. Teşekkür ederek mekandan ayrılma

84 Yetişkinin Özellikleri
Sorumluluk duygusu gelişmiştir Benlik duygusu gelişmiştir Gereksinim duyduğu konuyu öğrenir Pratik düşünür Birikimli ve deneyimlidir Sonuçları bilmek ister Sağlık Bakanlığı, Tütün Kontrolünde Denetim Ekipleri Eğitimi, Nisan 2009

85 İlk izlenim … ?

86 İlk birkaç dakikada !

87 Etkili Giriş Güleryüz İsimle hitap
Güncel bir konu ile ilgili birkaç söz Beden dili…

88 Ekip Zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır

89


"MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları