Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Drama Lİderİnİn Yetİştİrİlmesİnde Çağdaş Sanat Akımlarının Yerİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Drama Lİderİnİn Yetİştİrİlmesİnde Çağdaş Sanat Akımlarının Yerİ"— Sunum transkripti:

1 Drama Lİderİnİn Yetİştİrİlmesİnde Çağdaş Sanat Akımlarının Yerİ
Doç.Dr.Ayşe Çakır İlhan*

2 Yaratıcı drama ve sanat
Yaratıcılığın gelişmesinde bilindiği gibi sanat eğitiminin önemli bir yeri vardır. Yaratıcı drama eğitimi aynı zamanda bir sanat eğitimidir.

3 Drama, tüm sanat alanları ile iç içedir.

4 Sanatçı, sanat yapıtı, alımlayıcı ve dış çevre sanatın olmazsa olmaz parçalarını oluşturur.Ancak bu dört ögeden biri zaman zaman ön plana çıkmış ve değişik sanat kuramlarını ve akımlarını oluşturmuştur.

5 Örneğin M.Ö.dönemlerden
19.yüzyıla kadar sanatçı dış dünyada olup bitenleri yansıtmaya çalışmıştır.

6 Plato’nun ve Aristo’nun görüşleri bu dönemlerde etkili olmuştur.

7 Sanat 19.yüzyılın ikinci yarısında yönünü sanatçıya çevirmiş ve sanat; sanatçının iç dünyasına açılan bir pencere olarak nitelendirilmiştir.

8 YARATICI DRAMA VE SANAT AKIMLARI
19.yüzyıldan sonra sanatta yeni bir bakış açısı ortaya çıkmış ve sanat yapıtı ön plana çıkmıştır. Sanat için bir dönüm noktası oluşturan bu yaklaşıma kübizm denir.

9 Karmaşık bir yapının hakim olduğu kübizm akımının en önemli temsilcileri Picasso ve Braque’dır.
Kübizm akımı dış dünyadaki nesneleri geometrik biçimler “üçgen, koni, kare, silindir v.b.” şeklinde göstermeye çalışmıştır

10 İsviçre’nin savaşa katılmadığı 1
İsviçre’nin savaşa katılmadığı 1. Dünya Savaşı’nda İngiltere, Almanya ve Fransa’dan tiyatrocular, ressamlar, baleri nler ve pek çok sanat alanından sanatçılar bir araya gelerek Dadaizm hareketini başlatırlar. Savaşa karşı olan bu akım diğer çağdaş akımlara öncü olmuştur.

11 Dadaistler sanat alanları arasındaki sınırları ortadan kaldırıp disiplinler arası çalışmalar, gösteriler yapmışlardır. Amaçlar farklı olsa da dramadaki gibi doğaçlamalar ve oluşumlar gerçekleştirmişlerdir. Bir DADA sanatçısı olan M.Duchamp; sanatta çağdaş akımların gerçek öncüsüdür.

12 Kavramsal sanatın ortaya çıkışı
Kavramsal sanatın sanatçıları ürünü değil, süreci önemsemektedirler. Sanat; nasıl düşünürüz, birbirimizle nasıl iletişim kurarız, nasıl üretiriz? sorularına yanıt arar. Kavramsal sanatla, yaratıcı drama çalışmaları, büyük benzerlikler gösterirler. Dramada süreç önemlidir. Düşünce üretimi söz konusudur. Kavramsal sanatta da süreç ve düşünme önemlidir.

13 Aynı dönemlerde sanatta Happening (oluşumlar) ortaya çıkar
Aynı dönemlerde sanatta Happening (oluşumlar) ortaya çıkar. Bu bir doğaçlama sanatıdır. Bu akımda ressam, heykeltraş, müzisyen, v.d. bir araya gelip düşünce üretebilirler.

14 Drama ve happenıngs Drama ve happeningler birbiriyle örtüşür. Happening’de önemli olan bir sanatsal yapıt oluşturmak (ürün) değil, süreçtir.

15 Avant garde sanat akımı ve yaratıcı dramanın ortak özellikleri
Her ikisinde de seyredilme değil izleyicinin katılımı vardır. Kesin yargılar ve değerler yoktur. Özgünlük, sorgulama önemlidir. Sonuçtan çok sürece önem verir

16 Post modernizim ve yaratıcı drama
Tüm kavramlar yeniden sorgulanır ve yeniden değerlendirilir. Çok seslilik hakimdir . Post modernizm geçmişle geleceği birleştirdiği gibi yaratıcı drama da bütün yöntem ve teknikleri içinde barındırır.

17 Land Art(Çevresel Sanat) ve yaratıcı drama
Malzemesini doğanın kendisinden alan bu sanat akımı çevrenin bozulmasına karşı çıkan ve günlük hayatta alıştığımız çevreye dikkat çekme amacı güden bir akımdır.

18 LAND ART

19 HAZIRLAYAN: BURCU ATAV


"Drama Lİderİnİn Yetİştİrİlmesİnde Çağdaş Sanat Akımlarının Yerİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları