Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Direni ş ten önce ve sonra de ğ i ş en ruh halleri TODAP ATÖLYE ÇALI Ş MASI Aylin ÜLKÜMEN Deniz AKYIL Deniz Şİ M Ş EK Eser SANDIKCI U ğ ur SEZER Yusuf.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Direni ş ten önce ve sonra de ğ i ş en ruh halleri TODAP ATÖLYE ÇALI Ş MASI Aylin ÜLKÜMEN Deniz AKYIL Deniz Şİ M Ş EK Eser SANDIKCI U ğ ur SEZER Yusuf."— Sunum transkripti:

1 Direni ş ten önce ve sonra de ğ i ş en ruh halleri TODAP ATÖLYE ÇALI Ş MASI Aylin ÜLKÜMEN Deniz AKYIL Deniz Şİ M Ş EK Eser SANDIKCI U ğ ur SEZER Yusuf ÖNTA Ş YER: Taksim Gezi Parkı TAR İ H: Haziran 2013

2 TODAP KIMDIR VE NEDEN GEZI DIRENIŞINE KATıLDı ? TODAP’ın amacı, psikologların ve psikoloji öğrencilerinin eşitlikçi, özgürlükçü ve kardeşlikten yana bir toplumsal dayanışma ekseninde mesleki örgütlenmesini sağlayarak, psikoloji teori ve pratiğinin eleştirisi ve yeniden üretimi yönünde çalışmalar yapmaktır.

3 D ENEK DEĞIL MÜTTEFIK Topluluklara kendi araştırma amaçlarının peşine düşecekleri alanlar olarak bakmak yerine, eleştirel psikologlar değişim için mücadele veren gruplarla ittifak kurar; uzmanlık ve bilgilerini bu yolda nasıl kullanabileceklerini öğrenmeye çalışır.

4 T ODAP VE D IRENIŞ HAREKETLERI ILE ITTIFAK “Irk ayrımcılı ğ ına, devlet ş iddetine ve toplumsal, siyasi ve ekonomik e ş itsizli ğ in çe ş itli biçimlerine kar ş ı mücadele eden “direni ş hareketleri” ile ittifak kuran bir ele ş tirel psikoloji anlayı ş ı tahayyül ediyoruz.” Steinitz ve Mishler

5 K ATıLıMCı EYLEM ARAŞTıRMASı Katılımcı eylem araştırmaları ve katılımcıların hayatlarının anlam ifade etmesini sağlamaya çalışan ve etkin failler olarak ele alan diğer yaklaşımlar, psikologları laboratuarlardan çıkartarak, resmi araştırma biçimlerinin dışında arayışlara yöneltti.

6 D IRENIŞIN ÖZNESI OLMAK “Biz toplumsal kontrolün değil, toplumsal değişimin failleri olmak istiyoruz.”

7 T OPLUMSAL ADALET VE INSAN REFAHı “Eleştirel psikolojinin anaakım psikolojiden temel ayrımı “toplumsal adalet ve insan refahı”na verdiği önceliktir.” Fox ve Priletensky

8 “G ENÇ BIR ADAMıN MESLEK SEÇIMI ÜZERINE DÜŞÜNCELERI ” Meslek seçimi yapılırken iki unsur göz önünde bulundurulmalı: Toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi ve bizim manevi yönden gelişmemiz. Bunların ikisi birbiriyle çatışmamalı; birisi diğerini yok etmemeli. Birey ancak gelişmiş bir toplum içerisinde ciddi gelişmeler, yükselmeler gösterebilir.Mükemmel bir birey; ancak mükemmel bir toplum içerisinde yetişebilir. Eğer kişi sadece kendisi için çalışırsa ünlü bir bilim adamı, büyük bir düşünür, çok iyi bir şair olabilir; ama mükemmel bir insan olamaz.Tarih ancak ortak çıkarlar için çalışmış insanların yüceliğini kabul eder.En mutlu insan, en fazla sayıda insanı mutlu eden insandır. Din bile bize şunları söylüyor: ''Mükemmellik, insanın kendisini toplum için feda etmesidir'', buna kim karşı çıkabilir ki? Eğer toplumun refahı için en iyi mesleği seçmişsek, zorlukları bizi korkutamaz.Çünkü bu, birimizin hepimiz için var olmasıdır.Ancak o zaman küçük bencil mutluluklarımızdan kurtulacağız.Zavallı ümitlere bel bağlamayacağız.Bizim mutluluğumuz milyonların mutluluğu olacak; yaptıklarımız ise büyük bir başlangıcın temeli. • Karl Marx

9 S TEINITZ VE M ISHLER ; P SIKOLOJININ nötr, objektif ve bilimsel bir disiplin olduğuna yönelik sık karşılaşılan iddiaya karşı, eylemci ve partizan bir psikoloji anlayışını öne çıkarıyoruz.

10 Direni ş ten önce ve sonra de ğ i ş en ruh halleri TODAP ATÖLYE ÇALI Ş MASI Aylin ÜLKÜMEN Deniz AKYIL Deniz Şİ M Ş EK Eser SANDIKCI U ğ ur SEZER Yusuf ÖNTA Ş YER: Taksim Gezi Parkı TAR İ H: Haziran 2013

11 D IRENIŞTEN ÖNCE Bunalmıştım Yabancılaşmıştım İnsanları sevmiyordum Umutsuzdum Karamsardım Korkuyordum Kıstırılmış hissediyordum Ümitsizdim Sürekli uyuyordum Anti-depresan kullanıyordum Belirsizlik hissediyordum

12 D IRENIŞTEN ÖNCE Mutsuzdum İnsanlara güvenmiyordum Tükenmiştim Yorgundum Kaygılıydım Yalnız hissediyordum Çaresiz hissediyordum Bezgindim Kızgındım

13 D IRENIŞTEN SONRA Umutluyum Ezberlerim bozuldu Özgüven hissediyorum Heyecanlıyım Mutluyum Enerji doluyum Ümitliyim Umutluyum Huzur Güven

14 D IRENIŞTEN SONRA Anti-depresan kullanmayı bıraktım Gözü kara hissediyorum Güçlü hissediyorum Heyecan patlaması yaşıyorum On gündür hep gülümsüyorum Özgür hissediyorum Kardeşlik hissediyorum Beraberlik hissediyorum

15 D IRENIŞ IYILEŞTIRIR Doğa ve topluma olan yabancılaşmanın kırılması (plazadan toprağa) Kapitalist toplumsal ilişkilerin dışına çıkma arayışı-komün deneyimi (rekabet yerine dayanışma, paranın kullanılmaması) Baskı ve iktidar karşısında mücadele

16 G EZI DIRENIŞININ ÖGRETTIKLERI Ana akım psikoloji, batılılaşmış, bireyci dünya görüşünün, yalnızlaştırıcı ve kendine odaklı varsayımlarını kabul eder ve hatta onları onaylar. Bireyci dünya görüşü, insanları ortaklık, bağlılık ve topluluk olma duygusunun ulaşılmaz yada önemsiz olduğuna inandırır ve bu yolla bunların gelişmesini engeller

17 T OPLUMSAL BAĞLAM Psikolojinin bireye odaklanmasına ilişkin itirazımız vardır.Bireye odaklanmak yerine, insanların davranışlarının içinde bulundukları toplumsal ve kültürel bağlam içinde ele alınması gerektiğini düşünürüz. Bu nedenle sığ bir bakış açısıyla bireye odaklanan mevcut tanı sistemini sorgularız.

18 Biz eleştirel psikologlar olarak psikolojik sorunları anlarken biyomedikal çerçevenin yaygın bir şekilde benimsenmesine itiraz ediyoruz. Bu tür çerçeveler danışanın kişisel geçmişini, sorunun kişilerarası ve ilişkisel bağlamını ve daha geniş ölçekte toplumsal, politik ve kültürel sistemin sorun üzerindeki etkisini arka plana iter.

19 Geleneksel psikoterapiler genellikle yanlış olanın kişinin kendisinde olduğunu varsayar; bu varsayıma göre çevresel koşullar sorgulanmaz ve bunların değiştirilmeleri gerekmez. Bu sebeple danışanlara sorunları oluşturan durumları dönüştürmek için yardımcı olmaktansa, var olan koşullara uyum sağlamaları için yardımcı olunur.

20 Martin Baro’nun yoksulların önceliği ilkesi ve Freire’nin eleştirel bilinci geliştirme amaçlı problem sunma yaklaşımı, ittifak kurmak ve kurbanı suçlayan baskın paradigmanın reddedilmesi konularında model oluşturmaktadır.

21 D IRENIŞ DOLU GÜNLERE …..


"Direni ş ten önce ve sonra de ğ i ş en ruh halleri TODAP ATÖLYE ÇALI Ş MASI Aylin ÜLKÜMEN Deniz AKYIL Deniz Şİ M Ş EK Eser SANDIKCI U ğ ur SEZER Yusuf." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları