Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Office Paketi içinde bazı programlar bulunur. Bunlardan en çok kullanılanları; Kelime İşlemci (Word) Elektronik Tablolama (Excel) Sunu Hazırlama (Powerpoint)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Office Paketi içinde bazı programlar bulunur. Bunlardan en çok kullanılanları; Kelime İşlemci (Word) Elektronik Tablolama (Excel) Sunu Hazırlama (Powerpoint)"— Sunum transkripti:

1 1

2 Office Paketi içinde bazı programlar bulunur. Bunlardan en çok kullanılanları; Kelime İşlemci (Word) Elektronik Tablolama (Excel) Sunu Hazırlama (Powerpoint) programlarıdır. Bu programlardan Word programını (Kelime İşlemci) tanıyalım. 2

3 MICROSOFT OFFICE 3

4  Bilgisayarda yazı yazmak ve rapor hazırlamak amacıyla kullanılan programlara Kelime İşlemci programları denir.  Bu programlarla yapılabilecekler şunlardır:  Yazı (Metin) yazmak ve düzenlemek  Şekil eklemek  Resim eklemek  Grafik oluşturmak  Rapor oluşturmak  Tablo oluşturmak  Oluşturulan sayfanın yada sayfaların çıktısını almak 4

5 5

6 6

7 7

8  Word çalışma ekranının başlıca ekran elemanları şunlardır:  Başlık Çubuğu: Belgenin adının ve Pencere Denetim düğmelerinin ( : Simge Durumuna Küçült, Ekranı Kapla, Kapat) ve Pencere Denetim Menüsünün yer aldığı çubuktur.  Word’ü ilk kez açtığınızda Başlık çubuğunda “Belge1” yazdığına dikkat ediniz. 8

9  Word’de kullanılan komut ve seçeneklerin yer aldığı çubuktur. Başlık çubuğunun altındadır.  Word’deki menüler; Dosya, Düzen, Görünüm, Ekle, Biçim, Araçlar, Tablo, Pencere ve Yardım’dır. 9

10  Word’de yaygın olarak kullanılan komutları, üzerinde düğmeler şeklinde bulunduran çubuktur. Araç çubuklarındaki düğmelerle menülerdeki komutlar aynı işleve sahiptir.  Word’de ekranda görünmeyen araç çubuklarına ulaşmak için, Görünüm menüsünden Araç Çubukları yolu kullanılır.  Etkin durumda olan (ekranda görülen) araç çubuklarının önünde  işareti vardır.  En çok kullanılan araç çubukları; Standart Biçimlendirme ve Çizim’dir. 10

11  Word’de yaygın olarak kullanılan araç çubuklarından biridir.  Yeni belge açma, belgeyi kaydetme, çıktı alma, kesme, kopyalama ve yapıştırma ve baskı önizleme gibi önemli işlevleri içeren düğmeleri barındırır.  Word’de yaygın olarak kullanılan araç çubuklarından biridir.  Yazılan metni biçimlendirmek amacıyla kullanılan düğmelerin yer aldığı araç çubuğudur.  Bazı biçimlendirme işlevleri şunlardır: Yazının fontunu (yazı tipini) ve boyutu değiştirme, yazıyı kalın yapma, hizalama (sağ, sol, orta, yasla), madde işaretleri ve numaralandırma, kenarlık ekleme, yazı tipi rengi vb. 11

12  Word’de yaygın olarak kullanılan araç çubuklarından biridir.  Geometrik şekiller oluşturmak için kullanılan düğmelerin bulunduğu araç çubuğudur.  Bu araç çubuğu ile şunlar yapılabilir:  Kare, dikdörtgen gibi geometrik şekillerin yanı sıra, oklar, küpler, konuşma balonları gibi şekiller oluşturulabilir. Ayrıca, metin kutusu, WordArt, resim ekleme, dolgu rengi, çizgi rengi gibi düzenlemeler de yapılabilir. 12

13  Word çalışma sayfasının sağ, sol, üst ve alt kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılır.  Ekranda yoksa Görünüm menüsünden Cetvel seçilir.  Sayfa kenar boşluklarını ayarlamak için, Dosya menüsünden Sayfa Yapısı da kullanılabilir. 13

14 14

15  Daha önceden oluşturulmuş Word belgelerini açmak için; Dosya menüsünden Aç komutu tıklanır. yada Standart Araç Çubuğundaki Aç düğmesi tıklanır.  Açılan pencerede belgenin konumu belirtilerek belge açılır. 15

16  Word’de aynı anda birden çok belgeyle çalışmak mümkündür.  Word’de yeni bir belge oluşturmak için; Dosya menüsünden Yeni komutu tıklanır. Sağda Görev Bölmesi belirir. Burada Yeni bölmesindeki Boş Belge tıklanır. yada Standart Araç Çubuğundaki Yeni Boş Belge düğmesi tıklanır. yada Klavye’den CTRL+N tuşlarına basılır. 16

17  Word’de oluşturulan belgeleri başka bilgisayarlara taşımak yada tekrar kullanmak istenebilir. Bunun için, belgenin kaydedilmesi gerekir.  Belge ilk defa kaydedilecekse, dosyaya bir ad verilmelidir. Dosya adı verirken hatırlanması kolay ve kısa isimler seçmek gerekir.  Bir Word belgesi kaydedildiğinde uzantısı DOC olur. Örnek: bilişim.doc 17

18  Word’de oluşturulan belgeleri kaydetmek için;  Dosya menüsünden Kaydet komutu seçilir. yada Standart Araç Çubuğundaki Kaydet düğmesi tıklanır. yada Klavyeden CTRL+S tuşlarına basılır. 18

19  Word’de oluşturulan belgeler için iki şekilde kaydetme seçeneği vardır:  Kaydet ve Farklı Kaydet  Eğer belge ilk defa kaydedilecekse, ikisi arasında fark yoktur. 19

20  Eğer daha önceden açılmış bir belge üzerinde değişiklik yapıldığında bu durumda;  Kaydet seçilirse, Word, son değişiklikleri aynı isimle aynı belge üzerine kaydeder. (Belgenin yeri ve adı değişmez)  Farklı Kaydet seçilirse, Word, son değişiklikleri aynı isimle farklı bir klasöre yada farklı isimle aynı klasöre yada farklı isimle farklı klasöre kaydeder. 20

21 21

22  Word’de bir belgenin sayfa yapısı, Dosya menüsünden Sayfa Yapısı komutu ile düzenlenebilir.  Bu komutla yapılabilecek düzenlemeler şunlardır:  Sayfanın kenar boşlukları ayarlanabilir.  Sayfa, yatay yada dikey olacak şekilde ayarlanabilir.  Sayfa boyutu seçilebilir yada düzenlenebilir.  Yazıcının kağıt kaynağı belirlenebilir.  Bölüm başlangıçlarının kullanılacağı yerler belirlenebilir.  Satır numaraları düzenlenebilir, kenarlıklar eklenebilir.  Üstbilgi ve alt bilgi alanları belirlenebilir. 22

23 23

24  Word çalışma sayfasında Görünüm menüsünde yer alan görünüm seçenekleri, aynı zamanda sayfanın sol at bölümünde bulunan düğmelerle temsil edilir.  Görünüm seçenekleri şunlardır:  Normal  Web Düzeni  Sayfa Düzeni  Okuma Düzeni Ve  Anahat’tır. 24

25  Word çalışma sayfasında Görünüm menüsünde yer alan Yakınlaştır komutunu kullanarak, sayfadaki metinlerin görüntüsü istenilen ölçüde büyütülüp küçültülebilir.  Aynı zamanda Standart Araç Çubuğundan Yakınlaştır kısmından hazır oranlardan biri seçilebilir yada el ile bir oran girilebilir. 25

26 26

27  Ekranda yanıp sönen çizgi İMLEÇ olarak adlandırılır ve yazmanın başladığı yeri belirtir.  Bir alt satıra geçmek için Enter’a basılır.  Satır dolduğunda alt satıra geçmek için Enter’a basmaya gerek yoktur. (otomatik olarak geçer)  Paragraf ve cümle başlarında büyük harfle yazmaya gerek yoktur. (Word otomatik büyütür) 27

28  Yazı yazarken Word, bazı kelimelerin altını iki renkle çizer:  Kırmızı: Eğer bir kelimenin altı kırmızı çiziliyse, bu kelime ya yanlış yazılmıştır yada Word tarafından tanınmamaktadır. (örneğin bilişim yerine bilisim yazmak)  Yeşil: Eğer bir kelimenin altı yeşil çiziliyse, bu kelime yazım kurallarına aykırı yazılmıştır. (örneğin virgülden sonra boşluk bırakmamak)  Altı çizili kelimeler, çıktı alındığında görünmez.  Çok sayıda boşluk bırakmak için TAB tuşu kullanılmalıdır. (8 karakter)  Bu tuş aynı zamanda aynı hizya getirmek için de kullanılır. 28

29  Yazılan bir metin üzerinde biçimlendirme (kalın yapma, ortalama, yazı tipini değiştirme, boyutunu büyütme, rengini değiştirme, kesme, kopyalama) yapılmak istendiğinde, bu metni seçmek gerekir.  Metni seçmek için; imleç, seçilecek kelimenin en başına yada en sonuna konumlandırılır. Daha sonra farenin sol tuşuna basıp sürükleyerek yada klavyeden SHIFT ve OK (YÖN) tuşlarına aynı anda basarak seçme işlemi gerçekleştirilir.  Fare ile bir kelimeyi seçmek için o kelimenin herhangi bir yerinde ÇİFT TIKLAMAK gerekir.  CTRL tuşuna basılı tutarak bir kelime tıklandığında CÜMLE seçilmiş olur. 29

30 30

31  Bazı biçimlendirme işlevleri şunlardır: Yazının fontunu (yazı tipini) ve boyutu değiştirme, yazıyı kalın yapma, hizalama (sağ, sol, orta, yasla), madde işaretleri ve numaralandırma, kenarlık ekleme, yazı tipi rengi vb.  Bu işlemleri yapabilmek için;  Biçim Menüsündeki Komutlar  Biçimlendirme Araç Çubuğundaki Düğmeler  Yada farenin sağ tuşuna basıldığında ortaya çıkan Kısayol menüsü kullanılabilir. 31

32  Word’de bir çok yazı tipi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:  Times New Roman, Comic Sans MS, Verdana, Calibri, Arial, Courier New …  Yazı Tipini değiştimek için önce metin seçilir. Sonra Biçim Menüsünden Yazı Tipi komutu seçilir yada Biçimlendirme Araç çubuğundan istenilen Yazı Tipi seçilir yada farenin sağ tuşuna basılarak açılan menüden Yazı Tipi seçilir. 32

33  KALIN: Metinleri kalın yapmak için kullanılır. CTRL+K  İTALİK: Metinleri italik (sağa yatık) yapmak için kullanılır.  ALTI ÇİZİLİ: Metinlerin altını çizmek için kullanılır. CTRL+K CTRL+T CTRL+SHIFT+A 33

34  Metin rengini değiştirmek için, Biçimlendirme Araç Çubuğundaki Yazı Tipi Rengi düğmesi kullanılır.  Biçim menüsünden Yazı Tipi penceresi de kullanılabilir. 34

35  Word’de hazırlanan metinler, sola dayalı, sağa dayalı, iki yana yaslı ve ortalı olarak hizalanabilir. Biçim menüsünden Paragraf komutu ile yada Biçimlendirme Araç Çubuğundaki aşağıdaki düğmeler kullanılır. Sola Hizala: Metni, satırın en soluna hizalamak için kullanılır. Sağa Hizala: Metni, satırın en sağına hizalamak için kullanılır. Yasla: Metni, satırın iki yanına yaslayarak hizalamak için kullanılır. Ortala: Metni, satıra ortalamak için kulanılır. 35

36  Girinti: Paragrafları belli bir ölçüde içerden başlatma işlemidir.  Üç çeşittir: Bunlar sol kenar, sağ kenar ve ilk satır girintisidir.  Biçimlendirme Araç Çubuğundan Girintiyi Artır ve Girintiyi Azalt düğmeleri yada Biçim menüsünden Paragraf komutu kullanılır.  Girinti oluşturmak için CETVEL de kullanılabilir. 36

37  Word’de standart olarak satır aralıkları TEK olarak ayarlanmıştır. İstenirse satır aralıkları artırılıp azaltılabilir.  Bunun için; önce paragraf seçilir. Sonra Biçimlendirme Araç çubuğundaki Satır Aralığı düğmesine basılır. Farenin sağ tuşuna tıklanıp açılan menüden Paragraf yada biçim menüsünden Paragraf seçilerek de aynı işlem yapılabilir. 37

38  Word’de metinlerin biçimini başka metinlere de uygulamak mümkündür. Bunun için Biçim Boyacısı kullanılır. 38


"1. Office Paketi içinde bazı programlar bulunur. Bunlardan en çok kullanılanları; Kelime İşlemci (Word) Elektronik Tablolama (Excel) Sunu Hazırlama (Powerpoint)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları