Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YALIN YÖNETİM Prof. Dr. Nevzat Kahveci Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK HİZMETLERİNDE YALIN YÖNETİM Prof. Dr. Nevzat Kahveci Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE YALIN YÖNETİM Prof. Dr. Nevzat Kahveci Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Mega İşletme 300–750 yataklı bir hastane  Yıllık 60 – 200 milyon TL ciro  1000 – 2000 personel  Yıllık 1 – 2 milyon hastaya hizmet  16.000 – 30.000 çeşit taşınır mal  En az 30 değişik iş kolu  70 ve daha üstü hizmet birimi  Eğitim seviyesi değişken personel yapısı

3 Hizmet alan ne istiyor?  Probleminin tam olarak çözülmesini  Probleminin uygun maliyet, zaman ve en az çaba ile çözülmesini  Problemin çözümü için gerekli her şeyin tam istediği gibi, tam gereken özelliklerde olmasını  Problemin ihtiyaç duyulan yerde çözülmesini  Problemin ihtiyaç duyulan zamanda çözülmesini

4 Hizmet veren olarak sorunumuz var mı ?  Profesyonel idare  Kayıpsız ve israfsız taşınır mal  Gecikmesiz ve “şaibesiz” satın alma  Mutlu eden insan kaynakları  Kesinti olmadan faturalama  Sıfır kayıt dışı hizmet

5 Hizmet veren olarak sorunumuz var mı?  Mükemmel güvenlik, yemek ve temizlik  Hastaların hiçbir şikayeti yok  Hiç enfeksiyonumuz olmuyor  Herkes bu kurumda çalışmak istiyor  1’e 2 ile 1’e 3 oranında karlılık

6 Hastaneler Azlar  Kaynak  Doktor, hemşire, personel  Zaman  Motivasyon  Süreç yaklaşımlı çalışma kültürü Çoklar  Hastalar  İnaktif personel  Krallıklar  Depresyon  İsraf ve risk

7 Süreç yaklaşımlı çalışma kültürü  Hizmetin sunumunda ve işletme standartlarında kalite (ISO-9001-2000)  Hasta ve çalışanların tıbbi hatalardan korunduğu bir sağlık hizmeti (Akreditasyon, Sağlık Bakanlığı HKS)

8 Yalın Nedir ? Yalın tüm hizmet adımlarında değer katmayan tüm israfları ortadan kaldırmayı amaçlar. Yalın çoğu azla yapmaktır. Daha az iş gücü ile Daha az zamanda Daha küçük mekanda Daha az ekipmanla Daha çoğunu yapmak Beklemeler Gereksiz çalışan hareketi Taşımalar İnsan potansiyeli İhtiyaçtan fazla üretim Gereğinden fazla işlem Hatalar Fazla stok

9 Sağlıkta Yalın Uygulamaları  350 yataklı, 445 hekimli, Virginia Mason Tıp Merkezi, Seattle  1998 ve 1999  finansal kriz  2000 yılında Dr. Gary Kaplan (Dahiliye Uzmanı)  CEO  Toyota Üretim Sistemi ile tanışma  Toyota Üretim Sistemi  Virginia Mason’da  2008  28 Milyon $ kazanç, %3.6 işletme karı  2009  47 Milyon $ kazanç, %5.9 işletme karı  Tüm kurumların çalışan azalttığı 2009 yılında, tüm çalışanlara dağıtılan 500$ bonus  30 yıldır zarar eden Dahiliye’nin 2008’de ilk kez kar edişi  Mekanın etkin kullanımına bağlı, yatırımlara gerek kalmaması (11 milyon $)

10 Henry Ford Toyota Üretim Sistemi Taiichi Ohno Hizmet Sektöründe Uygulamalar 1900 1950 1990 2000 Savaş Sonrası Ekonomik zorluklar Dünyayı Değiştiren Makina Tarihçe 1800 Ustalık Dönemi (Müşteri ve Ürün Odaklı) Otomotiv Sektöründe Uygulamalar Üretim Sektörüne Yayılım 1996 Japonya Dışı Örnekler

11 Toyota Üretim Sistemi Çekme Sistemi Just-In-Time World Class Manufacturing Yalın Üretim JIT/TQC/EI/TPM Kısa Döngülü ÜretimTek Parça Akış Hücre Tipi İmalat Stoksuz Üretim Odaklanmış Akış Tipi İmalatDeğer Yönetimi Grup Teknoloji Zaman Tabanlı Üretim Senkronize Akış Tipi ÜretimSürekli Akış Tipi Üretimi Farklı İsimler-Aynı İçerik

12 Yalın Düşüncenin Ana Prensipleri Değer: Hizmet üzerine doğrudan katkı yapan, müşterinin bedelini ödemeye hazır olduğu hizmete özellik ve nitelik katan faaliyetlerdir. Değer akışı: Yalın üretim, sisteme bir bütün olarak bakar. Hizmet (satın) alan açısından bakıldığında, verilen hizmet veya üretilen ürünlere değer katmayan her türlü aktivitenin (israf) ortadan kaldırılması esastır. Sürekli akış: Bir üründen/hizmetten fazla/az üretmek yerine; talep edildiği kadar ve talep edilen zamanda üretmek. Çekme: Üretim müşteri talep etmeden başlamaz, ürün talep edildiği zaman üretilir. Mükemmellik: Sistem, stok yapmadığından her defasında üretilen ürünlerde sürekli iyileştirme yapılabilir. Böylece ürün yığılmadan hatalar düzeltilip iyileştirmeye gidildiğinden israf önlenir.

13 TAM ZAMANINDA ÜRETİM Hizmet alanın istediği, ihtiyaç duyulan hizmeti, en az miktarda malzeme, ekipman, işgücü ve alan kullanarak, ihtiyaç duyulan zamanda, ihtiyaç duyulan miktar kadar üretmek tekniğidir. Akış şeklinde üretim yapılması, takt zamanı (mevcut dönem hizmet hızı/hizmet alan talep hızı) uygulamasının yerleştirilmesi, üretim temposunun talep hızına eşitlenmesi, çeken üretim sisteminin kurulması gibi prensipler üzerine kuruludur. Aksaklıklara kesinlikle izin vermeyen bu sistem, israfı ve ona neden olan etmenleri en aza indirir, tüm üretim süreçlerinde akış süresini azaltır. Yalın Üretimin Temel Kavramları

14 STOKSUZ ÜRETİM Ürün veya parça stoklarının sıfır düzeyinde gerçekleştirilmesi, yalın üretimin en önemli unsurlarındandır. Geleneksel kitle üretim sisteminde ise stok bir yandan üretim aksamalarını önleyici bir gereklilik, öte yandan da istenilse de kaçınılmayacak bir gerçeklikdir. Yalın üretim 1950’lerden itibaren stoksuz çalışmayı hedeflemiş ve içinde barındırdığı teknikler yoluyla stoksuz çalışmanın mümkün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. “Stok üretimdeki tüm kötülüklerin kaynağıdır.” Japon araştırmacı Shigeo Shingo, 1988 Yalın Üretimin Temel Kavramları

15 İSRAFLAR (3M KAVRAMI) Yalın, hizmet (satın) alan açısından bakıldığında, verilen hizmet veya üretilen ürünlere değer katmayan her türlü aktiviteleri yani israfları ortadan kaldırmayı hedefler. Yalın üretimde, israflar 3M (Muda, Muri ve Mura) terimiyle tanımlanır. Muda: Kayıp anlamına gelir. Yapılması halinde ek bir fayda sağlamayan işlemlerdir. Gereğinden fazla üretim, taşıma, bekleme, gereksiz işlem, stoklama, hareket ve tamir…… Muri: Aşırı yük anlamına gelir. Çalışma alanında bulunana ekipman ve insanların normal kapasitelerinin üzerinde çalıştırılarak zorlanmaları olayıdır. Mura: Düzensizlik anlamına gelir. Çalışma alanındaki işi engelleyen veya zorlaştıran her türlü düzensizliklerdir. Yalın Üretimin Temel Kavramları

16 Beklemeler Gereksiz çalışan hareketi Taşıma İnsan potansiyeli İhtiyaçtan fazla üretim Gereğinden fazla işlem Hatalar Fazla stok İSRAFLAR İsraflar “Hayalet Hastaneden” sorumludur. Yalın Üretimin Temel Kavramları

17 İSRAF TÜRÜTANIMIÖRNEK 1BEKLEMELER Hastaların, çalışanların ve tıbbi cihazların faaliyetsiz durması Hastanın doktoru, odayı ve yatağı beklemesi Hastanın imza, onay ve bilgi beklemesi Çalışanların iş arkadaşını beklemesi Ameliyathanede cerrahın veya anestezistin beklenmesi Cerrahın ameliyat için oda, hasta veya malzeme beklemesi 2GEREĞİNDEN FAZLA İŞLEM Gereksiz işlemHizmet formlarda gereğinden fazla bilgi isteme Toplanan kullanılmayan veriler Hasta kimlik bilgileri, tanı gibi aynı verinin birden fazla yere kaydedilmesi 3TAŞIMA Hastaların ve tıbbi cihazların gereksiz taşınması, malzemelerin gereksiz sıralanması veya tasnifi Hastanın yataktan sedyeye aktarılması Hastanın ameliyata ve radyolojiye götürülme süreci Numune tüplerinin laboratuvara taşınması İlaçların servis dolabına anlamsız bir şekilde dizilmesi İsraflar

18 İSRAF TÜRÜTANIMIÖRNEK 4GEREKSİZ ÇALIŞAN HAREKETİ Çalışanların yerleşim yeri nedeniyle gereksiz yürüme ve hareketleri İlaç ve malzeme almaya gitmek Hasta odaları arasında mekik dokumak Çıkış işlemleri için doktor/hemşire/bilgi işlem arasında dolaşmak Doktoru aramak veya soru sormaya gitmek 5HATALAR İlk seferde doğru olarak yapılmayan her türlü iş, düzeltme, kontrol ve onaylar Eksik malzeme içeren cerrahi set Laboratuvar çıktılarında beklenmeyen sonuçlar Aynı testin tekrar yapılması Hatalı dosya ve faturalar Yanlış ilaç ve malzeme kullanımı Hatalı doz uygulanması Hastaya yanlış diyet verilmesi 6İNSAN POTANSİYELİ Çalışanların yeteneklerinden yararlanmamak Uygun işe uygun eleman çaıltırmamak Önerilerini dikkate almamak İşin iyileştirilmesine katkılarını istememek İsraflar

19 İSRAF TÜRÜTANIMIÖRNEK 7İHTİYAÇTAN FAZLA ÜRETİM İhtiyaçtan önce ve gereğinden fazla yapılan iş Fazla malzeme, numune tüpleri ve ilaç talep edilmesi Fazladan evrak doldurulması ve kopyalanması Gerekmeyen radyolojik tetkikler ve testler İşlemin çalışan veya ekipman yüküne göre planlanan zamandan erken yapılması 8FAZLA STOK İşlem görmeyi bekleyen veya gerekenden fazla miktarda olan nesneler Kullanım fazlası alınan malzemeler Alındıktan sonra tercih edilmeyen ve tarihi geçmiş malzemeler Test edilmeyi bekleyen numuneler Hazırlanmayı bekleyen reçeteler Çıkış işlemleri için bekleyen dosyalar 9KAFA KARIŞIKLIĞI Bilgi eksikliği veya anlama eksikliği Bu talep ne anlama geliyor? Burada ne yazıyor? Peki ben şimdi ne yapmalıyım? ……ler neredeydi? İsraflar

20 Zorunlu İsraflar Değer yaratmayan ancak hizmetin gerçekleşmesi için zorunlu olan işler  Ameliyat odasının temizliği  Ameliyathanenin hazırlanması  Cihazların hazırlanması  Cerrahi setin hazırlanması  Bilgilerin kayıt altına alınması  ……..

21 Hazırlık Zamanı Azaltılması OtomasyonKAIZENSPC 5S Standart İş Çekme Sistemi Güvenlik YerindeDepolama TPM Görsel Yönetim Hata Önleme Tempo Zamanı Hücre Tipi Değer Akış Analizi Hat Dengelem e Takım Çalışması RFT Yerleşim Planı Tek Parça Akış Yalın Üretim Teknikleri

22 Maliyetlerin Azaltılması Kalitenin İyileştirilmesi “Daha düşük maliyet”“Daha Hızlı” Hizmet Süresinin Kısaltılması “Daha Kaliteli” Hizmet Bedeli Kar Üretim Maliyetleri Yalın Üretim Hizmet Süresi Kalite

23 Kanban: İhtiyaca göre parçaların sistemde hareket etmesini ve üretilmesini sağlayan, kartlar yardımıyla idare edilen sistem Çekme sistemi: Talebe göre ihtiyaç duyulan parçaların çekilmesi. Heijunka: Üretim hacmi ve çeşitliliğindeki dalgalanma etkinsizlik getirir. Düzgün akış için bir “ortalama” yapılmalıdır. Kaizen: Sistemde devamlı iyileştirmeler. Jidoka: Kaynakta kalitenin sağlanması. Her işçinin yaptığının kalitesinden sorumlu olması ve bozuk ürünü bir sonraki aşamaya geçirmemesi Takım kavramı: Süreç iyileştirmeleri için küçük takımların kullanılması. Yalın Üretimin Terimleri

24 KAIZEN NEDİR ?

25 Kaizen nedir? SÜREKLİ İYİLEŞME KAI = DEĞİŞİM ZEN = İYİ

26 Zaman Değer Verim Performans ……. Küçük, fakat sürekli adımlarla mevcut durumun iyileştirilmesini hedefler Kaizen amacı nedir?

27 Kaizenin hedefi MUDA’ları sıfırlamak veya en aza indirmektir. MUDA Kaizen hedefi nedir?

28 YENİLİK NEDİR ? (Innovation = KAIKAKU) YENİLİK uzun aralıklar ve ani sıçramalar ile yapılan iyileştirmeleridir

29 Yeni standart Mevcut standart Yenilik Tek Başına Yeterli Olmayabilir!

30 Yenilik Kaizen İle Desteklenmelidir Kaikaku + Kaizen

31 12 ADIM KAIZEN

32 PUKÖ Döngüsü ÖNLEM AL UYGULA PLANLA KONTROLET P UK Ö Kazen uygulanmasında PUKÖ döngüsünden yararlanılır.

33 Kayıpları Tanımla Kayıpları Ölç KAIZEN Planla 1 2 3 4 KAIZEN uygula İsraf Yok Etme Döngüsü

34 12 Adım Kaizen Yöntemi “PUKÖ” ve “İsraf Yok Etme” döngülerini birleştiren ve on iki adımlık bir süreç ile, saptanan israfın sıfırlanmasını sağlayan bir iyileştirme yöntemidir.

35 KAYIPLAR 2. Konu ve hedefin belirlenmesi 3. Ekibin atanması 11. Standardizasyon 5. Problemin tanımlanması 7. Kök neden analizi 1.İsraf yapısının analzi 8. Karşı tedbir geliştirme 6. Mevcut durum analizi 4. Çalışma planının hazırlanması 12. Gelecek aktiviteler 10. Sonuçları kontrol etme 9. Karşı tedbirleri uygulama 12 Adım Kaizen Yönetimi

36 Kök-Neden Analizi

37 5 kez “Neden?” sorusu sorarak Kök-Neden Analizi Yapmak: Pompa su kaçırıyor ! 1.Neden pompa su kaçırıyor ? O-Ringden Sızdırma var. 2.Neden O-Ring sızdırıyor? O-Ring hasar görmüş. 3.Neden O-Ring malzemesi hasar görmüş? O-Ring’in malzemesi ufak darbelere dayanıklı değil ! 4.Neden O-Ring malzemesi darbere karşı dayanıklı değil ? 20 Sene Önceki Teknolojide üretilen O-Ringi kullanıyoruz. 5.Neden eski teknoloji o-Ring kullanıyoruz? O-Ring Üreticisi hem ucuz hemde yıllardır aynı kişiden alıyoruz. Kök-Neden Analizi

38 5 kez “Neden?” sorusu sorarak Kök Neden Analizi yapmak: Operatör atölyede yere talaş tozu serpiyor! 1.Neden yere talaş tozu serpiyorsun? Çünkü zemin yüzeyi kaygan ve emniyetsiz. 2.Neden zemin yüzeyi kaygan ve emniyetsiz? Çünkü oraya yağ dökülmüş. 3.Neden o bölgeye yağ dökülmüş? Makina yağ damlatıyor ! 4.Neden makina yağ damlatıyor? Yağ contanın olduğu yerden kaçıyor. 5.Neden makina contanın olduğu yerden yağ kaçırıyor? Çünkü conta yıpramış ve eskimiş. Kök-Neden Analizi


"SAĞLIK HİZMETLERİNDE YALIN YÖNETİM Prof. Dr. Nevzat Kahveci Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları