Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şule Ötken Altındağ RAM Ar-Ge Birimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şule Ötken Altındağ RAM Ar-Ge Birimi"— Sunum transkripti:

1 Şule Ötken Altındağ RAM Ar-Ge Birimi
ZAMAN YÖNETİMİ Şule Ötken Altındağ RAM Ar-Ge Birimi

2 Zaman Nedir ? Olayların geçmişten bugüne gelip geleceğe doğru birbirini izlediği kesintisiz süreç . . . İş yapabilmek için gereksinim duyulan süre . . .

3 Ölçülebilirlik Açısından Zaman Türleri
Nesnel zaman: (NÖ +) Doğal olaylar ya da saat gibi araçlar yardımıyla ölçülebilen zaman türü . . . Öznel zaman: (Ö - ) Psikolojik durum ve niteliğe bağlı olarak hissedilen ya da algılanan zaman . . .

4 Zaman Yönetimi Neden Önemlidir?
Bireysel ve kurumsal etkililik Bireysel ve kurumsal verimlilik Etkililik: Bireyin ya da kurumun amaçlarını gerçekleştirme düzeyi Verimlilik: Üretim sürecinde en az girdiyle en yüksek çıktıyı elde etme ...

5 Zamanın Kendine Özgü Yönleri
Zaman herkese eşit dağıtılmış kıt bir kaynaktır Zaman geri döndürülemez Zaman biriktirilemez Zaman alınıp satılan bir meta değildir Zaman çoğaltılamaz Zaman yönetimi karar ve planlama ile ilgilidir Zaman yönetimi bireysel ve kurumsal boyut içerir. Zaman sürecinde olaylar ardışık gerçekleşir. Zaman yönetim yaklaşımı bir reçete değildir. . .

6 Zaman Yönetim Yaklaşımları
Düzen Yaklaşımı Zamana Sahip Çıkma Yaklaşımı Başarı (Hedef) Yaklaşımı Abc Yaklaşımı Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı Beceri Yaklaşımı İyileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı

7 Düzen Yaklaşımı (Kendini Toparla Yaklaşımı)
Zaman Yönetimi sorunlarının kaynağı, düzensizliktir Zamanı Etkili Kullanmanın yolu, düzenli olmaktır. Bu amaçla Nesneler Görevler İşgörenler düzenlenmelidir...

8 Zamana Sahip Çıkma Yaklaşımı
Zaman akıp gitmektedir... Zamana sahip çıkmak ve onu kullanmak gerekir . Kendini yalıtmak Yetki devretmek

9 Başarı (Hedef) Yaklaşımı
Amacın ortaya konulmuş olması zamanı etkili kullanılmasını sağlar Kısa erimli amaç koyup , kendini ve süreci denetle ve değerlendirilmelidir...

10 Abc Yaklaşımı İşler öncelik sırasına konularak yapılırsa, zaman akılcı kullanılmış olur A: Birincil öncelikli, ertelenemez B: Orta derecede önemli ertelenebilir C: Sonraya bırakılabilir, yapılmaması durumunda zarar doğurmayan işler

11 Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı
Zamanın etkili kullanılması, önceliklerin ve önemliliklerin (değerlerin) tercih edilmesi ve sıralanmasıdır Öncelikli olana önem verme Önemli olana öncelik verme SAAT randevu ve işleri PUSULA ---- vizyon, misyon Zaman yönetimi sorunu, SAAT ve PUSULA uyumsuzluğunda doğar ...

12 Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı
Doğru araç ve gereçler zamanın etkili ve verimli kullanılmasını sağlar... Ajanda, takvim, bilgisayar vb araç ve gereçler kullanılarak zaman kazanılması amaçlanır

13 Beceri Yaklaşımı Zamanı yönetmek, Doğru karar vermek, Amaç belirlemek,
Planlı iş yapmak, Öncelikleri sıralamak Akılcı, yetki devretme gibi becerilere sahip olmayı gerektirir. . .

14 İyileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı
Zamanın etkili kullanılamaması, çevreye yenik düşme ve mükemmeliyetçi olmaktan kaynaklanır Psikolojik ve sosyolojik engelleri kaldırmak Mükemmeliyetçilikten kaçınmak ...

15 Zamanı Boşa Harcamak İlk defasında unuttuğunuz bir iş için aynı yere ikinci, üçüncü kez gidiyor musunuz? Akşam yapmanız gerekenlerin yarısını yaptığınızı gördüğünüzde Zaman nasıl gelip geçti dediğinizde . . . “Bekleyen işler” kutunuz dolup taşıyorsa? ... Gerektiğinde önemli evrakı bulabiliyor musunuz ?... Bulamazsanız ?... Koyduğunuz yeri unuttuğunuz için bir şeyi başka yerde aramak ...

16 Zamanı Etkili ve Verimli Kullanmak İçin Ne Yapmalı?
Güne erken başlayın! Güne erken başlayan başarıyor Kahvaltı ve banyoyu en kısa sürede bitirin Ceplerinizi ve çantanızı düzenleyin Yapılacakları hedeflerle karşılaştırın Yapılacaklar listesini önceliklere göre sıralayın En önemli işleri en üretken saatlerde yapmaya çalışın Kendi çevriminizi belirleyin İşyerinize uyum sağlamaya çalışın Verimliliğinizin tepe noktasını ‘en iyi’ biçimde kullanın Hoşlanmadığınız işleri önce yapın Ertelenmesi olası işleri parçalara ayırın Kendinize bir bitim zamanı belirleyin İşi bitirince ödüllendirin ÜŞENMEYİN, GEÇİKMEYİN, ERTELEMEYİN !

17 Sınıfta Zaman Yönetimi
Sınıfta zaman yönetiminin amacı, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ders süresini etkili ve verimli kullanmaktır. Sınıfta zaman yönetimi kritik bir süreçtir. Bu durum, zamanın ve sınıfın kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Sınıf yönetimi derse hazırlık, öğretme öğrenme etkinliklerinin uygulanması ve değerlendirme şeklinde üçlü süreç içerir. Sınıf yönetimi geçmiş, şimdi ve gelecek zaman dilimlerinin işlevsel birlikteliği ve eşgüdümüyle etkili ve verimli kılınabilir.

18 Dersten Önce Zaman Yönetimi:
Plan Yapma ve Hazırlık Sınıf Kurallarını Belirleme ve Açıklama Ders Araç Gereç ve Kaynakların Hazırlanması Derste Zaman Yönetimi: Ders öncesi hazırlıklar ne derece iyi olursa olsun, zaman akılcı kullanılmazsa ders verimli olmayacaktır. Etkili ve verimli ders, istendik davranışların istendik sürede kazandırılmasıdır.

19 Sınıf içi öğretimde zaman
Sınıf içi öğretimde zaman kavramı ders süresi ile ifade edilir. Öğretim sürecinde zaman kavramı ayrılmış zaman, öğretim zamanı, meşgul olunan zaman ve akademik öğrenme zamanı biçiminde dört farklı boyutta çalışılmaktadır Ayrılmış zaman, belli bir konu ve içerik için ayrılan toplam süredir. Öğretim zamanı, belli başlı rutin görevler tamamlandıktan sonra öğretim için kalan süredir. Meşgul olunan zaman, öğrencinin etkin olarak öğrenme etkinliklerine katıldığı dikkatini derse verdiği süredir. Akademik öğrenme zamanı, öğrencinin öğrenme etkinlikleriyle veya iş ile meşgul edildiği yani öğrenmelerin oluştuğu süredir

20 Etkili Zaman Yönetimi İçin Kurallar
Derse zamanında başlamak ve erken bitirmemek gerekliliktir. Öğretmen derse sorunlarla gelmemeye özen göstermelidir. İşlenecek konu ve konunun önemine ilişkin bilgi verilmelidir. Dersin kesintiye uğramamasına çalışılmalıdır. Uygun öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmalıdır.

21 Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler
Derse planlı ve hazırlıklı gidiniz. Unutmayınız plansızlık başarısızlığın planlanmasıdır. Planın ana hatlarını kurgulayıp not alınız. Böylece planın unutulması ve kimi konuların atlanması olasılığı zayıflatılır. Dersin akışını belirleyici olursunuz. Planın uygulanabilir kılınması için her derste özeleştiri yaparak planı güncelleştiriniz. Derse zamanında giriniz, erken çıkmayınız. Derste zamanının ağırlıklı bir bölümü akademik öğrenme zamanı olarak kullanmaya özen gösteriniz. Sınıf kurallarını öğrencilerin katılımıyla belirleyiniz.

22 Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler
Sınıf kurallarına uyulmasını sağlamaya çalışınız. Sınıfta olumlu bir havanın oluşmasına çalışınız. Olumlu hava sınıfta öğrenmeyi destekleyerek zaman yitirilmesini azaltır. Kullanacağınız araç, gereç ve kaynakları önceden kullanıma hazır hale getiriniz. Dersin amaç ve içeriğine uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçiniz. Zaman zaman farklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulayınız. Öğrencileri kısa sürede tanıyınız. Duyuru, eğitsel kol çalışmaları için seçim vb işleri dersin sonuna bırakınız. Deney gibi kimi çalışmalar için öğrencilere fırsat veriniz. Sınıfta zaman tuzaklarını belirleyerek önlem geliştiriniz. Dersi olumlu iletilerle bitiriniz.

23 TEŞEKKÜRLER Şule ÖTKEN Altındağ RAM Ar-Ge Birimi


"Şule Ötken Altındağ RAM Ar-Ge Birimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları