Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETMENİN DEĞİŞEN ROLÜ I. ARALIK 2014

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETMENİN DEĞİŞEN ROLÜ I. ARALIK 2014"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETMENİN DEĞİŞEN ROLÜ I. ARALIK 2014

2 ÖĞRETMENİN VİZYONU VİZYON: 2025 İÇİN BARIŞCIL DÜNYA DÜZENİNİN GÜVENCESİ OLAN BİREYLERİ YETİŞTİRMEK. BİLGİ OKUR YAZARI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME DEĞERLERİNİ BENİMSEMİŞ, GELECEĞE UYUM SAĞLAYACAK, GELECEĞİ TASARLAYACAK BİREY HAZIRLAMA 21.YY BECERİLERİ BİLGİ OKURYAZARLIĞI ELEŞTİREL DÜŞÜNCE PROBLEM ÇÖZÜMÜ VE YARATICILIK DÜNYA VATANDAŞLIĞI ETİK EVRENSEL DEĞERLER YABANCI DİL

3 ÖĞRENCİLER GELECEĞE AİTTİR.
BİREYSEL FARKLILIKLAR ZENGİNLİKTİR. ÖĞRENCİLER GELECEĞE AİTTİR. ONLARI BUGÜNÜN ÖLÇÜTLERİ İLE DEĞERLENDİRİYORUZ. SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE OLUMLU KABUL VE ESNEKLİK

4 NASIL? ÖĞRENCİ KATILIMINA UYGUN ÖĞRENME ORTAMI DÜZENLEME –Y VE Z KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ… BİLGİ OKUR YAZARLIĞI BECERİLERİ İLE YAŞAMBOYU ÖĞRENMEYE HAZIRLAMAK BİLGİNİN EN ÖNEMLİ GÜÇ OLDUĞUNA FARKINDALIK BARIŞCIL DÜNYA DÜZENİNİN VE DEMOKRATİK HAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN GÜVENCİSİ OLDUĞUNA FARKINDALIK BİLGİ OKUR-YAZARLIĞI GEÇERLİ BİLGİYE ERİŞME, BİLGİNİN NETLİĞİNİ, GENİŞLİĞİNİ, DERİNLİĞİNİ, ETİKLİĞİNİ, OBJEKTİFLİĞİNİ, GEÇERLİLİĞİNİ, SINIRLARINI DEĞERLEME AMACA UYGUN BİLGİNİN AYRIMINA VARMA, KALIP BİLGİ İLE YETİNMEME BİLGİYİ ÖZÜMSEME BİLGİYİ 5 N 1 K İLE AYRIŞTIRMA BİLGİYİ İLİŞKİLENDİRME, YENİDEN DÜZENLEYEREK BÜTÜNLEŞTİRME

5 Düşünce Yapılarını Geliştirmek
Dersin son 10 dakikasını öğrenci sorularına ayırma: Sorular öğrenciyi öğrenmeye hazırlar. Öğrenilenlerin analiz edilerek uzun süre hatırlanmasına imkan verir. İşbirlikçi Proje Çalışmaları: İşbirliği ve iletişim, problem çözme, yaratıcılık 21.yy becerisi olarak da önemini koruyor. Münazaralar: Öğrenciler münazaralarda demokratik yaşam simulasyonunda aktif rol alır; karşılıklı sosyal etkileşime girer;görüşlerini sinerjik etkiyle zenginleştirir, empati ve karşı tarafın gözüyle meseleye bakabilme yetisi kazanır; saygıyla ikna etmeyi yaşayarak öğrenir; bilginin gücünü tadar; eleştirel düşünce değerlerini ve standartlarını içselleştirir. Öğretimde tümevarım tekniğini kullanma: Öğrencilere 5 N bir K tabloları yaptırmak. Benzerlikler ve farklılıkları şemalaştırmak, Kavram haritaları (yapılandırmacı yaklaşım), Özet Çıkarma

6 SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ
Amacın  Belirlenmesi: 2.    Zamanın Düzenlenmesi A = çok önemli B = önemli C = önemsiz 3. Zamanın  Programlanması:

7 SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR ?
KONTROLÜ KAYBETMEMEK STRESİ YÖNETMEK MÜFREDATI ZAMANA ETKİN YAYMAK SINAVDAN BİR HAFTA ÖNCE KONULARI BİTİRMEK. ÖĞRENCİNİN DİKKATİNİ UYANIK TUTMAK (MONOTONLUĞU KIRMAK, GERÇEK OLABİLMEK.. ) SINIF RUTİNİ/DÜZEN

8 1.    Amacın  Belirlenmesi: Zamanın etkili bir şekilde yönetilmesi için öncelikle amaçların belirlenmesi gerekir. Bu çerçevede öğretmen bir dersi işlerken kendisinin, dersin ve konunun amaçlarını ve hedeflerini belirlemeli ve ortaya koymalıdır. Haftalık planlar bu nedenle yolgöstericidir. Bu amaçlar hayata, derse, üniteye ve konuya yönelik; yani uzun ve kısa vadeli olarak da belirlenebilir. Kazanımların nasıl verilebileceği planlanmalıdır.

9 2. Zamanın Düzenlenmesi A = çok önemli B = önemli C = önemsiz
3.    Zamanın  Programlanması: Programa önce A önem derecesine sahip olan maddeler ve ne kadar  zaman alacağı yazılır. Daha sonra  B önem derecesine sahip maddeler yerleştirilir. Eğer programda zaman kalırsa C önem derecesine sahip olan maddeler de programa konur. Bütün A’ların programa sığmaması durumunda amaçlara göre A’lar arasında seçim yapılır.

10 Sınıfta Öncelikli Zaman
Zamanın çoğunun amaca uygun rehberlik, yöneltme, öğrenme ve öğretme etkinliklerine ayrılması gerekir.

11 Sınıfta Öncelikli Zaman
Ne zaman susacaklar yahu..Of ! Of! Sınıfta Öncelikli Zaman Oysa Araştırmalara göre öğretmenler, sınıfta geçen zamanın önemli kısmını genelde düzenin sağlanmasına harcanmaktadır.

12 SINIFTA OLUMLU DİSİPLİN
Ders akışını planla, Boşluklara yer verme Derse başlangıç, başka konuya geçiş ve ders sonunda olası boşlukları etkin kullanın. Sınıf kurallarını belirlerken öğrencinin katılımını al. Öğrenci lehine çözüm odaklı ol. Kural ve yönergeleri davranış göstergeleri ile net ifade et. Kuralları görselleştir. Sınıf önünde yüksek sesle tepkiden kaçınmak, Uzun öğütler vermemek Öğrenciyi değil davranışı eleştir Öğrenciyi dur-düşün-söyle, dur-düşün-yap davranış düzenleme sistemini kullanmaya yönelt.

13 SINIFTA OLUMLU DİSİPLİN
Öğrenciye dürtü kontrolü ve öfke yönetimini öğretmek üzere rehberlik yapmak, okul psikolojik danışmanlarına yönlendir. Sorunu genelleyici, öğrenciyi etiketleyici olma. Uyarı sırasında sadece davranışa dikkat çek, genelleme yapma Düşünme odası uygulaması, Özdeğerlendirme yapmasına fırsat vermek. Öğrencinin davranışlarının başkaları üzerindeki etkisini görmesini sağlamak. Okul yönetimi ve okul psikolojik danışmanı desteği almak. Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite sorunu olan öğrencilerin dürtüselliğini saygısızlık, şımarıklık olarak görmemek. Bu öğrencilerin davranış sorunlarını engelleyememeyi başarısızlığınız olarak algılamamak.

14 DİSİPLİN SÜRECİ Sorun yoksa, Sorun varsa,
küçük çabaları, olumlu davranışları yakala ve olumlu pekiştireçleri kullan, Sorun varsa, öğrenciye sınıf önünde itibar kaybettirme Sorunun şiddetini 1-10 arası derecelendir, uygun ölçüde tepki ver. 10 alaycılık, küçük görme ve ötekileştirme, itme, vurma, izinsiz alma…. Önyargı ve genellemeden kaçın. İntikamcı olmaktan kaçın. Uyarıdan sonra, davranış düzelmesi için zaman ver, küçük sorunları görmezden gel, Sorun devam ederse, sınıf dışında yeniden uyar, Sorun devam ederse yaptırım uygula, Yaptırım sonrası yeniden bağ kur, Küçük de olsa düzelmeyi öv,

15 Sunum Sonu


"ÖĞRETMENİN DEĞİŞEN ROLÜ I. ARALIK 2014" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları