Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZAMAN YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZAMAN YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 ZAMAN YÖNETİMİ

2 SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ
HAZIRLAYANLAR: Naime DEĞİŞMEZ Emel GÖKTAŞ Kadir YILMAZ

3 Zaman tuzakları ve zaman kayıplarına karşı zaman yönetimi
Zamanı iyi ve verimli kullanmak, bunun için de doğru planlamak, yediden yetmiş yediye her insanın ihtiyacı. Zaman denilen değeri geriye getirme gibi bir imkanımız yok. Harcanan zaman artık geçip gitmiştir ve “zaman hazinemizin” bir kısmı yok olmuştur. Altın ve gümüş gibi değerli madenlerden oluşan bir başka hazinemiz daha olsa ve zaman hazinemizin eksilen kısmını tamamlamaya çalışsak, bunun mümkün olmadığını görürüz.

4 “Atılan ok, ağızdan çıkan söz ile birlikte, geriye dönmesi mümkün olmayan üç şeyden birisidir zaman.’’ Çoğu zaman boşa geçirdiğimiz zamanın farkında olmayız, ya da zamanımızın olmadığından, yetersiz olduğundan yakınırız da, asıl sorunun zamansızlık olduğu bahane ederiz hep. Okulda, iş yerinde bazı arkadaşlarımızın soluksuz çalıştığını görünce çoğu zaman dalga geçtiğimiz, hatta kimi uygunsuz yakıştırmalarda bile bulunduğumuz olmuştur.

5 “Dün ile beraber gitti düne ait ne varsa, bugün yeni şeyler söylemek gerek”
Bu gibi arkadaşlarımızın her türlü sosyal faaliyetin içinde yer aldığını ve çok yönlü yaşadıklarını gördüğümüzde de genelde şaşırıp kalmışızdır. “Benim …… yapmaya zamanım yok” demeden önce, sorunun neden kaynaklandığını hiç sorgulamamışızdır genelde.

6 Zamanı verimli kullanmamıza engel olan bazı “tuzaklar” söz konusudur
Zamanı verimli kullanmamıza engel olan bazı “tuzaklar” söz konusudur. Bu tuzaklar; - Plânsızlık ve dağınık çalışma - Öncelikleri belirleyememek ve sıralayamamak - Ertelemek - Kendini gereğinden fazla işe adamak - Acelecilik - Kırtasiyecilik ve verimsiz okuma - Rutin ve gereksiz işler - Açık kapı politikası (hayır diyememek) - Gereksiz telefonlar fazla ziyaretçi kabulü

7 Zamanı verimli kullanmamıza engel olan bazı “tuzaklar” söz konusudur
Zamanı verimli kullanmamıza engel olan bazı “tuzaklar” söz konusudur. Bu tuzaklar; - Gündemsiz ve verimsiz toplantılar - Kararsızlık - Maymun iştahlılık (Bir işi bitirmeden diğerine başlama) - Yetki verememek - Dağınık masa ve büro düzeni - Gereğinden fazla titizlik - Çay, kahve ve sigara molaları - Televizyon izlemede seçici olamama ve uzun süreli izleme - İnternet bağımlılığı - Yetersiz/eksik bilgi

8 Zaman Yönetimi planlama ile başlar ve en önemli aşamadır...
Dikkatli bir planlama iyi bir zaman yönetiminin temelidir. Yönetim planlama ile başlar. Zaman Yönetimi planlama ile başlar ve en önemli aşamadır... Planlama yapılmadığı takdirde, işler zamanında bitmemekte ve bunun sonucunda işleri planlamaya zaman kalmamaktadır.

9 Zamanı iyi kullanmanın üç yolu :
- Düşük öncelikli işleri veya faaliyetleri bırakmak. - Yaptığınız işte daha etkin olmak. - Bazı işleri devredeceğiniz bir yardımcı daha bulmak. Zamanı İyi Değerlendirmenin Bize Kazandıracakları - Kariyer planlaması - Okumak - İletişim - Dinlenme - Düşünme Daha fazla sosyal faaliyet - Hobilere zaman ayırabilmek

10 Zamanı İyi Değerlendirmenin Bize Kazandıracakları
Dünün muhasebesini yapmaya ve olan biten ile boğuşmaya artık gerek yok. Bu bile size zaman kaybettirebilir. Mevlana’nın da dediği gibi “Dün ile beraber gitti, düne ait ne varsa, bugün yeni şeyler söylemek gerek”. Geleceğinizi, yani zamanınızı planlamak için henüz geç kalmadınız, hem de bugünden başlayarak… Sağlıklı, neşeli, mutlu ve huzurlu zamanlar geçirmeniz dileğiyle…

11 Sevgi doğanın ikinci Güneşidir.
Eğitim okulun eseri değil, insanın kendi özünün eseridir. L. Bromfield Tembellik Dünyadaki en büyük israftır. Tembeller kendi hayatını israf ederler. J. Taylor

12 Sınıfta Zamanı Nasıl Etkili Yönetebilirim?
Zaman  Nedir? Arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanmasıdır. Zaman Yönetimi Nedir ? Olayları ve olguları özelliklerine göre sıraya koyabilmektir. Sınıfta Zamanı Nasıl Etkili Yönetebilirim? - Amacın Belirlenmesi - Zamanın Düzenlenmesi (Çok Önemli, Önemli, Önemsiz) - Zamanın Programlanması.

13 SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ
Zamanın etkili bir şekilde yönetimi, sınıf yönetimi açısından önemli unsurdur. Bir sınıf ortamında zamanın verimli ve etkili bir şekilde yönetilebilmesi için aşağıdaki evrelere göre hareket edilmelidir:

14 2. Zamanın Düzenlenmesi A = çok önemli B = önemli C = önemsiz
1.    Amacın  Belirlenmesi: Zamanın etkili bir şekilde yönetilmesi için öncelikle amaçların belirlenmesi gerekir. Bu çerçevede öğretmen bir dersi işlerken kendisinin, dersin ve konunun amaçlarını ve hedeflerini belirlemeli ve ortaya koymalıdır. Bu amaçlar hayata, derse, üniteye ve konuya yönelik; yani uzun ve kısa vadeli olarak da belirlenebilir. Kazanımların nasıl verilebileceği planlanmalıdır. 2.    Zamanın Düzenlenmesi A = çok önemli B = önemli C = önemsiz 3.    Zamanın  Programlanması: Programa önce A önem derecesine sahip olan maddeler ve ne kadar  zaman alacağı yazılır. Daha sonra  B önem derecesine sahip maddeler yerleştirilir. Eğer programda zaman kalırsa C önem derecesine sahip olan maddeler de programa konur. Bütün A’ların programa sığmaması durumunda amaçlara göre A’lar arasında seçim yapılır. (Erdoğan,2000)

15 SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR ?
Ne zaman susacaklar yahu..Of ! Of! SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR ? Okul ve sınıfta geçen zamanın örgütlenmesi ve amaca uygun bir biçimde kullanılması önemlidir. Etkili bir öğretmen, sınıfta geçen zamanı etkili bir biçimde kullandığı gibi öğrencilerin de etkili olarak kullanmalarını sağlar. Araştırmalara göre öğretmenler, sınıfta geçen zamanın önemli kısmını genelde düzenin sağlanmasına harcanmaktadır.

16 Sınıfta geçen zamanın kullanım biçimi, öğrenmenin etkililiğini doğrudan etkiler. Bu nedenle zamanın çoğunun rehberlik, yöneltme, öğrenme ve öğretme etkinliklerine ayrılması gerekir. Bu durum, dersten önce, dersle ilgili birtakım hazırlıkların yapılmasını gerektirir. Öğrencilerin dersle ilgili hazırlıklarını öğretmen sınıfa gelmeden önce yapması, kullanılacak araç-gereçlerin önceden hazırlanması, tahtaya yazılacak bazı yazıların dersten önce yazılması, zaman tasarrufu sağlayabilir. Eğer öğretmen sınıfa girdikten sonra öğrenciler, hala dersle ilgili araç-gereçlerini hazırlama çabası içinde oluyorsa, ders başladıktan sonra da belirli bir süre, derse hazırlık çalışmaları ile geçecek demektir.

17 Etkili sınıflarda, sınıf içinde derse hazırlık çalışmalarına, istenmeyen davranışların önlenmesine ve sınıf düzeninin sağlanmasına daha az zaman ayrıldığı; zamanın çoğunun rehberlik, yöneltme ve öğrenme-öğretme etkinliklerine ayrıldığı görülmektedir. Öğretmen sınıfa girdikten ve derse başladıktan sonra, sınıfa öğrenci girmesi, okul yönetimi tarafından sınıflara duyuru gönderilmesi ve bu duyuruların okunması, okul yönetimi tarafından sınıftan öğrenci çağırılması, ders saatlerinde anons yapılması, okul ve sınıf dışı çevreden kaynaklanan gürültüler, sınıf içi zaman kullanımını olumsuz biçimde etkileyen faktörler arasın da yer almaktadır.

18 Eğer sınıf  içinde, ders sırasında bir boşluk oluşursa, yapacak başka işleri olmadığından öğrenciler, bu boşluğu değişik biçimlerde, konuşarak, resim çizerek, tercih ettikleri bazı şeylerle meşgul olarak doldurmak isteyebilirler. Bunlar; öğretmenin istemediği durumlardır. Daha çok derse başlangıç, ders içinde başka bir konuya geçiş veya ders bitimi sırasında bu tür boşluklar oluşabilir. Bu nedenle öğretmen, sınıf içinde zamanı yönetirken bu boşlukları dikkate almalı, öğrencileri meşgul edecek yollar bulmalıdır. Dersin akışını bozan istenmedik olaylar meydana geldiğinde de öğretmen, dersi bir tarafa bırakıp uzunca bir zaman bu durunla meşgul olursa, öğrencilerin dikkati dağılabilir. Bu bakımdan öğretmen, böyle durumlara gereğinden fazla zaman ayırıp uzun öğütler verme yoluna gitmemelidir. (Şişman,2002)

19 ZAMAN KAYBINA YOL AÇAN NEDENLERİN ANALİZİ
   Zamanın iyi ve etkili kullanılması bir süreç işidir. Zamanı daha iyi kullanabilmek için öncelikle zamanın geçmişte nasıl ve hangi durumlarda boşa harcandığının bilinmesi gerekir.    Bu amaçla sınıfta geçmişte yaşanan ve zaman kaybına yol açan olayları aşağıdaki tablo şeklinde kaydetmek gerekir.

20 Zaman Kaybı Analiz Tablosu
        Zaman kaybına yol açan olay:         Saati :         Nerede :         Ne yaparken :         Neden :         Kaybedilen zamanın miktarı :     Bu çalışmanın  birkaç kez yapılması durumunda öğretmen zamanını nasıl kullandığı konusunda bir fikir edinebilir  ve daha etkin kullanabilmek için neler yapılması gerektiğini kestirebilir. (Erdoğan,2000)

21 ZAMANIN ETKİLİ KULLANIMI İÇİN ÖNERİLER
· Zamanı boşa harcayan konuşma ve eylemlere karşı hazırlıklı olunmalı, bu amaçla zamanı çalmaya yönelik tavırlara baştan imkan tanınmalıdır. · Dersin daha önceden planlanan süresinin her an değişebileceğine hazırlıklı olmak gerekir. Sunulacak bir konu için önceden ayrılan zaman iki katına çıkabilir veya yarısına indirilebilir. · Ders veya sunun çoğu kez zamandan önce bitmesi bir zaman yönetimi sorunu olarak düşünülebilir. Böyle durumlarda konunun sonuna soru-cevap etkinlikleri yapılarak zaman iyi kullanılabilir, ayrıca yedek etkinlikler planlanmalıdır. · Bunun dışında, dersin akışı içerisinde herhangi bir şekilde ortaya boş bir zaman diliminin çıkması durumunda o zamanı dolduracak etkinliklerde tasarlanmalıdır. · Sınıfa giriş ve çıkışların belirli ilkeler dahilinde gerçekleşmesi gerekir.

22 · Yoklama, devamsızlık ve geç kalma gibi durumlarla ilgili olarak belirli ilkeler geliştirilmelidir. · Öğrencilerin, ders için ayrılan zamanı boşa harcayacak şekilde sınıfta dolaşmalarına ve kendi aralarında konuşmalarına izin verilmemelidir. · Dersin kesintiye uğraması da zaman kaybına yol açan önemli bir sorundur. Bu yüzden dersin kesintiye uğramasına yol açacak davranışlar önlenmelidir. · Dersin geç başlaması ve erken bitmesi de önemli bir zaman kaybıdır bu nedenle derse zamanında başlanmalı ve dersi zamanında bitirmelidir. · Sınıfa belirli materyaller getirilirken ve bu materyaller kullanılırken belirli bir plan dahilinde hareket edilmelidir.

23 · Ders anında söz alma ,öğretmenden veya bir başkasından yardım isteme gibi davranışlar konusunda belirli ilkeler ve prosedürler geliştirilmelidir. · Ders anında verilecek bir görevin veya alıştırmanın ne kadar zamanda bitmesi gerektiği belirlenmelidir. · Etkili zaman kullanma alışkanlığının gelişmesi için, ders sonunda, zamanın kullanılmasına yönelik olarak bir değerlendirmenin yapılması faydalı olabilir. Bu amaçla bir dersi baz alarak aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır : 1.    Ders süresince ne yapılacaktı? 2.    Ne kadarı yapıldı? 3.    Ne kadarı yapılabilirdi? 4.    Aradaki farkın nedenleri nelerdir? ·        Etkili zaman kullanma alışkanlığının geliştirilmesi için bu soruların cevaplanması ile elde edilen cevaplar göz önünde bulundurulmalıdır. (Erdoğan,2000)

24 Batı toplumları zamanı  “Akıp giden bir  nehir “ olarak görürler ve zaman planlamasına çok büyük önem verirler. Doğu toplumları ise zamanı  “Kaynağı tükenmeyen ve sürekli akan bir nehir ” olarak görmektedirler. Hayatın en önemli başlangıç basamağı olan okullarda da sınıfta zaman yönetimine büyük önem verilmeli ve bunun planlanması sınıf yönetiminde öncü kavram olarak ele alınmalıdır.

25 KAYNAKLAR [1]ERDOĞAN; DOÇ.DR.İRFAN, SINIF YÖNETİMİ, SİSTEM YAYINCILIK, İSTANBUL-2000 [2]-ŞİŞMAN; DOÇ.DR.MEHMET, ÖĞRETMENLİĞE GİRİŞ, PEGEM YAYINCILIK, ANKARA-2002 [3]-ERDOĞAN; DOÇ.DR.İRFAN, SINIF YÖNETİMİ, SİSTEM YAYINCILIK, İSTANBUL-2000 [4]-GORDON; DR. THOMAS, ETKİLİ ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ, SİSTEM YAYINCILIK


"ZAMAN YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları