Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ünitenin Amaçları Yönetim süreçleri açısından zaman yönetiminin önemini bilebilme Zamanın kendine özgü yönlerini bilebilme Bireysel ve kurumsal zaman yönetimine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ünitenin Amaçları Yönetim süreçleri açısından zaman yönetiminin önemini bilebilme Zamanın kendine özgü yönlerini bilebilme Bireysel ve kurumsal zaman yönetimine."— Sunum transkripti:

1 Ünitenin Amaçları Yönetim süreçleri açısından zaman yönetiminin önemini bilebilme Zamanın kendine özgü yönlerini bilebilme Bireysel ve kurumsal zaman yönetimine ilişkin yaklaşımları kavrayabilme Bireysel ve kurumsal zaman yönetimine ilişkin ilkeleri kavrayabilme Bireysel ve kurumsal zaman yönetimine ilişkin yöntem ve teknikleri kavrayabilme

2 Yönetimin İşlevleri ve Zaman Yönetimi
Karar Verme Planlama Örgütleme İletişim Güdüleme (Etkileme) Yürütme Denetleme- Değerlendirme

3 Zaman Nedir ? Olayların geçmişten bugüne gelip geleceğe doğru birbirini izlediği kesintisiz süreç . . . İş yapabilmek için gereksinim duyulan süre . . .

4 Ölçülebilirlik Açısından Zaman Türleri
Nesnel zaman: (NÖ +) Doğal olaylar ya da saat gibi araçlar yardımıyla ölçülebilen zaman türü . . . Öznel zaman: (Ö - ) Psikolojik durum ve niteliğe bağlı olarak hissedilen ya da algılanan zaman . . .

5 Zaman Yönetimi Neden Önemlidir?
ZY’nin önemi bireyden bireye değişebilir Zy’nin iki temel gerekçesi Bireysel ve kurumsal etkililik Bireysel ve kurumsal verimlilik

6 Etkilik ve Verimlilik Ne Demektir?
Etkililik: Bireyin ya da kurumun amaçlarını gerçekleştirme düzeyi Verimlilik: Üretim sürecinde en az girdiyle en yüksek çıktıyı elde etme ... girdi Verimlilik= çıktı

7 Zamanın Kendine Özgü Yönleri
Zaman herkese eşit dağıtılmış kıt bir kaynaktır Zaman geri döndürülemez Zaman biriktirilemez Zaman alınıp satılan bir meta değildir Zaman çoğaltılamaz Zaman yönetimi karar ve planlama ile ilgilidir

8 Zaman herkese eşit dağıtılmış kıt bir kaynaktır
Ekonomik açıdan istenildiğinde istenildiği kadar bulunamadığından “kıt mal”dır. Herkesin 24 saati vardır yani eşit dağıtılmıştır... Etkili zaman yönetimi, bu süreyi amaca yönelik en az girdiyle en yüksek çıktıyı almak için kullanmayı gerektirir...

9 Zaman geri döndürülemez
Zamanın üretim sürecinde tekrar yaşanması olanaksızdır ... Zaman geri döndürülemez, en acımasız ve katı kaynaktır... Her zaman diliminin işleve ve plana bağlı olarak akılcı kullanılması gerekliliktir

10 Zaman biriktirilemez Zamanda tutumluluk, çoğu maldaki tutumluluktan farklıdır. Çünkü zaman biriktirilemez Zamanda tutumluluk için zamanı plana bağlı kullanmak ve verimli olmak gerekir. ERTELEME, GEÇİKME, ÜŞENME ! ! !

11 Zaman alınıp satılan bir meta değildir
Zaman kıt mal olmasına karşın diğer kıt mallar gibi ‘ticari’ özellik göstermez İstenildiğinde alınan, satılan, ödünç verilen bir ‘mal’ ya da ‘nesne’ değildir. Zamanı akılcı kullanmak, iş bölümüne ve işbirliğine dayalı çalışmak önerilebilir...

12 Zaman çoğaltılamaz Üretim sürecinde çoğu mallar çoğaltılabilir, saklanıp kullanılabilir... (Sakla samanı gelir zamanı) “Sakla zamanı gelir zamanı” olur mu ? Asla ! Zaman asla çoğaltılamaz saklanamaz ! Planlı, akılcı olmalı yetki devretme işbirliğine açık olunmalı. . .

13 Zaman yönetimi karar ve planlama ile ilgilidir
Zamanın yönetilip yönetilemeyeceği tartışmalı bir konudur ... Bu durum zamanın kullanıldıkça azalan bir özellik göstermesidir... Bu nedenle ‘zaman yönetimi’, karar verme ve karara yönelik planlı çalışma yapma becerisi kazanmaktır . . .

14 Etkili Bir Zaman Yönetimi İçin Yaklaşımına İlişkin Sayıltılar Unutma !!!
Zaman yönetimi bireysel ve kurumsal boyut içerir. Zaman sürecinde olaylar ardışık gerçekleşir. Zaman yönetim yaklaşımı bir reçete değildir. . .

15 Zaman Yönetim Yaklaşımları
Düzen Yaklaşımı Zamana Sahip Çıkma Yaklaşımı Başarı (Hedef) Yaklaşımı Abc Yaklaşımı Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı Beceri Yaklaşımı İyileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı

16 Düzen Yaklaşımı (Kendini Toparla Yaklaşımı)
ZY sorunların kaynağı, düzensizliktir ZEK yolu, düzenli olmaktır.Bu amaçla Nesneler Görevler İşgörenler düzenlenmelidir...

17 Zamana Sahip Çıkma Yaklaşımı
Zaman akıp gitmektedir... Zamana sahip çıkmak ve onu kullanmak gerekir . Kendini yalıtmak Yetki devretmek

18 Başarı (Hedef) Yaklaşımı
Amacın ortaya konulmuş olması zamanı etkili kullanılmasını sağlar Kısa erimli amaç koyup , kendini ve süreci denetle ve değerlendir...

19 Abc Yaklaşımı İşler öncelik sırasına konularak yapılırsa, zaman akılcı kullanılmış olur A: Birincil öncelikli ertelenemez B: Orta derecede önemli ertelenebilir C:sonraya bırakılabilir yapılmaması durumunda zarar doğurmayan işler

20 Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı
Zamanın etkili kullanılması, önceliklerin ve önemliliklerin (değerlerin) tercih edilmesi ve sıralanmasıdır Öncelikli olana önem verme Önemli olana öncelik verme SAAT randevu ve işleri PUSULA ---- vizyon, misyon Zaman yönetimi sorunu, SAAT ve PUSULA uyumsuzluğunda doğar ...

21 Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı
Doğru araç ve gereçler zamanın etkili ve verimli kullanılmasını sağlar... Ajanda, takvim, bilgisayar vb araç ve gereçler kullanılarak zaman kazanılması amaçlanır

22 Beceri Yaklaşımı Zamanı yönetmek, Doğru karar verme Amaç belirleme
Planlı iş yapma Öncelikleri sıralama Akılcı yetki devretme gibi becerilere sahip olmayı gerektirir. . .

23 İyileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı
Zamanın etkili kullanılamaması, çevreye yenik düşme ve mükemmeliyetçi olmaktan kaynaklanır Psikolojik ve sosyolojik engelleri kaldırmak Mükemmeliyetçilikten kaçınmak ...

24 Zamanı Boşa Harcamak İlk defasında unuttuğunuz bir iş için aynı yere ikinci, üçüncü kez gidiyor musunuz? Akşam yapmanız gerekenlerin yarısını yaptığınızı gördüğünüzde ne ? . . . Zaman nasıl gelip geçti dediğinizde . . . “Bekleyen işler” kutunuz dolup taşıyorsa? ... Gerektiğinde önemli evrakı bulabiliyor musunuz ?... Bulamazsanız, ne ?... Koyduğunuz yeri unuttuğunuz için bir şeyi başka yerde arayarak ...

25 Zamanı Etkili ve Verimli Kullanmak İçin Ne Yapmalı? (1)
Güne erken başlayın! Güne erken başlayan başarıyor ... Kahvaltı ve banyoyu en kısa sürede bitiriniz Ceplerinizi ve çantanızı düzenleyiniz Yapılacaklar Listesi Yapılacakları hedeflerle karşılaştırın Yapılacaklar listesini önceliklere göre sıralayın

26 Zamanı Etkili ve Verimli Kullanmak İçin Ne Yapmalı? (2)
En etkin saatlerinizi nasıl kullanıyorsunuz? En önemli işleri en üretken saatlerde yapmaya çalısınız . . . Kendi çevriminizi belirleyin! İşyerinize uyum sağlamaya çalışınız Verimliliğinizin tepe noktasını ‘en iyi’ biçimde kullanınız ..

27 Zamanı Etkili ve Verimli Kullanmak İçin Ne Yapmalı? (3)
Ertelemecilikten Kurtulmanın Yolları Hoşlanmadığınız işleri önce yapınız Ertelenmesi olası işleri parçalara ayırın Kendinize bir bitim zamanı belirleyin İşi bitirince ödüllendirin ÜŞENMEYİN, GEÇİKMEYİN, ERTELEMEYİN !

28 Zamanı Etkili ve Verimli Kullanmak İçin Ne Yapmalı? (4)
UNUTMA ! ! ! Zamanı yönetememekten korkma geç kalmaktan kork ! Bu mikroptan kurtulmak için ‘Aşı ol’ : Bireysel ZY yollarını öğren uygula ! Sürekli kontrol ol: Kendini gözden geçir ! Mikrobu çevrene bulaştırma: Kurumun etkili ve verimli olması için zarar verme başka ihsan istemez !

29 Sınıfta Zaman Yönetimi
Sınıfta zaman yönetiminin amacı, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ders süresini etkili ve verimli kullanmaktır. Sınıfta zaman yönetimi kritik bir süreçtir. Bu durum, zamanın ve sınıfın kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

30 Sınıf Yönetiminin Boyutları
Sınıf yönetimi derse hazırlık, öğretme öğrenme etkinliklerinin uygulanması ve değerlendirme şeklinde üçlü süreç içerir. Sınıf yönetimi geçmiş, şimdi ve gelecek zaman dilimlerinin işlevsel birlikteliği ve eşgüdümüyle etkili ve verimli kılınabilir.

31 Dersten Önce Zaman Yönetimi
Plan Yapma ve Hazırlık Sınıf Kurallarını Belirleme ve Açıklama Ders Araç Gereç ve Kaynakların Hazırlanması

32 Derste Zaman Yönetimi Ders öncesi hazırlıklar ne derece iyi olursa olsun, zaman akılcı kullanılmazsa ders verimli olmayacaktır. Etkili ve verimli ders, istendik davranışların istendik sürede kazandırılmasıdır.

33 Sınıf içi öğretimde zaman
Sınıf içi öğretimde zaman kavramı ders süresi ile ifade edilir. Öğretim sürecinde zaman kavramı ayrılmış zaman, öğretim zamanı, meşgul olunan zaman ve akademik öğrenme zamanı biçiminde dört farklı boyutta çalışılmaktadır

34 Kapsamları Bakımından Sınıfta Zaman
Ayrılmış zaman, belli bir konu ve içerik için ayrılan toplam süredir. Öğretim zamanı, belli başlı rutin görevler tamamlandıktan sonra öğretim için kalan süredir. Meşgul olunan zaman, öğrencinin etkin olarak öğrenme etkinliklerine katıldığı dikkatini derse verdiği süredir. Akademik öğrenme zamanı, öğrencinin öğrenme etkinlikleriyle veya iş ile meşgul edildiği yani öğrenmelerin oluştuğu süredir

35 Etkili Zaman Yönetimi İçin Kurallar
Derse zamanında başlamak ve erken bitirmemek gerekliliktir: Öğretmen derse sorunlarla gelmemeye özen göstermelidir: İşlenecek konu ve konunun önemine ilişkin bilgi verilmelidir: Dersin kesintiye uğramamasına çalışılmalıdır: Uygun öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmalıdır:

36 Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler (1)
·Derse planlı ve hazırlıklı gidiniz. Unutmayınız plansızlık başarısızlığın planlanmasıdır. · Planın ana hatlarını kurgulayıp not alınız. Böylece planın unutulması ve kimi konuların atlanması olasılığı zayıflatılır. Dersin akışını belirleyici olursunuz. · Planın uygulanabilir kılınması için her ders için özeleştiri yaparak planı güncelleştiriniz.

37 Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler (2)
·Derse zamanında giriniz, erken çıkmayınız. ·Derste zamanının ağırlıklı bir bölümü akademik öğrenme zamanı olarak kullanmaya özen gösteriniz. ·Sınıf kurallarını öğrencilerin katılımıyla belirleyiniz. ·Sınıf kurallarına uyulmasını sağlamaya çalışınız.

38 Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler (3)
· Sınıfta olumlu bir havanın oluşmasına çalışınız. Olumlu hava sınıfta öğrenmeyi destekleyerek zaman yitirilmesini azaltır. · Kullanacağınız araç, gereç ve kaynakları önceden kullanıma hazır hale getiriniz. · Dersin amaç ve içeriğine uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçiniz.

39 Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler (4)
· Zaman zaman farklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulayınız. ·  Öğrencileri kısa sürede tanıyınız. · Duyuru, eğitsel kol çalışmaları için seçim vb işleri dersin sonuna bırakınız. · Deney gibi kimi çalışmalar için öğrencilere fırsat veriniz. · Sınıfta zaman tuzaklarını belirleyerek önlem geliştiriniz. ·   Dersi olumlu iletilerle bitiriniz.

40 TEŞEKKÜRLER Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duydum.
Tekrar görüşmek umuduyla sevgiler, saygılar ... Y. Doç. Dr. Turan Akman ERKILIÇ


"Ünitenin Amaçları Yönetim süreçleri açısından zaman yönetiminin önemini bilebilme Zamanın kendine özgü yönlerini bilebilme Bireysel ve kurumsal zaman yönetimine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları