Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Company LOGO. İklim değişikliği ve Biyoenerji Çalışma grubu ile yapılan görüşmeler sonucunda gereksinimler belirlenmiş ve bu gereksinimler doğrultusunda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Company LOGO. İklim değişikliği ve Biyoenerji Çalışma grubu ile yapılan görüşmeler sonucunda gereksinimler belirlenmiş ve bu gereksinimler doğrultusunda."— Sunum transkripti:

1 Company LOGO

2 İklim değişikliği ve Biyoenerji Çalışma grubu ile yapılan görüşmeler sonucunda gereksinimler belirlenmiş ve bu gereksinimler doğrultusunda projenin iki bölüm halinde değerlendirilmesi kararına varılmıştır. Buna göre aciliyet bakımından öncelik arz eden envanis tablosundan çıkan raporların korbis veritabanından karşılanması sonrasında ise özellikle meteorolojik verilerden hareketle yapılacak olan ağaçlandırma çalışmaları için yol gösterici nitelikte simülasyonların oluşturulması konusu ağırlık kazanmıştır.

3

4

5 •Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığından alınan Amenajman plan verilerinin, IPCC kılavuzuna göre uygun olarak oluşturulmış katsayılar yardımıyla C hesapları Envanis Tablosu(Microsoft Excel ugulaması) üzerinden yapılmaktadır. •Bu sisteme göre, İklim değişikliği için bir veritabanı bulunmadığından öncelikle Amenajman verileri toplanıp işletme sınıflarına göre derlenerek, Excel tablosunda yer alan katsayılara ve formüllere uygulanması sonucu C depo değişimi hesapları yapılmaktadır.

6 •Bu sistem içerisinde önemli derecede etkiye sahip olan genç meşcerelerin hangi arazi kullanımı üzerinde geldiği ile ilgili basit bir yöntem uygulanarak C hesapları bu bilgilere dayandırılarak yapıldığından doğruluğu üzerinde tartışmalara yol açabilecek boyuta ulaşabilmektedir. •Ülkemizde bu konuda daha önce yapılmış olan bir çalışma mevcut değildir.

7 •Bu verilerden yola çıkarak BM ye sunulan raporların daha sağlıklı bir şekilde ve bundan sonra iklim değişikliği konusunda yapılacak olan çalışmalara altlık oluşturması bakımından girdiler belirlenmiş ve bu girdilerinde nereden karşılanacağı tespit edilerek çalışmalara başlanmıştır.

8  Meşcereler ait servet ve artım bilgileri  İklim haritası  Envaniste kullanılan katsayılar ve formüller  Eski ve yeni amenajman plan haritaları  35 nolu üretim tablosu

9 GİRDİLER Meşcerelere ait Alan, Servet ve Artım bilgileri IPCC kılavuzuna göre hazırlanmış olan envanis tablosundaki katsayı ve formüller yardımıyla matematiksel işlemlerden geçirilerek meşcerelere ait karbon depo değişimi hesaplanabilmekte dolayısıylada herhangi bir yere ait (şeflik,il...) karbon depo değişimi hesaplamaları yapılabilmektedir. MEŞCERELERE AİT ALAN,SERVET VE ARTIM BİLGİLERİ

10 GİRDİLER Karbon depo değişimi hesaplamlarında arazi kullanım değişikliği sonucunda karbon emisyonu miktarında değişiklik meydana geleceğinden dolayı bir yere ait geçmiş durumu ile bugünkü durumuna ait verilerden yararlanarak arazi kullanımında meydana gelebilecek değişimler belirlenebilecektir.bunun içinde bir yere ait eski ve yeni amenajman haritaları GIS teknolojisi ile karşılaştırma yapılarak arazi değişim tespitleri yapılabilecektir. ESKİ VE YENİ AMENAJMAN PLAN HARİTALARI

11 GİRDİLER Meşcerelere ait alan,servet ve artım bilgilerinde yıl içerisinde meydana gelebilecek değişimler 35 nolu tablolarda tutulduğundan ve c depo değişimi hesaplamalarında servet ve artım bilgilerinin güncel olarak tutulması gerektiğinden bu tablo olmazsa olmazdır. 35 NOLU ÜRETİM PLAN TABLOSU

12 GİRDİLER CBS teknolojisi ile amenajman plan haritalarından faydalanılarak tespit edilen arazi değişimleri grafiksel olarak tespit edilip iklim haritası ile de çakıştırılarak, hangi iklim koşulları altında değişimlerin meydana geldiği harita üzerinde gösterilmesi amaçlanmaktadır. İKLİM HARİTASI

13 GİRDİLER ENVANİS TABLOSUNDA  Katsayı ve Formüller KORBİS VERİTABANINDA  Tarihsel Olarak Tutulan Amenajman Plan Verileri  Tablo 35  Meşcerelere Ait Servet Ve Artım Bilgileri GİRDİ VERİLERİNİN BULUNDUĞU YERLER

14

15 GENEL ÖZELLİKLERİ

16 •Konumsal Orman Bilgi Sistemi •Orman alanlarında meydana gelen değişimlerin (her türlü ormancılık faliyetleri sonucu oluşan değişimler, yangın,sel,fırtına gibi doğa olaylarının ormanlık alanlarında yaptığı etkiler sonucu oluşan değişimler,her türlü iç ve dış faktörlerin orman ekosisteminde meydana getirdiği değişimler gibi) dijital ortamda C oğrafi Bilgi Sistemlerini kullanarak, izlenilmesi ve karar verilmesi sistemidir.

17 Kullanıcılar,korbis ile Amenajman tablolarının raporlarını çıktı olarak alabilecektir. Kullanıcılar,korbis ile istediği meşcereyi sorgulayabilecek ve sorguladığı meşcereyi grafiksel olarak görebilme imkanına sahip olmaktadırlar..

18  Konumsal Orman Bilgi Sistemi ile her kullanıcı yetkisi dahilinde nerede, ne kadar alan,servet,artım ve eta var sorusuna, sistemi kullanarak anında görebilme imkanına sahip olmaktadır.

19 •Kullanıcılar, korbis ile ağaç türlerinin yayılış haritasını, kapalılık haritasını, idari alanlar haritasını ve Amenajman haritasını grafiksel olarak ulaşma imkanına sahip olacak ve istediği haritayı, istediği ölçekte çıktı alabilme olanağına sahip olmaktadır.

20 •Kullanıcılar, korbis ile istediği ağaç türünün hangi meşcereler içerisinde ne kadarlık bir landa yayılış yaptığını tek tuşla görebilme imkanına sahip olmaktadır.

21 KORBİS VERİ GİRİŞLERİ -MEŞCERELERİN SERVET VE ARTIMINI TAYİN EDEN TABLO13,TABLO32 VE TABLO30 -İŞLETME SINIFLARINI ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAYAN İŞLETME SINIFLARI TANIMLAMA TABLOSU -NE TÜR SEBEPTEN DOLAYI(YANGIN,KAR,FIRTINA...) VE NE KADAR ÜRETİM YAPILDIĞINI BELİRTEN 35 NOLU TABLO -AMENAJMAN PLANINA GÖRE ALINACAK ETA NIN BELİRLENDİĞİ TABLO 27

22 Arazi KullanImI ve Karbon depo değişimlerinin hesaplanmasInda korbIs veritabanInIn önemi Korbis veritabanında bulunan herhangi bir yere ait eski ve yeni amenajman planları, kıyaslama usulü ile meydana gelen arazi değişimlerinin konumsal olarak belirlenerek karbon değişimi hesaplarında bu bilgilerin kullanılması sağlanmış olacak ve aynı zamanda da harita üzerinde bu alanların görsel olarakta sunumu yapılabilecektir. Envaniste bu tespitler yapılamadığından sadece tahmin yöntemleri kullanılarak bu sorunun çözümlenmesi amaçlanmıştır.

23 Arazi KullanImI ve Karbon depo değişimlerinin hesaplanmasInda korbis veritabanInIn önemi Envanis tablosunda yer alan servet, artım, eta gibi bilgilere dayalı karbon hesapları yapılmaktadır. Korbis veritabanında ise bu bilgiler güncel olarak tutulduğundan hesaplar otomatik olarak bu yazılım üzerinden gerçekleştirilebilecek ve hesaplar tarihsel olarakta arşivlenebilecek dolayısıylada eskiye dönük herhangi bir veriyede bu sayede ulaşılabilecektir.

24 Arazi KullanImI ve Karbon depo değişimlerinin hesaplanmsInda korbis veritabanInIn önemi Envanis tablolarında işletme sınıfları bazında toplanan servet ve artım bilgileri kullanılarak c depo değişimleri hesaplanmakta,Korbis veritabanında ise bölmecik gibi en alt birime ayrılmış ve bu en alt birim baz alınarak ve güncel halde otomatik olarak karbon hesapları yapılmış olacaktır.

25 Arazi KullanImI ve Karbon depo değişimlerinin hesaplanmasInda korbis veritabanInIn önemi Korbis yazılımı ile, karbon değişim ile ilgili yapılacak tüm hesaplar il, ilçe, şeflik, işletme, bölgeler ve hatta bölme, bölmecik bazlarında yapılması sağlanacaktır.

26 ORMANLARDA Kİ ARAZİ KULLANIMI VE KARBON DEPO DEĞİŞİMLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN BİLGİ SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI TASARIM Uygulama Korbis veritabanı üzerinden çalışacak ve Korbis Web uygulaması üzezinden gösterilecek şekilde tasarlanacaktır.

27 ORMANLARDA Kİ ARAZİ KULLANIMI VE KARBON DEPO DEĞİŞİMLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN BİLGİ SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI Korbis veritabanının sahip olduğu verilerin tarihsel olarak arşivlenmesi özelliği ile de C depo değişimi hesapları da istenilen tarihe göre alınabilecektir.

28 ORMANLARDA Kİ ARAZİ KULLANIMI VE KARBON DEPO DEĞİŞİMLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN BİLGİ SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI PROJENİN İŞ KALEMLERİ  Arazi değişimlerini tespit etme  Formüller ve Katsayı girişleri yapma  Sorgulama  Raporlama

29 ORMANLARDA Kİ ARAZİ KULLANIMI VE KARBON DEPO DEĞİŞİMLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN BİLGİ SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI Amenajman plan verilerinden yararlanarak Çalışma grubu tarafından bir yere ait eski ve yeni planlar karşılaştırılarak bu verilere göre değişen arazi kullanımlarının tespiti yapılarak harita üzerinde ve raporlamada kullanılacağından, bu bilgilerin zorunlu olarak sisteme aplike edilmesi gerekmektedir Arazi değişimlerini tespit etme

30 ORMANLARDA Kİ ARAZİ KULLANIMI VE KARBON DEPO DEĞİŞİMLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN BİLGİ SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI C depo değişimi hesaplamalarında oldukça fazla sayıda katsayı ve formüller kullanıldığından, bu bilgilerin de bilimsel gelişmeler neticesinde ve ülkemiz koşulları da dikkate alınarak IPCC klavuzuna doğrultusunda değişime uğraması söz konusu olacağından, yıl sonunda alınacak olan raporlarında bu verileri kullandığından ötürü Formül ve Katsayı girişlerinin bu Çalışma grubu tarafından girilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Formül ve Katsayı girişleri yapma

31 ORMANLARDA Kİ ARAZİ KULLANIMI VE KARBON DEPO DEĞİŞİMLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN BİLGİ SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI İklim değişikliği ve Biyoenerji Çalışma Grubu tarafından belirlenen, herhangi bir yere ait C depo değişiminin web üzerinden sorgulanması sonucu değişimlerin görülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sorgulama

32 ORMANLARDA Kİ ARAZİ KULLANIMI VE KARBON DEPO DEĞİŞİMLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN BİLGİ SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI Projenin ilk aşamasında Birleşmiş Milletler tarafından istenen, Ormanlık alanlar,arazi kullanımı ve arazi kullanımında zaman içerisinde insan müdahalesiyle yapılan değişikliklerin, sera gazı salımları ve azaltımları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla oluşturulan raporların, oluşturulacak sistem üzerinden alınması gerekmektedir Raporlama

33 PROJENİN İKİNCİ AŞAMASI KOKBS KARBON ORMANI KURMA BİLGİ SİSTEMİ

34 •G•GİRDİ VERİLERİ MMETEOROLOJİ HARİTALARI(YAĞIŞ,SICAKLIK,EĞİM,BAKI,YÜKSEKLİK ) TTOPRAK HARİTASI TTÜM BÖLGELERE AİT HASILAT TABLOLARI

35 METEOROLOJİHARİTALARI(YAĞIŞ,SICAKLIK,EĞİM,BAKI,YÜKSE KLİK) VE TOPRAK HARİTASI SİSTEME EKLENEREK HANGİ YAĞIŞ KOŞULLARI ALTINDA,HANGİ SICAKLIKTA,HANGİ TOPRAK TÜRÜNDE HANGİ YERDE HANGİ MEŞCERELERİN C TUTMA POTANSİYELLERİ YÜKSEK SORGULAMALARININ YAPILMASI SONUCU WEB ÜZERİNDEN İSTENİLEN BİLGİLERE SAHİP OLUNACAKTIR.

36 KOKBS TÜM YÖRELERE AİT HASILAT TABLOLARIN SİSTEME GİRİLEREK HANGİ YETİŞME ORTAMI KOŞULLARINDA VE HANGİ YAŞTA HANGİ AĞAÇ TÜRÜNÜN NE KADAR ARTIM YAPACAĞI VE DOLAYISIYLADA C TUTACAĞI VE DE İKLİM VERİLERİNİN BU ARTIMA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK BELİRLENMESİ İLE BİR YERDE WEB ÜZERİNDEN,YAPILACAK OLAN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA YOL GÖSTERİCİ OLACAKTIR.


"Company LOGO. İklim değişikliği ve Biyoenerji Çalışma grubu ile yapılan görüşmeler sonucunda gereksinimler belirlenmiş ve bu gereksinimler doğrultusunda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları