Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geçen günlerin izleri Yeni günleri foto ğ rafları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geçen günlerin izleri Yeni günleri foto ğ rafları."— Sunum transkripti:

1

2 Geçen günlerin izleri Yeni günleri foto ğ rafları

3 Ayırım ve bütünleyicilik ile ilgili varyasyonlar

4 Ba ş armak, olanaklarının tam üstünde ya ş amak Oldu ğ u halde, Mutluluk, olanaklarının tam altında Ya ş amaktır.. Michel Polac

5 Mutluluk, sevdiklerine sahip olmak ve sahip olduklarını sevmekten ibarettir J.B. de Laborde

6 Mutluluk sadece, elde edebileceklerini arzu etmekten ibarettir. P.H. Dietrich

7 Ba ş armak için, ba ş arısızlı ğ a u ğ rama riskini göze almak gerekir. F Kennedy

8 Mutluluk, olunan ile sahip olunan arasında güzel bir dengedir

9 Ba ş arı ço ğ u zaman mutlulu ğ a kar ş ı bir rövan ş tır. B Grasset

10 Mutluluk,olmayanın pe ş inden ko ş maktan vazgeçildi ğ i, sahip olunandan iyi ş ekilde faydalanıldı ğ ı andan mümkün olur.

11 Mutluluk,ya ş anmayan tüm mutsuzlukların toplamıdır. M. Achard

12 Ba ş armak için, bilgisizlik ve güven, bilgi ve çekingenlikten daha iyidir.

13 Mutluluk, Bir ş eye sahip olmak, Ne ş elenmek de ğ il, Hiçbir ş ey arzu etmemektir. Epictète

14 Ba ş armak için, “Bilmek” için “Görmek”, “Yapmak“için “ İ stemek”, “Sahip olmak” için “Cesaret etmek” gerekir. Alfred de Musset

15 Mutluluk, Dinlenmekte olan bir üzüntüdür. Léo Ferré

16 İ yi tahammül edilen ba ş arısızlık ba ş armak hakkını verir. J Mermoz

17 Mutluluk, demande eksik olan ş ey için üzülmemeyi ve sahip olunan için ho ş nut olmayı ister.

18 Mutluluk, Ancak elde edilebilen Ş eyi arzu etmekten ibarettir. Baron d’Holbach

19 Sonuç olarak :

20 Ba ş arı, arzu edileni elde etmektir. Mutluluk, Mevcut olanla yetinmektir. Tercüme:Yusuf Haznedaroğlu H Jackson

21 İ yi Günler

22

23

24


"Geçen günlerin izleri Yeni günleri foto ğ rafları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları